B

Benexol B12 Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

B1, B6 ve B12 vitaminlerinin birleşiminden oluşan Benexol B12 ağrı giderici özellikler gösterir.

Benexol B12 film kaplı tablet kullanım talimatı nedir?

Benexol B12’nin etkin maddeleri: 250 mg Bı vitamini (Tiamin hidroklorür.1 H2O), 250 mg B6 vitamini (Piridoksin hidroklorür), 1 mg B12 vitaminidir.

Benexol B12’nin etkin maddeleri: 250 mg Bı vitamini (Tiamin hidroklorür.1 H2O), 250 mg B6 vitamini (Piridoksin hidroklorür), 1 mg B12 vitaminidir.

Benexol B12 ağız yolu ile alınır.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz. Eğer ilave sorularınız olur ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

 • Bu ilaç kişisel olarak size reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Benexol B12 nedir?

Benexol B12 30 ve 50 tabletlik ambalajlarda bulunur. Her bir tablet 250 mg B1 vitamini, 250 mg B6 vitamini ve 1 mg B12 vitamini içerir. B1, B6 ve B12 vitaminlerinin birleşiminden oluşan Benexol B12 ağrı giderici özellikler gösterir. Bu ilaç söz konusu vitaminlerin tek tek kullanılması ile sağlanacak etkinin çok üstünde bir etki gösterir.

Benexol B12 ne için kullanılır? (Benoxol B12’nin endikasyonları)

 • Bu ilaç B1, B6 ve B12 vitaminlerinin yetersizliği için risk faktörü bulunan hastalarda reçete edilir.
 • Benoxol B12 çabuk yorulma, unutkanlık, sinirlilik, kuvvetsizlik, titreme gibi genel şikayetleri olan hastalarda kullanılır.
 • Sinir iltihabı, şeker hastalığına bağlı sinir hasarı, sinir ağrısı, zona durumlarında Benexol B12 kullanılabilir.
 • Eklem iltihabı, eklem çevresi iltihabı, siyatik, bel ağrısı, eklem ağrısı, kas ağrısı, kramplar ve romatizmal ağrılar gibi diğer ağrılı durumlarda Benexol B12 reçete edilebilir.
 • Benexol B12 kalp kası bozukluğu, ameliyat sonrası kusmalar, radyasyon hastalığı, ateşli romatizma ve özellikle alkolizm sırasında görülen zehirlenmelerde tedaviye yardımcı olarak da kullanılır.

Benexol Ne İçin Kuulanılır

Benexol B12 kullanılmaması gereken durumlar (benexol B12’nin kontrendikasyonları)

 • İlacın içindeki maddelerden birine karşı alerjiniz varsa
 • Hamileyseniz veya emziriyorsanız
 • 12 yaşından küçükseniz
 • Karaciğer ya da böbrek yetmezliğiniz varsa, bunlar gibi durumlarda Benexol B12’ yi doktordan izinsiz kullanmayınız.

Benexol B12 kullanırken nelere dikkat edilmeli? (Uyarılar/Önlemler)

 • Tek başına levodopa ile tedavi gören Parkinson hastası iseniz, günlük B6 vitamini ihtiyacı olan 2 mg dozun birkaç katı üzerinde Benexol B12 kullanılmamalıdır.
 • Leber (kalıtsal optik sinir hacminde azalma) hastalığınız varsa doktorunuza danışmadan Benexol B12’yi kullanmayınız.
 • Ciddi megaloblastik aneminiz (vitamin B12 ve/veya folik asit eksikliği sonucu gelişen kansızlık türü) varsa Benexol B12’yi doktorunuza danışmadan kullanmayınız.
 • Vitamin B12 konsantrasyonunun azalması ya da maksimum doz alımı ile konsantrasyonda anormal düşüş olması durumunda, 3 aydan daha uzun süre yetersiz tedavi alınırsa geri dönüşümsüz nörolojik (sinir sistemi ile ilgili) hasar meydana getirebilir.
 • Folat eksikliği; gösterilmemiştir ancak tedavi sonucu beklenilen uygun cevap gözlenmeyebilir.
 • Yüksek düzeyde piridoksin hidroklorür (B6 vitamini) dozu içermesinden dolayı önerilen dozaj ve tedavi süresi aşılmamalıdır. Çünkü önerildiği gibi alınmadığı takdirde ciddi nörotoksisite (sinir sisteminde oluşan istenmeyen yan etki) görülebilir.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerli ise lütfen doktorunuza danışın. 

