Hastalıklar ve Tedaviler

Beyin Apsesi Neden Olur? (Beyinde İrin Birikimi)

Beyin apsesi beyin dokusunun odaksal enfeksiyonudur. Enfeksiyon, kan yolu ile yayılım göstererek veya komşu organlardan gelerek ya da ateşli silah yaralanmalarından meydana gelir.

Beyin apsesi nedenleri, belirtileri ve tedavisi

Beyin apsesi beyin dokusunun odaksal enfeksiyonudur. Enfeksiyon, kan yolu ile yayılım göstererek veya komşu organlardan gelerek ya da ateşli silah yaralanmalarından meydana gelir. Beyin apseleri bağışıklık sistemi yetersiz olan kişilerde de gelişir ve birden fazla bakteri etkindir Beyin apsesine neden olan faktörler, sinüzit, orta kulak iltihabı, diş apsesi gibi komşu organlardan yayılım söz konusudur. Beyin apsesi bakteriyel menenjit sonrası nadirdir ve genellikle yeni doğanlarda gram negatif enfeksiyonlardan sonra meydana gelebilir.

Beyin apselerinin % 25’i kan yolu ile oluşur. Kan yolu ile oluşan apseler genelikle birden fazla olduğu gibi, orta beyin atardamarı sulama alanında oluşurlar. Beyin apseleri, kalp iç zarı iltihabı (infektif endokardit), doğumsal kalp hastalığı, akciğer enfeksiyonu, mor bebek hastalığı (fallot tetralojisi) ve bazen leğen kemiği boşluğundaki enfeksiyonlardan kaynaklanabilir. Kafa içine nüfuz eden darbeler (kemik parçalarının beyin içinde kaldığı ateşli silah yaralanmaları gibi) beyin apsesi oluşmasında büyük rolü vardır.

Beyin apsesi (serebral apse) belirtileri

Beyin apsesi belirtileri, baş ağrısı, mide bulantısı, kusma, güçsüzlük, ense ağrısı, ışığa hassasiyet, görme bozuklukları gibi kafa içi basınç artışı ile ilgili belirtiler görüldüğü gibi, apsenin yerine ve büyüklüğüne göre belirtiler değişebilir. Ateş yükselmesi, baş ağrısı ve diğer nörolojik bulguların eşlik ettiği belirti gurubunun yarısında görülür.

Beyin apsesi gelişen hastada sara (epilepsi) nöbeti % 50’den fazlasında görülür. Bilinç durumundaki değişiklikler kısa sürede uykuya dalma veya komaya kadar gidebilir. Beyin apsesi erkeklerde kadınlara oranla daha fazla görülür. Çocuklarda beyin apsesi olduğu zaman ise genellikle 4-7 yaşları arasında görülmektedir. Beyin apsesinde nöbet, inme ve ölüm gibi riskler görülebilir. Beyin apsesi ile menenjit çok sık karıştırılır.

Beyin apsesi (serebral apse) teşhisi

Beyin apsesi neden olur

Beyin apsesi belirtileri

Beyin apsesi teşhisi nöroloji veya beyin cerrahisi muayenesinde yapılacak bazı test ve tetkikler ile konulabilir. Lökosit sayımı, CRP, sedimantasyon gibi kan tahlilleri beyin apsesi için özgül değildir. Fakat hastalığın tedaviye verdiği cevabı ölçmede kullanılabilir. Beyin apseleri için alınacak bazı kültürler teşhisin konulmasında yardımcı olur.

Beyin apseleri dört evrede değerlendirilir. Erken serebrit (1-3 gün) evre, geç serebrit (4-10 gün) evre, erken kapsül formasyonu (11-14 gün) evre, geç kapsül formasyonu (15 gün sonrası) gibi evrelerde değerlendirilir. Beyin apsesi tanısında bazı görüntüleme yöntemleri de kullanılır. Bu yöntemler beyin tomografisi (BT), manyetik rezonans görüntüleme (MRG), lomber ponksiyon (belden beyin omurilik sıvısı alınması), apsenin vakum ile çekilmesi işlemi gibi tanı yöntemlerine gerek duyulur.

Beyin apsesi (serebral apse) tedavisi

Beyin apsesi tedavisi, şikayetlerin hangi derecede kötü olduğuna, enfeksiyonun süresine, apsenin büyüklüğüne göre farlılık gösterir. Şikayetlere göre tedavi, hastanın çok fazla sıkıntısı var ve apse küçük ise iğne biyopsisi ile kültür için örnek alınır ve hemen antibiyotik tedavisine başlanır. Apse hayatı tehdit edecek derecede ise apse boşaltılarak tedavi edilir. Enfeksiyona göre yapılacak tedavi, enfeksiyon erken dönemde ise antibiyotik tedavisi işe yarayabilir.

Fakat enfeksiyon geç dönemde ise ameliyat ile apse çıkarılır. Apsenin yerine göre tedavi, apse beyni fonksiyon olarak sıkıntı yaratmayacak yerde ise acil olarak cerrahi tedavi gereklidir. Beyin apsesi tedavisinde mutlaka doku kültürü yapılarak antibiyotik tedavisi uygulanmalıdır. Özellikle çocuklarda görülen beyin apsesi ve doğumsal kalp hastalıkları arasındaki yakın ilişki daima göz önünde bulundurulmalı ve tanısal incelemeler buna göre yapılmalıdır.

Beyin hastalıkları ile ilgili benzer sağlık yazıları

  1. Menenjit nedenleri, belirtileri ve tedavisi
  2. Beyin tümörü nedenleri ve belirtileri
  3. Beyinde su toplanması belirtileri ve tedavisi
  4. Sara (epilepsi) hastalığı nedenleri ve tedavisi
  5. Beyin kanaması belirtileri ve tedavisi
  6. Beyin felci (serebral palsi) nedenleri ve tedavisi

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Popüler Konular

Üste Git