B

Beloc Zok Nedir ve Ne İçin Kullanılır? Beloc Zok Yan Etkileri

BELOC ZOK 50 mg kontrollü salımlı film tablet kullanma talimatı

Beloc Zok’un etkin maddesi: Metoprolol süksinat içerir.

Beloc Zok yardımcı maddeleri: Etil selüloz, hidroksipropil selüloz, hipromelloz, mikrokristalize selüloz, parafın, makrogol, anhidr non-kolloidal silikon dioksit, sodyum stearil fumarat, renklendirici ajan (titan dioksit E 171) gibi yardımcı maddeler içerir.

Beloc Zok ağız yoluyla alınır. 

Beloc Zok Kullanma Talimatı

BELOC ZOK nedir ve ne için kullanılır?

Beloc Zok beyaz renkli, yuvarlak, çentikli, A/mO baskılı tablettir.

Beloc Zok 50 mg 20 tabletlik ambalajlarda sunulmaktadır.

Metoprolol fiziksel ve zihinsel çalışma dolayısıyla oluşan stres hormonlarının kalpteki etkisini azaltır. Bu sayede, bu koşullar altında kalp atım hızı (nabız azalır) yavaşlar.

Beloc Zok aşağıdaki durumlarda kullanılır:

 • Yüksek kan basıncı ve göğüs ağrısını (anjina pektoris) önlemek için,
 • Kalp yetmezliğinde,
 • Bazı çarpıntılarda,
 • Düzensiz kalp aktivitesinin (aritmi) belirli türlerinde.

Beloc Zok daha önce kalp krizi geçirmiş hastalarda daha sonraki kalp krizi riskini ve ölüm riskini azaltır. Beloc Zok’un orta ile şiddetli yüksek tansiyon rahatsızlığı olan erkeklerde kalp damar hastalıkları yüzünden ölüm riskini azalttığı gösterilmiştir. Kalp üzerindeki baskının azalması aynı zamanda göğüs ağrısı (anjina pektoris) riskini de azaltır. Beloc  Zok aynı zamanda migrende koruyucu tedavi için kullanılabilir.

Beloc Zok Hangi Hastalıklarda Kullanılır

BELOC ZOK kullanılmaması gereken durumlar (kontrendikasyonlar)

Eğer;

 • Metoprolol süksinata veya Beloc Zok’un bileşiminde bulunan yardımcı maddelerden herhangi birine veya diğer benzer ilaçlara (beta reseptör bloke edici ilaçlar) karşı alerjiniz varsa,
 • Kalbiniz ile ilgili problemleriniz varsa,
 • Kalp hızınızda yavaşlama (sinüs bradikardisi) varsa,
 • Kan basıncınız düşükse,
 • Kan dolaşımı problemleriniz varsa,
 • Akciğerleriniz ile ilgili problemleriniz varsa,
 • Tedavi edilmeyen hormon fazlalığı ile oluşan kan basıncının yükselmesi (feokromositoma) durumu varsa, bunlar gibi durumlarda Beloc Zok kullanılmamalıdır (kontrendikedir).

BELOC ZOK kullanımı sırasında dikkat edilmesi gereken durumlar (uyarılar/önlemler)

Eğer;

 • Kesik kesik topallamanın görüldüğü, kan dolaşım bozukluğunuz varsa,
 • İleri derecede böbrek yetmezliğiniz varsa,
 • Prinzmental göğüs ağrısı olarak adlandırılan kendiliğinden gelişen kalp krampından kaynaklanan tipte göğüs ağrınız varsa,
 • Astım hastalığınız veya hava yollarındaki daralmalardan dolayı rahatsızlığınız varsa,
 • Vücutta yüksek miktarda asidik maddeden dolayı şiddetli akut rahatsızlığınız (metabolik asidoz) varsa, bunlar gibi durumlarda Beloc Zok kullanırken dikkatli olunuz ve/veya doktorunuza bu durumlarınız hakkında bilgi veriniz.

Diş hekiminiz tarafından size genel anestezik ilaç verilecekse veya ameliyat olacaksanız doktorunuza Beloc Zok kullandığınızı söyleyiniz.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Özel durumlarda BELOC ZOK kullanımı nasıl olmalı?

Hamilelikte Beloc Zok kullanılır mı? İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Hamileyseniz veya hamile kalmayı düşünüyorsanız, ilacı kullanmadan önce bunu doktorunuza söyleyiniz. Doktorunuz aksini söylemedikçe Beloc Zok’u hamilelikte kullanmayınız. Etkin madde metoprolol bebeğinizde kalp hızı düşüklüğüne neden olabilir. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz HEMEN doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme döneminde Beloc Zok kullanılır mı? İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Eğer emziriyorsanız Beloc Zok’u gerekli olmadıkça kullanmayınız. Bebeğin anne sütü ile aldığı metoprolol miktarı, anne metoprololü normal terapötik dozlarda kullandığı sürece, beta blokaj etki açısından ihmal edilebilir düzeydedir. Fakat emzirirken bebekler beta blokaj belirtileri açısından izlenmelidir.

