B

Benexol B12 Nedir ve Ne İçin Kullanılır? Benexol B12 Yan Etkileri

B1, B6 ve B12 vitaminlerinin birleşiminden oluşan Benexol B12 ağrı giderici özellikler gösterir.

BENEXOL B12 250 MG/250 MG/1 MG FİLM KAPLI TABLET KULLANMA TALİMATI

Etkin maddeler: 250 mg Bı vitamini (Tiamin hidroklorür.1 H2O), 250 mg B6 vitamini (Piridoksin hidroklorür), 1 mg B12 vitamini.

Yardımcı maddeler: Mannitol (E421), kolloidal silikon dioksit, prejelatinize patates nişstası, povidon, magnezyum stearat, metakrilik asit kopolimer 250.000, sodyum karboksimetilselüloz, polietilen glikol 6000, triasetin, talk.

Benexol B12 ağız yoluyla alınır.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olur ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak size reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında YÜKSEK veya DÜŞÜK DOZ kullanmayınız.

BENEXOL B12 NEDİR ve NE İÇİN KULLANILIR? (BENEXOL ENDİKASYONLARI)

Benexol B12 30 ve 50 tabletlik ambalajlarda bulunur. Her bir tablet 250 mg B1 vitamini, 250 mg B6 vitamini ve 1 mg B12 vitamini içerir.

B1, B6 ve B12 vitaminlerinin birleşiminden oluşan Benexol B12 ağrı giderici özellikler gösterir. Benexol B12 söz konusu vitaminlerin tek tek kullanılması ile sağlanacak etkinin çok üstünde bir etki gösterir.

Benexol B12 Aşağıdaki Durumlarda Kullanılır:

 • B1, B6 ve B12 vitaminlerinin yetersizliği için risk faktörü bulunan hastalarda,
 • Çabuk yorulma, unutkanlık, sinirlilik, kuvvetsizlik, titreme gibi genel şikayetleri olan hastalarda,
 • Sinir iltihabı, şeker hastalığına bağlı sinir hasarı, sinir ağrısı, zona durumlarında,
 • Eklem iltihabı, eklem çevresi iltihabı, siyatik, bel ağrısı, eklem ağrısı, kas ağrısı, kramplar ve romatizmal ağrılar gibi diğer ağrılı durumlarda,
 • Kalp kası bozukluğu, ameliyat sonrası kusmalar, radyasyon hastalığı, ateşli romatizma ve özellikle alkolizm sırasında görülen zehirlenmelerde tedaviye yardımcı olarak da kullanılır.

Benexol Ne İçin Kullanılır

BENEXOL B12 KULLANILMAMASI GEREKEN DURUMLAR (BENEXOL B12 KONTRENDİKASYONLARI)

 • İlacın içindeki maddelerden birine karşı alerjiniz varsa,
 • Hamileyseniz veya emziriyorsanız,
 • 12 yaşından küçükseniz,
 • Karaciğer ya da böbrek yetmezliğiniz varsa, bunlar gibi durumlarda Benexol B12 kullanılmamalıdır (kontrendikedir).

BENEXOL B12’NİN DİKKATLİ KULLANILMASI GEREKEN DURUMLAR (UYARILAR/ÖNLEMLER)

 • Tek başına levodopa ile tedavi gören Parkinson hastası iseniz, günlük B6 vitamini ihtiyacı olan 2 mg dozun birkaç katı üzerinde kullanılmamalıdır.
 • Leber (kalıtsal optik sinir hacminde azalma) hastalığınız varsa.
 • Ciddi megaloblastik aneminiz (Vitamin B12 ve/veya folik asit eksikliği sonucu gelişen kansızlık türü) varsa.
 • Vitamin B12 konsantrasyonunun azalması ya da maksimum doz alımı ile konsantrasyonda anormal düşüş olması durumunda, 3 aydan daha uzun süre yetersiz tedavi alınırsa geri dönüşümsüz nörolojik (sinir sistemi ile ilgili) hasar meydana getirebilir.
 • Folat eksikliği; gösterilmemiştir ancak, tedavi sonucu beklenilen uygun cevap gözlenmeyebilir.
 • Yüksek düzeyde piridoksin hidroklorür (B6 vitamini) dozu içermesinden dolayı önerilen dozaj ve tedavi süresi aşılmamalıdır. Çünkü önerildiği gibi alınmadığı takdirde ciddi nörotoksisite (sinir sisteminde oluşan istenmeyen yan etki) görülebilir.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerli ise lütfen doktorunuza danışın.

