B

Barrett Özofagus – Yemek Borusu Harebiyeti Nedir ve Neden Olur?

Barrett özofagus (BE) veya columnar-lined esophagus, özofagus alt kısmının anormal mukoza değişimini tanımlar.

Barrett özofagus nedenleri, belirtileri ve tedavisi

Barrett özofagus (BE) veya columnar-lined esophagus, özofagus alt kısmının anormal mukoza değişimini tanımlar. Barrett özofagusun ana nedeni gasroözofageal reflü hastalığına bağlı özofagus alt kısmının boğaza mide içeriğinden sürekli asit gelmesine maruz kalması sonucunda meydana gelen mukoza değişimine uğramasıdır. Barrett özofagus hastalığı ilk olarak 1950’de Norman Barrett tarafından tanımlanmış ve sonrasında onun anısına bu duruma Barrett özofagus adı verilmiştir.

Barrett özofagus aslında yemek borusu mukozasının mide ve bağırsak içeriğinin bıraktığı lezyonlar nedeniyle mide ve bağırsak epitel hücreleri ve tabakasının yemek borusuna yerleşmesi şeklinde de tanımlanabilir.

Barrett özofagus hem çocuklarda hem de yetişkinlerde aynı sıklıkta görülebildiği gibi oluşum nedeni de aynıdır. Barrett özofagusun en önemli komplikasyonu adenokarsinom (yemek borusu kanseri) gibi bir duruma zemin hazırlamasıdır. Son yıllarda bu risk oldukça artış göstermiştir. 55-60 yaşları arasında Barret özofagus gelişme sıklığı artmaktadır. Ayrıca erkeklerde kadınlara oranla 2 fazla görülür.

Barrett özofagus neden olur?

Barrett özofagusun nedeni günümüzde halen net olarak bilinmemektedir, fakat hastalığa sebep olan etken olarak mide asidi ve safra sıvısının gastroözofageal sifinkterin yetersizliğine bağlı olarak yemek borusuna (özofagusa) geçmesi ve distal özofagusta oluşturduğu enflamasyon ve kronik harabiyet olduğu kabul görmektedir.

Yemek borusu mukozası yassı epitelyum ile döşelidir ve asitli ortama dirençli değildir. Uzun süre asitli ortama maruz kalan yemek borusu mukozasının, sürekli mide içeriğinin geri gelmesi ve yemek borusunda asitli ortam oluşturması sonucu asitli ortama daha dayanıklı olan kolumnar epitele metaplazik değişime dönüşmesi Barrett özofagus hastalığının gelişmesi için en önemli etken olduğu düşünülmektedir. Fakat uzun dönem gastroözofageal reflü şikayetleri olduğu halde Barrett özofagus hastalığı oluşmayan, bazen de tam tersi kısa dönem gastroözofageal şikayetleri olan ve endoskopik görüntülemede çok fazla harabiyet görülmediği halde Barrett özofagus durumu gelişmiş hastalar da vardır.

Gastroözofageal reflüsü olan hastalarda hangi etkenin yada mekanizmanın Barrett özofagusa dönüşümünü tetiklediği tam olarak aydınlatılmamıştır. Bunların yanı sıra genetik yatkınlığın ve çevresel faktörlerin de Barrett özofagus gelişiminde rolü olduğu hakkında görüşler vardır.

Barret özofagus için risk faktörleri

 • Gastroözofagial reflü hastalığı
 • Çevresel faktörler
 • Safra reflüsü
 • Sigara ve tütün ürünleri kullanımı
 • Çok fazla alkol kullanımı
 • Helikobakter pilori denilen bir bakteri türü
 • Obezite ve beslenme şekli
 • Genetik nedenler
 • Kemoterapi tedavisi
 • Yakıcı maddeler
 • yanlış tedavi komplikasyonları
 • Doğumsal anomaliler, bunlar gibi faktörler Barret özofagusa neden olabilir.

Beslenme alışkanlığının gastroözofageal reflü ve Barret özofagus gelişiminde önemli rolü vardır. Beslenme tarzında fazla yağ alımı, hayvansal proteinler, işlenmiş etler, kolesterol oranı yüksek yiyecekler, batı tarzı fast-food beslenme gibi beslenme yanlışları Barret özofagus gelişiminde önemli risk faktörleridir.

Barrett özofagus belirtileri

Barrett özofagus, hastaların çoğunda belli bir şikayete neden olmaz. Çoğu hastada görülen belirtiler gastrik yanma ve diğer reflü belirtileridir. Bazı hastalarda yemek borusu mukozasında gelişen farklı oluşumlara bağlı yutma güçlüğü şikayeti vardır. Diğer bazı hastalarda ise özofageal adenokarsinom ilk şikayet olarak ortaya çıkar.

