B

Barrett Özofagus – Yemek Borusu Harebiyeti Nedir ve Neden Olur?

Barrett özofagus (BE) veya columnar-lined esophagus, özofagus alt kısmının anormal mukoza değişimini tanımlar.

Barrett özofagus nedenleri, belirtileri ve tedavisi

Barrett özofagus (BE) veya columnar-lined esophagus, özofagus alt kısmının anormal mukoza değişimini tanımlar. Barrett özofagusun ana nedeni gasroözofageal reflü hastalığına bağlı özofagus alt kısmının boğaza mide içeriğinden sürekli asit gelmesine maruz kalması sonucunda meydana gelen mukoza değişimine uğramasıdır. Barrett özofagus hastalığı ilk olarak 1950’de Norman Barrett tarafından tanımlanmış ve sonrasında onun anısına bu duruma Barrett özofagus adı verilmiştir.

Barrett özofagus aslında yemek borusu mukozasının mide ve bağırsak içeriğinin bıraktığı lezyonlar nedeniyle mide ve bağırsak epitel hücreleri ve tabakasının yemek borusuna yerleşmesi şeklinde de tanımlanabilir.

Barrett özofagus hem çocuklarda hem de yetişkinlerde aynı sıklıkta görülebildiği gibi oluşum nedeni de aynıdır. Barrett özofagusun en önemli komplikasyonu adenokarsinom (yemek borusu kanseri) gibi bir duruma zemin hazırlamasıdır. Son yıllarda bu risk oldukça artış göstermiştir. 55-60 yaşları arasında Barret özofagus gelişme sıklığı artmaktadır. Ayrıca erkeklerde kadınlara oranla 2 fazla görülür.

Barrett özofagus neden olur?

Barrett özofagusun nedeni günümüzde halen net olarak bilinmemektedir, fakat hastalığa sebep olan etken olarak mide asidi ve safra sıvısının gastroözofageal sifinkterin yetersizliğine bağlı olarak yemek borusuna (özofagusa) geçmesi ve distal özofagusta oluşturduğu enflamasyon ve kronik harabiyet olduğu kabul görmektedir.

Yemek borusu mukozası yassı epitelyum ile döşelidir ve asitli ortama dirençli değildir. Uzun süre asitli ortama maruz kalan yemek borusu mukozasının, sürekli mide içeriğinin geri gelmesi ve yemek borusunda asitli ortam oluşturması sonucu asitli ortama daha dayanıklı olan kolumnar epitele metaplazik değişime dönüşmesi Barrett özofagus hastalığının gelişmesi için en önemli etken olduğu düşünülmektedir. Fakat uzun dönem gastroözofageal reflü şikayetleri olduğu halde Barrett özofagus hastalığı oluşmayan, bazen de tam tersi kısa dönem gastroözofageal şikayetleri olan ve endoskopik görüntülemede çok fazla harabiyet görülmediği halde Barrett özofagus durumu gelişmiş hastalar da vardır.

Gastroözofageal reflüsü olan hastalarda hangi etkenin yada mekanizmanın Barrett özofagusa dönüşümünü tetiklediği tam olarak aydınlatılmamıştır. Bunların yanı sıra genetik yatkınlığın ve çevresel faktörlerin de Barrett özofagus gelişiminde rolü olduğu hakkında görüşler vardır.

Barret özofagus için risk faktörleri

 • Gastroözofagial reflü hastalığı
 • Çevresel faktörler
 • Safra reflüsü
 • Sigara ve tütün ürünleri kullanımı
 • Çok fazla alkol kullanımı
 • Helikobakter pilori denilen bir bakteri türü
 • Obezite ve beslenme şekli
 • Genetik nedenler
 • Kemoterapi tedavisi
 • Yakıcı maddeler
 • yanlış tedavi komplikasyonları
 • Doğumsal anomaliler, bunlar gibi faktörler Barret özofagusa neden olabilir.

