Boğaz Hastalıkları

Barrett Özofagus Nedir? (Yemek Borusu Harabiyeti)

Barrett özofagus (BE) veya columnar-lined esophagus, özofagus alt kısmının anormal mukoza değişimini tanımlar.

Barrett özofagus nedenleri, belirtileri ve tedavisi

Barrett özofagus (BE) veya columnar-lined esophagus, özofagus alt kısmının anormal mukoza değişimini tanımlar. Barrett özofagusun ana nedeni gasroözofagial reflü hastalığına bağlı özofagus alt kısmının boğaza mide içeriğinden sürekli asit gelmesine maruz kalması sonucunda meydana gelen mukoza değişimine uğramasıdır. Barrett özofagus hastalığı ilk olarak 1950’de Norman Barrett tarafından tanımlanmış ve sonrasında onun anısına bu duruma Barrett özofagus adı verilmiştir. Barrett özofagus aslında, yemek borusu mukozasının mide ve bağırsak içeriğinin bıraktığı lezyonlar nedeni ile mide ve bağırsak epitel hücreleri ve tabakasının yemek borusuna yerleşmesi anlamında tanımlanabilir.

Barrett özofagus hem çocuklarda hemde yetişkinlerde aynı sıklıkta görülebildiği gibi oluşum nedeni de aynıdır. Barrett özofagus denilebilmesi için etkilenen özofagus kısmının özofagus gastrik bileşkeden itibaren en az 3 cm veya daha fazla olması durumudur. Etkilenen özofagus kısmının kısa olması halinde segment Barrett özofagus adını alır. Barrett özofagus tanısı endoskopik görüntüleme ile konulur. Barrett özofagusun en önemli komplikasyonu adenokarsinom (yemek borusu kanseri) gibi bir duruma zemin hazırlamasıdır. Son yıllarda bu risk oldukça artış göstermiştir.

Barrett özofagus’a neden olan faktörler

Barrett özofagusun nedeni günümüzde halen net olarak bilinmemektedir. Fakat hastalığa sebep olan etken olarak mide asidi ve safra sıvısının gastroözofagial sifinkterin yetersizliğine bağlı olarak yemek borusuna (özofagusa) geçmesi ve distal özofagusta oluşturduğu enflamasyon ve kronik harabiyet olduğu kabul görmektedir. Yemek borusu mukozası yassı epitelyum ile döşelidir ve asitli ortama dirençli değildir.

Uzun süre asitli ortama maruz kalan yemek borusu mukozasının, sürekli mide içeriğinin geri gelmesi ve yemek borusunda asitli ortam oluşturması sonucu asitli ortama daha dayanıklı olan kolumnar epitele metaplazik değişime dönüşmesi Barrett özofagus hastalığının gelişmesi için en önemli etken olduğu düşünülmektedir. Lakin uzun dönem gastroözofagial reflü şikayetleri olduğu halde Barrett özofagus hastalığı oluşmayan, bazen de tam tersi kısa dönem gastroözofagial şikayetleri olan ve endoskopik görüntülemede çok fazla harabiyet görülmediği halde Barrett özofagus durumu gelişmiş hastalar vardır.

Gastroözofagial reflüsü olan hastalarda hangi etkenin yada mekanizmanın Barrett özofagus hastalığına dönüşümünü neyin tetiklediği günümüzde bile tam olarak aydınlatılmamıştır. Bunların yanı sıra genetik yatkınlığın ve çevresel faktörlerin de Barrett özofagus gelişiminde rolü olduğu hakkında görüşler vardır. Barrett özofagus gelişiminde en sık rol alan faktörler gastroözofagial reflü hastalığı, çevresel faktörler, safra reflüsü, sigara ve tütün ürünleri kullanımı, çok fazla alkol kullanımı, helikobakter pilori denilen bir bakteri türü, obezite, beslenme şekli, genetik nedenler (büyümeyi düzenleyen genler, tümör supresör genler, kanserojen genler), kemoterapi tedavisi, yakıcı maddeler, yanlış tedavi komplikasyonları, doğumsal anomaliler gibi bazı etkenler Barrett özofagus gelişiminde etkilidir.

