B

Brilinta Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

BRILINTA 90 mg FİLM KAPLI TABLET KULLANMA TALİMATI

Brilinta ağız yoluyla alınır.

Brilinta etkin maddesi: Her tablet 90 mg tikagrelor içerir.

Brilinta yardımcı maddeleri: Mannitol (E421), dibazik kalsiyum fosfat, sodyum nişasta glikolat, hidroksipropil selüloz (E463), magnezyum stearat (E470b), hipromelloz (E464), titanyum dioksit (E171), talk, polietilen glikol 400, demir oksit sarı (E172) gibi yardımcı maddeler içerir.

Brilinta Kullanma Talimatı

BRILINTA NEDİR ve NE İÇİN KULLANILIR?

Brilinta, tikagrelor etkin maddesini içeren bir ilaçtır. Bu, antitrombositik (kan pıhtılaşmasını engelleyen) ajanlar olarak isimlendirilen ilaç grubuna dahildir.

Brilinta, yuvarlak, bikonveks (İki yanı da dışbükey), sarı, film kaplı, bir yüzünde “90” ve üzerinde “T” yazan diğer yüzü düz tablettir. 56 (4×14 tablet) ve 168 (12×14 tablet) tabletlik takvimli blister ambalajlarda mevcuttur.

Brilinta asetil salisilik asit (diğer antitrombotik ilaç) ile kombinasyon halinde sadece yetişkinlerde kullanılır.

Size Brilinta Reçete Edilmesinin Sebebi;

 • Kalp krizi geçirmiş olmanız veya
 • Stabil olmayan anjinanızın (iyi kontrol edilemeyen göğüs ağrısı veya anjina) olmasıdır.

Brilinta, bir başka kalp krizi ya da inme geçirme ya da kalbiniz veya kan damarlarınızla ilgili bir hastalıktan ölme riskinizi azaltmaktadır.

Brilinta, trombosit (pıhtılaşma hücreleri) olarak isimlendirilen hücreleri etkiler. Bu çok küçük kan hücreleri, kesilmiş ya da hasar görmüş kan damarlarındaki küçük delikleri doldurmak üzere birlikte kümelenerek kanamanın durmasına yardımcı olurlar. Bununla birlikte, trombositler kalp ve beyindeki hastalıklı kan damarlarında pıhtılar oluşturabilirler. Bu durum çok tehlikeli olabilir.

Çünkü;

 • Pıhtı kan akımını tamamen kesebilir, bu da kalp krizi (miyokard enfarktüsü) veya inmeye sebep olabilir.
 • Pıhtı kalbe giden kan damarlarını kısmen tıkayabilir, bu kalbe kan akışını azaltır ve bu gelip geçen tarzda göğüs ağrısına sebep olabilir (“stabil olmayan anjina” olarak adlandırılır).

Brilinta trombositlerin kümelenmesinin durdurulmasına yardım eder. Bu da kan akışını engelleyebilen kan pıhtısı oluşumu ihtimalini azaltır.

BRILINTA KULLANILMAMASI GEREKEN DURUMLAR (KONTRENDİKASYONLAR)

Eğer;

 • Tikagrelore veya Brilinta’nın diğer yardımcı maddelerine alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) varsa,
 • Aktif olarak bir kanamanız mevcut ise,
 • Beyin kanamasından kaynaklanan inme geçirdiyseniz,
 • Ciddi karaciğer hastalığınız varsa,
 • Bu ilaçlardan birini kullanıyorsanız; Ketokonazol (mantar enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır), Klaritromisin (bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde kullanılır), Nefazodon (depresyon tedavisinde kullanılır), Ritonavir ve Atazanavir (HIV enfeksiyonlarının ve AIDS’in tedavisinde kullanılır).

Eğer üstte bahsi geçen durumlardan biri sizde mevcut ise ya da ortaya çıkarsa veya üstte bahsi geçen ilaçlardan birini kullanıyorsanız Brilinta’yı kullanmayınız. Eğer emin değilseniz ilacı kullanmadan önce doktora veya eczacınıza danışınız.

