B

Batticon Nedir? Batticon Ne İçin Kullanılır? Batticon Antiseptik Solüsyon Nasıl Kullanılır?

BATTICON ANTİSEPTİK SOLUSYON KULLANMA TALİMATI

İnsan hijyen ürünüdür.

Ürün tipi: 1.

Formül:

100 ml Batticon; %10 serbest iyot içeren 10 g polivinilpirolidon-iyot kompleksi içerir (CAS No: 25655-41-8).

Yardımcı maddeler; emülgatör %1.5, stabilizatör %0.5, pH ayarlayıcı %0.5, çözücü %87.829.

Özellikler:

Batticon Antiseptik Solüsyon, bileşiminde polivinilpirolidon-iyot kompleksi içeren, mukoza ve deri dezenfeksiyonu için haricen kullanılan bir preparattır.

Polivinilpirolidon (PVP)-iyot (povidon-iyot) kompleksi büyük ölçüde kullanılan iyodofor bir bileşiktir. Sudaki %10’luk çözeltisi %1 yararlı iyot içerir, fakat serbest iyot konsantrasyonu 1 ppm’den daha az olduğu için derinin boyanması daha azdır.

Batticon’u kullanmadan önce prospektüsü mutlaka okuyunuz.

BATTICON’UN KULLANILACAĞI ZARARLI ORGANİZMALAR ve KULLANIM ŞEKLİ

Batticon Uygulama Şekli ve Dozu

Batticon Antiseptik Solüsyon kullanılmadan önce, kişinin iyoda karşı duyarlılığı test edilmelidir. Bunun için deri üzerine birkaç damla damlatılıp, 30 dakika solüsyonla kaplı tutulması sağlanır. Herhangi bir reaksiyon oluştuğu gözlenirse, bu kişide kullanılmamalıdır.

Kullanım şekli için yukarıda yer alan tabloya bakınız.

BATTICON KULLANILMAMASI GEREKEN DURUMLAR (KONTRENDİKASYONLAR)

 • Aşırı iyot hassasiyeti ve non-toksik guatrlı hastalarda kullanılmamalıdır.
 • Hasarlı deri yüzeyine direkt olarak Batticon Antiseptik Solüsyon uygulanmamalıdır. Bu durumda açık yaradan aşırı iyot absorbsiyonu olabilir.
 • İyoda karşı hassasiyeti olanlarda kullanılmamalıdır.

BATTICON’UN DİKKATLİ KULLANILMASI GEREKEN DURUMLAR (UYARILAR/ÖNLEMLER)

 • Geniş yüzeyde ve uzun süreli kullanımda manifest hipertroid durum gösteren, özellikle dekompanse kalp yetersizliği olan hastalarda doktor kontrolünde dikkatle kullanılmalıdır.
 • Hamilelik süresince ve anne sütü alan çocuklarda doktor kontrolünde dikkatle kullanılmalıdır.
 • Batticon Antiseptik Solüsyon’un içerdiği etkin madde povidon-iyot, tiroid fonksiyon testlerini bozabilir. Povidon iyot ile kontamine olmuş idrar örneklerine uygulanacak diagnostik testler, örneğin gizli kan aramasında yanıltıcı sonuçlar verebilir.
 • İyoda karşı duyarlı olan kişilerde alerjik reaksiyonlar görülebilir. İyodun aşırı absorpsiyonu metabolik asidoz, hipernatremi, renal fonksiyonlarda bozukluk ve gastrointestinal nekroz oluşturabilir.
 • 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında ve ışıktan uzakta saklayınız.

BATTICON SAKLAMA KOŞULLARI

 • Ambalajı açılmış ürün 24 ay içinde kullanılmalıdır.
 • Kapağın altındaki emniyet halkası yırtık veya kırık ise kullanmayınız.
 • Kapağını açık bırakmayınız.
 • Çocuklardan, gıdalardan ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.

Uyarı! Batticon haricen kullanılır. İçilmez. 

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ.

Boş ambalaj imha şekli: P501 İçeriği/kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.

BATTICON İLKYARDIM ÖNLEMLERİ

 • Soluma: Batticon Antiseptik Solüsyon normal şartlar altında hiçbir tehlike teşkil etmemektedir.
 • Yutma: Batticon Antiseptik Solüsyon eğer kazara yutulursa; kusmayın, ağzı iyice çalkalayın, bol miktarda nişastalı su için, herhangi bir rahatsızlığın devamı halinde doktora başvurun.
 • Gözlerle temas: Göze veya gözlere kazara Batticon Antiseptik Solüsyon kaçması durumunda, kontakt lens varsa gözleri yıkamadan önce çıkarılmalıdırlar. Göz kapaklarını aralayarak gözleri hemen bol suyla yıkayın.
 • Ciltle temas: Batticon Antiseptik Solüsyon ciltle temas halinde iritan değildir.

Herhangi bir rahatsızlığın devamı halinde doktora başvurun.

BATTICON ANTİDOTU ve GEREKLİ BİLGİLER

Antidotu yoktur. Semptomatik tedavi uygulayınız.

ZEHİRLENME DURUMLARINDA ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM)’NİN 114 NO’LU TELEFONUNU ARAYINIZ.

Arılar için zehirlidir.

Balıklara ve sucul organizmalara karşı zehirli olabilir.

Zararlılık ifadeleri: H412 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki.

Önlem ifadeleri: P273 Çevreye verilmesinden kaçının.

Tehlike Sembolü:

Ticari takdim şekli: 30 ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1000ml ve 5000 ml ambalajlarda takdim edilmektedir.

Ruhsat sahibi ve üretim yeri: ADEKA İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. Necipbey Caddesi No:88 55020-Samsun.

Ruhsat tarihi ve no: 03.11.2011 -2011/701.

Benzer Sağlık Yazılarımız

 1. Kopma nedir
 2. Çocuk büyütürken acil durumlar ve acil durumlar için önemli bilgiler
 3. Kesiklerde, yırtıklarda ve kanamalarda ilk yardım
 4. Antiseptikler ne için kullanılır

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git