Barrett özofagus belirtileri

Barrett özofagus, hastaların çoğunda belli bir şikayete neden olmaz. Çoğu hastada görülen belirtiler gastrik yanma ve diğer reflü belirtileridir. Bazı hastalarda yemek borusu mukozasında gelişen farklı oluşumlara bağlı yutma güçlüğü şikayeti vardır. Diğer bazı hastalarda ise özofagial adenokarsinom ilk şikayet olarak ortaya çıkar. Barrett özofagus hastalarının çoğu orta yaş beyaz ırkta erkeklerdir ve genellikle sigara, alkol kullanımı söz konusudur. Barrett özofagus hastalarında yemek borusunda oluşan ülserler (yaralar) vardır. Bu ülserler gastrik ülser belirtileri gösterir. Bu belirtiler kanama, ağrı, tıkanma, delinme ve bunlara bağlı demir eksikliği anemisi görülür.

Barrett özofagus teşhisi

Barrett özofagus tanısı genellikle gastroentrolojik veya kulak, burun, boğaz uzmanları muayenesi ve istenilen bazı tetkikler ile konulur. Hastanın şikayetleri, var olan başka hastalıkları, mide reflüsü ya da gastroözofagial reflü varlığı gibi muayene bulguları tanıda yardımcıdır. Barrett özofagusun kesin tanısı için, öncelikle yan etkisi daha az olan baryumlu yemek borusu grafisi ve bu tetkik temiz çıkar ise endoskopik görüntüleme yöntemi ve endoskopi ile alınan örneklerin patolojik incelenmesi sonucu çıkan sonuçlara göre kesin tanı konulur.

Endoskopik ve histopatolojik bulguların her ikisininde değerlendirilmesi tanıda önemlidir. Endoskopide, gastroözofagial bileşkeden proksismale doğru yerleşim gösteren pembe renkli kolumnar mukoza değişimi görülebilir. Histolojik görünümde, stratifiye skuamoz epitelyumun yerine pembe renkli, goblet hücrelerinin yer aldığı kolumnar intestinal metaplazi epitelinin geliştiği görülür.

Barrett özofagus tedavisi

Barrett özofagus hastalarında belirtiler ortaya çıkmamış ise genellikle tedaviye gerek duyulmaz. Bu hastalarda gelişebilecek riskleri ve olumsuz komplikasyonları azaltmak için belirtilmiş ve önerilmiş bir tedavi yöntemi yoktur. Yapılan bazı çalışmalar doğrultusunda Barrett özofagus geliştiğinde ilaç tedavisi ya da cerrahi tedavi uygulandığında bile gelişen Barrett özofagus epitelinin gerileme göstermediği ortaya konulmuştur. Barrett özofagusu olmayan fakat belirtileri olan gastroözofagial reflü hastalarında önerilen tedavi yöntemi, ilaç tedavisi ile belirtilerde azalma olmaz ise cerrahi olarak antireflü prosedürleri uygulanır. Fakat birçok çalışma sonucunda Barrett özofagus gelişen hastalarda gerek ilaç tedavisi gerekse birlikte uygulanan cerrahi antireflü prosedürü uygulanması bile gelişebilecek adenokarsinom (yemek borusu kanseri) görülme sıklığında bir azalma olmamıştır.

Barrett özofagus ilaç tedavisi : Günümüzde Barrett özofagus tedavisi oluşabilecek kötü huylu yemek borusu kanserinin zamanında yakalanabilmesi için düzenli ve sistemli bir şekilde endoskopik taramalar yapılması ve hastanın şikayetlerinin azaltılması için proton-pompa inhibitörleri ilk seçenek ilaç tedavisi olmak üzere, ilaç tedavisi uygulanmasıdır. Yeterli süre ve doz proton-pompa inhibitörleri kullanımı hastada gelişebilecek iltihabi ve ülser durumlarını da önler. Ancak Barrett özofagus mukozasının değişime uğramasına ve kanser oluşumunun engellenmesine katkısı yoktur. Koruyucu tedavide ilaç tedavisinin yanı sıra uygun diyet, yatağın baş kısmının yukarıya kaldırılması ve kilo verilmesi gibi yöntemler de uygulanır.

Barrett özofagus Nissen funduplikasyon tedavisi : Koruyucu tedaviye rağmen şikayetlerde azalma olmaz ise Nissen fundoplikasyon yöntemi uygulanır. Bu işlem özofagusun mide fundusu ile 360 derece ile sarılmasıdır ve bu işlem laparoskopik yöntem olarak yapılır. Fakat yemek borusu kısalığı söz konusu ise sol torakotomi ve Collis gastroplasti yöntemi gibi bir yemek borusu uzatma ve mobilizasyon işlemi gerçekleştirilir. Bu işlemden sonra Nissen fundoplikasyon yönteminin yapılması tavsiye edilir. Strüktüre bağlı rezeksiyon çoğunlukla yapılmaz.