BENEXOL B12’NİN YİYECEK ve İÇECEKLER İLE KULLANILMASI

Aşırı miktarda iki haftadan uzun süre alkol alımı sindirim sisteminden B12 vitamini emilimini azaltabilir.

HAMİLELİK DÖNEMİNDE BENEXOL B12 KULLANILIR MI?

Hamilelikte Benexol B12 ilacını kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

“Önerilen günlük besin alım miktarını” büyük ölçüde aşan yüksek doz B6 vitamini içermesinden dolayı, hamilelik döneminde kullanılmamalıdır.

Çocuk doğurma potansiyali olan kadınlar tedavi süresince etkili doğum kontrolü uygulamak zorundadırlar. B1, B6 ve/veya B12 vitaminlerinin hormonal doğum kontrol yöntemlerine etkisi yoktur, ancak diğer kontrol metotları hakkında çalışma bulunmamaktadır.

Tedavisi sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

EMZİRME DÖNEMİNDE BENEXOL B12 KULLANILIR MI?

Benexol B12 vitamin ilacını emzirme döneminde kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

“Önerilen günlük besin alım miktarını” büyük ölçüde aşan yüksek doz B6 vitamini içermesinden dolayı, emzirme döneminde kullanılmamalıdır.

ARAÇ ve MAKİNE KULLANANLAR BENEXOL B12 KULLANABİLİR Mİ?

Benexol B12 vitaminin araba ve makine kullanma yeteneği üzerinde hiçbir etkisi gözlemlenmemiştir.

BENEXOL B12 İÇERİĞİNDE BULUNAN BAZI YARDIMCI MADDELER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLER

Bu tıbbi ürün doz başına 1 mmol’den (23 mg) daha az sodyum içerir. Dozu nedeniyle herhangi bir uyarı gerekmemektedir.

DİĞER İLAÇLAR İLE BİRLİKTE BENEXOL B12 KULLANIMI

Bazı ilaçlar ile birlikte kullanıldığında Benexol B12’nin ya da kullanılan diğer ilacın etkisi değişebilir.

Aşağıdaki ilaçları kullanıyorsanız lütfen doktorunuza söyleyiniz:

 • Tiyosemikarbazon (antiviral, antifungal ve antibakteriyel etkili bir ilaç),
 • 5-fluorourasil (kanser tedavisinde) kullanılan bir ilaç,
 • Antiasit (mide yanması ve hazımsızlıkta kullanılan ilaç),
 • Levodopa (parkinson hastalığında kullanılır),
 • Sikloserin (antibiyotik),
 • Hidralazin grubu ilaçlar (yüksek tansiyon veya kalp yetmezliğinde kullanılırlar),
 • İsoniazid (verem tedavisinde kullanılır),
 • Desoksipiridoksin
 • D-penisilamin (antibiyotik),
 • Doğum kontrol hapı,
 • Alkol,
 • Aminosalisilatlar (iltihablı bağırsak hastalıklarının tedavisinde kullanılır),
 • Kolşisin (romatizmal hastalıklarda kullanılır), özellikle aminoglikozit adı verilen antibiyotiklerle beraber kullanılıyorsa,
 • Antibiyotikler,
 • Folik asit,
 • Histamin (H2) reseptörü antagonistleri (mide rahatsızlıklarında kullanılır),
 • Metformin (insüline bağımlı olmayan şeker hastalığında kullanılır),
 • Proton pompası inhibitörleri (mide rahatsızlıklarında kullanılır),
 • C vitamini.

Benexol B12’nin tahliller üzerindeki etkileri:

 • Bı vitamini, Ehrlich reaktifi kullanılarak yapılan ürobilinojen tayininde yanlış pozitif sonuçların görülmesine neden olabilir.
 • Yüksek Bı vitamini dozları, kanda teofilin konsantrasyonlarının spektrofotometrik tayinini engelleyebilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınızsa lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

BENEXOL B12 NASIL KULLANILIR?

Uygun Kullanım ve Doz/Uygulama Sıklığı İçin Talimatlar:

Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, günde 1 film kaplı tablet kullanınız.

Ürün, genellikle bir ile birkaç hafta için reçete edilir. Bazı durumlarda, doktor, tedavi süresini birkaç ay daha uzatabilir.

