B

Biteral Tablet Nedir? Biteral İlacın Yan Etkileri

Biteral film kaplı tablet ilacını kullanmaya başlamadan önce bu ''Kullanma talimatını''dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Biteral 500 mg film kaplı tablet kullanım talimatı

Biteral tablet’in etkin maddesi: Omidazol Her film kaplı tablet 500 mg omidazol içerir.

Biteral tablet’in yardımcı Maddeleri: Mısır nişastası, Mikrokristal selüloz, Hidroksipropil metil selüloz, Magnezyum stearat, Talk, Titanyum dioksit (E171) gibi yardımcı maddeleri içerir.

Biteral tablet ağız yoluyla alınır.

Biteral film kaplı tablet ilacını kullanmaya başlamadan önce bu Kullanma Talimatını dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorunlarınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatla yazılanlara aynen uyunuz, ilaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Biteral hangi hastalıklarda kullanılır? (Biteral’in Endikasyonları)

Biteral tablet neden kullanılır

Biteral tablet neden kullanılır

Biteral, omidazol etkin maddesi içeren antibakteriyel (bakterilere karşı etkili) ve antiprotozoal (protozoonlara karşı etkili olan) bir ilaçtır.

Biteral tabletlerin her biri 500 mg omidazol içermektedir.

Biteral, 10 tablet içeren ambalajlarda sunulmaktadır.

Biteral kullanılan durumlar:

 • Kadınlarda ve erkeklerde Trichomonas vaginalis’e bağlı genitoüriner (üreme ve idrar yolları sistemi) enfeksiyonları (iltihap oluşturan mikrobik hastalık) tedavisinde Biteral reçete edilebilir.
 • Amebiasis (tek hücreli bir parazit olan Entamoeba histolytica’nın neden olduğu bir enfeksiyon hastalığıdır). Amipli dizanteri (şiddetli ishal ile karakterize bir kalın bağırsak hastalığı) dahil, Entamoeba histolytica’nın neden olduğu tüm intestinal (bağırsağa ait) enfeksiyonlarda, özellikle amebik karaciğer apsesi (irin kesesi) olmak üzere, amebiasis’in tüm bağırsak sistemi dışındaki formlarında Biteral reçete edilebilir.
 • Giardiasis (Giardia lamblia isimli parazitin bağırsaklarda neden olduğu bir enfeksiyon çeşididir) enfeksiyonunda Biteral reçete edilebilir.

Biteral kullanılmaması gereken durumlar (kontrendikasyonlar)

Biteral tablet’i, Omidazol veya diğer nitroimidazol türevlerine karşı aşırı duyarlılığınız varsa kullanmayınız.

Biteral’in dikkatli kullanılması gereken durumlar (uyarılar/önlemler)

 • Biteral’i merkezi sinir sistemi hastalığınız (ör. epilepsi veya multipl skleroz) var ise dikkatli kullanınız.
 • Biteral’i karaciğer hastalığınız varsa dikkatli kullanınız.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerli ise lütfen doktorunuza danışınız. 

Hamilelikte Biteral tablet kullanılır mı?

Hamileyseniz ya da hamilelik şüphesi var ise ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Biteral, gebeliğin erken safhasında gerekli olmadıkça verilmemelidir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme döneminde Biteral tablet kullanılır mı?

Emzirme döneminde ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Biteral, emzirme döneminde gerekli olmadıkça verilmemelidir.

Araç ve makine kullanımı sırasında Biteral tablet kullanılır mı?

Biteral alan hastalarda uyku hali, baş dönmesi, tremor (titreme), rijidite (kasların sertleşmesi), koordinasyon bozuklukları, nöbet, vertigo (denge bozukluğundan kaynaklanan baş dönmesi) veya geçici bilinç kaybı görülebilir. Bu etkiler meydana gelirse, araç ve makine kullanımı gibi dikkat gerektiren işleri etkileyebilir.

