Akciğer Hastalıkları

BCG Aşısı Nedir? BCG Aşısının Yan Etkileri (Verem Aşısı)

BCG aşısı (verem aşısı) hangi hastalıklar için yapılır?

BCG aşısı, tüberküloza (akciğer veremine) karşı immün sağlayan aşıdır. BCG aşısı tüberküloza neden olan çubuk şekilli bakteriler olan suni olarak zayıflatılmış tüberküloz basillerinden hazırlanır. BCG harfleri, tüberküloz aşısını geliştiren kişilere atfen “bacille Calmette-Guerin” kelimelerinin baş harfleridir. BCG aşısı ısı ve ışığa duyarlıdır. Bu nedenle aşı sulandırıldıktan sonra en geç 4-6 saat için uygulanmalıdır. BCG aşısı sulandırılmadan oda sıcaklığında 1 ay, buzdolabında + 2 ile + 8 derece soğuklukta 1-2 sene dayanabilir. BCG aşısının kendi sulandırıcısı haricinde hiç bir sulandırıcı kullanılmamalıdır.

BCG aşısı (verem aşısı) neden yapılır?

BCG aşısı, tüberküloz riski taşıyanlara ve hastalığa muhtemelen bağışıklığın olmadığını gösteren tüberkülin testi negatif olanlara uygulanır. Riskli kişiler arasında sağlık çalışanları, tüberkülozlu hastalar ile temas halinde olanlar ve tüberküloz oranının yüksek olduğu ülkelerden gelen göçmenler (bebekler ve çocuklar da dahil) yer alır. Tüberküloz sıklığının yüksek olduğu bölgelerde yaşayan bebeklerde olduğu gibi, bu kategoride göçmenlerden doğan bebeklere tüberkülin testi yapılmadan doğumdan birkaç gün sonra BCG aşısı yapılır. BCG aşısı Lepra ve mesane kanserinde de etkilidir. BCG aşısı alerjik hastalıkların azalmasında da fayda sağlar. BCG aşısı Türkiye’de sağlık ocaklarında 2 aylıktan itibaren yapılmaktadır.

BCG aşısı nedir

BCG aşısı nedir

BCG aşısı (verem aşısı) nasıl yapılır?

BCG aşısı genellikle üst kola enjekte edilir. BCG aşısı doğumdan itibaren yapılabilir; ancak uygulamanın daha kolay olması için, komplikasyon riskinin daha az olması için, bağışıklık sisteminin kuvvetlenmesi için bebek 2 aylığı doldurduktan sonra BCG aşısının yapılması önerilir. Yaklaşık dört hafta sonra küçük bir fistül oluşur. Bu normalde küçük bir yara izi bırakarak tamamen iyileşir fakat bazen BCG aşısı uygulanan bölge kronik ülsere (açık yara) dönüşebilir.

BCG aşısının (verem aşısı) yan etkileri

BCG aşısı yan etkileri az olan bir aşıdır. Aşı yapıldıktan sonra oluşabilecek komplikasyonlar genellikle aşının dozu, aşılama yeri ve derinliği, aşı yapılan kişinin bağışıklık sistemi ve yaşı ile ilişkilidir. En sık görülen yan etki koltuk altı lenfadenopati (lenf bezlerinin şişerek büyümesi) oluşumu ve lokal apse oluşumudur. Lenf bezlerinin iltihaplanması aşıdan 1-2 ay sonra meydana gelmektedir. Bu yan etkiler için herhangi bir tedavi gerekmez. Çok fazla büyümüş lenf bezleri cerrahi olarak blok şeklinde çıkarılabilir.

Bağışıklığı baskılanmış hastalarda lenfadenopati olarak başlayan ve BCG aşısına bağlı yaygın hastalık gelişebileceğinden BCG’ye bağlı lenfadenopatisi olan hastaların aşı sonrası takibi önerilir. Fluktuasyon vermeyen adenopatiler için herhangi bir şey yapılmasına gerk yoktur ve bu tip adenopatiler çoğunlukla kalsifiye olarak iyileşirler. Fluktuasyon olanlar ise iğne ile aspire edilir ya da drenaj uygulanabilir. BCG aşısı yapılan bölgede geniş ve deriden yüksek anormal aşı yeri izlerinin genetik yatkınlığa bağlı olduğu tahmin edilmektedir.

Erken dönem BCG aşısı reaksiyonu nedir?

Aşı yapıldıktan sonra bir hafta içinde aşı yerinde akıntı, yara ve şişlik oluşur. Bu durum, çocuğun daha önce TB basili ile enfekte olduğunu gösterir. Bu nedenle üç aylıktan büyük çocuklara BCG aşısı yapılmadan önce tüberküloz cilt testi yapılmılıdır.

Enfeksiyonel hastalıklar ile ilgili benzer sağlık yazıları

  1. Tüberküloz hastalığı nedenleri, belirtileri ve tedavisi
  2. Çocuklarda tüberküloz neden olur
  3. Bruselloz hastalığı nedenleri, belirtileri ve tedavisi
  4. Bulaşıcı hastalık nedir
  5. Zatürre hastalığı nedenleri, belirtileri ve tedavisi
  6. Çocuklarda zatürre belirtileri
  7. Bağışıklık sistemi yetersizliği neden olur

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git