Hastalıklar ve Tedaviler

Benexol B12 Tablet Nedir?

Benexol film kaplı tablet ağız yolu ile alınır. Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz. Eğer ilave sorularınız olur ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Benexol B12 film kaplı tablet neden ve nasıl kullanılır?

Benexol film kaplı tablet ağız yolu ile alınır. Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz. Eğer ilave sorularınız olur ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

 1. Etkin maddeler : 250 mg Bı vitamini (Tiamin hidroklorür.1 H2O), 250 mg B6 vitamini (Piridoksin hidroklorür), 1 mg B12 vitaminidir.
 2. Yardımcı maddeler : Mannitol (E 421), kolloidal silikon dioksit, prejelatinize patates nişastası, povidon, magnezyum stearat, metakrilik asit kopolimer 250.000, sodyum karboksimetilselüloz, polietilen glikol 6000, triasetin, talk.
 3. Bu ilaç kişisel olarak size reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 4. Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.
 5. Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.
 6. Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.
 7. Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Benexol B12 nedir ve neden kullanılır?

Benexol B12 30 ve 50 tabletlik ambalajlarda bulunur. Her bir tablet 250 mg B1 vitamini, 250 mg B6 vitamini ve 1 mg B12 vitamini içerir.

 1. B1, B6 ve B12 vitaminlerinin birleşiminden oluşan Benexol B12 ağrı giderici özellikler gösterir.
 2. Benexol B12, söz konusu vitaminlerin tek tek kullanılması ile sağlanacak etkinin çok üstünde bir etki gösterir.
 3. B1, B6 ve B12 vitaminlerinin yetersizliği için risk faktörü bulunan hastalarda
 4. Çabuk yorulma, unutkanlık, sinirlilik, kuvvetsizlik, titreme gibi genel şikayetleri olan hastalarda
 5. Sinir iltihabı, şeker hastalığına bağlı sinir hasarı, sinir ağrısı, zona durumlarında
 6. Eklem iltihabı, eklem çevresi iltihabı, siyatik, bel ağrısı, eklem ağrısı, kas ağrısı, kramplar ve romatizmal ağrılar gibi diğer ağrılı durumlarda
 7. Kalp kası bozukluğu, ameliyat sonrası kusmalar, radyasyon hastalığında, ateşli romatizma ve özellikle alkolizm sırasında görülen zehirlenmelerde tedaviye yardımcı olarak kullanılır.

Benexol B12 kullanmadan önce nelere dikkat edilmeli?

 1. İlacın içindeki maddelerden birine karşı alerjiniz varsa
 2. Hamileyseniz veya emziriyorsanız
 3. 12 yaşından küçükseniz
 4. Karaciğer ya da böbrek yetmezliğiniz varsa

Benexol B12’ yi doktordan izinsiz kullanmayınız.

Benexol B12 kullanırken dikkatli olmayı gerektiren durumlar

 1. Tek başına levodopa ile tedavi gören Parkinson hastası iseniz, günlük B6 vitamini ihtiyacı olan 2 mg dozun birkaç katı üzerinde kullanılmamalıdır.
 2. Leber (kalıtsal optik sinir hacminde azalma) hastalığınız varsa
 3. Ciddi megaloblastik aneminiz (vitamin B12 ve/veya folik asit eksikliği sonucu gelişen kansızlık türü) varsa
 4. Vitamin B12 konsantrasyonunun azalması ya da maksimum doz alımı ile konsantrasyonda anormal düşüş olması durumunda, 3 aydan daha uzun süre yetersiz tedavi alınırsa geri dönüşümsüz nörolojik (sinir sistemi ile ilgili) hasar meydana getirebilir.
 5. Folat eksikliği; gösterilmemiştir ancak, tedavi sonucu beklenilen uygun cevap gözlenmeyebilir.
 6. Yüksek düzeyde piridoksin hidroklorür (B6 vitamini) dozu içermesinden dolayı önerilen dozaj ve tedavi süresi aşılmamalıdır. Çünkü, önerildiği gibi alınmadığı takdirde ciddi nörotoksisite (sinir sisteminde oluşan istenmeyen yan etki) görülebilir.
 7. Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerli ise lütfen doktorunuza danışın.
 8. Benexol B12’nin yiyecek ve içecek ile kullanılması, aşırı miktarda iki haftadan uzun süre alkol alımı sindirim sisteminden B12 vitamini emilimini azaltabilir.