Biteral’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Biteral içeriğindeki bulunan yardımcı maddelere karşı bir duyarlılığınız yoksa bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

Diğer ilaçlar ile birlikte Biteral tablet kullanımı

Biteral’i aşağıdaki ilaçlar ile birlikte kullanılırken dikkatli olunuz:

 • Kumarin tipi oral antikoagülanların etkisini potansiyalize eder. Antikoagülanın dozu bu doğrultuda ayarlanmalıdır.
 • Simetidin (antihistaminik), fenitoin ve fenobarbital gibi antiepileptik ilaçlar ve lityum ile birlikte kullanılırken dikkatli olunmalıdır.
 • Omidazol vekuronyum bromür’ün kas gevşetici etkisini uzatır.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Biteral tablet nasıl kullanılır?

Biteral yemeklerden sonra, tok karnına kullanılmalıdır.

Omidazol kullanırken ve ilaç kesildikten sonra en az 3 gün boyunca alkol alınmamalıdır.

Uygun kullanım ve doz uygulama sıklığı için talimatlar:

Biteral, daima yemeklerden sonra ağızdan alınmalıdır.

Ne sıklıkta ve kaç tablet Biteral kullanacağınızı doktorunuz size söyleyecektir.

Tedaviye vereceğiniz cevaba ve hastalığınıza göre, doktorunuz daha yüksek ya da daha düşük doz önerebilir.

Uygulama yolu ve metodu:

Biteral, sadece ağızdan kullanım içindir.

Çocuklarda Biteral tablet kullanımı:

Biteral’ in doz ayarlaması çocuklarda vücut ağırlığına göre yapılmaktadır.

Yaşlılarda Biteral tablet kullanımı:

Yaşlılarda doz ayarlamasına ilişkin bilgi mevcut değildir.

Böbrek yetmezliği olan hastalarda Biteral tablet kullanımı:

Böbrek fonksiyon yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması yapılmasına gerek yoktur. Ancak böbrek yetmezliği olanlarda dikkatli kullanılmalıdır.

Karaciğer yetmezliği durumunda Biteral tablet kullanımı:

Ağır karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz aralığı iki kat fazla olmalıdır.

Eğer Biteral’ in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla Biteral kullandıysanız: Bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Biteral’ i kullanmayı unutursanız: Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız. Tedavinizi erken ve doktorunuzun bilgisi dışında kesmeyiniz.

Biteral tedavisi sonlandırıldığında oluşabilecek yan etkiler: Biteral tedavisi bittikten sonra oluşabilecek herhangi bir etki bulunmamaktadır. Biteral ile ilgili tedavinizin ne kadar süreceğini doktorunuz size bildirecektir. Biteral tablet’i doktorunuzun önerdiği dozu aşmadan kullanmalısınız.

Biteral tablet’in olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Biteral’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Altta sözü geçen yan etkilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz.

 • Uyku hali
 • Soluk almada zorluk
 • Deri rahatsızlıkları
 • Baş ağrısı
 • Bulantı, kusma gibi gastrointestinal hastalıklar
 • Sarılık, bunlar gibi yan etkiler görülebilir.

Bazı izole vakalarda baş dönmesi, tremor, rijidite, koordinasyon bozukluklan, nöbet, yorgunluk, vertigo, geçici bilinç kaybı ve duyusal veya kanşık periferal nöropati gibi merkezi sinir sistemi hastalıkları bildirilmiştir. Tat alma bozukluğu anormal karaciğer fonksiyon testleri ve cilt reaksiyonları gözlenmiştir.

Bunlar Biteral’ in hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Biteral tablet nasıl saklanır?

 • Biteral’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Biteral’i 30°C altında oda sıcaklıklarında saklayınız.
 • Biteral’i son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız
 • Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Biteral’i kullanmayınız
 • Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark edersiniz Biteral’i kullanmayınız.

Biteral tablet kullanılan hastalıklar ile ilgili benzer yazılar

 1. Vajinit nedenleri, belirtileri ve tedavisi
 2. Trikomoniyaz enfeksiyonu nedenleri, belirtileri ve tedavisi
 3. Çocuklarda idrar yolu enfeksiyonları neden olur
 4. İdrar yolu enfeksiyonları nedenleri ve tedavisi
 5. Bağırsak enfeksiyonu nedenleri, belirtileri ve tedavisi
 6. Giardiyazis nedenleri, belirtileri ve tedavisi

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git