Böbrek Hastalıkları ve Tedavileri

Böbrek Taşı Teşhisi Ve Tedavisi

Böbrek taşı hastalığı tanısı Böbrek taşının teşhisini koyabilmek için ilk olarak tam idrar tahlili yapılmaktadır. İdrarda kanama hastanın anlayamayacağı şekilde idrarda berraklık olsa bile lakin idrar tahlili yapıldığında mikroskobik hematürisi yani gizli kanama olan hastalarda daha detaylı tetkikler yapılmalıdır. Bunlar radyolojik uygulama direkt olarak üriner sistem grafisi ile bir takım ip uçları alınabilir.

Böbrek taşı hastalığı tanısı

Böbrek taşının teşhisini koyabilmek için ilk olarak tam idrar tahlili yapılmaktadır. İdrarda kanama hastanın anlayamayacağı şekilde idrarda berraklık olsa bile lakin idrar tahlili yapıldığında mikroskobik hematürisi yani gizli kanama olan hastalarda daha detaylı tetkikler yapılmalıdır. Bunlar radyolojik uygulama direkt olarak üriner sistem grafisi ile bir takım ip uçları alınabilir.

Aynı zamanda böbrek ultrasonu çekilebilir. Ultrason filmi sadece taşı değil,taşın büyüklüğünü ve böbrekte yaptığı genişlemeyi gösterir. Ultrasonun yetmediği bir durumda üreter taşlarıdır. Bu taşlar böbrekle idrar yolu arasında bulunan taşlardır. Bu taşların ultrasonla tanısını koymak bir hayli zordur. Bu yüzden üreter taşlarına önceden ilaçlı film denilen son yıllarda bilgisayarlı tomogrofi filmiyle üreter taşlarının tanısını koymak daha kolay olur.

Aynı zamanda taşın yeri tam olarak bulunamaziseve tanı tam olarak konulamaz ve bu testlerin hepsi uygulanabilir. Bunların dışında sintigrafi diye bilinen böbreğin çalışmasını gösteren bir test de uygulanır.

Böbrek taşı hastalığı tedavisi

Hastalığın başladığı acil akut safhasında hastaların hepsinde benzeyen tedavi uygulanmaktadır. Başlangıç döneminde taşın kendiliğinden düşmesi beklenir. Yalnızca ağrı kesici iğne yapılır veya ilaçlar verilebilir. Bol su içmesi ve yürüyüş yapması önerilir. İlaçlarını ve sıvısını ağız yoluyla alabilen hastalar çok şiddetli ağrısı olanlar dışında ilk olarak evlerine gönderilir. Hastalar çok ağrısı var ise, ağızdan su içemiyor iseserum takılıp hastaneye yatırmak gerekebilir.

Böbrek taşı düşürme yolları

Taşın düşmediği zamanlarda girişimsel tedavi uygulanır. Bazı maden suları içildiğinde de böbrek taşları düşürülür. Bazı bölgelerde doğal olarak çıkan maden suları da bu duruma yardımcıdır. Bu sular erzurumun pasinler ilçesine 4 km uzaklıkta olan serçe boğazı köyünün hemen girişinde yerden doğal olarak çıkan mineralli doğal maden suyu çok etkili bir diüretiktir ve günde 2-3 litre içilir ise 3-5gün içinde taşları ve kumları döktüğü bilinmektedir. Erzincan böğert maden suyu da bu özelliği taşıdığı biliniyor. Bunlar gibi maden sularında sodyum oranı oldukça düşüktür.

ESVL yöntemi ile taş kırma işlemi nedir?

Böbrek taşı kırma işlemi

Böbrek taşı kırma işlemi

ESVL vücut dışından şok dalgalarıyla taş kırma, böbrek taşını kırmak için tek bir noktadan çıkan şok dalgalarıyla taş kırma işlemidir. X-ray veya ultrason ile odaklama yapan cihazlar vardır. Kırılma işlemi yapılan taş parçaları idrar yoluyla böbrekten atılımı sağlanır. ESVL taşların hepsinde de başarılı olmayabilir. Yapılan bu işlem ile başarı oranı taşın cinsine, sertliğine, büyüklüğüne ve idrar kanalındaki yerine göre değişir.

