B

Bizmopen Nedir ve Ne İçin Kullanılır? Bizmopen İlacın Yan Etkileri

Bizmopen, kırmızımsı pembe renkli, bir yüzü düz, diğer yüzü çentikli, oblong çiğneme tabletidir. Her bir tablet 262 mg bizmut subsalisilat içerir.

Bizmopen kullanma talimatı nedir?

Bizmopen’in etkin maddesi nedir? 262 mg bizmut subsalisilat içerir.

Bizmopen’in yardımcı maddeleri: Kalsiyum karbonat, povidon, mikrokristal selüloz, kolloidal silikondioksit, polietilen glikol 6000, mannitol, sakarin sodyum, D ve C red 27 alüminyum lake, maltol (flavour, strawberry), talk, magnezyum stearat, deiyonize su ve alkol içerir.

Bizmopen 262 mg çiğneme tableti ağızdan, çiğnenerek yutulmak suretiyle kullanılır.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu Kullanma Talimatını dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için çok önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bizmopen nedir ve ne için kullanılır? (Bizmopen’in endikasyonları)

Bizmopen, kırmızımsı pembe renkli, bir yüzü düz, diğer yüzü çentikli, oblong çiğneme tabletidir. Her bir tablet 262 mg bizmut subsalisilat içerir. Bizmopen, 30 adet tablet içeren blister ambalajda sunulmaktadır.

Bizmopen ishalde ve aynı zamanda seyahat ishaline karşı koruyucu olarak kullanılan bir bizmut bileşiğidir.

Mide ile on iki parmak bağırsağında ülseri olan kişilerde ülser oluşumundan sorumlu tutulan bir çeşit bakteri olan H. pylory’nin yok edilmesi amacıyla uygulanan tedavi rejiminin bir parçası olarak kullanılır.

 Bizmopen kullanılmaması gereken durumlar (kontrendikasyonlar)

Eğer;

 • Bizmut subsalisilat veya formülasyonun içerdiği yardımcı maddelere karşı aşırı duyarlılığınız varsa
 • Gribal hastalık veya suçiçeğine yakalanmışsanız
 • Reye sendromu sebebi ile salisilatlara veya salisilat formülasyonu bileşenlerine karşı aşırı duyarlılığınız varsa
 • Pıhtılaşma bozukluğunuz varsa
 • Gebeliğinizin 4. ayına girdiyseniz
 • Ciddi gastrointestinal (mide -bağırsak) kanama hikayesi varsa. Bunlar gibi durumlarda Bizmopen kullanılmamalıdır.

Bizmopen kullanırken dikkat edilmesi gereken durumlar (uyarılar/önlemler)

Eğer;

 • Mide bulantısı veya kusma mevcut ise, Bizmopen kullanırken dikkatli olmalısınız.
 • Gut veya diyabet (şeker) hastasıysanız, Bizmopen kullanırken dikkatli olmalısınız.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Özel Durumlarda Bizmopen Kullanımı Nasıl Olmalı?

Hamilelikte Bizmopen kullanımı: İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Bizmopen hamileliğin ilk üç ayı için D, üçüncü aydan itibaren C gebelik kategorisindedir. Gebelik ve emzirme döneminde Bizmopen’in kullanımından önce doktor veya eczacıya danışılması gerekir. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme döneminde Bizmopen kullanımı: İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Emzirme döneminde Bizmopen’in kullanımından önce doktor veya eczacıya danışılması gerekir.

Araç ve makine kullananlar Bizmopen kullanabilir mi? Bizmopen alan kişilerin araç ve makine kullanmaması gerekir.

Bizmopen’in yiyecek ve içecek ile kullanılması: Bizmopen’i yiyecek ve içecek ile birlikte kullanabilirsiniz.

Bizmopen’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bizmopen’in içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı aşırı bir duyarlılığınız yoksa bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez. Bu tıbbi ürün her 262 mg dozunda 3 mg’ dan az sodyum ihtiva eder. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır. Bu tıbbi ürün şeker içermez.

Bizmopen tablet mannitol içerir. Hafif derecede laksatif etkisi olabilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte Bizmopen kullanımı nasıl olmalı?

 • Kan pıhtılaşmasını önleyici (antikoagülan) ilaç tedavisi görülüyorsa (varfarin, klopidogrel gibi) dikkatli kullanılmalıdır.
 • Ağızdan alınan kan şekeri düşürücü (oral antidiyabetikler), Bizmopen kandaki şeker düzeyini çok aşağı düzeye indirir, bu nedenle antidiyabetik ilaç kullanan şeker hastalarında Bizmopen dikkatli ve kontrol altında kullanılmalıdır.
 • Narkotik ağrı kesiciler (narkotik analjezikler) hariç, ağrı kesici (analjezik) ve iltihap gidericiler (aspirin, ibuprofen, ketoprofen ve piroksikam gibi) ilaçlar Bizmopen ile beraber kullanıldığında yan etkiler ve doz aşımındaki yan etki artışına neden olur.
 • Probenesid (benemid) veya sülfinpirazon (anturan) gibi ilaçlarla birlikte Bizmopen kullanıldığında (bu ilaçlar gut tedavisinde de kullanılır) bu ilaçların etkisini azaltır.
 • Ağız yoluyla kullanılan tetrasiklinler ile birlikte kullanılırken Bizmopen en az 1 ila 3 saat önce veya tetrasiklinden 1 ila 3 saat sonra alınmalıdır. Aksi takdirde bizmut, tetrasiklinin etkisini azaltır.
 • İshalle birlikte görülen bulaşıcı ve salgın kalın bağırsak hastalığı (Dizanteri) olan hastalar Bizmopen aldıklarında hasta daha kötü duruma girer, o yüzden farklı tipte bir tedaviye ihtiyaç duyulur. Hemofili veya diğer kanama problemleri – salisilatlarla kanama ihtimalini arttırır.

