Ağrılar ve Tedavileri

Bi-Profenid Nedir? Bi-Profenid Ne İşe Yarar? Bi-Profenid Nasıl Kullanılır? Bi-Profenid Yan Etkileri

Bİ-PROFENİD 100 MG UZATILMIŞ SALIMLI ÇENTİKLİ TABLET KULLANMA TALİMATI

Ağızdan alınır.

Etkin madde: Her tablette, iç içe geçmiş iki tabakada (beyaz renkli çabuk salımlı tabakada 50 mg ve sarı renkli değiştirilmiş salımlı tabakada 50 mg olmak üzere) toplam 100 mg ketoprofen bulunur.

Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat, buğday nişastası, koloidal hidrate silika, jelatin, magnezyum stearat, hidroksi etil selüloz, kalsiyum hidrojen fosfat dihidrat, riboflavin sodyum fosfat (E 106) gibi yrdımcı maddeler içerir.

Bi-Profenid Prospektüs

Bİ-PROFENİD NEDİR VE NE İÇİN KULLANILIR? (Bİ-PROFENİD ENDİKASYONLARI)

Bi-Profenid’in etken maddesi ketoprofendir. Ketoprofen, ağrı kesici ve iltihap giderici (antiinflamatuar) etkiye sahip steroid olmayan antiinflamatuvar ilaçlar (NSAİ) grubundandır.

Bi-Profenid, opak blister içerisinde, oval, sarı ve beyaz iki tabakalı, bölünebilir tabletler halinde ağız yolundan uygulanan bir ilaçtır. 10 ve 20 tablet içeren ambalajlarda sunulmaktadır. Her tablet 100 mg ketoprofen içerir.

Bi-Profenid;

 • Osteoartrit (harabiyete bağlı eklem iltihabı),
 • Romatoid artrit (iltihaplı eklem romatizması),
 • Ankilozan spondilit (ağrılı ve ilerleyici bir iltihabi hastalık) belirti ve bulgularının tedavisi,
 • Akut gut artriti (ürik asit kristallerinin eklemde birikmesi ile meydana gelen iltihabi durum),
 • Ani başlangıçlı (akut) kas iskelet sistemi ağrıları,
 • Postoperatif ağrı (ameliyat sonrası ağrı) ve dismenore (adet sancısı) gibi hastalıkların/durumların tedavisinde kullanılır.

Bİ-PROFENİD KULLANILMAMASI GEREKEN DURUMLAR (Bİ-PROFENİD KONTRENDİKASYONLARI)

Kalp Damar Sistemi İle İlgili Riskler:

 • NSAİİ’ler ölümcül olabilecek trombotik (pıhtılaşma ile ilgili) olaylar, kalp krizi ve inme riskinde artışa neden olabilir. Bu risk, kullanım süresine bağlı olarak artabilir. Kalp-damar hastalığı olan veya kalp damar hastalıkları risk faktörlerini taşıyan hastalarda risk daha yüksek olabilir.
 • Bi-Profenid koroner arter “bypass” cerrahisi öncesi ağrı tedavisinde kullanılmamalıdır.

Sindirim Sistemi İle İlgili Riskler:

NSAİİ’ler kanama, yara oluşması, mide veya bağırsak delinmesi gibi ölümcül olabilecek ciddi istenmeyen etkilere yol açarlar. Bu istenmeyen etkiler herhangi bir zamanda, önceden uyarıcı bir belirti vererek veya vermeyerek ortaya çıkabilirler. Yaşlı hastalar, ciddi olan bu etkiler açısından daha yüksek risk altındadır.

Eğer;

