B

Buscopan Nedir? Buscopan Tablet Ne İşe Yarar? Buscopan Yan Etkileri

BUSCOPAN 10 MG KAPLI TABLET KULLANMA TALİMATI

Ağızdan alınır.

Etkin maddeler: Her kaplı tablet 10 mg hiyosin-N-butilbromür içerir.

Yardımcı maddeler: Sükroz, dibazik kalsiyum fosfat, nişasta, çözünebilen mısır nişastası, kolloidal silika, tartarik asit, stearik asit, polivinilpirolidon (povidon), talk, akasya, metil parahidroksibenzoat, propil parahidroksibenzoat, polietilen glikol 6000 gibi yardımcı maddeler içerir.

Buscopan Prospektüs

 

BUSCOPAN NEDİR VE NE İÇİN KULLANILIR? (BUSCOPAN ENDİKASYONLARI)

Buscopan spazm giderici ilaçlar grubuna dahildir. 1 kaplı tablet içinde etkin madde olarak 10 mg hiyosin-N-butilbromür bulunur.

20 ve 50 kaplı tablet içeren blister ambalajda sunulmaktadır. Kaplı tabletler beyaz renkte ve yuvarlaktır.

Buscopan aşağıdaki organların kaslarında meydana gelen ani, şiddetli nöbetler şeklindeki kasılmaların (spazm) ve hareket bozukluklarının geçirilmesi için kullanılır:

 • Mide,
 • Bağırsaklar,
 • İdrar kesesi ve idrar yolları,
 • Safra kanalları,
 • Üreme organları.

BUSCOPAN KULLANILMAMASI GEREKEN DURUMLAR (KONTRENDİKASYONLAR)

Eğer;

 • Etkin madde olan hiyosin-N-butilbromür veya Buscopan’ın içerdiği diğer maddelerden herhangi birine alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) varsa,
 • Göz içi basıncının aşırı artmasına yol açan glokom denen bir göz rahatsızlığınız varsa,
 • İdrarınızın idrar kesesi içinde birikmesine ve atılmasının güçleşmesine yol açan bir rahatsızlığınız varsa (örn. erkeklerde prostat bezinde büyüme gibi),
 • Mide-bağırsak sisteminizde mekanik tıkanma (stenoz) olması durumunda veya bundan şüphelenildiğinde (örn. bir tümör ya da bağırsak tıkanması dolayısıyla),
 • Eğer bağırsağınız tıkanmış ve düzgün bir şekilde çalışmıyorsa (paralitik veya obstrüktif ileus gibi) (belirtiler; şiddetli karın ağrısı ve bağırsak hareketliliğinin olmaması, ve/veya bulantı/kusmayı içerir),
 • Taşikardi (kalp atım sayısında aşırı artış), çarpıntı ve taşiaritmi (düzensiz kalp atışları) riskiniz varsa,
 • Megakolon adı verilen kalın bağırsakların bir bölümünün aşırı genişlemesine yol açan, inatçı kabızlık ve karın büyümesi ile kendini gösteren bir hastalığınız varsa,
 • Myastenia gravis adı verilen kasların aşırı güçsüzleşmesine yol açan nadir görülen bir hastalığınız varsa, bunlar gibi durumlarda Buscopan kullanılmamalıdır (kontrendikedir). 

BUSCOPAN’IN DİKKATLİ KULLANILMAMASI GEREKEN DURUMLAR (UYARILAR/ÖNLEMLER)

Eğer;

 • Aşırı tiroid hormonu salgılamasına yol açan bir tiroid bezi rahatsızlığınız varsa doktorunuza bu konu hakkında bilgi veriniz.
 • Şiddetli karın ağrılarının devam etmesi veya artması ya da ateş, mide bulantısı, kusma, bağırsak hareketlerinde değişiklik, karında (baskıya karşı) duyarlılık, kan basıncında düşüş, bayılma veya dışkıda kan gibi diğer belirtiler ile birlikte ortaya çıkması durumunda derhal bir doktora başvurunuz.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

BUSCOPAN’IN YİYECEK ve İÇECEKLER İLE KULLANILMASI

 • Buscopan’ın yiyecek veya içeceklerle etkileşime girdiğine ilişkin herhangi bir bulgu mevcut değildir.
 • Buscopan aç karnına veya besinlerle birlikte alınabilir.

HAMİLELİK VE EMZİRME DÖNEMLERİNDE BUSCOPAN KULLANILIR MI?