BRILINTA’NIN DİKKATLİ KULLANILMASI GEREKEN DURUMLAR (UYARILAR/ÖNLEMLER)

Eğer;

 • Aşağıdaki durumlardan biri nedeniyle kanama riskiniz yüksekse:

Yakın zamanda önemli bir yaralanma geçirdiyseniz,

Yakın zamanda cerrahi müdahale (diş tedavisi dahil, bunun hakkında diş hekiminize danışınız) geçirdiyseniz,

Kan pıhtılaşmasını etkileyen bir hastalığınız varsa,

Yakın zamanda mide veya bağırsak kanaması (mide ülseri veya bağırsak “polipleri” gibi) geçirdiyseniz.

 • Brilinta kullanırken herhangi bir zamanda cerrahi müdahale geçirmeniz gerekirse (diş tedavisi dahil). Bunun sebebi kanama riskinin artmasıdır. Doktorunuz cerrahi müdahaleden 7 gün önce bu ilacı almayı kesmenizi isteyebilir.
 • Kalp atış hızınız anormal şekilde yavaşsa (genellikle dakikada 60 atımdan daha az) ve sizde kalp atışlarınızı düzenleyen bir cihaz (pacemaker) mevcut değilse,
 • Astım veya diğer akciğer problemleriniz ya da solunum güçlüğünüz varsa,
 • Karaciğeriniz ile ilgili herhangi bir sorun yaşadıysanız veya daha önce karaciğerinizi etkileyen bir hastalık geçirdiyseniz,
 • Kan testiniz, kanınızda normalden fazla miktarda ürik asit olduğunu gösteriyorsa.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

BRILINTA’NIN YİYECEK ve İÇECEKLER İLE KULLANILMASI

Brilinta yiyecek ve içeceklerle birlikte kullanılabilir.

Brilinta tedavisi alırken greyfurt suyu içmeyiniz. İlacın etki etme yolunu değiştirebilir.

HAMİLELİKTE BRILINTA KULLANILIR MI?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamileyseniz veya hamile olma ihtimaliniz varsa Brilinta kullanılması tavsiye edilmez. Brilinta kullanırken hamile kalmamak için uygun doğum kontrol yöntemleri kullanınız.

Hamileyseniz, hamile olma ihtimaliniz varsa ya da hamile kalmayı planlıyorsanız Brilinta’yı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Brilinta gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

EMZİRME DÖNEMİNDE BRILINTA KULLANILIR MI?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Brilinta’nın vücutta oluşan ürünleri süte geçmektedir. Brilinta kullanmadan önce doktorunuza emzirdiğinizi söyleyiniz. Doktorunuz bu süre zarfında Brilinta kullanmanızın yarar ve risklerini size açıklayacaktır. Emzirmenin kesilmesine ya da Brilinta tedavisinin kesilmesine/tedaviden kaçınılmasına karar verilmelidir.

ARAÇ ve MAKİNE KULLANANLAR BRILINTA KULLANABİLİR Mİ?

Brilinta’nın araç veya makine kullanma yeteneğinizi etkilemesi beklenmez. Brilinta kullanıyorken sizde sersemlik veya zihin karışıklığı ortaya çıkarsa, araç veya makine kullanırken dikkatli olmalısınız.

DİĞER İLAÇLAR İLE BİRLİKTE BRILINTA KULLANIMI

Yakın zamanda almış olduğunuz veya almakta olduğunuz diğer ilaçları doktorunuza veya eczacınıza bildiriniz. Çünkü Brilinta bazı ilaçların çalışma mekanizmasını etkileyebilir ve bazı ilaçların da Brilinta üzerinde etkisi olabilir.

