B

Bakteriyel Keratit Nedir? Bakteriyel Keratit Tedavisi

BAKTERİYEL KERATİT

Sık görülen ve görme kaybına neden olabilen göz bir enfeksiyonudur. Hastalık genellikle akut seyreder. Gözde ağrı ve rahatsızlığa neden olur. Korneada kalıcı hasar ve görme kaybının önlenmesi için erken tanı ve tedavi son derece önemlidir.

BAKTERİYEL KERATİT ETKENLERİ

  • Stafilokoklar (örn. S. aureus, S. epidermidis, S. pneumoniae gibi),
  • Pseudomonas enfeksiyonları (örn. P. fluorescens, P. mallei, P. acidovorans, P. stutzeri gibi),
  • Bacillus cinsi bakteriler (örn. B. coagulans, B. cereus, B. laterosporus gibi),
  • Clostridium cinsi bakteriler (örn. C. perfringens, C. tetani, C. diphtheriae gibi),
  • M. tüberculosis,
  • Nocardia türleri,
  • C. trachomatis,
  • E. coli,
  • A. hydrophila,
  • N. gonorrhoeae,
  • T. pallidum,
  • Haemophilus türleri gibi bakteriler keratite neden olabilir.

BAKTERİYEL KERATİT BELİRTİLERİ ve BULGULARI

Bakteriyel keratitte hastalığın belirtileri ve bulguları genellikle mikroorganizmanın yaygınlığına ve enfeksiyonun süresine bağlıdır. Hastaların şikayetleri arasında ağrı, kızarıklık, görmede azalma, akıntı ve ışığa karşı duyarlılık bulunur. En sık görülen korneal bulgular epitelin veya stromanın bölgesel veya yaygın infiltrasyonudur. Gri beyaz infiltrasyonun üzerinde genellikle epitel defekti de vardır. Çoğu zaman göz kapağı ödemi, konjonktival injeksiyon ve kemozis duruma eşlik edebilir. Skleral tutulum ve kornea perforasyonu olabilir.

BAKTERİYEL KERATİT TEŞHİSİ

Enfeksiyon kaynaklı keratit teşhisinde hastanın şikayetleri, klinik bulgular ve fizik muayene oldukça önemlidir. Korneal kazıntılardan alınan boyama ve kültürler, enfeksiyöz ve steril infiltrasyon arasındaki ayrım ve etken olan mikroorganizmanın belirlenmesini sağlar. Uygulanan ilk antibiyotik tedavisinin başarısız olduğu ve tedavide değişiklik yapılması gereken durumlarda antibiyotik duyarlılık testi yapılır.

BAKTERİYEL KERATİT TEDAVİSİ

Bakteriyel keratit genellikle görme düzeyini ciddi şekilde etkileyen, gözün önemli acilleri arasındadır. Bu nedenle, erken ve doğru tanı ve uygun tedavi hastalığın seyri ve sonucu açısından çok önemlidir.

Bakteriyel keratitler kornea dokusunda hızlı hasar verme olasılığı taşıdığından, keratitin bakteriye bağlı olduğu anlaşıldığında, etken olan mikroorganizmanın kesin teşhisi beklenmeden uygun tedaviye başlanması gereklidir. Tedavide mikroorganizma ve hastaya bağlı risk faktörleri göz önünde bulundurularak enfeksiyonu baskılamak, enflamatuvar yanıtı ve ağrıyı azaltmak, korneada yapısal hasarın önüne geçmek ve epitel yüzeyi daha hızlı iyileştirmek amaçlanmaktadır.

Tedavide geniş spektrumlu antibiyotikler kullanılır. Genellikle topikal ilaçlar tercih edilir ve göz damlaları en sık kullanılan topikal antibiyotiklerdir. Doz, klinik tablonun şiddetine göre ayarlanır. Bunun yanı sıra pomadlar, jeller, yavaş salınımlı preparatlar kullanılabilir. Kornea ülseri belirgin olan hastalarda terapotik amaçlı antibiyotik emdirilmiş kollajen lensler de kullanılabilir.

Benzer Sağlık Yazılarımız

  1. Görme kaybı neden olur
  2. Sklerit nedir, neden olur
  3. Retina kanaması nedenleri ve tedavisi
  4. Arpacık nedenleri ve tedavisi

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git