Ağrılar ve Tedavileri

Cabral Nedir ve Ne İçin Kullanılır? Cabral İlacın Yan Etkileri

Cabral, kas gevşetici ve ağrı kesici olarak etki gösterir. İlaç karton kutuda, 24 tabletlik blister ambalajda, kullanma talimatı ile birlikte sunulmaktadır.

Cabral 400 mg film tablet kullanım talimatı

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu ”Kullanma talimatını” dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Cabral ağızdan alınır.

Cabral’in etkin maddesi nedir? Her bir film tablet 400 mg feniramidol HCI içerir.

Cabral’in yardımcı maddeleri: Polietilen glikol 4000, mısır nişastası, talk, povidon K30, magnezyum stearat, saf su, polivinil alkol, kinolin sarısı alüminyum lake, polietilen glikol 3350, titanyum dioksit, polietilen glikol 8000, sarı demir oksit gibi yardımcı maddeleri içerir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Cabral hangi hastalıklarda kullanılır? (Cabral İlacının endikasyonları)

Cabral, kas gevşetici ve ağrı kesici olarak etki gösterir. İlaç karton kutuda, 24 tabletlik blister ambalajda, kullanma talimatı ile birlikte sunulmaktadır.

 • Cabral; kas-iskelet sistemi ile ilişkili, aniden başlayan ağrılı kas kasılmalarına bağlı belirtilerin azaltılması için kullanılır.
 • Kaslardaki gerginliği giderir, ağrıyı geçirir ve kramp halindeki iskelet kasının fonksiyonunu sağlar.

Cabral hangi hastalıklarda kullanılır

Cabral kullanımının sakıncalı olduğu durumlar (kontrendikasyonları)

 • Eğer; Feniramidole ya da içerdiği yardımcı maddelerden herhangi birine karşı duyarlılığınız varsa (alerjik reaksiyon, deride isilik, kaşıntı, yüz, dudak, el ve ayaklarda şişme veya nefes almada güçlük olarak ortaya çıkabilir) Cabral’i kullanmayınız.
 • Karaciğer bozukluğunuz var ise Cabral kullanmayınız ya da doktorunuzla bu durumu değerlendiriniz.

Cabral kullanmadan önce nelere dikkat etmeli? (Uyarılar/Önlemler)

 • Cabral özellikle yüksek dozlarda yatıştırıcı ve sakinleştirici etkilere neden olabilir. Kan basıncınız düşükse Cabral’i dikkatli kullanınız.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Diğer ilaçlar ile birlikte Cabral kullanımı

 • Sara tedavisinde kullanılan bazı ilaçlarla birlikte kullanıldığında Cabral, bu ilaçların kan düzeylerinin artmasına bağlı olarak göz titremesi, hareket kontrolünde zorluğa bağlı yürüme bozukluğu ve mental değişikliklere neden olabileceğinden bu tip ilaçların birlikte kullanımından kaçınınız.
 • Kanın pıhtılaşmasını geciktiren veya önleyen (antikoagülan) ilaçlarla birlikte kullanıldığında kanama zamanının uzaması nedeniyle dikkatli olunuz.
 • Aynı zamanda feniramidol, şeker hastalığı tedavisinde kullanılan “tolbutamid” ile eş zamanlı kullanıldığında, tolbutamid kan düzeylerinin artışına bağlı olarak uzamış bir hipoglisemi gözlenmesine neden olabilir, bu nedenle Cabral, tolbutamid ile birlikte kullanıldığında dikkatli olunuz.
 • Karaciğere zararlı olduğu bilinen ilaçlarla birlikte kullanıyorsanız dikkatli olunuz.

Eğer reçeteli veya reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Özel durumlarda Cabral kullanımı

 • Hamilelikte Cabral kullanılır mı? İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Hamilelerde Cabral kullanımı önerilmez. Cabral’i hamilelikte sadece doktorunuz kesin gereklilik olduğuna karar verirse kullanabilirsiniz. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Emzirme döneminde Cabral kullanılır mı? İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Cabral’in etkin maddesinin süte geçip geçmediği tam olarak bilinmemektedir, bu nedenle emziriyorsanız, Cabral kullanmayın.
 • Böbrek/karaciğer yetmezliği olanlar Cabral kullanabilir mi? Böbrek veya karaciğer rahatsızlığınız varsa etkinlik ve güvenilirlik bilinmediğinden kullanmayınız.
 • Araç ve makine kullananlar Cabral kullanabilir mi? Cabral ile sersemlik hali ya da baş dönmesi görülebilmektedir, bu nedenle araç ve makine kullanımında dikkatli olunuz.

Cabral’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

 • Cabral’in içeriğinde bulunan yardımcı maddeler herhangi bir uyarı gerektirmemektedir.

Cabral nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

 • Cabral ağızdan alınır.
 • Cabral’i günde 3 kez 1-2 tablet şeklinde kullanınız.

Doktor tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde belirtilen dozlarda kullanınız.

Uygulama yolu ve metodu: 

Cabral, sadece ağızdan kullanmak içindir. Tabletleri çiğnemeyiniz. Tabletleri yeterli miktarda su ile tok karnına alınız.

 • Çocuklarda Cabral kullanımı: Feniramidolün çocuklarda güvenilir bir şekilde kullanılması henüz ispatlanmamıştır. Bu nedenle Cabral’in çocuklarda kullanımı önerilmez.
 • Yaşlılarda Cabral kullanımı: Yaşlılarda dozun azaltılması gerekebilir.
 • Cabral’in yiyecek ve içecek ile kullanımı: Uygulama yöntemi açısından yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur.
 • Kullanmanız gerekenden daha fazla Cabral kullandıysanız: Kullanmanız gerekenden çok fazla Cabral kullanılması durumunda yüzde kızarma ve tansiyon düşmesi olabilir. Cabral’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.
 • Cabral’i kullanmayı unutursanız: Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Eğer Cabral’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Cabral tedavisi bittiğinde oluşabilecek etkiler

 • Şikayetlerinizin düzelmesinden sonra tedaviyi kesmeniz sonucu herhangi olumsuz bir etki beklenmemektedir.

Cabral’in olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Cabral’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, Cabral’i kullanmayı durdurunuz ve ”Hemen” doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil servisine başvurunuz:

 • Alerjik reaksiyonlar
 • Tansiyon düşmesi
 • Nefes almada zorluk
 • Deride döküntü

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, Cabral’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahale yapılması ya da hastaneye yatırılmanız gerekebilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz: 

 • Sersemlik hali
 • Bulantı, kusma
 • Uyku bozukluğu
 • Uyuşukluk hali
 • Baş dönmesi
 • İsilik
 • Kaşıntı
 • Dilde yanma hissi

Bunlar Cabral’in hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Cabral nasıl saklanır?

 • Cabrali’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Cabral’i 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
 • Cabral’i son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.
 • Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Cabral’i kullanmayınız.
 • Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz Cabral’i kullanmayınız.

Bu kullanma talimatı 5/04/2015 tarihinde onaylanmıştır. 

Benzer sağlık yazıları

 1. Kas krampları nedenleri ve tedavisi
 2. Sırt ağrısına neden olan hastalıklar
 3. Kas yırtılması nedenleri ve tedavisi
 4. Fibromiyalji sendromu nedenleri ve tedavisi
 5. Kronik yorgunluk sendromu nedenleri ve tedavisi

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git