Akciğer Hastalıkları

Bronkopulmoner Displazi Nedenleri, Belirtileri ve Tedavisi

Bronkopulmoner displazi nedir?

Bronkopulmoner displazi (BPD), respiratör distres sendromu ya da konjenital kalp hastalığı gibi hastalıklar bulunan bebeklerde uzun süreli oksijen tedavisinin ve uzun süren vantilatör ile solunum desteğinin neden olduğu kronik bir akciğer hastalığıdır.

Hem uzun zaman yüksek oksijen düzeylerine maruz kalmak hem de vantilatörün yarattığı yüksek hava basıncı çocuğun solunum yollarına ve akciğerlerine zarar verir. Hastalık daha çok prematüre bebeklerde gelişir. Bronkopulmoner displazi enfeksiyon ve beslenme kaynaklı da gelişebilir.

Bronkopulmoner displazi belirtileri

Bronkopulmoner displazi belirtileri arasında solunum zorluğu ve hızlı solunum, soluk alıp verme sırasında hırıltı benzeri sesler, sık akciğer enfeksiyonlarının oluşması, deri renginin mavimtırak olması, büyüme gerilikleri ve beslenme zorlukları gibi belirtiler olabilir. Genelde solunum için ekstra oksijene gerek vardır. Bronkopulmoner displazili bebeklerde ani ölüm riski, BPD tanısı almamış bebeklere göre 7 kat fazladır.

Bronkopulmoner displazi teşhisi

Doktor bronkopulmoner displazi tanısını, göğüs röntgeni yardımıyla ve aileye çocuğun durumu hakkında sorular sorarak koyacaktır.

Bronkopulmoner displazi tedavisi

Bronkopulmoner displazi tedavisi için hasar görmüş akciğerlerin açık tutulması için çocuğun vantilatöre bağlanması ve oksijen alması gerekebilir. Durumu düzeldikçe aldığı hava basıncı düzeyi düşürülebilir. Vantilatörden çıktığında maske ya da tüp ile birkaç hafta ya da ay boyunca oksijen alması gerekebilir.

Beslenme ağız yoluyla, burnundan midesine sarkıtılmış bir hortum ile ya da doğrudan karın duvarından midesine açılmış bir yol yardımıyla sağlanabilir. Solunum yollarının açık tutulması ve içlerinde sıvı birikiminin engellenmesi için ilaçların kullanılması gerekebilir.

Çocuğun durumu zaman içinde gitgide iyileşse de yıllar sonra bile egzersiz sırasında veya bir enfeksiyon nedeni ile kolayca hırıltılı nefes ya da solunum zorluğu görülebilir.

Çocuk hastalıkları ile ilgili benzer sağlık yazıları

  1. Çocuklarda tüberküloz enfeksiyonu neden olur
  2. Çocuklarda astım hastalığı neden olur
  3. Bebeklerde ve çocuklarda hızlı solunum neden olur
  4. Bebeklerde balgam çıkarma neden olur
  5. Çocuklarda öksürük neden olur

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git