B

Butafly %1 Krem Ne İçin Kullanılır? Butafly %1 Krem Nasıl Kullanılır?

BUTAFLY %1 KREM KULLANMA TALİMATI

Haricen kullanılır.

Etkin madde: Her 1 gram krem, 10 mg butenafin hidroklorür içerir.

Yardımcı maddeler: Benzil alkol, Trietanolamin, Gliserin, Setil alkol, Setil Palmitat, Stearil alkol, Sorbitan Stearat (Span 60), Polisorbat 60, İzopropil Miristat, Saf su gibi yardımcı maddeler içerir.

Butafly Prospektüs

BUTAFLY NEDİR ve NE İÇİN KULLANILIR?

Butafly, 15 g ve 30 g’lık tüplerde pazarlanan, butenafin hidroklorür içeren ve sadece haricen kullanılan bir kremdir.

Butafly;

 • Ciltte bir çeşit mantar sebebi ile oluşan sarımsı kahve veya kahverengi döküntülerin (tinea versicolor),
 • Vücut mantarı (tinea corporis),
 • Ayak mantarı (interdigital tinea pedis),
 • Kasık mantarının (tinea cruris) topikal tedavisinde kullanılır.

BUTAFLY KULLANILMAMASI GEREKEN DURUMLAR (KONTRENDİKASYONLAR)

Eğer;

 • Butenafin hidroklorüre ve Butafly’ın bileşiminde yer alan maddelere karşı alerjiniz varsa,
 • Eş zamanlı bir başka topikal krem kullanıyorsanız,
 • 12 yaşın altındaki çocuklarda, bunlar gibi durumlarda Butafly kullanılmamalıdır.

BUTAFLY’IN DİKKATLİ KULLANILMASI GEREKEN DURUMLAR (UYARILAR/ÖNLEMLER)

 • Butafly’ın göz, burun, ağız ya da mukoz membranlarla temasından kaçınınız.
 • Ciltte tahriş olursa kullanıma ara veriniz.
 • Allilamin grubu antifungal ajanlara (örn. terbinafin) hassasiyetiniz varsa Butafly’ı dikkatli kullanınız.
 • Hamilelik durumunda doktora danışmadan kullanmayınız.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

BUTAFLY’IN YİYECEK ve İÇECEKLER İLE KULLANILMASI

Yiyecek ve içecekler ile etkileşimi yoktur.

HAMİLELİK DÖNEMİNDE BUTAFLY KULLANILIR MI?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamilelik döneminde sadece gerekli olduğu durumlarda ve doktorunuzun kontrolü altında kullanınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

EMZİRME DÖNEMİNDE BUTAFLY KULLANILIR MI?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Butafly süte geçebileceği için emzirme döneminde doktorunuza danışmadan kullanmayınız.

ARAÇ ve MAKİNE KULLANANLAR BUTAFLY KULLANABİLİR Mİ?

Araç ve makine kullanımına bilinen olumsuz bir etkisi yoktur.

BUTAFLY’IN İÇERİĞİNDE BULUNAN BAZI YARIMCI MADDELER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLER

Butafly setil alkol ve stearil alkol içermektedir bu sebeple lokal deri reaksiyonlarına (örneğin kontakt dermatite) sebebiyet verebilir.

DİĞER İLAÇLAR İLE BİRLİKTE BUTAFLY KULLANIMI

Butafly’ın diğer tıbbi ürünlerle topikal uygulama aracılığıyla bilinen ya da beklenen bir etkileşimi yoktur.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

BUTAFLY NASIL KULLANILIR?

Uygun Kullanım ve Doz/Uygulama Sıklığı İçin Talimatlar:

Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği durumlarda Butafly’ı;

 • Ayak mantarı tedavisinde 7 gün boyunca günde iki kere veya 4 hafta süreyle günde 1 kez,
 • Vücut mantarı veya kasık mantarında 2 hafta süreyle günde bir kez uygulayınız.

Uygulama Yolu ve Metodu:

Butafly sadece haricen kullanım içindir.

Etkilenen bölge ve yakın çevresini kaplayacak deri üstüne sürünüz. İlacı uyguladıktan sonra ellerinizi yıkayınız.

Çocuklarda Butafly Kullanımı:

12 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda Butafly Kullanımı:

Butafly’ın yaşlı hastalardaki kullanımı yetişkinlerdeki gibidir.

Böbrek/Karaciğer Yetmezliği Durumlarında Butafly Kullanımı:

Ağır böbrek ve karaciğer yetmezliği durumunda özel bir kullanım yoktur.

Eğer Butafly’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız Gerekenden Fazla Butafly Kullandıysanız: Butafly’ı kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz. Butafly sınırlı ve yüzeysel bir bölgede kullanıldığından aşırı dozda kullanılmasının bir yan etkisi yoktur.

Butafly’ı Kullanmayı Unutursanız: Unutulan dozları dengelemek için çift doz kullanmayınız.

Butafly İle Tedavi Sonlandırıldığında Oluşabilecek Etkiler: Bulunmamaktadır.

Tedavi döneminden sonra bir iyileşme görülmezse tanı ve tedavi gözden geçirilmelidir.

BUTAFLY OLASI YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Tüm ilaçlar gibi, Butafly’ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, Butafly’ı kullanmayı durdurunuz ve HEMEN doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Yüz, dil, boğazda şişme,
 • Nefes darlığı, hırıltılı soluma.

Bunlar çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bu yan etkiler sizde mevcut ise sizin Butafly’a karşı ciddi alerjiniz var demektir.

Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

 • Kaşıntı,
 • Deride kızarıklık, tahriş,
 • Yanma/batma,
 • Cilt ülseri (kontakt dermatit).

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan Etkilerin Raporlanması

Bu Kullanma Talimatında yer alan veya almayan bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da O 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olursunuz.

BUTAFLY’I NASIL SAKLAMALI?

 • Butafly’ı çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Butafly’ı 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
 • Butafly’ı son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız. Tüpün veya ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden önce Butafly’ı kullanınız.
 • Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz Butafly’ı kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Bu kullanma talimatı 11/08/2015 tarihinde onaylanmıştır.

Ruhsat Sahibi:

 • Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.
 • Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Cad.No:4 34467 Maslak -Sarıyer/ İstanbul.

Üretim yeri:

 • Abdi İbrahim ilaç San. ve Tic. A.Ş.
 • Orhan Gazi Mahallesi, Tunç Cad. No.3.
 • Esenyurt/İstanbul.

Benzer Konularımız

 1. Vücut mantarı nedenleri ve tedavisi
 2. Kasık mantarı nedenleri ve tedavisi
 3. Ayak mantarı nedenleri ve tedavisi
 4. Exoderil nedir ve ne için kullanılır

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git