Böbrek/Karaciğer yetmezliği durumlarında Beloc Zok kullanımı: Böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur. Şiddetli karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekip gerekmediğine doktorunuz karar verecektir.

Araç ve makine kullananlar Beloc Zok Kullanabilir mi? Beloc Zok tepkilerde kötüleşmeye neden olabilir. Bu ilacın kullanımı sırasında baş dönmesi ve halsizlik gözlenebilir, bu sebeple araç ve makine kullanmayınız.

Beloc Zok’un yiyecek ve içecek ile kullanılması: Beloc Zok’u aç veya tok kamına alabilirsiniz.

BELOC ZOK’un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Beloc Zok içeriğinde sodyum ihtiva eder. Bu durum kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için gözönünde bulundurulmalıdır.

Diğer ilaçlarla birlikte BELOC ZOK kullanımı

Bazı ilaçlar Beloc Zok tedavisinden etkilenebilir ve/veya tedaviyi etkileyebilir.

Bu ilaçlar;

Propafenon, amiodaron, kinidin, verapamil, diltiazem, klonidin, disopramid ve hidralazin, dijital preparatları/digoksin (kalp ve damar hastalıklarında kullanılan ilaçlar). Klonidin ve Beloc Zok’u aynı zamanda kullanıyorsanız ve klonidin tedavinizin sonlandırılması gerekiyor ise, Beloc Zok’u klonidinden birkaç gün önce kesmeniz gerekir. Beloc Zok tedavisinin kesilmesi ile ilgili olarak (Beloc Zok ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler bölümüne bakınız).

 • Barbitürik asit türevleri (sara hastalığı için kullanılan ilaçlar),
 • Enflamasyon (yangı) için kullanılan ilaçlar (örn. indometazin ve selekoksib),
 • Adrenalin (akut şok ve şiddetli alerjik reaksiyonlar için kullanılan bir ilaç),
 • Fenilpropanolamin (burun içi dokularında şişme için kullanılan bir ilaç),
 • Difenhidramin (alerjik koşullarda kullanılan bir ilaç),
 • Terbinafin (derideki mantar enfeksiyonları için kullanılan bir ilaç),
 • Rifampisin (verem başta olmak üzere farklı hastalıklarda kullanılan bir antibiyotik),
 • Diğer beta blokrrler (örn. göz damlaları),
 • MAO inhibitörleri (depresyon ve Parkinson hastalığında kullanılan ilaçlar),
 • İnhalasyon (solunum yoluyla alınan) anestezikleri (anestezi için kullanılan ilaçlar),
 • Depresyon ilaçları (paroksetin, fluoksetin ve sertralin),
 • Yüksek kan basıncını düşüren ilaçlar,
 • Kalsiyum kanal engelleyicisi, kalp damar sistemi hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaçlar (dihidropridin türevleri),
 • Duygudurum düzenleyici ilaçlar (trisiklik antidepresanlar),
 • Psikiyatrik bozuklukların düzeltilmesinde kullanılan ilaçlar (fenotiazinler),
 • Simetidin (mideden asit üretimini azaltan ilaç).

Oral antidiyabetik ilaç kullanıyorsanız, doktorunuz doz ayarlaması yapabilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınızsa lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Beloc Zok nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Beloc Zok’u her zaman doktorunuzun tam size söylediği gibi alınız. Eğer emin değilseniz, doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Beloc Zok kontrollü salımlı film tablet gün boyu etki sağlayan bir ilaçtır ve günde 1 tane alınmalıdır.

Uygulama yolu ve metodu:

Beloc Zok ağızdan alınır.

Tabletler bölünerek alınabilir.

Tabletleri en az yarım bardak suyla birlikte bütün halinde yutunuz. Tabletleri ezmeyiniz ve çiğnemeyiniz.

Çocuklarda Beloc Zok kullanımı:

Beloc Zok’un çocuklarda kullanımını tavsiye etmek için yeterli veri yoktur.

Yaşlılarda Beloc Zok kullanımı:

Başlangıçta mümkün olan en düşük doz kullanılmalıdır.

Böbrek yetmezliği durumunda Beloc Zok kullanımı:

Böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur.

Karaciğer yetmezliği durumunda Beloc Zok kullanımı:

Şiddetli karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekip gerekmediğine doktorunuz karar verecektir.

Eğer Beloc Zok’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla Beloc Zok kullandıysanız:

Aldığınız doz yüksek ise, şu belirtiler görülebilir;

 • Kalp atımında düzensizlik veya düşüş,
 • Nefes darlığı,
 • Ayaklarda şişme,
 • Göğüste kalp atımının hissedilmesi,
 • Göğüs ağrısı,
 • Baş dönmesi,
 • Yorgunluk,
 • Deride soğuma,
 • Düşük nabız,
 • Zihinsel düzensizlik, huzursuzluk,
 • Kardiyak arrest (kalp durması),
 • Hava yollarında daralma hissi,
 • Kısmi ya da tam bilinç kaybı/koma,
 • Bulantı, kusma ve morarma.

