B

Belogent Nedir ve Ne İçin Kullanılır? Belogent’in Yan Etkileri Nelerdir?

BELOGENT merhem kullanma talimatı

Belogent’in etkin maddeleri: Her 1 gram merhemde dipropiyonat formunda 0,5 mg’a eşdeğer betametazon ve sülfat formunda 1,0 mg’a eşdeğer gentamisin bulunmaktadır.

Belogent’in yardımcı maddeleri: Sıvı parafin, beyaz yumuşak parafin gibi yardımcı maddeler içerir.

Cilt üzerine uygulanır.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu Kullama Talimatını dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

BELOGENT nedir ve ne için kullanılır?

Belogent etkin madde olarak güçlü bir kortikosteroid olan betametazon dipropiyonat ve antibiyotik olarak gentamisin sülfatı birlikte içerir.

Belogent güçlü etkili kortikosteroidler ve antibiyotik kombinasyonları olarak adlandırılan bir ilaç grubuna dahildir.

Belogent ağzı plastik kapakla kapatılmış merhem içeren alüminyum tüp içinde kullanıma sunulmaktadır.

Belogent, kortikosteroidlere cevap veren enfeksiyon gelişmiş deri rahatsızlıklarında (deride belli bölgelerde kızarıklık, kaşıntı ve döküntü ile seyreden bazı dermatit türleri, terleme bozukluğu gibi) dışarıdan cilde sürülerek kullanılır.

 • Belogent’in içerdiği betametazon ciltteki rahatsızlık sonucu ortaya çıkan iltihabın, kaşıntı ve kızarıklık gibi belirtilerin giderilmesinde oldukça güçlü bir etkiye sahiptir.
 • Belogent’in içerdiği diğer etkin madde gentamisin ise duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu enfeksiyonun iyileştirilmesinde etkilidir.

Belogent Hangi Hastalıklarda Kullanılır

BELOGENT’ kullanılmaması gereken durumlar (kontrendikasyonlar)

Eğer:

 • Betametazon dipropiyonat, gentamisin sülfat veya Belogent’in bileşiminde bulunan diğer yardımcı maddelerden herhangi birine karşı (yardımcı maddeler listesine bakınız) alerjiniz var ise,
 • Tüberküloz, çiçek, suçiçeği ve virüslerin neden olduğu diğer deri enfeksiyonları ile yüzünüzde kızarıklık ve şişlik veya ağız çevresinde kaşıntı, kızarıklık, döküntü varsa,
 • Alt bacaklarınızda, varislerden kaynaklanan yaralar varsa,
 • Katarak, glokom, gözde mantar enfeksiyonu ve ateşli uçuk oluşma ihtimali nedeniyle yüz üzerinde uzun süreli tedavi için veya alın, göz ve göz çevresinde kullanmayınız.

BELOGENT’in dikkatli kullanılması gereken durumlar (uyarılar/önlemler)

 • Çocuklardaki cilt rahatsızlıkları için kullanıyorsanız dikkatli kullanınız.
 • Karaciğer yetmezliğiniz varsa dikkatli kullanınız.
 • Uzun süreli Belogent tedavisi alıyorsanız dikkatli kullanınız.
 • Bağışıklık sisteminizde bozukluk varsa dikkatli kullanınız.
 • İlk uygulama sırasında deri yüzeyinde aşırı duyarlılık oluşursa (örn. kaşınma, yanma ve kızarıklık) tedaviyi hemen kesiniz ve doktorunuza danışınız.
 • Belogent”in cilt yüzeyinden emilmesine neden olmayacak giysiler tercih ediniz.
 • Vücudun kasıklar, koltuk altı gibi doğal olarak havasız ve üstü kapalı kalan bölgelerinde Belogent ile tedavi sırasında ciltte incelme oluşma riski daha fazladır. Bu nedenle bu bölgelerde dikkatli kullanınız ve doktorunuza danışınız.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Özel durumlarda BELOGENT kullanımı nasıl olmalı?

Hamilelikte Belogent kullanılır mı? İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Belogent kesinlikle gerekli olmadıkça hamilelikte kullanılmamalıdır. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

Emzirme döneminde Belogent kullanılır mı? İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Belogent’i emzirmeden önce göğüs üzerine uygulamayınız.

Böbrek/Karaciğer yetmezliği durumlarında Belogent kullanımı: Böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekmemektedir. Karaciğer yetmezliği olan hastalarda, özellikle emilmeyi kolaylaştırıcı kapalı pansumanın gerekli olduğu durumlarda, betametazonun kan dolaşımına geçişinin artması nedeniyle Belogent’i dikkatli bir şekilde gözlem altında kullanınız, ilacın kan dolaşımına geçmesine bağlı etkiler oluşabilir.