Eğer aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız doktorunuza ya da eczacınıza haber veriniz:

 • Günde 40 mg’dan fazla simvastatin ya da lovastatin (yüksek kolesterolün tedavi edilmesinde kullanılan ilaçlar),
 • Rifampisin (bir antibiyotik),
 • Fenitoin, karbamazepin ve fenobarbital (epilepsi nöbetlerinin kontrol edilmesinde kullanılır),
 • Digoksin (kalp yetmezliğinin tedavisinde kullanılır),
 • Siklosporin (vücut savunmasının zayıflatılmasında kullanılır),
 • Kinidin ve diltiazem (anormal kalp ritimlerinin tedavisinde kullanılır),
 • Beta blokörler ve verapamil (yüksek kan basıncının tedavisinde kullanılır).

Özellikle kanama riskinizi artıran aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız mutlaka doktorunuza veya eczacınıza bildiriniz:

 • Varfarin içeren ve genellikle “kan sulandırıcılar” olarak adlandırılan oral antikoagülanlar,
 • İbuprofen ve naproksen gibi genellikle ağrı kesici, ateş düşürücü olarak alınan nonsteroidal antiinflamatuvar ilaçlar (NSAİİ’ler olarak kısaltılır),
 • Paroksetin, sertralin ve sitalopram gibi antidepresan (depresyona karşı etkili) olarak alınan selektif serotonin geri alım inhibitörleri (SSRI’lar olarak kısaltılır),
 • Ketokonazol (mantar enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır),
 • Klaritromisin (bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde kullanılır),
 • Nefazodon (antidepresan bir ilaç),
 • Ritonavir ve atazanavir (HIV enfeksiyonu ve AIDS tedavisinde kullanılır),
 • Sisaprid (mide yanmasının tedavisinde kullanılır),
 • Ergot alkaloidleri (migren ve baş ağrısı tedavisinde kullanılır).

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

BRILINTA NASIL KULLANILIR?

Her zaman ilacınızı tam olarak doktorunuzun size anlattığı şekilde kullanınız. Emin değilseniz doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Uygun Kullanım ve Doz/Uygulama Sıklığı İçin Talimatlar:

Başlangıç dozu aynı anda 2 tablet (yükleme dozu 180 mg) alınmasıdır. Bu doz size genellikle hastanede verilir.

Bu başlangıç dozunu takiben, doktorunuz farklı bir süre bildirmediği takdirde 12 ay boyunca genel kullanım dozu günde iki kez 90 mg’lık bir tablettir.

İlacınızı her gün aşağı yukarı aynı zamanlarda alınız (örneğin sabah 1 tablet, akşam 1 tablet).

Doktorunuz genellikle size düşük doz asetilsalisilik asit (aspirin) de almanızı söyleyecektir. Bu madde kanın pıhtılaşmasını engellemek için kullanılan birçok ilaçta bulunmaktadır. Ne kadar almanız gerektiğini doktorunuz size söyleyecektir (genellikle günde 75-150 mg aralığında kullanılır).

Uygulama Yolu ve Metodu:

İlacı yiyeceklerle birlikte veya ayrı alabilirsiniz.

Blistere bakarak son aldığınız Brilinta tabletin gününü kontrol edebilirsiniz. Sabah almanız gereken ilacınız için güneş; akşam almanız gereken ilacınız için ay simgesi mevcuttur. Bu simgeler size ilacınızı alıp almadığınızı gösterebilir.

Brilinta tabletini yutmakla ilgili probleminiz varsa, tableti kırıp aşağıdaki talimatları takip ederek su ile karıştırabilirsiniz:

 • Tableti kırıp ince toz haline getiriniz.
 • Toz haline getirdiğiniz tableti yarım bardak suya atınız.
 • Karıştırıp, beklemeden içiniz.
 • Dibinde ilaç kalmadığından emin olmak için, boş bardağı yarım bardak su ile çalkalayıp içiniz.

Çocuklarda Brilinta Kullanımı:

Brilinta’nın çocuklarda ve 18 yaşın altındaki gençlerde kullanımı tavsiye edilmemektedir.

Yaşlılarda Brilinta Kullanımı:

Yaşlılarda doz ayarlamasına gerek yoktur.

