Akciğer Hastalıkları

Berilyozis Hastalığı Nedir? Meslek Hastalığı Belirtileri

Berilyozis, metalik element berilyum içeren tozların veya buharın solunması sonucunda oluşan bir meslek hastalığıdır.

Berilyozis nedenleri, belirtileri ve tedavisi

Berilyozis, metalik element berilyum içeren tozların veya buharın solunması sonucunda oluşan bir meslek hastalığıdır. Yüksek konsantrasyonda berilyuma kısa süre maruz kalmak bile şiddetli pnömoni (akciğer inflamasyonu) ataklarına neden olabilir. Berilyum’un birkaç yıl süreyle düşük konsantrasyonlarına maruz kalmak ise kalıcı akciğer ve karaciğer hasarına yol açabilir.

Berilyozis hastalığı türleri

Berilyozis akut (ani gelişen) berilyozis veya kronik (yavaş yavaş gelişen) berilypzis olarak değerlendirilir.

Akut berilyozis nedir? : Akut berilyozis hastalığında hastalığa özgü olmayan bu enflamatuvar süreçten erken irritasyon yapılanmasına doğru değişen patolojik bulgular hastalığın akut süreçten kronik sürece geçmesinin kanıtı sayılabilir. Hastalık temelde nazofarenks, trakea, bronşlar ve akciğer parankimini etkileyebilen ve hastalığa özgü olmayan enflamasyon yanıtlarının bir bütünüdür. Ancak hastalık berilyum maddesine maruz kalındıktan hemen sonra meydana çıkabileceği gibi aylar içerisinde de gelişebilir.

Kronik berilyozis nedir? : Kronik berilyozis daha çok elektronik sayide, nükleer sanayide, floresan lamba yapımı ve benzeri işlerde berilyum maruziyeti sonucu oluşan histopatolojik olarak sarkoidoz hastalığı ile oldukça sık karışan bir pnömokonyoz tipidir.

Berilyozis hastalığı belirtileri

Akut berilyozis belirtileri : Berilyum tozlarının solunması durumunda göz, burun, boğaz ve akciğerlerde irritasyon gelişir. İrritasyon gelişiminden sonra ateşlenme, halsizlik, burun akıntısı, burun kanaması, öksürük, göğüs ağrısı, nefes darlığı, mide bulantısı, kusma, ağızdan metalik tat gelmesi gibi belirtiler görülür. Ağır berilyum maruziyeti durumunda bronşit ve/veya pnömoni ve ciddi olgularda morarma da (siyanoz) görülebilir. Akciğer ödemi gelişen ciddi vakalarda ölüm gerçekleşebilir.

Kronik berilyozis belirtileri : Akciğer temel hedef olmasına rağmen hastalık lenf nodları, deri, tükürük bezleri, karaciğer, dalak, böbrek, myokard ve iskelet kasını da tutabilen bir hastalıktır. Belirtiler arasında nefes darlığı, öksürük, göğüs ağrısı, hızlı solunum, taşikardi (hızlı kalp atımı) vardır. Hastalığın 15-20 yıl olabilen yavaş seyir göstermesi sürecinde var olan belirtilerde artış, ciddi oksijen yetmezliği, morarma, kor pulmonale ve sağ kalp yetmezliği gelişebilir.

Berilyozis hastalığı teşhisi

Berilyozis tanısı aşaması öncelikle hastanın şikayetlerinden ve hastanın öyküsünden yola çıkılarak hastalıktan şüphe edilmesi ile başlar. Göğüs hastalıkları uzmanının yapacağı klinik muayenede hastada görülen belirtiler ve bulgular tanıda oldukça yardımcıdır.

Hastanın muayenesi yapıldıktan ve anamnezi (öyküsü) alındıktan sonra bazı ek tetkikler ve testler istenir. Solunum fonksiyon testi, bilgisayarlı akciğer grafisi, kan testleri, kronik berilyozis hastalığında diğer organlar ve yapılar da etkilenir ise bunlara yönelik görüntüleme yöntemleri, testler gibi yöntemler berilyozis teşhisinde kullanılan yöntemlerdir.

Kronik berilyozis, sarkoidoz hastalığının ayırıcı tanısında tikkate alınması gereken en en önemli hastalıktır.

Berilyozis hastalığı tedavisi

Berilyozis hastalığında kortikosteroid ilaçlar ile tedavi akciğer hasarını azaltabilir. Çoğu durumda, güvenli çalışma koşulları (iş güvenliği) tehlikeli düzeyde berilyuma maruz kalmayı önler.

Akut berilyozis tedavisi : Akut berilyozis hastalığında tedavi hastanın şikayetlerine yönelik ve destekleyici tedavi şeklinde yapılır. Berilyum’un antidotu (hastalığa özgü bir ilacı) yoktur. Akut berilyozis hastalarının genelinde oksijen tedavisi, gereken durumlarda mekanik ventilasyon desteği ve ikincil olarak gelişebilen enfeksiyonların önlenmesi için antibiyotik tedavileri gibi tedaviler ile 1-4 hafta içinde tamamen düzelme sağlanabilir.

Kronik berilyozis tedavisi : Kronik berilyozis tedavisinde öncelikle berilyum maddesine maruz kalma sonlandırılmalıdır. Diğer yandan kronik berilyozis tedavisinde en önemli tedavi kortikosteroid ilaçların kullanılmasıdır. Kortikosteroid ilaçlar hastanın klinik ve radyolojik görüntülemelerine bakılarak 4-12 ay sürdürülebilir.

Berilyozis hastalığı nasıl önlenir?

Berilyozis iş ve işçi sağlığı göz önünde bulundurularak önlenebilir.

 1. Alınması gereken önlemler, genel havalandırma sisteminin ve aspirasyon siteminin olması gerekir.
 2. Kişisel korunma (iş elbiseleri, korucu maskeler ve iş yerinde yıkanabilme gibi) imkanların sağlanması gerekir.
 3. Berilyum maddesine maruz kalınan iş sektörlerine bünyesi zayıf, solunum sistemi hastalığı varlığı, periyodik muayene solunum sistemi hastalığı olanların işe alınmaması gerekir.
 4. Solunumsal korunmanın sağlanması için berilyum maddesi ile gereksiz temasın azaltılması gerekir.
Berilyum nedir

Berilyum nedir

Akciğer hastalıkları ile ilgili benzer sağlık yazıları

 1. Pazartesi ateşi hastalığı (bisinozis) nedenleri ve tedavisi
 2. Sarkoidoz hastalığı nedenleri, belirtileri ve tedavisi
 3. KOAH hastalığı nedenleri, belirtileri ve tedavisi
 4. Nefes darlığı yapan hastalıklar
 5. Bagassosis nedenleri ve belirtileri 
 6. Kurşun zehirlenmesi nedenleri ve tedavisi
 7. Dağ hastalığı nedenleri, belirtileri ve tedavisi

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git