Hamilelik:

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Eğer hamile olduğunuzu (veya olabileceğinizi) düşünüyorsanız veya hamile kalmayı planlıyorsanız ilacı kullanmadan önce doktorunuza danışınız. Buscopan’ın hamile kadınlarda kullanımına ilişkin yeterli deneyim mevcut değildir. Hamile kadınlarda kullanımının olası istenmeyen ve zararlı etkilerine işaret eden yeterli hayvan çalışmaları bulunmamaktadır. Bu sebeple, Buscopan hamilelik sırasında kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme:

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Buscopan etkin maddesi hiyosin-N-butilbromürün anne sütüne geçip geçmediği araştırılmamıştır. Bu tipteki ilaçlar süt üretimini engelleyebilir ve bebekler benzer ilaçlara karşı hassasiyet geliştirebilir.

Doktorunuz emzirmenin bebeğinize olan faydasına karşı tedavinin size yararını dikkate alarak emzirmeyi bırakmanız ya da tedaviyi bırakmanız konusunda karar verecektir.

ARAÇ VE MAKİNE KULLANANLAR BUSCOPAN KULLANABİLİR Mİ?

Reçete edilen dozda Buscopan kullanan hastalarda normal koşulda bir bozukluk beklenmez. Bununla birlikte yorgunluk, baş dönmesi veya yakını görmede zorluk gibi belirtiler ortaya çıkarsa araç ve makine kullanma becerisi olumsuz etkilenebilir. Bu tip bir sıkıntı yaşarsanız belirtiler geçene kadar araç veya makine kullanmayınız.

Araç veya makine kullanmadan önce doktorunuza danışınız.

BUSCOPAN’IN İÇERİĞİNDE BULUNAN BAZI YARDIMCI MADDELER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLER

 • Buscopan sükroz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksızlığınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuz ile temasa geçiniz.
 • Ayrıca, içerdiği parahidroksibenzoatlar nedeniyle, alerjik reaksiyonlara (muhtemelen gecikmiş) neden olabilir.

DİĞER İLAÇLAR İLE BİRLİKTE BUSCOPAN KULLANIMI

Eğer aşağıdaki ilaçları kullanıyorsanız, Buscopan ile etkileşme riski bulunduğundan, doktorunuzu mutlaka bilgilendiriniz:

Buscopan aşağıdaki ilaçlarla birlikte kullanıldığında ağız kuruluğu, kabızlık, görme bulanıklığı, terleme, idrarın idrar kesesinde birikmesi, kalp atımının hızlanması gibi antikolinerjik etkiler artabilir:

 • Ruhsal çöküntü (depresyon) tedavisinde kullanılan trisiklik ve tetrasiklik antidepresan grubu ilaçlar,
 • Alerjik hastalıklara ve araç tutmalarına karşı etkili olan antihistaminik ilaçlar,
 • Kalp atım sayısının kontrol altına alınması için kullanılan kinidin, dizopramid,
 • Parkinson hastalığında kullanılan bir ilaç olan amantadin,
 • Astım gibi nefes darlığına yol açan hastalıklarda kullanılan diğer antikolinerjik ilaçlar (örn. tiotropium, ipratropium),
 • Mide-bağırsak hastalıkları, kalp atımı bozuklukları, zehirlenmeler gibi çeşitli rahatsızlıklarda kullanılan atropin-benzeri bileşikler içeren antikolinerjik ilaçlar,
 • Ruhsal rahatsızlıkların düzeltilmesinde yardımcı olarak kullanılan haloperidol, flufenazin gibi ilaçlar.

Metoklopramid kusmayı önlemek için kullanılan bir dopamin antagonistidir. Buscopan ile birlikte kullanıldığında her iki ilacın mide bağırsak kanalı üstündeki etkileri azalır.

Beta-adrenerjik ilaçlar (tansiyon yükselmesi, göğüs ağrısının önlenmesi, kalpte ritim bozukluklarının ve kalp krizinin tedavisinde kullanılan beta-adrenerjik ilaçların Buscopan ile birlikte kullanılması kalp atım sayısının yükselmesi etkisini arttırabilir).

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

BUSCOPAN NASIL KULLANILIR?

Uygun Kullanım ve Doz/Uygulama Sıklığı İçin Talimatlar:

Buscopan’ı daima doktorunuzun tavsiye ettiği şekilde kullanınız.