Beslenme alışkanlığının gastroözofageal reflü ve Barret özofagus gelişiminde önemli rolü vardır. Beslenme tarzında fazla yağ alımı, hayvansal proteinler, işlenmiş etler, kolesterol oranı yüksek yiyecekler, batı tarzı fast-food beslenme gibi beslenme yanlışları Barret özofagus gelişiminde önemli risk faktörleridir.

Barrett özofagus belirtileri

Barrett özofagus, hastaların çoğunda belli bir şikayete neden olmaz. Çoğu hastada görülen belirtiler gastrik yanma ve diğer reflü belirtileridir. Bazı hastalarda yemek borusu mukozasında gelişen farklı oluşumlara bağlı yutma güçlüğü şikayeti vardır. Diğer bazı hastalarda ise özofageal adenokarsinom ilk şikayet olarak ortaya çıkar.

Barrett özofagus hastalarının çoğu orta yaş beyaz ırkta erkeklerdir ve genellikle sigara, alkol kullanımı söz konusudur. Barrett özofagus hastalarında yemek borusunda oluşan ülserler (yaralar) vardır. Bu ülserler gastrik ülser belirtileri gösterir. Bu belirtiler kanama, ağrı, tıkanma, delinme ve bunlara bağlı demir eksikliği anemisi görülebilir.

Barrett özofagus teşhisi

Barrett özofagus tanısı genellikle gastroentrolojik veya KBB uzmanları tarafından yapılan muayene ve istenilen bazı tetkikler ile konulur. Hastanın şikayetleri, var olan başka hastalıkları, gastroözofagial reflü varlığı gibi muayene bulguları tanıda yardımcıdır. Barrett özofagusun kesin tanısı için endoskopik görüntüleme yöntemi ve endoskopi ile alınan örneklerin patolojik incelenmesi gibi tetkikler yapılır. Endoskopik ve histopatolojik bulguların her ikisininde değerlendirilmesi tanıda önemlidir.

Barret Özofagus’un İlerleyici Seyri 

Barret özofagus tedavisi nasıl yapılır?

Günümüzde Barret özofagus tedavisinde altta yatan özofajitin tedavisi dışında hastalığa özgü ilaç tedavisi yoktur. Buna rağmen pek çok kaynak gastroözofageal reflü tedavisinde olduğu gibi asit baskılayıcı tedavi uygulanması konusunda hemfikiridir. Fakat birçok çalışma sonucuna göre Barrett özofagus gelişen hastalarda gerek ilaç tedavisi gerekse birlikte uygulanan cerrahi antireflü prosedürü uygulanması bile gelişebilecek adenokarsinom (yemek borusu kanseri) görülme sıklığında bir azalma olmadığı bilinmektedir.

Barrett özofagus ilaç tedavisi nedir? Günümüzde Barrett özofagus tedavisi oluşabilecek kötü huylu yemek borusu kanserinin zamanında yakalanabilmesi için düzenli ve sistemli bir şekilde endoskopik taramalar yapılması ve hastanın şikayetlerinin azaltılması için proton-pompa inhibitörleri ilk seçenek ilaç tedavisi olmak üzere, ilaç tedavisi uygulanmasıdır. Yeterli süre ve doz proton-pompa inhibitörleri kullanımı hastada gelişebilecek iltihabi ve ülser durumlarını da önler. Koruyucu tedavide ilaç tedavisinin yanı sıra uygun diyet, yatağın baş kısmının yukarıya kaldırılması ve kilo verilmesi gibi yöntemler de uygulanır.

Barrett özofagus Nissen fundoplikasyon tedavisi nedir? Koruyucu tedaviye rağmen şikayetlerde azalma olmaz ise, Nissen fundoplikasyon yöntemi uygulanır. Bu işlem özofagusun mide fundusu ile 360 derece ile sarılmasıdır ve bu işlem laparoskopik yöntem olarak yapılır. Fakat yemek borusu kısalığı söz konusu ise sol torakotomi ve Collis gastroplasti yöntemi gibi bir yemek borusu uzatma ve mobilizasyon işlemi gerçekleştirilir. Bu işlemden sonra Nissen fundoplikasyon yönteminin yapılması tavsiye edilir.