Tek bir uygulamada kırılan taşlar olduğu kadar tekrarlayan uygulamalar ile de taş kırma işlemi yapılır.ESVL uygulaması yapılırken rahatsızlık veya ağrı duyulabilir. Bu yüzden tedaviden önce ağrı kesici ilaçlar kullanılır. Bu işlemden sonra genelde hastanede yatmaya gerek olmaz.

Bu işlem, girişimsel tedavilere gerek duyan hastaların genel kısmında uygulanan bir işlemdir. Özellikle böbrek içinde ya da üreterin üst kısmında bulunan taşlar için doğru bir tedavi olduğu bilinmektedir. Buna rağmen 2,cm’den büyük, sert, ya da böbreği tamamen kaplayan taşlarda uygun bir yöntem değildir. Bu uygulamada direkt olarak taşa uygulanan yüksek enerjili şok dalgası cildi ve iç organlara zarar vermeden ilerleyip taş üzerinde kırılma etkisi yapar.Bu şok dalga enerjisi ile böbrekteki taşlar küçük parçalara bölünerek idrar kanalından atılımı sağlanır.

Perkütan nefrolitotomi yöntemi ile taş düşürme işlemi nedir?

Perkütan nefrolitotomi, PCNLendoskopik böbrek taşı cerrrahisinde sırt bölgesinde böbrek hizasında 0,5-1 cm civarı kesilerek röntgen kontrolü devamında böbreğe iki ucu açık bir tüp yerleştirilir. Bu tüpten yerleştirilen optik cihaz yardımıyla taş video sistemi ile monitörde görülür ve özel aletler ile taş çıkarılır. Perkütan operasyonunun en değerli tarafı vücuttaki dokuların korunmuş olmasıdır. Bu sayede iyileşme dönemi daha çabuk olur.Hastalar bu operasyondan sonra açık ameliyatlara oranla daha çabuk iyileşir.Bu hastalar genelde 2-3 veya en geç 7 günde hastaneden çıkıp günlük yaşamlarına dönebilir. Bu operasyon açık yapılan ameliyatlara oranla daha kısa zaman alır.

Genellikle böbreğin alt havuzcuklarında bulunan taşlarda ya da büyük taşlarda ESVL’nin başarı oranı düşer. Böyle durumlardaPCNL işlemi daha başarılı bir işlemdir. Operasyon anında taşı temizlemek için pnömotik litotripsi veya lazer litotripsi kullanılır. Bu teknolojiler sayesinde en sert taşlar dahil kırılabilir. Bu teknik sayesinde bütün böbreği kaplayan ve karalifom taş olarak bilinen taşlarda bile işlem yapılır.

Üreterolitotripsi işlemi ile taş düşürme işlemi nedir?

Böbrek taşı düşürme yöntemleri

Böbrek taşı düşürme yöntemleri

Ureterolitotripsi, bu taşlar yani üreter taşları hem ESVL hem de üreterorenoskopi(URS) ile işlem yapılarak temizlenmektedir. URS’de kesme işlemi yapılmadan idrar kanalından özel bir endoskopik alet ile girilerek taş üreterde görüntülenir ve temizleme işlemi yapılır. Hastaların geneli işlemin yapıldığı gün evine gider ve bir gün sonra günlük yaşamlarına dönebilirler. Genellikle alt veya orta üreterdeki taşlarda işlemin başarısı daha fazladır. Yüzde 90 veya 95 civarıdır. Üst üreter taşlarının tedavi yönteminde ilk tercih edilen uygulamadır.

Fakat 1cm’den büyük üreter taşlarında ESVL’nin başarısı azalır.Kurallı bir durum olarak 1 cm’den büyük üreter taşlarında ve 2 cm’den büyük böbrek taşlarında endoskopik uygulama daha yararlı olur. Üretereskopi, üreterin alt ya da orta bölümünde tıkanıklığa sebep olan taşların çıkarılmasında kullanılır. Üretereskopik müdahalede çok ince bir teleskopik alet yardımı ile idrar borusundan ve mesaneden girilerek üreterin içine girilir. Bu ince ve esnek endeskop ile üreter içinde ileri doğru gidilerek tıkanmaya sebep olan taşa ulaşıp bu taş çıkartılır. İlk taş operasyonundan 1 sene sonra hastalar ultrason veya direkt film çekilerek kontroller yapılır. Bu sıralarda hastaların tekrar taş oluşumunu önlemek amacıyla bol su ve sıvı almaları özellikle istenir.

Böbrek taşı nedir?Böbrek taşı belirtileriHamilelikte böbrek taşı

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git