Eğer reçeteli veya reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Bizmopen nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Erişkinlerde 2 tablet, ihtiyaç oldukça her 30 dakika ile 1 saatte alınabilir. 24 saat içinde 16 tabletten fazla alınmamalıdır.

Önerilen dozu aşmayınız.

Uygulama yolu ve metodu:

Bizmopen sadece ağızdan kullanım içindir. Ağızda çiğneyerek kullanınız.

Diyareye (ishale) eşlik eden, sıvı kaybından korunmak için bol miktarda su içilmelidir.

Çocuklarda Bizmopen kullanımı:

 • 3 yaş altı çocuklarda kullanılmaz.
 • 9 yaş üzerinde 1 tablet önerilir.
 • 9 yaş altında kullanılması önerilmez.

Yaşlılarda Bizmopen kullanımı:

Yaşlılarda hiçbir doz ayarlaması yapılmasına gerek olmadan doktor tarafından önerilen doza göre kullanılabilir.

Özel durumlarda Bizmopen kullanımı:

 • Şeker hastalığınız (Diyabetiniz) varsa doktor kontrolü altında kullanınız.
 • Kan pıhtılaşmasını önleyici (antikoagülasyon) tıbbi tedavi görüyorsanız doktor kontrolü altında kullanınız.
 • Gut hastalığınız varsa doktor kontrolü altında kullanınız.

Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.

İlacınızı zamanında almayı unutmayınız.

Eğer Bizmopen’in etkisinin çok güçlü veya çok zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla Bizmopen kullandıysanız: Bizmopen’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Bizmopen’i kullanmayı unutursanız: İlacınızı almayı unutursanız, unuttuğunuzu fark eder etmez bu dozu alın ve sonraki dozu her zamanki saatinde alınız. Unutulduktan sonra, sonraki doz saatine yaklaştıysanız, o zaman unuttuğunuz dozu atlayınız. Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Bizmopen ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler: Doktorunuz tarafından belirtilmedikçe, tedaviyi durdurmayınız.

Bizmopen’in olası yan etkileri nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, Bizmopen’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Bizmopen kullanımı sırasında aşağıda belirtilen yan etkiler ortaya çıkabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, Bizmopen’i kullanmayı durdurunuz ve HEMEN doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Yüz, dil veya boğazınızda, yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak bir şişme
 • Ciltte kızarıklık, kaşıntı
 • Zorlukla ve hırıltılı bir şekilde nefes alma
 • Gerginlik
 • Herhangi bir işitme kaybı
 • Zihin bulanıklığı
 • Kabızlık
 • İshal
 • Konuşmada güçlük veya sözü ağzında geveleyerek konuşma.

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Eğer bunlardan sizde mevcut ise, sizin Bizmopen’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bizmopen’in yaygın (100 hastanın 1-10’unda) görülebilen yan etkileri:

 • Artan terleme
 • Kabızlık.

Bizmopen’in yaygın olmayan (1000 hastadan 1-10’unda) görülebilen yan etkileri:

 • Çabuk veya derin nefes alıp verme
 • Endişe
 • İşitme kaybı
 • Kulak çınlaması
 • Ciddi ve devamlı baş ağrısı
 • Özellikle yüzde, dizlerde, sırtta kas spazmları
 • Görme problemleri.

Bizmopen’in seyrek (10000 hastadan 1-10’unda) görülebilen yan etkileri:

 • Baş dönmesi veya hafif baş ağrısı
 • Depresyon
 • Sersemlik
 • Kas zayıflaması
 • Mide bulantısı
 • Ciddi ve sürekli kusmalar
 • Ciddi ve sürekli mide ağrısı
 • İshal
 • Dilin siyah renk alması
 • Dışkının siyah renk alması.

Bizmopen’in çok Seyrek (10000 hastada l’den az) görülebilen yan etkileri:

 • Konuşmada güçlük veya sözü ağzında geveleyerek konuşma
 • Artan susama.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz. 

Bizmopen nasıl saklanır?

 • Bizmopen’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Bizmopen’i 25 °C’nin altındaki oda sıcaklığında, serin, kuru yerde ve ambalajında muhafaza ediniz.
 • Bizmopen’i son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.
 • Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Bizmopen’i kullanmayınız/son kullanma tarihinden önce kullanınız.
 • Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz Bizmopen’i kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatı 19/03/2014 tarihinde onaylanmıştır.