Barrett özofagus endoskopik tedavi nedir? Endoskpik tedavi, var olan metaplastik ve displastik dokunun ortadan kaldırılmasına yöneliktir. Endoskopik tedavi yöntemleri olarak; endoskopik mukozal rezeksiyon, endoskopik submukozal diseksiyon gibi endoskopik rezeksiyon teknikleri ve endoskopik ablasyon tedavi yöntemleri (yemek borusunda gelişen oluşumun yakarak kurutulması, dondurarak kurutulması gibi) lazer tedavileri uygulanabilir.

Barrett özofagus özofajektomi + özofagogastrostomi tedavisi nedir? Bu yöntem günümüzde yemek borusu (özofagus) kanserlerinin ya da yüksek derecede malignite potansiyeli olan Barrett özofagus hastalarının tedavisinde uygulanan cerrahi yöntemdir. Cerrahi tedavi sonrası kemoterapi ve radyoterapi tedavisinin sağ kalım oranını arttırdığı hakkında görüşler vardır. Bu nedenle gereken durumlarda malignite söz konusu ise cerrahi sonrası kemoterapi ve radyoterapi tedavileri uygulanabilir.

Barret özofagus tedavi şeması nedir

Benzer sağlık yazıları

 1. Gastroözofagial reflü nedir
 2. Yemek borusu kanseri nedenleri ve tedavisi
 3. Ses kısıklığı neden olur
 4. Mide yanması neden olur
 5. Mide ağrısı neden olur

6 Yorum

 1. Adsız

  11 Mayıs 2015 at 21:12

  Merhabalar ben 42 yaşındayım ve barret özofagus tanısı konuldu. Bazen boğazımda hep boğazlanma hissi var, boğazım çok sızlıyo, ağrıyo, sürekli yanma var ameliyat dışında baş bir tedavisi yokmuş, reflü tedavisi verdiler ama ben işe yarayacağını sanmıyorum. Sanırım bu şekilde yaşamaya devam edicem. Bu hastalık hakkında bir bilgisi olan veya yaşayan var mı.

 2. yaren

  29 Ekim 2015 at 00:46

  Barret özofagus malignite, bir takım araştırmalar sonrasında konulan tanı, bu sonucu henüz doktora göstermedim, çünkü randevuma var daha, bu ne demek, yardımcı olabilerseniz sevinirim,

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   30 Ekim 2015 at 11:13

   Barret özofagus (Barret epiteli veya Barret metaplazisi olarakta adlandırılır). Barret özofagus, yemek borusunun iç yüzeyini kaplayan epitel dokunun yerini mide ve/veya bağırsakların iç yüzünü örten dokuya benzer bir dokunun yer alması şeklinde de ifade edilebilir.

   Barret özofafus yüksek dereceli displazi ve düşük dereceli displazi şeklinde sınıflandırılır. Düşük dereceli displazili hastalarda reflü tedavisi ve yıllık endoskopi takibi şeklinde hastalar takip edilir. Yüksek dereceli displazili hastalarda genellikle özofajektomi cerrahisi gerekebilir. Yüksek dereceli displazinin malign karsinoma’ya dönüşme riski yüksektir. Yüksek dereceli displazi varlığında cerrahi rezeksiyon tedavisi uygulanır ve rezeksiyon sonrası alınan örnek incelenerek hastalığın iyi huylu ya da kötü huylu olup olmadığı araştırılır. Malignite kansere dönüşmüş displazi olarak tanımlanabilir. Tedavi cerrahi özofajektomi tedavisidir. Gereken durumlarda cerrahi öncesi kemoterapi ve kemoradyoterapi tedavileri uygulanabilir.

