B

Betaserc Nedir? Betaserc Ne İşe Yarar? Betaserc Yan Etkileri

BETASERC 24 mg TABLET KULLANMA TALİMATI

Ağız yoluyla alınır.

Etkin madde: Her bir tablet 15.63 mg betahistine eşdeğer 24 mg betahistin dihidroklorür içerir.

Yardımcı maddeler: Mikrokristalize selüloz, mannitol, sitrik asit monohidrat, susuz kolloidal silika ve talk içerir.

Betaserc Prostektüs

BETASERC NEDİR ve NE İÇİN KULLANILIR?

Betaserc ağız yoluyla kullanılan, yuvarlak, bikonveks, beyaz veya beyaza yakın, kenarları eğimli, bir yüzü 24 baskılı, diğer yüzü çentikli tablettir.

Çentik, tableti iki eşit doza bölmek üzere değil, yutma kolaylığı sağlamak amacıyla bölünebilmesi için tasarlanmıştır.

Betaserc etkin madde olarak 24 mg betahistin dihidroklorür içerir. Betaserc, “histamin benzeri” bir ilaçtır.

Meniere hastalığının tedavisinde kullanılır. Meniere hastalığının belirtileri aşağıdakileri içerir:

 • Baş dönmesi (vertigo) ve bulantı veya kusma,
 • Kulak çınlaması,
 • İşitme kaybı veya işitme zorluğu.

Baş dönmesi, dengenizi kontrol eden iç kulağınızın bir bölümünün uygun şekilde çalışmamasından kaynaklanır (“vestibular vertigo” olarak adlandırılır.)

Betaserc, iç kulağınızdaki kan akışını destekleyerek etki gösterir. Bu şekilde basınç birikmesi azalır.

BETASERC’i KULLANMADAN ÖNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Betaserc sadece yetişkinlerde kullanılmaktadır.

BETASERC KULLANILMAMASI GEREKEN DURUMLAR (KONTRENDİKASYONLAR)

 • Betahistin dihidroklorüre veya Betaserc’in herhangi bir başka bileşenine karşı alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) var ise,
 • Doktorunuz size (feokromositoma olarak adlandırılan) böbreküstü bezi tümörünüzün olduğunu söylediyse.

Yukarıdakilerden herhangi birisi sizin için geçerliyse, bu ilacı kullanmayınız. Emin değilseniz, Betaserc’i kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

BETASERC’İN DİKKATLİ KULLANILMASI GEREKEN DURUMLAR (UYARILAR/ÖNLEMLER)

İlacı kullanmadan önce doktorunuzla aşağıdakilerin sizin için geçerli olup olmadığını kontrol ediniz:

 • Mide ülseriniz varsa veya geçirdiyseniz,
 • Astımınız varsa.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse, lütfen doktorunuza danışınız.

Doktorunuz Betaserc kullandığınız zaman sizi daha yakından izlemek isteyebilir.

BETASERC’İN YİYECEK ve İÇECEKLER İLE KULLANILMASI

Betaserc’i yemekle birlikte veya yemeklerden bağımsız olarak alabilirsiniz. Ancak, Betaserc hafif mide problemlerine yol açabilir (bu problemler olası yan etkiler bölümünde listelenmiştir). Betaserc’in yemekle birlikte alınması mide problemlerinin azalmasına yardımcı olabilir.

HAMİLELİKTE BETASERC KULLANILIR MI?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Betaserc’in anne karnındaki bebeği etkileyip etkilemediği bilinmemektedir.

 • Eğer hamile kalırsanız veya hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız Betaserc’i kullanmayı durdurunuz ve doktorunuza söyleyiniz.
 • Hamileyseniz, doktorunuz gerekli olduğuna karar vermediği sürece Betaserc’i kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

EMZİRME DÖNEMİNDE BETASERC KULLANILIR MI?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Betaserc’in insan sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir.

 • Betaserc kullanıyorsanız doktorunuz aksini söylemediği sürece emzirmeyiniz.

ARAÇ ve MAKİNE KULLANANLAR BETASERC KULLANABİLİR Mİ?

Betaserc’in araç ve makine kullanma yeteneğinizi etkilemesi beklenmez. Ancak hatırlanmalıdır ki, Betaserc ile tedavi edilmenize sebep olan hastalığınız (Meniere hastalığı veya vertigo) başınızın dönmesine veya kusmanıza sebep olabilir ve araç ve makine kullanma yeteneğinizi etkileyebilir.

BETASERC’İN İÇERİĞİNDE BULUNAN BAZI YARDIMCI MADDELER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLER

Uyarı gerektiren herhangi bir yardımcı madde içermemektedir.

DİĞER İLAÇLAR İLE BİRLİKTE BETASERC KULLANIMI

Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız doktor veya eczacınıza söyleyiniz:

 • Anti-histaminikler – bunlar teorik olarak Betaserc’in etkisini azaltabilir. Ayrıca, Betaserc de anti-histaminiklerin etkisini azaltabilir.
 • Monoamin-oksidaz inhibitörleri (MAOl’ler) – depresyon veya Parkinson hastalığını tedavi etmek için kullanılır. Bunlar, Betaserc’in etkisini arttırabilir.