Böbrek Yetmezliği Durumunda Brilinta Kullanımı:

Böbrek yetmezliğinde doz ayarlamasına gerek yoktur.

Diyalize giren hastaların Brilinta kullanmaması önerilir.

Karaciğer Yetmezliği Durumunda Brilinta Kullanımı:

Hafif ya da orta derecede karaciğer yetmezliğinde doz ayarlamasına gerek yoktur.

Şiddetli karaciğer yetmezliği olan hastalarda Brilinta kullanılmamalıdır. Orta derecede karaciğer yetmezliği olan hastalarda dikkatli olunmalıdır.

Eğer Brilinta’nın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız Gerekenden Daha Fazla Brilinta Kullandıysanız: Yüksek kanama riskiniz olabilir. Brilinta’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz veya acilen en yakın hastaneye gidiniz. Hastaneye giderken ilacı da yanınıza alınız.

Brilinta Kullanmayı Unutursanız: Eğer bir dozu almayı unutursanız, diğer dozunuzu almanız gereken zamanda alınız. Unutulan dozu dengelemek için çift doz almayınız.

Brilinta İle Tedavi Sonlandırıldığında Oluşabilecek Etkiler: Doktorunuzla konuşmadan Brilinta almayı bırakmayınız. Doktorunuz reçete ettiği sürece bu ilacı düzenli olarak kullanmaya devam ediniz. Brilinta almayı bırakırsanız, başka bir kalp krizi veya felç geçirme riskiniz artabilir veya kalbiniz veya kan damarlarınız ile ilgili bir hastalıktan dolayı ölüm riskiniz artabilir.

Bu ilacın kullanımına dair başka sorularınız varsa, doktor veya eczacınıza danışınız.

BRILINTA’NIN OLASI YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Tüm ilaçlar gibi, Brilinta’nın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Bu ilacın kullanımı sırasında aşağıdaki yan etkiler ortaya çıkabilir:

Brilinta kan pıhtılaşmasını etkilediğinden çoğu yan etki kanama ile ilişkilidir. Kanama vücudunuzun herhangi bir kısmında meydana gelebilir. Bazı kanamalar (morarma ve burun kanaması gibi) yaygındır. Ciddi kanamalar yaygın olmamakla birlikte yaşamı tehdit edebilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, Brilinta’yı kullanmayı durdurunuz ve HEMEN doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Beyin veya kafatası içinde kanama yaygın olmayan bir yan etkidir ve inmeye neden olabilir.

Kanama belirtileri;

 • Şiddetli veya kontrol edemediğiniz kanama,
 • Beklenmeyen kanama veya uzun süren kanama,
 • Pembe, kırmızı veya kahverengi idrar,
 • Kırmızı kan kusma veya kusmuğunuzun “kahve taneleri” gibi görünmesi,
 • Kırmızı veya siyah dışkı (katran gibi görünen),
 • Öksürükle veya kusmayla kan pıhtısı gelmesi.

Bayılma (beyne kan akışında ani düşme nedeniyle geçici bilinç kaybı) (yaygın).

İnme belirtileri;

 • Kol, bacak veya yüzde aniden ortaya çıkan uyuşma veya cansızlık (özellikle vücudunuzun sadece bir tarafında olması halinde),
 • Aniden ortaya çıkan sersemlik, konuşma veya diğerlerini anlamada güçlük,
 • Aniden ortaya çıkan yürüme güçlüğü, denge veya koordinasyon kaybı (yaygın olmayan),
 • Aniden hissedilen baş dönmesi veya bilinen sebebi olmayan aniden ortaya çıkan şiddetli baş ağrısı,

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Nefes darlığı hissedilmesi – çok yaygın. Bu durum kalp rahatsızlığınızdan veya başka bir nedenden kaynaklanabilir veya Brilinta’nın bir yan etkisi olabilir. Brilinta ile ilişkili nefessizlik genellikle hafif şiddette olup, çoğu kez istirahat halinde meydana gelen ve tedavinin ilk haftalarında ortaya çıkan, birçoğu kaybolan ani, beklenmedik hava açlığı ile karakterizedir. Eğer nefes darlığınız giderek kötüleşir veya uzun sürerse, doktorunuza bildiriniz. Doktorunuz tedaviye veya daha kapsamlı muayeneye gerek olup olmadığına karar verecektir.

