Güncel Sağlık Haberleri ve Bilgileri

Bor Nötron Yakalama Terapisi Nedir? (Bor İle Tümör Tedavisi)

Türkiye Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesinde 5-6 yıldır yapılan çalışmalar sonucu bilim adamları, bor ile tümör tedavisinde buldukları yeni yöntemle hastaların umudu oldu. Bor tedavisi özellikle cerrahi yöntemler ile tedavi edilemeyen beyin, kafa ve boyun tümörleri gibi tümörlere yönelik geliştirilmiştir.

Kanser tedavisinde yeni yöntem BNCT nedir?

Türkiye Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesinde 5-6 yıldır yapılan çalışmalar sonucu bilim adamları, bor ile tümör tedavisinde buldukları yeni yöntemle hastaların umudu oldu. Bor tedavisi özellikle cerrahi yöntemler ile tedavi edilemeyen beyin, kafa ve boyun tümörleri gibi tümörlere yönelik geliştirilmiştir.

Bu yöntemin gelişmesinde Türkiye’nin yaklaşık % 70’ine sahip olduğu borun, özellikle Balıkesir bölgesinde prostat kanseri riskini azalttığı şeklindeki bilimsel çalışmalar etkili olmuştur.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi bilim insanları yeni metodu kullandıklarını ve laboratuvar ortamında ve hayvansal deneylerde başarılı sonuçlar aldıklarını ve bu metodun kanser hastalarına umut olacağını belirtmişlerdir.

Bilim insanları, yaptıkları çalışma kapsamında sentezledikleri 10B-DG ve 10B – FDG moleküllerinin BOREN ve çalışmanın yürütücülüğünü üstlenen Zafer Akan adına Avusturya Patent Ofisi tarafından patentinin tamamlandığını da bildirmişlerdir.

Bor nötron yakalama terapisi (BNCT) yöntemi nasıl etki eder?

Bor nötron yakalama terapisi adı verilen yöntemin, bor elementinin tümör dokuya hedeflenmesi ve dokunun nötron ile ışınlanması sonucu bor atomunun (10B) tümör doku içerisinde helyum (4He) ve lityuma ((7Li) parçalanması ve spesifik olarak sağlıklı dokuların zarar görmeden tümör dokunun yok edilmesidir.

Tedavinin devamında kanserli hücrelerin tamamen yok edilmesi hedeflenmektedir. Bor kullanarak yapılan BNCT tedavisinin en önemli avantajlarından biri de, tümörlü dokunun yok edilmesi için yapılan çok tehlikeli ve riskli olduğu bilinen ameliyatları ortadan kaldırarak bıçak izi olmadan hastanın tedavi edilmesidir. Bu yöntemin klinik denemeleri özellikle beyin tümörlerinde umut verecek sonuçlar göstermiştir.

Bor nötron yakalama terapisi uygulanan tümörler

Bor ile tümör tedavisi

Bor ile tümör tedavisi

Bor nötron yakalama terapisi denilen yöntem, tüm tümörler için kullanılabilecek bir yöntem olup, özellikle girişimsel tedavi uygulanmasının zor olduğu baş ve boyun tümörlerinin tedavisinde, cerrahi girişim yapılamayan bir tedaviye imkan tanıyan yeni radyoterapi yöntemidir.

Bu yöntem tüm dünyada geliştirme aşamasında olan bir metottur. Bor hücre içerisine taşıyabilme ve onu orada çevresindeki dokulara zarar vermeden hapsetme, kanserli tümörü ve dokuyu orada yok etme hedefini içerir.

Bor nötron yakalama terapisinin başarı oranı nedir?

Bilim insanları klasik radyoterapi tedavisinde kullanılan X ve Gama ışınlarının, tümörlü dokuya ulaşıncaya kadar sağlam dokular tarafından da emildiğini ve ikinci tümörlerin oluşması, doku, organ ve fonksiyon kayıpları riskinin de olduğu söz konusudur.

Türk bilim insanları, bu çalışma ile bu riskleri azaltmak için bu yöntemi bulduklarını ve başardıklarını belirtmişlerdir. Bu işlem sayesinde çevre sağlıklı dokuların nötron ile tepkiye girme olasılığı çok düşük olduğu için, tümör dokusu içerisinde bor atomunun parçalanması ile açığa çıkan partiküller ve enerjiler sebebi ile hastalığa özgü olarak tümör dokunun yok edilmesi hedeflenmiştir.

Bu yöntem deney farelerinde olumlu sonuçlar vermiştir. Bu yöntem uygulanmaya başladığında sadece Türkiye’deki hastalara değil, yurt dışından gelecek hastalarda da uygulanabileceği belirtilmiştir.

Kanser tedavi yöntemleri ile ilgili benzer sağlık konuları

  1. Akciğer kanseri tedavisinde yeni yöntemler
  2. Saç dökülmesinde nano teknoloji tedavi yöntemi
  3. Pankreas kanserinde hücre molekülü tedavisi
  4. Kanser tedavisinde onkogram testi nedir

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git