Benexol B12 hamilelikte kullanılır mı?

Hamilelikte Benexol B12 vitamin ilacını kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

 1. “Önerilen günlük besin alım miktarını” büyük ölçüde aşan yüksek doz B6 vitamini içermesinden dolayı, hamilelik döneminde kullanılmamalıdır.
 2. Çocuk doğurma potansiyali olan kadınlar tedavi süresince etkili doğum kontrolü uygulamak zorundadırlar.
 3. B1, B6 ve/veya B12 vitaminlerinin hormonal doğum kontrol yöntemlerine etkisi yoktur; ancak diğer kontrol metotları hakkında çalışma bulunmamaktadır.
 4. Benexol B12 vitamini tedavisi sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Benexol B12 vitamini emzirme döneminde kullanılır mı?

 1. Benexol B12 vitamin ilacını emzirme döneminde kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 2. “Önerilen günlük besin alım miktarını” büyük ölçüde aşan yüksek doz B6 vitamini içermesinden dolayı, emzirme döneminde kullanılmamalıdır.

Araç ve makine kullananlar Benexol B12 vitamini içebilir mi?

 1. Benexol B12 vitaminin araba ve makine kullanma yeteneği üzerinde hiçbir etkisi gözlemlenmemiştir.
 2. Bu tıbbi ürün doz başına 1 mmol’den (23 mg) daha az sodyum içerir. Dozu nedeni ile herhangi bir uyarı gerekmemektedir.

Benexol B12 vitaminin diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Bazı ilaçlar ile birlikte kullanıldığında Benexol B12’nin ya da kullanılan diğer ilacın etkisi değişebilir. Aşağıda yazılan ilaçları kullanıyorsanız lütfen doktorunuza söyleyiniz.

 1. Tiyosemikarbazon (Antiviral, antifungal ve antibakteriyel etkili bir ilaçtır)
 2. 5-fluorourasil (kanser tedavisinde) kullanılan bir ilaçtır
 3. Antiasit (Mide yanması ve hazımsızlıkta kullanılan ilaçlar)
 4. Levodopa (parkinson hastalığında kullanılır)
 5. Sikloserin (antibiyotik)
 6. Hidralazin grubu ilaçlar (yüksek tansiyon veya kalp yetmezliğinde kullanılırlar)
 7. İsoniazid (verem tedavisinde kullanılır)
 8. Desoksipiridoksin
 9. D-penisilamin (antibiyotik)
 10. Doğum kontrol hapı
 11. Alkol
 12. Aminosalisilatlar (iltihablı bağırsak hastalıklarının tedavisinde kullanılır)
 13. • Kolşisin (Romatizmal hastalıklarda kullanılır), özellikle aminoglikozit adı verilen antibiyotiklerle beraber kullanılıyorsa
 14. Antibiyotikler
 15. Folik asit
 16. Histamin (H2) reseptörü antagonistleri (mide rahatsızlıklarında kullanılır)
 17. Metformin (ı’nsilüne bağımlı olmayan şeker hastalığında kullanılır)
 18. Proton pompası inhibitörleri (mide rahatsızlıklarında kullanılır)
 19. C vitamini
 20. Tahliller üzerine etkiler
 21. Bı vitamini, Ehrlich reaktifi kullanılarak yapılan ürobilinojen tayininde yanlış pozitif sonuçların görülmesine neden olabilir.
 22. Yüksek Bı vitamini dozları, kanda teofilin konsantrasyonlarının spektrofotometrik tayinini engelleyebilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınızsa lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Benexol B12 vitamini nasıl kullanılır?

 1. Benexol B12 vitaminini doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, günde 1 film kaplı tablet kullanınız.
 2. Ürün, genellikle bir ile birkaç hafta için reçete edilir. Bazı durumlarda, doktor, tedavi süresini birkaç ay daha uzatabilir.

Benexol B12 vitamini kullanım şekli

 1. Benexol B12 tabletleri, yeterli miktarda sıvı ile bütün olarak yutulmalı ve önerilen dozlarda kullanılmalıdır.
 2. Benexol B12 vitamininin çocuklarda kullanımı : 12 yaşında veya daha genç çocuklarda kullanılmamalıdır.
 3. Geriyatrik popülasyonba Benexol B12 vitamini kullanımı : Özel bir doz önerisi verilmemiştir.