 • Ketoprofene veya Bi-Profenid’in içerdiği yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz (aşırı duyarlılık) varsa,
 • Aspirin (asetilsalisik asit) ve ibuprofen veya indometazin gibi diğer NSAİİ’lere karşı bilinen aşırı duyarlılık (örn. yutkunmada ve nefes almada güçlük, dudak, yüz, boğaz ve dilme şişme, astım atağı, burun akıntısı, deride kaşıntı ve döküntü gibi) reaksiyonları gösterdiyseniz,
 • Hamileliğin son üç ayında iseniz,
 • Ciddi karaciğer yetmezliğiniz varsa,
 • Ciddi böbrek yetmezliğiniz varsa,
 • Ciddi kalp yetmezliğiniz varsa,
 • Mide ya da bağırsakta ülser veya kanama probleminiz varsa veya geçmişte bu hastalıklardan birini geçirdiyseniz,
 • Daha önce steroid olmayan anti-inflamatuar ilaç (NSAİİ) kullanmanıza bağlı olarak mide veya bağırsakta kanama veya delinme problemi yaşadıysanız,
 • Cildinizde vurmaya bağlı morarma normalden daha kolay gerçekleşiyorsa ve uzun süren kanamanız oluyorsa,
 • Kalp damarlarının değiştirilmesi (koroner arteriyel by-pass) ameliyatı öncesi ve sonrasındaki ağrı sırasında,
 • Buğday alerjiniz varsa (Çölyak hastaları hariç), bunlar gibi durumlarda Bi-Profenid kullanmayınız.

Bİ-PROFENİD’İN DİKKATLİ KULLANILMASI GEREKEN DURUMLAR (UYARILAR/ÖNLEMLER)

Eğer;

 • Astım hastasıysanız,
 • Ülseratif kolit veya Crohn gibi bağırsaklarınızda iltihabi hastalıklarınız varsa,
 • Yaşlı bir hastaysanız (65 yaş ve üzeri),
 • Gebe kalmayı planlıyor veya gebe kalmakta problem yaşıyorsanız (Profenid gebe kalmanızı zorlaştırabilir),
 • Geçirilmiş ya da mevcut kalp sorununuz varsa veya bu hastalıklar açısından risk altında olduğunuzu düşünüyorsanız (yüksek kan basıncı (tansiyon), diyabet veya yüksek kolesterolünüz varsa veya sigara kullanıyorsanız), bunlar gibi durumlarda Bi-Profenid dikkatli kullanılmalıdır.

Herhangi bir kan sulandırıcı (antikoagülan, heparin) ilaç, aspirin dahil başka bir anti- inflamatuar ilaç, lityum (ruhsal bozukluk tedavisinde kullanılan bir ilaç), metotreksat (kanser tedavisinde kullanılan bir ilaç), tiklodipin (kan sulandırıcı bir ilaç) gibi kanama ve ülser riski olan diğer ilaçları kullanıyorsanız (doktorunuz aksini önermedikçe) Bi-Profenid gibi ilaçlar kalp krizi (miyokard enfarktüsü) veya inme riskinde küçük de olsa artışa neden olabilir. Herhangi bir riskin uzun süreli tedavide ve yüksek dozda kullanımla ortaya çıkması daha muhtemeldir. Bu sebeple doktorunuzun önerdiği dozu ve kullanım süresini aşmayınız.

Aşağıdaki durumlardan biri sizde mevcut ise doktorunuz ilacın uygulanması sırasında sizi kontrol altında tutmak veya kısa süreli bir tedavi uygulamak isteyebilir:

 • Kolesterolünüz veya kan yağlarınız yüksek ise,
 • Diyabet (şeker) hastasıysanız,
 • Sigara kullanıyorsanız,
 • Karaciğer ve böbrek probleminiz varsa,
 • Diüretik (idrar miktarını arttırıcı ilaç) tedavisi alıyorsanız.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Bİ-PROFENİD’İN YİYECEK ve İÇECEKLER İLE KULLANILMASI

Bi-Profenid ile tedavi süresince alkol kullanmayınız. Çünkü alkol, Bi-Profenid’in etkilerini artırabilir ve nefes almada ciddi problemlere neden olabilir.

HAMİLELİK ve EMZİRME DÖNEMLERİNDE Bİ-PROFENİD KULLANILIR MI?

Hamilelik:

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

 • Hamileyseniz ya da hamile olduğunuzu düşünüyorsanız bunu doktorunuza söyleyiniz. Hamileliğin ilk üç ayında doktorunuz gerekirse size Bi-Profenid reçete edebilir.
 • Hamileliğin 3.-6. ayları arasında ise Bi-Profenid ancak doktorun tavsiyesi üzerine ve kısa süreli olarak kullanılabilir. Bu dönemde Bi-Profenid’i kesinlikle uzun süreli kullanmayınız.
 • Gebeliğin 6. ayından itibaren Bi-Profenid’i kesinlikle kullanmayınız çünkü ilaç bebeğinizin kalbine, akciğerine ve böbreğine zarar verebilir ve bu zarar tek bir kullanımda bile ortaya çıkabilir. Gebeliğin 6. ayından sonra Bi-Profenid’i kullandıysanız, bunu doktorunuza söyleyiniz. Böylece doktorunuz gerekli takibi yapabilir.

