Bebek Gelişimi

Bebeklerde Sepsis Neden Olur? (Yenidoğan Sepsis Nedir?)

Yenidoğan sepsis, daha yaşamın ilk ayında bakteriyeminin eşlik ettiği sistemik belirtiler ile kendini gösteren kinik bir sendromdur. Bu duruma etken olan ajanlar genellikle bakteriler ve kandida türü mantarlardır. Bunların yanı sıra virüsler ve bazen de protozoonlar septisemiye yol açabilirler.

Bebeklerde sepsis nedenleri ve tedavisi

Yenidoğan sepsis, daha yaşamın ilk ayında bakteriyeminin eşlik ettiği sistemik belirtiler ile kendini gösteren kinik bir sendromdur. Bu duruma etken olan ajanlar genellikle bakteriler ve kandida türü mantarlardır. Bunların yanı sıra virüsler ve bazen de protozoonlar septisemiye yol açabilirler.

Yenidoğan dönemi sepsis ortaya çıkış zamanına göre erken başlangıçlı ve geç başlangıçlı sepsis olarak ikiye ayrılır. Bebek doğduktan ilk 7 gün içinde gelişen sepsis erken başlangıçlı, bebek doğduktan sora 8’inci günden sonra gelişen sepsis geç başlangıçlı sepsis olarak değerlendirilir.

Sepsis sıklığı gelişmiş ülkelerde doğan bebeklerde 1000’de 1 veya 8 oranında görülmektedir. Fakat bu durum gelişmekte olan ülkelerde daha yüksektir. Çok düşük doğum ağırlıklı bebeklerde (ağırlık 1500 gr) sepsis görülme oranı 100’de 1 veya 2 civarındadır.

Sepsis için risk faktörleri

Erken membran rüptürü : Amnion kesesinin açıldıktan sonra 24 saat içerisinde doğum eyleminin gerçekleşmemesi yeni doğan dönemi sepsis görülme riskini arttırır.

Prematüre bebek (erken doğum) : Bebeğin doğum yaşı ne kadar küçük olur ise sepsis riski o kadar büyük olur.

Doğum sırasında anneden bebeğe geçen enfeksiyonlar : Yenidoğan bebekler genellikle dünyaya sağlıklı gelirler. Fakat bazen doğum esnasında, doğumdan önce, doğumdan sonra enfeksiyona yakalanabilirler. Doğumdan hemen önce veya doğum sırasında anneden bebeğe vertikal yolla geçen mikroorganizmaların meydana getirdiği enfeksiyon tablosuna ”Perinatal enfeksiyon” adı verilir.

Perinatal asfiksi : Bu gibi bir durumda anne karnındaki bebek veya yeni doğan bebek oksijen eksikliği yaşar. Bebeğin anoksi ve iskemiye maruz kalması savunma sisteminde yetmezliğe neden olur.

Diğer risk faktörleri : Nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte, erkek bebeklerde sepsis riski daha yüksektir. Gebeliğin son aylarında anne adayının vajeninde grup B streptokok ve herpes gibi virüslerin oluşması da sepsis için risk oluşturabilir. İkiz veya üçüz, beşiz gebeliklerde bebek ya da bebekler risk taşıyabilir. Doğumsal anomaliler (meningomyelosel, aspleni ve üriner sistem anomalileri gibi) etkenler ve bazı benzer etkenler sepsis nedeni olabilir.

Yenidoğan döneminde sepsis tanısı

Yenidoğan sepsisinin klinik bulguları oldukça değişkendir. Durumu iyi seyreden bir bebekte anormal saptanan her bulgu sepsis belirtisi olabilir. Bebekte sadece vücudun tek bir sistemine özgü klinik bulgular görülebileceği gibi, genellikle birden çok vücut sistemini etkileyen bulgular görülebilir. Bebekte metabolik asidoz gelişir ve hipoksemi ve karbondioksit retansiyonu başlar.

Sepsisin kesin teşhisi yapılan kültürlerde mikroorganizmaların görülmesi sonucu konulabilir.  Bu nedenle tedavi başlamadan önce kan kültürü, beyin omurilik sıvısı kültürü, idrar kültürü ve imkanlar yetiyor ise trakeal aspirat kültürü alınır.

Boğaz, dış kulak ve ciltten alınan kültürler kesin tanı için yeterli olmadığı gibi, bebekte hangi mikroorganizmaların olup olmadığı hakkında bilgi verir. Kültür örneklerinin yanı sıra gram boyama incelemesi de yapılabilir. Kültürlerin dışında tam kan sayımı ve göğüs filmi gibi grafiler de teşhiste kullanılan yöntemlerdir.

Bebeklerde sepsis tedavisi

Yenidoğan sepsisi nedir

Yenidoğan sepsisi nedir

Yenidoğan dönemi sepsisin, özellikle erken dönemdeki bulguları çok belirsizdir ve yeni doğan bebeklerin diğer hastalıklarının belirtilerinden ayırt etmek oldukça güçtür. Yenidoğan dönemi sepsis bebeğin yaşamını risk altına alan çok tehlikeli bir durumdur ve acil tedavi gerektirir.

Şüpheli olgularda kültür sonuçlarını beklemek bebeğin yaşama şansını azaltabileceği için, kültür alındıktan sonra hemen ampirik antibiyotik tedavisine başlanır. Şüpheli vakalarda antibiyotik tedavisine başlamak, tedaviye başlamamak tan daha olumludur.

Üç günlük ampirik antibiyotik tedavisinden sonra kültür sonuçlarının da çıkmasına takiben, çıkan sonuçlara göre antibiyotik tedavisine başlanır ya da şüphe kesinleştiği için tedavi sonlandırılır. Erken doğan bebeklerde zamanında doğan bebeklere göre teşhisin kesinleşmesi daha zordur. Bu nedenle bu bebeklerde ampirik antibiyotik tedavisi başlanmış ise en az 5 gün devam edilir.

Yenidoğan dönemi kesin teşhisi konulan sepsiste antibiyotik tedavisinin süresi her çocukta değişiklik gösterebileceği gibi fokal enfeksiyonu olmayan veya çok az olan bebeklerde tedavinin süresi 10-14 günden az sürdürülebilir. Gram negatif bakterilere bağlı menenjit gelişmiş ise tedavi süresi en az 21 gün devam eder.

Bebek hastalıkları ile ilgili benzer sağlık konuları

  1. Epidermolozis bülloza nedir
  2. Spina bifida neden olur
  3. Bebeklerde göz sulanması neden olur
  4. Bebekler neden kusar

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git