Araç ve makine kullananlar Belogent’i kullanabilir mi? Belogent’in araç ve makine kullanma yeteneğiniz üzerinde bilinen bir etkisi yoktur.

Belogent’in yiyecek ve içecek ile kullanılması: Yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur.

Diğer ilaçlar ile birlikte BELOGENT kullanımı nasıl olmalı?

Belogent’in herhangi bir ilaç ile etkileşimde bulunduğuna dair kanıt yoktur.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

BELOGENT nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Yeterli miktarda Belogent’i günde iki kez (sabah ve akşam) enfekte cilt bölgesine uygulayınız. İlacı 3 haftadan uzun süre kullanmayınız.

Doktor tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde belirtilen dozlarda kullanınız.

Uygulama yolu ve metodu:

Belogent’i enfekte cilt bölgesinde, cilt üzerine ince bir tabaka halinde uygulayınız.

Belogent’i kullanırken her zaman doktorunuzun talimatlarına kesin olarak uyunuz. Emin olmadığınız durumlarda doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Çocuklarda Belogent kullanımı:

Çocuklarda yaralı deri yüzeyinin nispeten geniş olması ve cildin koruyucu tabakasının az gelişmiş olması nedeniyle, cilt üzerinde kullanımda betametazonun ve gentamisinin kan dolaşımına geçişi artar.

Çocuklarda kullanılan bezler, özellikle plastikten yapılanlar kapalı pansuman görevi görerek merhemin ciltten geçişini arttırırlar ve istenmeyen etkilerin görülmesine neden olabilirler. Bu nedenle çocuk bezine bağlı cilt rahatsızlığı olan alanlarda kullanılması uygun değildir. Bununla birlikte Belogent çocuklarda kısa süreli tedavi için ve dikkatli uygulanmalıdır.

Yaşlılarda Belogent kullanımı:

Belogent’in yaşlı hastalardaki güvenlilik ve etkinliği incelenmemiştir.

Böbrek yetmezliği durumunda Belogent kullanımı:

Böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekmemektedir.

Karaciğer yetmezliği durumunda Belogent kullanımı:

Karaciğer yetmezliği olan hastalarda, özellikle emilmeyi kolaylaştırıcı kapalı pansumanın gerekli olduğu durumlarda, betametazonun kan dolaşımına geçişinin artması nedeniyle Belogent’i dikkatli bir şekilde gözlem altında kullanınız, ilacın kan dolaşımına geçmesine bağlı etkiler oluşabilir.

Eğer Belogent’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla Belogent kullandıysanız: Belogent’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz. Aşırı dozda tedavi hemen kesilmeli ve doktora başvurulmalıdır.

Belogent’i kullanmayı unutursanız: Unutulan dozları dengelemek için çift doz uygulamayınız.

Belogent ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler: Bulunmamaktadır.

BELOGENT’in olası yan etkileri nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, Belogent’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, Belogent’i almayı durdurunuz ve HEMEN doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Betametazon, karaciğer yetmezliği olan hastalara, cilt yüzeyi hasar görmüş ve dolayısıyla geçirgenliği artmış geniş cilt yüzeylerine veya çocuklara uzun süreyle (>3 hafta) uygulandığında ya da kapalı pansuman yapıldığında sistemik dolaşıma geçen miktarında artış ve dolayısıyla sistemik etkiler oluşabilir.

 • Çocuklarda büyümede yavaşlama, kilo kaybı, kan ve idrardaki kortizol konsantrasyonlarında azalma,
 • Yüzde yuvarlaklaşma, bitkinlik, ödem gibi Cushing sendromu belirtileri,
 • İdrar yapma sıklığında artış, aşırı susama, ağız kuruluğu ve deri kuruması gibi kan glikoz (kan şekeri) düzeyindeki artış belirtileri,
 • Cilt rahatsızlığınızın başka bir enfeksiyon nedeni ile kötüleşmesi.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Belogent’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahale veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Kızarıklık,
 • Yanma,
 • Kaşıntı,
 • Şişme.

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Ciddi yan etkiler seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

 • Ciltte kaşıntı, döküntü, kabarıklık, kuruluk,
 • İsilik,
 • Kıllanma,
 • Akneye benzer döküntüler,
 • Ciltte beyaz lekeler (hipopigmentasyon),
 • Ciltte kalınlaşma ve çatlaklar.

Bunlar Belogent’in hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

BELOGENT’ nasıl saklanmalı?

 • Belogent’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Belogent’i 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
 • Belogent’i son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra ilacı kullanmayınız.
 • Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz Belogent’i kullanmayınız.

Benzer sağlık yazıları

 1. Nörodermatit nedir, neden olur, nasıl tedavi edilir
 2. Kontakt dermatit nedir, neden olur, nasıl tedavi edilir
 3. Aşırı terleme neden olur

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git