Tedavi sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme:

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bi-Profenid anne sütüne geçer. Bebeğinizi emzirirken Bi-Profenid kullanmayınız.

ARAÇ ve MAKİNE KULLANANLAR Bİ-PROFENİD KULLANABİLİR Mİ?

Bi-Profenid nadiren baş dönmesine, uyku haline, nöbetlere veya görme bozukluklarına neden olabilir. Eğer bu yan etkilerden biriyle karşılaşırsanız, herhangi bir araç, alet veya makine kullanmayınız.

Bİ-PROFENİD’İN İÇERİĞİNDE BULUNAN BAZI YARDIMCI MADDELER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLER

Bi-Profenid laktoz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Bi-Profenid buğday nişastası içerir. Çölyak hastalığı olan insanlar için uygundur. Buğdaya alerjisi (çölyaktan farklı) olan hastalar bu tıbbi ürünü kullanmamalıdır.

DİĞER İLAÇLAR İLE BİRLİKTE Bİ-PROFENİD KULLANIMI

Bazı ilaçlar Bi-Profenid’in işlevini etkileyebilir veya Bi-Profenid bazı ilaçların işlevini etkileyebilir.

Eğer şu anda herhangi bir ilaç, özellikle de aşağıda sayılan ilaçlardan birini alıyorsanız veya son zamanlarda aldınızsa -reçetesiz ilaçlar da dahil olmak üzere- lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz:

 • İbuprofen veya aspirin gibi diğer steroid olmayan anti-inflamatuar ilaçlar (NSAİİ),
 • Diüretikler (idrar miktarını arttıran ilaçlar),
 • Kalp yetmezliği veya yüksek kan basıncı (tansiyon) için kullanılan ilaçlar,
 • Digoksin (kalp atışını kontrol eden veya kalp yetmezliğini önlemede kullanılan bir ilaç),
 • Kanın pıhtılaşmasını önleyen (kan sulandırıcı) ilaçlar; heparin, varfarin, klopidogrel, tiklopidin gibi –Kan pıhtılarını çözmeye yarayan ilaçlar; streptokinaz, alteplaz veya tenekteplaz,
 • Enfeksiyonlara karşı kullanılan bazı ilaçlar (antibiyotikler); siprofloksasin, levofloksasin veya ofloksasin,
 • Depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlar; fluoksetin, sertralin, sitalopram veya paroksetin gibi,
 • İltihap gidermede kullanılan ilaçlar (kortikosteroidler); hidrokortizon, betametazon veya prednisolon,
 • Siklosporin (organ naklinden sonra vücudunuzun organı reddetmesini önlemek için kullanılan bir ilaç),
 • Mifepriston (mifepriston kullanımı takip eden 8 – 12 gün içerisinde Bi-Profenid kullanmayınız. Bu ilaç gebeliği sonlandırmak için kullanılır),
 • Lityum (bazı zihinsel hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaç),
 • Metotreksat (kanser ve sedef hastalığında kullanılan bir ilaç),
 • Pentoksifilin (beyindeki limbik sistemdeki kan dolaşımına yardımcı olan bir ilaç),
 • Takrolimus (organ naklinden sonra kullanılan bir ilaç),
 • Probenesid (gut hastalığı için kullanılan ilaç),
 • Zidovudin (HIV (AIDS) için kullanılan bir ilaç),
 • Pemetreksed (kanser tedavisinde kullanılan bir ilaç),
 • Deferasiroks (vücuttaki fazla demiri azaltan bir ilaç).

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Bİ-PROFENİD NASIL KULLANILIR?

Bi-Profenid’i mutlaka doktorunuzun size söylediği şekilde kullanınız. Eğer emin değilseniz, doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Uygun Kullanım ve Doz/Uygulama Sıklığı İçin Talimatlar:

Doktor tarafından aksi belirtilmediği sürece aşağıdaki dozların uygulanması önerilir:

Bi-Profenid’in dozu kullanım nedenine göre günde 1-2 tablet arasında değişir (günde 100 veya 200 mg). Günlük dozu, bir seferde veya iki doza bölerek alınız.

Uygulama Yolu ve Metodu:

Tableti ağız yoluyla alınız.

