Hastalıklar ve Tedaviler

Beyin Tümörü Teşhisi ve Tedavisi

Beyin tümörü tanısıve tedavisiBeyin tümörü tanısının konulabilmesi için, öncelikle nöroloji uzmanının yapacağı muayenede hastanın şikayetleri ayrıntılı olarak sorgulanır. Aile öyküsü ve tam bir fizik muayene gereklidir. Genel muayeneden sonra dikkatli şekilde nörolojik muayene yapılır. Uykusuzluğun olup olmadığı, kas gücü, kasların hareketleri, refleksler ve ağrıya yanıt incelenir. Göz hareketleri de ayrıntılı bir şekilde incelenir. Fizik ve nörolojik muayeneden sonra bazı radyolojik tetkikler yapılır.

Beyinde ur olduğu nasıl anlaşılır?

Beyin tümörü tanısının konulabilmesi için, öncelikle nöroloji uzmanının yapacağı muayenede hastanın şikayetleri ayrıntılı olarak sorgulanır. Aile öyküsü ve tam bir fizik muayene gereklidir. Genel muayeneden sonra dikkatli şekilde nörolojik muayene yapılır. Uykusuzluğun olup olmadığı, kas gücü, kasların hareketleri, refleksler ve ağrıya yanıt incelenir. Göz hareketleri de ayrıntılı bir şekilde incelenir. Fizik ve nörolojik muayeneden sonra bazı radyolojik tetkikler yapılır.

Bu tetkikler, beynin bilgisayarlı tomografisi, manyetik rezonans görüntüleme, kafatasının direkt grafisi, anjiogram, myelogram gibi radyolojik görüntüleme tetkikleri kullanılır. Bunlardan sonra patolojik incelemeler de beyinden doku alınıp incelenmesi gereklidir. Patolojik inceleme hastalığın varlığını ve kanser olup olmadığını var ise tipini öğrenmede yardımcı olur. Beyin tümörü tanısı konulur ve ikincil beyin tümörü tanısı kesinleşir ise diğer testler yapılarak hastalığın nereden kaynaklandığı ve yayılımı araştırılır. Bu araştırmaya evrelendirme denilir. Tümör teşhisinde evrelendirme, kanserin yayılıp yayılmadığını, yayıldı ise vücudun hangi bölgelerine yayılmış olduğunu bulmak için yapılır.

Beyin tümörlerinin tedavisi

Beyin tümörünün tedavisi bazı faktörlere bağlıdır. Beyin tümörünün yerleşim yeri, tümörün boyutu, hastanın yaşı, genel sağlık durumu tedavinin seçimini yönlendirir. Tedavi yöntemi ve uygulama şekli erişkinlerde veya çocuklarda farklıdır. Beyin tümörü tedavisinde, cerrahi tedavi, radyoterapi tedavisi ve kemoterapi tedavisi uygulanır. Beyin cerrahı, cerrahinin tipine, tümörün boyut ve yerleşim bölgesine göre karar verir. Radyoterapi (ışın tedavisi), yüksek enerjili ışınlar kullanarak kanser hücrelerini öldürür. Antikanser ilaçlarının kullanılmasına kemoterapi adı verilir. Bu tedavi yöntemleri bazı hastalarda ayrı ayrı, bazı hastalarda da birlikte uygulanır.

Beyin tümörü tedavisi bir ekip işidir. Bu ekipte, beyin cerrahı, radyasyon onkoloğu, medikal onkolog, fizik tedavi uzmanı, konuşma terapisti ve diyetisyen bulunur. Tedaviye başlamadan önce beyin ödemi oluşmaması için ilaç tedavisi uygulanır. Beyinde su birikmesi (hidrosefali) oluşmuş ise bu sıvıyı çekmek için şant takılabilir.

Cerrahi tedavi beyin tümörü tedavisinde uygulanan ilk yöntemdir. Cerrahi tedavide kraniyotomi adı verilen işlem ile kafatası açılır ve tümör mümkün olduğunca çıkarılır. Fakat tümörü tamamen çıkarmak beyinde hasara neden olacak ise bir kısmı bırakılabilir. Kalan kısım radyoterapi ve kemoterapi ile tedavi edilebilir. Bazı tümörler çıkarılmaz ve bu durumda biyopsi alınır. Biyopsi ile tümörün bir parçası alınarak tümörün tipi belirlenir ve tedavi yöntemi seçilir.

Bazı durumlarda BT ve MRG yöntemleri ile tümörün yeri belirlenir ve hastanın kafatası sabitlenir. Kafatasında küçük bir delik açılarak biyopsi alınır. Bu işlemin adı stereotaksik biyopsidir. Günümüzde halen beyin tümörünün daha az yan etkili tedavisi için yapılan araştırmalar sürmektedir. Beyin tümörü tedavisinde erken tanının önemi büyüktür.

Beyin hastalıkları ile ilgili benzer sağlık yazıları

  1. Beyin tümörü nedenleri ve belirtileri
  2. Beyin tümörü ameliyatı ve beyin tümörü ameliyatının riskleri
  3. Çocuklarda beyin tümörü olur mu
  4. Beyin apsesi nedenleri, belirtileri ve tedavisi
  5. İntraventriküler ve periventriküler kanama neden olur
  6. Konvülsiyon nedenleri ve tedavisi

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git