Özel durumlarda benexol B12 kullanımı nasıl olmalı?

Hamilelikte Benexol B12 kullanılır mı? Hamilelikte Benexol B12 ilacını kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. “Önerilen günlük besin alım miktarını” büyük ölçüde aşan yüksek doz B6 vitamini içermesinden dolayı, hamilelik döneminde kullanılmamalıdır. Çocuk doğurma potansiyali olan kadınlar tedavi süresince etkili doğum kontrolü uygulamak zorundadırlar. B1, B6 ve/veya B12 vitaminlerinin hormonal doğum kontrol yöntemlerine etkisi yoktur; ancak diğer kontrol metotları hakkında çalışma bulunmamaktadır.

Benexol B12 vitamini tedavisi sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme döneminde Benexol B12 kullanılır mı? Benexol B12 vitamin ilacını emzirme döneminde kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.“Önerilen günlük besin alım miktarını” büyük ölçüde aşan yüksek doz B6 vitamini içermesinden dolayı, emzirme döneminde kullanılmamalıdır.

Böbrek ve karaciğer yetmezliği durumunda Benexol B12 kullanımı: Benexol B12 vitamini böbrek ve karaciğer yetmezliği bulunan hastalarda kullanılmamalıdır.

Benxol B12 yiyecek ve içeceklerle kullanılabilir mi? Aşırı miktarda iki haftadan uzun süre alkol alımı sindirim sisteminden B12 vitamini emilimini azaltabilir.

Araç ve makine kullananlar Benexol B12 kullanabilir mi? Benexol B12 vitaminin araba ve makine kullanma yeteneği üzerinde hiçbir etkisi gözlemlenmemiştir.

Benexol B12’nin içeriğinde bulunan bazı maddeler hakkında bilgiler: Bu tıbbi ürün doz başına 1 mmol’den (23 mg) daha az sodyum içerir. Dozu nedeniyle herhangi bir uyarı gerekmemektedir.

Diğer ilaçlarla birlikte Benexol B12 kullanımı

Bazı ilaçlar ile birlikte kullanıldığında Benexol B12’nin ya da kullanılan diğer ilacın etkisi değişebilir.

Aşağıda yazılan ilaçları kullanıyorsanız lütfen doktorunuza söyleyiniz:

 • Tiyosemikarbazon (Antiviral, antifungal ve antibakteriyel etkili bir ilaçtır)
 • 5-fluorourasil (kanser tedavisinde) kullanılan bir ilaçtır
 • Antiasit (Mide yanması ve hazımsızlıkta kullanılan ilaçlar)
 • Levodopa (parkinson hastalığında kullanılır)
 • Sikloserin (antibiyotik)
 • Hidralazin grubu ilaçlar (yüksek tansiyon veya kalp yetmezliğinde kullanılırlar)
 • İsoniazid (verem tedavisinde kullanılır)
 • Desoksipiridoksin
 • D-penisilamin (antibiyotik)
 • Doğum kontrol hapı
 • Alkol
 • Aminosalisilatlar (iltihablı bağırsak hastalıklarının tedavisinde kullanılır)
 • Kolşisin (Romatizmal hastalıklarda kullanılır), özellikle aminoglikozit adı verilen antibiyotiklerle beraber kullanılıyorsa
 • Antibiyotikler
 • Folik asit
 • Histamin (H2) reseptörü antagonistleri (mide rahatsızlıklarında kullanılır)
 • Metformin (ı’nsilüne bağımlı olmayan şeker hastalığında kullanılır)
 • Proton pompası inhibitörleri (mide rahatsızlıklarında kullanılır)
 • C vitamini, bunlar gibi ilaçları kullanıyorsanız size Benexol B12’yi reçete eden doktorunuza ya da hastalığınızın takibini yapan doktorunuza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınızsa lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Benexol B12’nin tahliller üzerindeki etkileri:

 • Bı vitamini, Ehrlich reaktifi kullanılarak yapılan ürobilinojen tayininde yanlış pozitif sonuçların görülmesine neden olabilir.
 • Yüksek Bı vitamini dozları, kanda teofilin konsantrasyonlarının spektrofotometrik tayinini engelleyebilir.

Benexol B12 nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Benexol B12 vitaminini doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, günde 1 film kaplı tablet kullanınız.

Ürün, genellikle bir ile birkaç hafta için reçete edilir. Bazı durumlarda, doktor, tedavi süresini birkaç ay daha uzatabilir.