Bu nedenle, yüksek doz almamanız ve doktorunuzun size reçete ettiği dozları kullanmanız önemlidir.

Kinidini ve uyku ilaçlarını (barbitüratlar), diğer kan basıncını düşüren ilaçları ve alkolü metoprolol ile birlikte kullanırsanız yukarıdaki belirtiler daha da kötüleşebilir.

Yüksek doza maruz kaldığınızın belirtileri ilacınızı aldıktan 20 dakika-2 saat sonra görülür.

Yukarıdaki belirtiler ortaya çıkarsa HEMEN doktorunuzla veya bir hastane ile görüşünüz.

Beloc Zok’tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullandıysanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Beloc Zok kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Beloc Zok ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Doktorunuz ile görüşmeden Beloc Zok tedavisini durdurmayınız, çünkü ilacın alımını aniden kesmeniz durumunda hastalığın bazı semptomları (örn. çarpıntı ve göğüs ağrısı) kötüleşebilir.

BELOC ZOK’un olası yan etkileri nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Beloc Zok’un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Beloc Zok’un yaygın (10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkileri:

 • Baş ağrısı,
 • Sersemlik,
 • Baş dönmesi,
 • Kalp atım hızında azalma,
 • Çarpıntı,
 • Ellerde ve ayaklarda soğukluk,
 • Karın ağrısı,
 • Bulantı, kusma, ishal, kabızlık,
 • Yorgunluk.

Beloc Zok’un yaygın olmayan (100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkileri:

 • Depresyon,
 • Konsantrasyon bozuklukları,
 • Uyku hali veya uykusuzluk, kabus görme,
 • Karıncalanma ve uyuşukluk hissi,
 • Kalp yetmezliği belirtilerinin kötüleşmesi,
 • Kalp krizi sırasında kan basıncının önemli ölçüde düşmesi (kardiyojenik şok),
 • Göğüs ağrısı,
 • Kalp bloğu,
 • Nefes daralması,
 • Hava yollarında darlık hissi,
 • Kilo alma.

Beloc Zok’un seyrek (10.000 hastanın birinden az görülebilen) yan etkileri:

 • Kanın pıhtılaşmasını sağlayan hücrelerde azalma (trombositopeni),
 • Sinirlilik,
 • Huzursuzluk (anksiyete),
 • İktidarsızlık dahil cinsel problemler,
 • Hafıza güçlüğü, zihin karışıklığı, hayal görme,
 • Görme bozuklukları, gözlerde kuruluk, kızarıklık ve/veya tahriş,
 • Kulak çınlaması,
 • EKG’de kalp iletim bozuklukları, düzensiz kalp atımı,
 • Şişlik (ödem),
 • Bayılma,
 • Tat alma bozukluğu,
 • Karaciğer problemleri (karaciğer fonksiyon test anomalileri),
 • Deride aşırı duyarlılık (allerjik) reaksiyonları,
 • Sedef hastalığının kötüleşmesi,
 • Işığa karşı duyarlılık reaksiyonları,
 • Geri dönüşümlü cinsel isteksizlik,
 • Aşırı terleme,
 • Saç dökülmesi.

Beloc Zok’un çok seyrek (1000 hastanın birinden az görülebilen) yan etkileri:

Unutkanlık/hafıza zayıflığı

Beloc Zok’un sıklığı bilinmeyen (eldeki verilerden tahmin edilemeyen) yan etkileri:

 • Göz iltihabı benzeri belirtiler,
 • Kan dolaşım bozukluğu olan hastalarda kan akımının kesilmesine bağlı olarak dokuların çürümesi veya ölmesi (gangren),
 • Nezle,
 • Ağız kuruluğu,
 • Karaciğerin iltihaplanması (hepatit),
 • Eklem ağrısı,
 • Kas krampları.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

BELOC ZOK nasıl saklanmalı?

 • Beloc Zok’u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Beloc Zok’u 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
 • Beloc Zok’u son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Ambalajındaki son kullanma tarihinden sonra Beloc Zok’u kullanmayınız. Son kullanma tarihindeki ilk iki rakam ayı, son dört rakam yılı gösterir. Son kullanma tarihi o ayın son gününü ifade eder.

Bu kullanma talimatı 05.01.2015 tarihinde onaylanmıştır.

Benzer sağlık yazıları

 1. Kardiyak aritmi nedenleri ve tipleri
 2. Göğüs ağrısı nedenleri ve tedavisi
 3. Kalp yetmezliği neden olur
 4. Kalp çarpıntısı nedenleri ve tedavisi

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Popüler Konular

Saglikocagim.org olarak başladığımız yayın hayatımıza daha şık ve sade bir tasarımla Saglikocagim.net olarak devam ediyoruz. Bugüne kadar yaptığımız gibi yine en anlaşılır sağlık bilgilerini sunmaya devam edeceğiz.

Copyright © 2017 Saglikocagim.net. Sitemizde yayınlanan sağlık yazıları, bilgi verme amaçlıdır. Doktorunuza danışmadan herhangi bir uygulamada bulunmayınız.

Üste Git