Yukarıdakilerden herhangi birisi sizin için geçerliyse (veya emin değilseniz), Betaserc’i kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

BETASERC NASIL KULLANILIR?

Uygun Kullanım ve Doz / Uygulama Sıklığı İçin Talimatlar:

Betaserc’i doktorunuzun size söylediği şekilde kullanınız. Emin olmadığınız durumlarda doktor veya eczacınıza danışınız.

Doktorunuz, iyileşmenize bağlı olarak ilacınızın dozunu ayarlayacaktır.

İlacı kullanmaya devam ediniz, ilacın etkisini göstermeye başlaması zaman alabilir.

Normal doz, günde 2 kez, bir adet Betaserc 24 mg tablettir. Eğer günde bir tabletten daha fazla alıyorsanız, tabletlerinizi gün içine eşit olarak yayınız. Örneğin, sabah bir tablet ve akşam bir tablet almak gibi.

Tabletlerinizi her gün aynı saatte almaya çalışınız. Bu, vücudunuzda sabit miktarda ilaç olmasını sağlayacaktır. Ayrıca aynı saatte almanız, ilacı almanızı hatırlamanıza yardımcı olacaktır.

Uygulama Yolu ve Metodu:

Tabletinizi su ile yutunuz.

Tabletinizi, yemekle birlikte veya yemeklerden bağımsız olarak alabilirsiniz. Ancak, Betaserc hafif mide problemlerine yol açabilir (bu problemler olası yan etkiler bölümünde listelenmiştir). Betaserc’in yemekle birlikte alınması mide problemlerinin azalmasına yardımcı olabilir.

Çocuklarda Betaserc Kullanımı:

Etkinliği ve güvenliği açısından yeterli düzeyde veri bulunmadığından, Betaserc’in 18 yaşın altındaki çocuklarda kullanılması önerilmemektedir.

Yaşlılarda Betaserc Kullanımı:

Bu hasta grubunda klinik çalışma verisi sınırlı olmakla birlikte, yaygın pazarlama sonrası deneyim bu hasta popülasyonunda doz ayarlaması gerekmediğini ileri sürmektedir.

Böbrek/Karaciğer Yetmezliği Durumlarında Betaserc Kullanımı:

Bu hasta gruplarında klinik çalışma verisi bulunmamakla birlikte, pazarlama sonrası deneyime göre bu hasta popülasyonlarında doz ayarlamasına gerek olmadığı görülmektedir.

Eğer Betaserc’in etkisinin çok güçlü veya çok zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız Gerekenden Fazla Betaserc Kullandıysanız:

Betaserc’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Eğer kullanmanız gerekenden daha fazla Betaserc kullandıysanız, bulantınız olabilir, uykulu hissedebilirsiniz veya mide ağrınız olabilir. Doktorunuza danışınız.

Betaserc Kullanmayı Unutursanız:

Eğer ilacı almayı unutursanız, unuttuğunuz dozu atlayınız. Bir sonraki dozunuzu normal zamanında alınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Betaserc İle Tedavi Sonlandırıldığında Oluşabilecek Etkiler:

Kendinizi daha iyi hissetmeye başlasanız bile, doktorunuza danışmadan Betaserc kullanmayı bırakmayınız.

BETASERC’İN OLASI YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Tüm ilaçlar gibi, Betaserc’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, Betaserc’i kullanmayı durdurunuz ve HEMEN doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Aşağıdaki yan etkilerin görülme sıklığı bilinmemektedir.

Alerjik reaksiyonlar;

 • Kırmızı veya yumrulu deri döküntüsü ya da iltihaplanmış kaşıntılı deri,
 • Yüzünüzün, dudaklarınızın, dilinizin veya boynunuzun şişmesi,
 • Kan basıncınızda düşme,
 • Bilinç kaybı,
 • Nefes almada zorluk.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Betaserc’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Yaygın (10’da 1’den az kişide görülen) yan etkiler;

Sıklığı bilinmeyen (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemeyen) yan etkiler;

 • Kusma,
 • Mide ağrısı,
 • Karın şişmesi, şişkinlik gibi hafif mide problemleri.

Betaserc’i yiyeceklerle birlikte almanız mide problemlerinin azalmasına yardımcı olabilir.

Bunlar Betaserc’in hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan Etkilerin Raporlanması

Bu Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak yada 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

BETASERC NASIL SAKLANMALI?

 • Betaserc’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Betaserc’i 25°C altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
 • Betaserc’i son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Ambalajındaki son kullanma tarihinden sonra Betaserc’i kullanmayınız.
 • Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluk fark ederseniz Betaserc’i kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Bu kullanma talimatı 09/04/2019 tarihinde onaylanmıştır.

Benzer Konularımız

 1. Meniere hastalığı nedir, neden olur
 2. Meniere hastalığı diyeti
 3. Kulakta uğultu hissi neden olur
 4. Kulak çınlaması neden olur
 5. Vertigo nedir, neden olur

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git