Brilinta’nn Diğer Olası Yan Etkileri Nelerdir?

Çok yaygın (10 hastanın en az 1’inde görülebilen) yan etkiler;

 • Kanınızda yüksek ürik asit düzeyi (testlerde görüldüğü üzere),
 • Kan hastalıklarının neden olduğu kanamalar,
 • Nefes darlığı.

Yaygın (10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinde veya birinden fazla görülebilen) yan etkiler;

 • Tansiyon düşüklüğü (hipotansiyon),
 • Solunum sistemi kanamaları (kanlı balgam hemoptizi),
 • Morarma,
 • Baş ağrısı,
 • Sersemlik hissetme ya da oda dönüyor gibi hissetmek,
 • İshal veya hazımsızlık,
 • Kendini hasta hissetme (bulantı),
 • Kabızlık,
 • Deri altında veya deride kanama,
 • Kaşıntı,
 • Döküntü,
 • Eklemlerinizde şiddetli ağrı ve şişlik (gut belirtileri),
 • Baş dönmesi veya sersemlik hissetme veya bulanık görme (düşük kan basıncı belirtileri),
 • Burun kanaması,
 • Ameliyat sonrası, kesik (örn. tıraş olurken oluşan) sonrası veya travma sonrası kanama ve yarada normalden fazla kanama olması,
 • Mide kanaması (ülser),
 • Diş etinde kanama,
 • İdrar yolunda kanama,
 • Böbreklerin düzenli çalışıp çalışmadığını gösteren kan kreatinin düzeyinde artış.

Yaygın olmayan (100 hastanın birinden az, fakat 1,000 hastanın birinde veya birinden fazla görülebilen) yan etkiler;

 • Tümör kanamaları (mesane kanseri, gastrik kanser ve kolon kanseri),
 • Zihin karışıklığı,
 • Gözünüzdeki kanlanma nedeniyle görmede problemler,
 • Normal adet (menstruel) kanamanızdan daha şiddetli veya farklı zamanlarda olan vajinal kanama,
 • Eklemlerinizde ve kaslarınızda ağrılı şişliğe neden olan kanama,
 • Kulağınızda kanama,
 • İç kanama (baş dönmesi veya sersemlik hissetmeye neden olabilen),
 • Alerji sonucu yüz ve boğazda şişmeyi de içeren aşırı duyarlılık,
 • Üreme sistemi kanamaları.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan Etkilerin Raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olursunuz.

BRILINTA NASIL SAKLANIR?

 • Brilinta’yı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Brilinta’yı 30°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
 • Brilinta’yı son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Ambalaj ve blister üzerindeki son kullanma tarihinden sonra Brilinta’yı kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Bu kullanma talimatı 16/03/2017 tarihinde onaylanmıştır.

Benzer Sağlık Yazılarımız

 1. Kalp Krizi Nedir, Neden Olur, Nasıl Tedavi Edilir
 2. Gizli Kalp Hastalığı Nedir
 3. İnme Nedir, Neden Olur
 4. Beyin Kanaması Neden Olur
 5. Kalp Sıkışması Neden Olur

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Popüler Konular

Saglikocagim.org olarak başladığımız yayın hayatımıza daha şık ve sade bir tasarımla Saglikocagim.net olarak devam ediyoruz. Bugüne kadar yaptığımız gibi yine en anlaşılır sağlık bilgilerini sunmaya devam edeceğiz.

Copyright © 2017 Saglikocagim.net. Sitemizde yayınlanan sağlık yazıları, bilgi verme amaçlıdır. Doktorunuza danışmadan herhangi bir uygulamada bulunmayınız.

Üste Git