Buscopan;

 • Erişkinlerde: Günde 3 kez 1-2 kaplı tablet uygulanır.
 • 6-12 yaş arası çocuklarda: Günde 3 kez 1 kaplı tablet uygulanır.

Buscopan’ı doktorunuzun onayı olmadan uzun süre ya da yüksek dozlarda kullanmayınız.

Uygulama Yolu ve Metodu:

Buscopan yalnızca ağız yoluyla kullanılır. Kaplı tabletleri çiğnemeden, bütün olarak yeterli miktarda sıvı ile alınız (örneğin bir bardak su ile).

Çocuklarda Buscopan Kullanımı:

6 yaşın altındaki çocuklarda kullanılması tavsiye edilmemektedir.

Yaşlılarda Buscopan Kullanımı:

Yaşlı hastalarda herhangi bir doz ayarlaması gerekli değildir.

Karaciğer/Böbrek Yetmezliği Durumlarında Buscopan Kullanımı:

Karaciğer ya da böbreklerinizden rahatsızlığınız varsa, bu ilaç doktor kontrolü altında dikkatle kullanılmalıdır.

Eğer Buscopan’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız Gerekenden Daha Fazla Buscopan Kullandıysanız:

Buscopan’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz. Aşırı doz, ağız kuruluğu, idrarın mesanede birikmesi, deride kızarıklık, mide bağırsak hareketlerinde azalma, geçici görme bozuklukları, kan basıncında düşme, nefes almayla ilgili sıkıntılara neden olabilir.

Buscopan Kullanmayı Unutursanız:

İlaç dozunuzu doktorunuzun size tarif ettiği gibi almanız önemlidir. Eğer ilacınızı almayı unutursanız, bu dozu hatırlar hatırlamaz almalısınız. Eğer bir sonraki dozun saati gelmişse, almadığınız dozu atlayınız, normal dozunuzu alarak tedaviye devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Buscopan İle Tedavi Sonlandırıldığında Oluşabilecek Etkiler:

Bulunmamaktadır.

BUSCOPAN’IN OLASI YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Tüm ilaçlar gibi, Buscopan içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Bilinen istenmeyen etkilerin çoğu Buscopan’ın antikolinerjik özelliklerinden kaynaklanır. Bu antikolinerjik etkiler genelde hafif ve geçicidir.

Aşağıdakilerden biri olursa, Buscopan’ı kullanmayı durdurunuz ve HEMEN doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Nefes darlığı, nefes almada güçlük (dispne),
 • Aşırı duyarlılık reaksiyonları (döküntü ve ateş, yüz, dil ve dudakların şişmesi ya da ağız veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmesi şeklinde ortaya çıkan alerjik reaksiyon),
 • Ateş basması ve kan basıncında düşme ile beraber anafilaktik şoka ilerleyebilen şiddetli aşırı duyarlılık reaksiyonları.

Bunların hepsi çok ciddi bir yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Buscopan’a karşı alerjiniz var demektir.

Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bildirilen yan etkilerin sıklık dereceleri sınıflaması aşağıdaki gibidir:

Yaygın olmayan (100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkiler;

 • Deri reaksiyonları (örneğin kurdeşen (ürtiker), kaşıntı),
 • Kalp atışlarının hızlanması (taşikardi),
 • Düşük kan basıncı,
 • Baş dönmesi,
 • Ağız kuruluğu (tükrük salgısında azalma),
 • İshal,
 • Bulantı,
 • Kusma,
 • Mide şikayetleri,
 • Cilt kuruluğu (terlemenin durması),
 • Yorgunluk.

Seyrek (1000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkiler;

 • İdrarın idrar kesesinde birikmesi,
 • İdrar yapmada güçlük,
 • İdrar yaptıktan sonra damlama.

Çok seyrek (10.000 hastanın birinden az görülebilen) ya etkiler;

 • Yakını görmede bozukluk (uyum bozuklukları),
 • Glokomda (göz içi basıncının artması) şiddetli göz ağrısı.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan Etkilerin Raporlanması

Bu Kullanma talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olursunuz.

BUSCOPAN’IN SAKLANMASI

 • Buscopan’ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Buscopan’ı 30°C altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
 • Buscopan son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Ambalajdaki/blisterdeki son kullanma tarihinden sonra Buscopan’ı kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Bu kullanma talimatı 16/08/2021 tarihinde onaylanmıştır.

 

Mide Sapazmı Neden Olur

 

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git