Benzer sağlık yazıları

 1. Helikobakter pilori nedenleri ve tedavisi
 2. Mide ve duodenum ülseri nedenleri ve tedavisi
 3. İshal nedenleri ve tedavisi
 4. Mide yanması neden olur
 5. Gastrit nedir ve neden olur

6 Yorum

 1. Hüseyin Karaman

  10 Eylül 2020 at 10:58

  Ben kullanıyordum bıraktım ve eski ağrılarım tekrardan başladı

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   20 Eylül 2020 at 18:08

   Bizmopen ishale ve seyahat ishaline karşı koruyucu olarak kullanılır. Yine mide ve onikiparmak bağırsağı ülseri oluşumundan sorumlu tutulan Helikobakter pilori enfeksiyonunun ortadan kaldırılması için uygulanan tedavi biçiminin bir parçası olarak kullanılır.

   Doktorunuzun size bizmopen tedavisini ne amaçlı verdiğine göre tedavi süresi, tedavi etkinliği, şikayetlerinizin yeniden başlaması gibi durumlar değişiklik gösterir.

   Bu ilaç helikobakter pilori tedavisinde genellikle yanında 1-2 antibiyotik ile kombine olarak verilir. Siz bu tür bir durumdan dolayı kombine olarak bu ilacı kullanmışsanız, bakteri tam olarak tedavi edilmemiş olabilir, tekrarlamış olabilir veya bakteriden dolayı midede oluşan iltihaplanma iyileşmemiş olabilir. Örneğin ülser oluşmuş ise ek tedaviler gerekebilir. Bu nedenle doktorunuzun durumu yeniden gözden geçirmesi gerekebilir. Kronik gastrit oluşmuş ise bunu tedavi edecek mide ilaçlarının, bizmopen ve antibiyotik kombinayonu tedavisi sonrasında da bir süre daha devam ettirilmesi gerekebilir. Doğru bir tanı ve etkin tedavi için iyi bir gastroentroloji uzmanınca değerlendirmeler ve endoskopik incelemeler ve biyopsi alınması önemlidir.

   Seyahat ishali durumunda bizmut tedavisi hafif ve orta dereceli ishallerde kısa süreli kullanılabilir.

   Doktorunuzun size bu ilacı ne için verdiğini ve doktorunuzun tanı için yeterli değerlendirmeler yapıp yapmadığını bilmeden, buradan (yani internet sitesi üzerinden) net bir şey söylemek çok mümkün değildir.

   Bu konuyu doktorunuz ile tekrar görüşmeli ve şikayetlerinizi daha detaylı anlatmalısınız.

   Geçmiş olsun.

 2. Şengül Topçam

  19 Aralık 2020 at 18:30

  Ben helicobakter pylori tedavisi için kullanıyorum şiddetli kabızlık şikayeti var kullanmasam olurmu

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   20 Aralık 2020 at 21:57

   Doktorunuza danışmadan bırakmamalısınız. Bizmopen bizmut subsalisilat içerir. Helikobakter pilori tedavisinde bizmutlu dörtlü tedavi oldukça önerilen bir tedavi yöntemidir. Bizmut bileşikleri Helikobakter pilorinin yok edilmesinde hem ilk basamak hem de ikinci basamak tedavide kullanılmaktadır.

   Doktorunuz duruma göre doz ayarlaması yapabilir. Ancak siz doktorunuzun önerdiği tedaviyi kendi kendinize değiştirmemelisiniz. Çünkü Helikobakter pilori tedavisinin doğru uygulanması, bakterinin yok edilmesi için son derece önemlidir. Bakteri direnç gösterebilir, tekrarlayabilir.

   Mutlaka doktorunuz ile görüşmeniz gerekir.

   İnternet sitesi üzerinden verilen tedaviler hakkında bir öneride bulunmak doğru olmaz.

   Geçmiş olsun.

 3. Coskun

  8 Şubat 2021 at 07:42

  Dilimde siyahlasma oldu ne yapmam gerekir

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   11 Şubat 2021 at 09:34

   Doktorunuza bu yan etki (dilde siyahlaşma) hakkında bilgi vermeniz en doğrusudur. Eğer, doktorunuza yakın zamanda gitme imkanı yoksa bir diş hekimine de gidebilirsiniz, gittiğiniz doktora kullandığınız ilaçlar hakkında bilgi vermeniz önemlidir. Ayrıca düzenli diş fırçalama, ağzı temiz tutma, sigara kullanımı söz konusu ise sigarayı bırakma gibi uygulamalar da önemlidir.

   Geçmiş olsun.

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Popüler Konular

Saglikocagim.org olarak başladığımız yayın hayatımıza daha şık ve sade bir tasarımla Saglikocagim.net olarak devam ediyoruz. Bugüne kadar yaptığımız gibi yine en anlaşılır sağlık bilgilerini sunmaya devam edeceğiz.

Copyright © 2017 Saglikocagim.net. Sitemizde yayınlanan sağlık yazıları, bilgi verme amaçlıdır. Doktorunuza danışmadan herhangi bir uygulamada bulunmayınız.

Üste Git