Benexol B12 vitamininin özel durumlarda kullanımı

 1. Benexol B12 vitamini böbrek ve karaciğer yetmezliği bulunan hastalarda kullanılmamalıdır.
 2. Eğer Benexol B12’nin etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.
 3. Kullanmanız gerekenden daha fazla Benexol B12 kullandıysanız, bu ürünün önerildiği şekliyle kullanılması halinde bir doz aşımına neden olabileceğine dair hiçbir kanıt yoktur.
 4. Bir doz aşımı vakası kapsamında ortaya çıkan belirtiler şunlardır; sinir tahribatı neticesinde duyu kaybı ve hareketlerde koordinasyon bozukluğu, bulantı, baş ağrısı, uyuşma, uyuklama, kan AST düzeyinde (çoğunlukla kalp ve karaciğer hastalıklarının teşhisinde kullanılan enzim testi) artış ve kan folik asit konsantrasyonlarında azalmadır. Tedavi durdurulduğu takdirde etkiler düzelir.
 5. Benexol B12’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.
 6. Benexol B12’yi kullanmayı unutursanız, unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.
 7. Benexol B12 ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler, bilinen bir etkisi bulunmamaktadır.

Benexol B12 vitaminin olası yan etkileri

Tüm ilaçlar gibi Benexol B12’nin içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. İstenmeyen etkilerin değerlendirilmesi aşağıdaki sıklıklara dayanarak yapılır. Aşağıda yazzılan yan etkilerden biri olur ise Benexol B12’yi kulianmayı durdurun ve hemen doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz.

 1. Alerjik reaksiyonlar, kızarıklık ve içi su dolu kabartılar (kurdeşen)
 2. Döküntüler
 3. Yüzde şişme
 4. Hırıltı ile birlikte nefes alıp vermede zorluk
 5. Ciltte kabarıklık

Bunların hepsi sıklığı bilinmeyen çok ciddi yan etkilerdir. Bunlardan birisi sizde mevcut ise, sizin Benexol B12’ye karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

 1. Baş dönmesi
 2. Baş ağrısı
 3. Periferal nöropati (Vücudun diğer kısımlarından beyine ve omuriliğe bağlanan sinirlerin hasar gördüğü ya da hastalandığı zaman meydana gelen durumlar)
 4. Somnolans (Fazla derin olmayan yarı bilinçli uykulu durum ya da uykuya eğilim durumu)
 5. Parestezi (Dokunma, ağrı, sıcaklık ya da titreşim uyarılarının algılanmasında ortaya çıkan duyu organları bozukluğu)
 6. Aspartat aminotransferazda artış (Karaciğer, kalp, kas dokusu, böbrek veya beyinde olan bir doku hasarı sonrasında Aspartat aminotransferaz (ASP-SGOT) isimli enzimin değerlerinde gözlenen artış)
 7. Kan folat düzeylerinde azalma (Alkolizm, hamilelik, kansızlık, kanser gibi hücre bölünme hızının yüksek olduğu durumlarda veya diyetle yeterince almamama durumunda suda çözünen bir B vitamini olan folatın kan serumunda düzeyinin azalması)

Bunların hepsi sıklığı bilinmeyen ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

 1. İshal
 2. Hazımsızlık
 3. Bulantı
 4. Karın ağrısı
 5. Anormal idrar kokusu

Bunlar Benexol B12’nin sıklığı bilinmeyen hafif yan etkileridir. Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Benexol B12 vitamini nasıl saklanmalı?

 1. Benexol B12’yi çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 2. Benexol B12 vitamini 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Nemden koruyunuz.
 3. Benexol B12 vitaminini son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.
 4. Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Benexol B12’yi kullanmayınız.

Benexol B12 vitamini kullanımı gerektiren hastalıklar

 1. Zona hastalığı nedenleri ve tedavisi
 2. Şeker hastalığı ve sinir hasarı (diyabetik nöropati) nedir
 3. Sinir ağrısı (nevralji) nedenleri ve tedavisi
 4. Eklem ağrısı nedenleri ve tedavisi
 5. Kas krampları nedenleri ve tedavisi

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Popüler Konular

Üste Git