Uygulama Yolu ve Metodu:

Benexol B12 tabletleri, yeterli miktarda sıvı ile bütün olarak yutulmalı ve önerilen dozlarda kullanılmalıdır.

Benexol B12’nin Çocuklarda Kullanımı:   

12 yaşında veya daha genç çocuklarda kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda Benexol B12 Kullanımı:

Özel bir doz önerisi verilmemiştir.

Böbrek/Karaciğer Yetmezliği Durumlarında Benexol B12 Kullanımı:

Böbrek ve karaciğer yetmezliği bulunan hastalarda kullanılmamalıdır.

Eğer Benexol B12’nin etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız Gerekenden Daha Fazla Benexol B12 Kullandıysanız:

Bu ürünün önerildiği şekliyle kullanılması halinde bir doz aşımına neden olabileceğine dair hiçbir kanıt yoktur.

Bir doz aşımı vakası kapsamında ortaya çıkan belirtiler şunlardır;

 • Sinir tahribatı neticesinde duyu kaybı ve hareketlerde koordinasyon bozukluğu,
 • Bulantı,
 • Baş ağrısı,
 • Uyuşma, uyuklama,
 • Kan AST düzeyinde (çoğunlukla kalp ve karaciğer hastalıklarının teşhisinde kullanılan enzim testi) artış ve kan folik asit konsantrasyonlarında azalmadır.

Tedavi durdurulduğu takdirde etkiler düzelir.

Benexol B12’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Benexol B12’yi Kullanmayı Unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Benexol B12 İle Tedavi Sonlandırıldığında Oluşabilecek Etkiler:

Bilinen bir etkisi bulunmamaktadır.

BENEXOL B12’NİN OLASI YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Tüm ilaçlar gibi Benexol B12’nin içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

İstenmeyen etkilerin değerlendirilmesi aşağıdaki sıklıklara dayanarak yapılmaktadır:

Aşağıda yazılan yan etkilerden biri olursa Benexol B12’yi kullanmayı durdurunuz ve HEMEN doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Alerjik reaksiyonlar;

 • Kızarıklık ve içi su dolu kabartılar (kurdeşen),
 • Döküntüler,
 • Yüzde şişme,
 • Hırıltı ile birlikte nefes alıp vermede zorluk,
 • Ciltte kabarıklık.

Bunların hepsi sıklığı bilinmeyen çok ciddi yan etkilerdir. Bunlardan birisi sizde mevcut ise, sizin Benexol B12’ye karşı ciddi alerjiniz var demektir.

Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa Benexol B12’yi kullanmayı durdurunuz ve HEMEN doktorunuza bildiriniz ya da size en yakın hastanenin acil servisine başvurunuz: 

 • Baş dönmesi,
 • Baş ağrısı,
 • Periferal nöropati (vücudun diğer kısımlarından beyine ve omuriliğe bağlanan sinirlerin hasar gördüğü ya da hastalandığı zaman meydana gelen durumlar),
 • Somnolans (fazla derin olmayan yarı bilinçli uykulu durum ya da uykuya eğilim durumu),
 • Parestezi (dokunma, ağrı, sıcaklık ya da titreşim uyarılarının algılanmasında ortaya çıkan duyu organları bozukluğu),
 • Aspartat aminotransferazda artış (karaciğer, kalp, kas dokusu, böbrek veya beyinde olan bir doku hasarı sonrasında Aspartat aminotransferaz (ASP-SGOT) isimli enzimin değerlerinde gözlenen artış)
 • Kan folat düzeylerinde azalma (alkolizm, hamilelik, kansızlık, kanser gibi hücre bölünme hızının yüksek olduğu durumlarda veya diyetle yeterince almamama durumunda suda çözünen bir B vitamini olan folatın kan serumunda düzeyinin azalması)

Bunların hepsi sıklığı bilinmeyen ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza bildiriniz: 

 • İshal,
 • Bulantı,
 • Hazımsızlık,
 • Karın ağrısı,
 • Anormal idrar kokusu.

Bunlar Benexol B12’nin sıklığı bilinmeyen hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz. 

BENEXOL B12’NİN SAKLANMASI

 • Benexol B12’yi çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız
 • Benexol B12’yi 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Nemden koruyunuz
 • Benexol B12’yi son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.
 • Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Benexol B12’yi kullanmayınız.
 • Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Bu kullanma talimatı 19/10/2015 tarihinde onaylanmıştır.

KONU İLE İLGİLİ BENZER YAZILARIMIZ

4 Yorum

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git