Tableti yemek sırasında veya yemeklerden sonra alabilirsiniz.

Çocuklarda Bi-Profenid Kullanımı:   

Güvenlilik ve etkililik verilerinin bulunmaması nedeniyle 15 yaş altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda Bi-Profenid Kullanımı:

Yaşlı hastalarda Bi-Profenid kullanımı sırasında yan etkilerin görülmesi daha muhtemeldir. Bu nedenle yaşlı bir hastaysanız, doktorunuz tedavinize mümkün olan en düşük doz ile başlamanızı önerebilir.

Böbrek/Karaciğer Yetmezliği Durumlarında Bi-Profenid Kullanımı:

 • Böbrek yetmezliği bulunan hastalarda başlangıç dozunun düşürülmesi ve tedaviye etkili en düşük dozla başlanması önemlidir. Ciddi böbrek yetmezliğinde kullanılmamalıdır.
 • Karaciğer bozukluğu bulunan hastalar yakından izlenmeli ve bu hastalarda etkili en düşük dozlar kullanılmalıdır. Ciddi karaciğer yetmezliğinde kullanılmamalıdır.

Eğer Bi-Profenid’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız Gerekenden Daha Fazla Bi-Profenid Kullandıysanız:

Eğer siz ya da yakınızdaki herhangi biri, Bi-Profenid’i önerilenden daha fazla miktarda kullandıysa, derhal doktorunuza bildiriniz ya da en yakın sağlık merkezine başvurunuz. Hastaneye başvururken ilacınızın kutusunu yanınızda bulundurunuz. Bu sayede doktorunuz da hangi ilacı aldığınızı görebilecektir.

Kullanmanız gerekenden daha fazla Bi-Profenid kullandığınızda aşağıdaki belirtileri görebilirsiniz:

 • Sersemlik hissi,
 • Mide ağrısı,
 • Hasta hissetme,
 • Kan basıncınızı düşmesi nedeniyle bayılma,
 • Nefes almada zorlanma,
 • Güçlükle ve gürültülü bir şekilde solumak,
 • Göğüste daralma hissi, sıkışma,
 • Dışkıda kan.

Bi-Profenid’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Kullanmayı Bi-Profenid Unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz kullanmayınız.

Eğer Bi-Profenid’i kullanmayı unutursanız, hatırlar hatırlamaz ilacınızı alınız. Ancak bir sonraki dozu almanıza az bir zaman kaldıysa, unutulan dozu atlayınız (almayınız).

Unutulan dozu telafi için iki doz birden kullanmayınız.

Bi-Profenid İle Tedavi Sonlandırıldığında Oluşabilecek Etkiler:

Tedavi sonlandırıldığında herhangi bir sorun görülmesi beklenmez.

Bİ-PROFENİD’İN OLASI YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Tüm ilaçlar gibi, Bi-Profenid’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdaki istenmeyen etkiler listesi, ketoprofen ile tedavi sırasında bildirilen tüm yan etkileri içermektedir.

Aşağıdakilerden biri olursa, Bi-Profenid’i kullanmayı durdurunuz ve HEMEN doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Nadir (1/1000’den az kişide görülen) yan etkiler;

 • Astım atağı,
 • Midenizde açlıkla birlikte hissedilen yanma hissi ve ağrı (bu belirtiler midenizdeki ülserden veya guttan kaynaklanıyor olabilir).

Sıklığı bilinmeyen (eldeki verilerden hareketle sıklık derecesi tahmin edilemeyen) yan etkiler:

 • Cildinizin herhangi bir kısmında, kaşıntılı, pütürlü bir döküntü ile birlikte veya bu olmaksızın kabarcıklanma, soyulma veya kanama. Bu belirti dudak, gözler, ağız, burun, genital bölge, eller ve ayaklarda görülebilir. Aynı zamanda grip benzeri belirtiler de görebilirsiniz. Medikal tedavi gerektirecek ciddi bir cilt problemi yaşayabilirsiniz.
 • İdrarda kan, idrar miktarında değişiklik veya özellikle bacak, bilek veya ayaklarda şişlik. Bu belirtiler ciddi bir böbrek sorunundan kaynaklanıyor olabilir.
 • Kalp ağrısı ve ani ve şiddetli baş ağrısı. Bi-Profenid grubunda yer alan ilaçlar kalp krizi riskinde küçük bir artış ile ilişkilendirilebilir.
 • Yutkunmayı, nefes almayı zorlaştıracak veya hırıltılı nefes almanıza veya göğsünüzde daralmaya neden olacak şekilde yüz, dudak ve boğazda şişme; aynı zamanda kaşınma ve döküntü görülebilir. Bu belirtiler ciddi bir alerjik reaksiyon göstergesidir.
 • Kan kusma, ciddi mide ağrıları veya koyu renkli dışkılama.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Bi-Profenid’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye ve hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Seyrek (1/1000’den az kişide görülen) yan etkiler:

 • Ciltte uyuşma, karıncalanma, iğnelenme, yanma veya ürperme (parestezi).
 • Ciltte vurmaya bağlı morarma normalden daha kolay gerçekleşiyorsa ve uzun süren kanama oluyorsa. Bu ciddi bir kan probleminden kaynaklanıyor olabilir.
 • Ciltte solgunluk veya yorgun hissetme, baygınlık veya baş dönmesi. Bu belirtiler kansızlık ile ilişkili olabilir.
 • Bulanık görme.
 • Gözde veya ciltte sararma (sarılık). Bu belirti karaciğerle ilgili bir problemin belirtisi olabilir.

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Sıklığı bilinmeyen (eldeki verilerden hareketle sıklık derecesi tahmin edilemeyen) yan etkiler;

 • Crohn hastalığında veya kolitte kötüleşme,
 • Işığa veya ultraviyole lambasına karşı ciltte reaksiyon (ışığa duyarlılık),
 • Saç dökülmesi,
 • Normalden daha fazla enfeksiyon geçirme (bu belirti ciddi bir kan düzensizliğinden kaynaklanıyor olabilir),
 • Hastalık nöbetleri,
 • Gözlerde ağrı.

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz.

Yaygın (1/10’dan az kişide görülen) yan etkiler;

 • Sindirim güçlüğü, mide ekşimesi, göğüste yanma hissi, mide ağrısı (bu etkiler ilacın yemekler ile birlikte kullanılmasıyla azaltılabilir),
 • Hasta hissetme (bulantı) ve kusma.

Yaygın olmayan (1/1000’den az kişide görülür) yan etkiler;

 • Kabızlık, ishal veya gaz,
 • Ciltte döküntü ve kaşıntı,
 • Su tutulmasına başlı olarak kollarda ve bacaklarda şişme,
 • Baş ağrısı, baş dönmesi, uyuşuk veya uykulu hissetme, yorgunluk veya kendini iyi hissetmeme.

Seyrek (1/1000’den az kişide görülür) yan etkiler;

Çok seyrek (1/10000’den az kişide görülür) yan etkiler;

 • Ciddi mide ve sırt ağrısı (bu pankreatit – pankreasta iltihaplanma belirtisi olabilir).

Sıklığı bilinmeyen (eldeki verilerden hareketle sıklık derecesi tahmin edilemeyen) yan etkiler;

 • Denge problemleri (vertigo), baş dönmesi,
 • Uykulu hissetme veya uyuyamama, ruh hali değişikliği,
 • Yüksek kan basıncı (yüksek tansiyon),
 • Tat almada değişiklik,
 • Burunda akma, batma, hapşırma, burunda tıkanıklık,
 • Ciltte kızarma,
 • Depresyon,
 • Zihin bulanıklığı,
 • Olmayan şeyleri duyma veya görme,
 • Kan testleri,
 • Kan testlerinizde karaciğer veya böbreklerinizin çalışmasıyla ilgili değişikler görülebilir.

Bunlar Bi-Profenid’in hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu ve eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan Etkilerin Raporlanması

Bu Kullanma Talimatında yer alan veya almayan bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.qov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olursunuz.

Bİ-PROFENİD’İN SAKLANMASI

 • Bi-Profenid’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Tabletleri dış ambalajı içinde, 25 oC altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
 • Bi-Profenid’i son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Bi-Profenid’i kullanmayınız.
 • Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz Bi-Profenid’i kullanmayınız.

Çevreyi korumak amacıyla, kullanmadığınız Bi-Profenid’i şehir suyuna veya çöpe atmayınız. Bu konuda eczacınıza danışınız. Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Bu kullanma talimatı 27.04.2016 tarihinde onaylanmıştır.

Benzer Sağlık Yazılarımız

 

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git