Barrett özofagus hastalarının çoğu orta yaş beyaz ırkta erkeklerdir ve genellikle sigara, alkol kullanımı söz konusudur. Barrett özofagus hastalarında yemek borusunda oluşan ülserler (yaralar) vardır. Bu ülserler gastrik ülser belirtileri gösterir. Bu belirtiler kanama, ağrı, tıkanma, delinme ve bunlara bağlı demir eksikliği anemisi görülebilir.

Barrett özofagus teşhisi

Barrett özofagus tanısı genellikle gastroentrolojik veya KBB uzmanları tarafından yapılan muayene ve istenilen bazı tetkikler ile konulur. Hastanın şikayetleri, var olan başka hastalıkları, gastroözofagial reflü varlığı gibi muayene bulguları tanıda yardımcıdır. Barrett özofagusun kesin tanısı için endoskopik görüntüleme yöntemi ve endoskopi ile alınan örneklerin patolojik incelenmesi gibi tetkikler yapılır. Endoskopik ve histopatolojik bulguların her ikisininde değerlendirilmesi tanıda önemlidir.

Barret Özofagus’un İlerleyici Seyri 

Barret özofagus tedavisi nasıl yapılır?

Günümüzde Barret özofagus tedavisinde altta yatan özofajitin tedavisi dışında hastalığa özgü ilaç tedavisi yoktur. Buna rağmen pek çok kaynak gastroözofageal reflü tedavisinde olduğu gibi asit baskılayıcı tedavi uygulanması konusunda hemfikiridir. Fakat birçok çalışma sonucuna göre Barrett özofagus gelişen hastalarda gerek ilaç tedavisi gerekse birlikte uygulanan cerrahi antireflü prosedürü uygulanması bile gelişebilecek adenokarsinom (yemek borusu kanseri) görülme sıklığında bir azalma olmadığı bilinmektedir.

Barrett özofagus ilaç tedavisi nedir? Günümüzde Barrett özofagus tedavisi oluşabilecek kötü huylu yemek borusu kanserinin zamanında yakalanabilmesi için düzenli ve sistemli bir şekilde endoskopik taramalar yapılması ve hastanın şikayetlerinin azaltılması için proton-pompa inhibitörleri ilk seçenek ilaç tedavisi olmak üzere, ilaç tedavisi uygulanmasıdır. Yeterli süre ve doz proton-pompa inhibitörleri kullanımı hastada gelişebilecek iltihabi ve ülser durumlarını da önler. Koruyucu tedavide ilaç tedavisinin yanı sıra uygun diyet, yatağın baş kısmının yukarıya kaldırılması ve kilo verilmesi gibi yöntemler de uygulanır.

Barrett özofagus Nissen fundoplikasyon tedavisi nedir? Koruyucu tedaviye rağmen şikayetlerde azalma olmaz ise, Nissen fundoplikasyon yöntemi uygulanır. Bu işlem özofagusun mide fundusu ile 360 derece ile sarılmasıdır ve bu işlem laparoskopik yöntem olarak yapılır. Fakat yemek borusu kısalığı söz konusu ise sol torakotomi ve Collis gastroplasti yöntemi gibi bir yemek borusu uzatma ve mobilizasyon işlemi gerçekleştirilir. Bu işlemden sonra Nissen fundoplikasyon yönteminin yapılması tavsiye edilir.

Barrett özofagus endoskopik tedavi nedir? Endoskpik tedavi, var olan metaplastik ve displastik dokunun ortadan kaldırılmasına yöneliktir. Endoskopik tedavi yöntemleri olarak; endoskopik mukozal rezeksiyon, endoskopik submukozal diseksiyon gibi endoskopik rezeksiyon teknikleri ve endoskopik ablasyon tedavi yöntemleri (yemek borusunda gelişen oluşumun yakarak kurutulması, dondurarak kurutulması gibi) lazer tedavileri uygulanabilir.

Barrett özofagus özofajektomi + özofagogastrostomi tedavisi nedir? Bu yöntem günümüzde yemek borusu (özofagus) kanserlerinin ya da yüksek derecede malignite potansiyeli olan Barrett özofagus hastalarının tedavisinde uygulanan cerrahi yöntemdir. Cerrahi tedavi sonrası kemoterapi ve radyoterapi tedavisinin sağ kalım oranını arttırdığı hakkında görüşler vardır. Bu nedenle gereken durumlarda malignite söz konusu ise cerrahi sonrası kemoterapi ve radyoterapi tedavileri uygulanabilir.

Barret özofagus tedavi şeması nedir

Benzer sağlık yazıları

 1. Gastroözofagial reflü nedir
 2. Yemek borusu kanseri nedenleri ve tedavisi
 3. Ses kısıklığı neden olur
 4. Mide yanması neden olur
 5. Mide ağrısı neden olur

12 Yorum

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git