   Kontroller ve doktor takibi ihmal edilmemelidir.

   Çok geçmiş olsun.

  • Ertuğrul

   16 Temmuz 2016 at 15:06

   Şimdi nasılsın

 3. Ayle demirdalıç

  24 Mart 2018 at 20:16

  Bende aylardır öksürük vardı yatınca sabaha kadar öksürüyordum o geçti ama şiddetli boğazımda ağrı car hiç geçmiyor nefes alırken boğazım uyuşturucuya gb hırıltı nefes alıyorum yatarken zorlanıyorum endoskopi yapıldıktan dobra arttı endoskopi yapan Dr gittim uyutularak yapıldığı halde çok bağırmışım yaşam kalitesini düştü öok ağrım var nereye gidecem yardım edin KBB gittim farenjit diye gönderildim gastro gittim depresyon dediler kime gitmesini ce ne yapacağımı bilmiyorum yardım edin canım çok yanıyor boyun fıtığında olabilirmi endoskopi yapan Dr ilaca karşı ajitasyon oldu ondan bağırdım dedi boyundaki kıkırdak kırılınca bu şikayetler oluyomuş

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   28 Mart 2018 at 01:37

   Özellikle geceleri yattıktan sonra olan öksürük gastroözofageal reflüye bağlı görülebilmektedir. Gstroözofageal reflüye bağlı farenjit oluşur, farenjit nedeniyle boğaz ağrı, ses değişikliği gibi belirtiler görülür. Farenjit kronikleşebilir ve tekrarlayabilir. Doktorunuz endoskopi yapılırken mideye kadar indiyse size midede bir problem olup olmadığını bildirmiş olmalı. Eğer midede reflüye neden olacak gastrit, yemek borusuyla mide arasında yapısal bir bozukluk, mide fıtığı, irritabl bağırsak sendromu, ilaç kullanımı, ülser, polip gibi problemler varsa reflü devam eder (siz çok fark etmeseniz de) mide asidi yukarı gelerek hem farenjite hem de asit nefes borusuna, akciğer yollarına kaçarsa geceleri yattıktan sonra öksürüğe neden olur. Eğer doktorunuz endoskopi ile sadece boğazınıza bakmış ise, belki gastroloji bölümünde daha detaylı endoskopi yapılması gerekebilir (bunu doktorunuz ile tekrar görüşmelisiniz).

   Mide asidinin akciğerlere kaçmasından dolayı pnömoni (zatürre) gelişebilir. Bu nedenle akciğer ve akciğer yollarının da incelenmesi gerekebilir. Reflü astım benzeri şikayetlere neden olabilir.

   Eğer reflü varsa beslenmeye ve yaşam tarzına da dikkat etmek gerekir. Farenjit reflüye bağlıysa reflünün azaltılmasıyla ve farenjitin tedavisiyle bu durum zamanla düzelebilir.

   GASTROÖZOFAGEAL REFLÜ BELİRTİLERİ ve KOMPLİKASYONLARI

   * Mide ekşimesi
   * Mide asidinin yemek borusuna ve ağza geri gelmesi
   * Ağrılı yutma
   * Boğazda takılma hissi
   * Yutma güçlüğü
   * Diş çürükleri
   * Diş eti iltihabı
   * Ağız kokusu
   * Boğaz ağrısı
   * Kulak ağrısı
   * Ses kısıklığı
   * Öksürük
   * Gırtlak iltihabı
   * Ses tellerinde nodül
   * Burun akıntısı
   * Sinüzit
   * Farenjit
   * Nefes darlığı
   * Hırıltılı solunum
   * Mide asidinin kaçmasına bağlı pnömoni
   * Astım
   * Apne
   * Bronşit
   * Atelektazi
   * Fibrozis
   * Geğirti
   * Erken doyma
   * Şişkinlik
   * Bulantı
   * Hıçkırık.

   Geçmiş olsun.

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Popüler Konular

Üste Git