Uygulama yolu ve metodu: 

Benexol B12 tabletleri, yeterli miktarda sıvı ile bütün olarak yutulmalı ve önerilen dozlarda kullanılmalıdır.

Benexol B12’nin çocuklarda kullanımı: 

12 yaşında veya daha genç çocuklarda kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda Benexol B12 kullanımı:

Özel bir doz önerisi verilmemiştir.

Benexol B12 vitamininin özel durumlarda kullanımı: 

Benexol B12 vitamini böbrek ve karaciğer yetmezliği bulunan hastalarda kullanılmamalıdır.

Kullanmanız gerekenden daha fazla Benexol B12 kullandıysanız: 

Bu ürünün önerildiği şekliyle kullanılması halinde bir doz aşımına neden olabileceğine dair hiçbir kanıt yoktur.

Bir doz aşımı vakası kapsamında ortaya çıkan belirtiler şunlardır; sinir tahribatı neticesinde duyu kaybı ve hareketlerde koordinasyon bozukluğu, bulantı, baş ağrısı, uyuşma, uyuklama, kan AST düzeyinde (çoğunlukla kalp ve karaciğer hastalıklarının teşhisinde kullanılan enzim testi) artış ve kan folik asit konsantrasyonlarında azalmadır. Tedavi durdurulduğu takdirde etkiler düzelir.

Benexol B12’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Benexol B12’yi kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Benexol B12 ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

Bilinen bir etkisi bulunmamaktadır.

Eğer Benexol B12’nin etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Benexol B12’nin olası yan etkileri nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Benexol B12’nin içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıda yazılan yan etkilerden biri olursa Benexol B12’yi kullanmayı durdurunuz ve HEMEN doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Alerjik reaksiyonlar, kızarıklık ve içi su dolu kabartılar (kurdeşen)
 • Döküntüler
 • Yüzde şişme
 • Hırıltı ile birlikte nefes alıp vermede zorluk
 • Ciltte kabarıklık

Bunların hepsi sıklığı bilinmeyen çok ciddi yan etkilerdir. Bunlardan birisi sizde mevcut ise, sizin Benexol B12’ye karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa Benexol B12’yi kullanmayı durdurunuz ve HEMEN doktorunuza bildiriniz ya da size en yakın hastanenin acil servisine başvurunuz: 

 • Baş dönmesi
 • Baş ağrısı
 • Periferal nöropati (Vücudun diğer kısımlarından beyine ve omuriliğe bağlanan sinirlerin hasar gördüğü ya da hastalandığı zaman meydana gelen durumlar)
 • Somnolans (Fazla derin olmayan yarı bilinçli uykulu durum ya da uykuya eğilim durumu)
 • Parestezi (Dokunma, ağrı, sıcaklık ya da titreşim uyarılarının algılanmasında ortaya çıkan duyu organları bozukluğu)
 • Aspartat aminotransferazda artış (Karaciğer, kalp, kas dokusu, böbrek veya beyinde olan bir doku hasarı sonrasında Aspartat aminotransferaz (ASP-SGOT) isimli enzimin değerlerinde gözlenen artış)
 • Kan folat düzeylerinde azalma (Alkolizm, hamilelik, kansızlık, kanser gibi hücre bölünme hızının yüksek olduğu durumlarda veya diyetle yeterince almamama durumunda suda çözünen bir B vitamini olan folatın kan serumunda düzeyinin azalması)

Bunların hepsi sıklığı bilinmeyen ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza bildiriniz: 

 • İshal
 • Bulantı
 • Hazımsızlık
 • Karın ağrısı
 • Anormal idrar kokusu

Bunlar Benexol B12’nin sıklığı bilinmeyen hafif yan etkileridir. Bu hafif yan etkilerden biri sizde görülürse doktorunuza haber vermelisiniz.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz. 

Benexol B12 nasıl saklanır?

 • Benexol B12’yi çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Benexol B12 vitamini 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Nemden koruyunuz.
 • Benexol B12 vitaminini son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.
 • Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Benexol B12’yi kullanmayınız.

Benzer sağlık yazıları

 1. Zona hastalığı nedenleri ve tedavisi
 2. Şeker hastalığı ve sinir hasarı (diyabetik nöropati) nedir
 3. Sinir ağrısı (nevralji) nedenleri ve tedavisi
 4. Eklem ağrısı nedenleri ve tedavisi
 5. Kas krampları nedenleri ve tedavisi

4 Yorum

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git