Barrett özofagus endoskopik tedavi : Endoskpik tedavi ile var olan metaplastik ve displastik dokunun ortadan kaldırılmasına yöneliktir. Endoskopik tedavi yöntemleri endoskopik mukozal rezeksiyon, endoskopik sobmukozal diseksiyon gibi endoskopik rezeksiyon teknikleri ve endoskopik ablasyon tedavi yöntemleri yemek borusunda gelişen oluşumun yakarak kurutulması, dondurarak kurutulması gibi lazer tedavileri endoskopik yöntem ile uygulanır.

Barrett özofagus özofajektomi + özofagogastrostomi tedavisi : Bu yöntem günümüzde yemek borusu (özofagus) kanserlerinin ya da yüksek derecede malignite potansiyeli olan Barrett özofagus hastalarının tedavisinde uygulanan cerrahi yöntemdir. Cerrahi tedavi sonrası kemoterapi ve radyoterapi tedavisinin sağ kalım oranını arttırdığı hakkında görüşler vardır. Bu nedenle gereken durumlarda malignite söz konusu ise cerrahi sonrası kemoterapi ve radyoterapi tedavileri gerekebilir.

Barret özofagus tedavisi

Barret özofagus tedavisi

Yemek borusu hastalıkları ile ilgili benzer sağlık yazıları

 1. Gastroözofagial reflü nedir
 2. Yemek borusu kanseri nedenleri ve tedavisi
 3. Ses kısıklığı neden olur
 4. Mide yanması neden olur
 5. Mide ağrısı neden olur

 

5 Yorum

 1. Adsız

  11 Mayıs 2015 at 21:12

  Merhabalar ben 42 yaşındayım ve barret özofagus tanısı konuldu. Bazen boğazımda hep boğazlanma hissi var, boğazım çok sızlıyo, ağrıyo, sürekli yanma var ameliyat dışında baş bir tedavisi yokmuş, reflü tedavisi verdiler ama ben işe yarayacağını sanmıyorum. Sanırım bu şekilde yaşamaya devam edicem. Bu hastalık hakkında bir bilgisi olan veya yaşayan var mı.

 2. yaren

  29 Ekim 2015 at 00:46

  Barret özofagus malignite, bir takım araştırmalar sonrasında konulan tanı, bu sonucu henüz doktora göstermedim, çünkü randevuma var daha, bu ne demek, yardımcı olabilerseniz sevinirim,

  • Sağlık Ocağım

   30 Ekim 2015 at 11:13

   Barret özofagus (Barret epiteli veya Barret metaplazisi olarakta adlandırılır). Barret özofagus, yemek borusunun iç yüzeyini kaplayan epitel dokunun yerini mide ve/veya bağırsakların iç yüzünü örten dokuya benzer bir dokunun yer alması şeklinde de ifade edilebilir. Barret özofafus yüksek dereceli displazi ve düşük dereceli displazi şeklinde sınıflandırılır. Düşük dereceli displazili hastalarda reflü tedavisi ve yıllık endoskopi takibi şeklinde hastalar takip edilir. Yüksek dereceli displazili hastalarda genellikle özofajektomi cerrahisi gerekebilir. Yüksek dereceli displazinin malign karsinoma ya dönüşme riski yüksektir. Yüksek dereceli displazi varlığında cerrahi rezeksiyon tedavisi uygulanır ve rezeksiyon sonrası alınan örnek incelenerek hastalığın iyi huylu ya da kötü huylu olup olmadığı araştırılır. Malignite kansere dönüşmüş displazi olarak tanımlanabilir. Tedavi cerrahi özofajektomi tedavisidir. Gereken durumlarda cerrahi öncesi kemoterapi ve kemoradyoterapi tedavileri uygulanabilir. Kontrolleri ve doktor takibi ihmal edilmemelidir. Çok geçmiş olsun.

  • Ertuğrul

   16 Temmuz 2016 at 15:06

   Şimdi nasılsın

 3. Ali

  3 Nisan 2017 at 09:54

  Cevap yok. Demekki ölmüş.

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Popüler Konular

Üste Git