B

Bakteriüri Nedir? Asemptomatik Bakteriüri Nedir? Bakteriüri Tedavisi

Bakteriuri Nedir

Bakteriüri, idrarda bakterilerin bulunmasıdır. Sağlıklı insanların idrarında az ve zararsız miktarda bakteri bulunması olağandır. Semptomlar (belirtiler) ile birlikte olan bakteriüri, idrar yolu enfeksiyonu kaynaklı iken, olmayan bakteriüri asemptomatik bakteriüri olarak bilinir. Her mililitre idrarda 100.000 den fazla bakteri veya 100 beyaz kan hücresi (iltihap hücresi) (vücudun enfeksiyona yanıtının göstergesidir) bulunduğu takdirde bakteriüri anlamlıdır (bakterili idrar).

ASEMPTOMATİK BAKTERİÜRİ NEDİR?

Asemptomatik bakteriüri, idrar yolu enfeksiyonunu düşündürecek herhangi bir belirti veya bulgusu (herhangi bir yaş için; ateş (38 derece üzeri), acil idrar yapma isteği, sık sık idrara çıkma, idrar yaparken yanma, idrarda kötü koku, bulanık idrar, baskı, yan ağrısı ve üretra, idrar kesesi ve böbrekler ile ilişkili diğer semptomlar, bir yaş veya daha küçük çocuklar için ise ateş (38 derece üzeri kor ısı), hipotermi, apne, bradikardi, dizüri, letarji ve kusma) olmayan bakteriüriyi tanımlar.

Asemptomatik bakteriüri kadınlarda, yaşlılarda, uzun süreli üriner kateteri ve diyabeti olanlarda, vezikoüreteral reflüsü olan çocuklarda ve omurilik yaralanması bulunan bakım hastalarında daha sık görülür.

SEMPTOMATİK BAKTERİÜRİ NEDİR?

Semptomatik bakteriüri, idrar yolu enfeksiyonu semptomlarının (sık idrara çıkma, idrara çıkma zorluğu, idrarda kötü koku, bulanık idrar, idrarda yanma, baskı, yan ağrısı, ateş ve üretra, mesane ve böbrekler ile ilişkili diğer semptomların varlığı) eşlik ettiği bakteriüridir. Sağlıklı kişilerde idrar yolları enfeksiyonlarının en sık nedeni E. Coli’dir.

BAKTERİÜRİ TEDAVİSİ

Asemptomatik bakteriüri yaygındır ve bazı istisnalar (örn. gebelik, ürolojik girişim yapılacak hastalar, böbrek nakli hastaları ve enfekte taşı olanlar gibi) dışında tedavi önerilmemektedir. Asemptomatik bakteriürinin gereksiz tedavisi antibiyotik direncine neden olabilir.

Ateş ve/veya bakteriyemi belirtileri ile semptomatik enfeksiyon olması durumunda üriner sistem enfeksiyon odağı araştırılmalı, idrar ve kan kültürleri alınmalıdır. Eğer üriner sistem enfeksiyonu olduğuna karar verilirse, kültür sonuçları belli olana kadar idrarın gram boyaması ile enfeksiyon etkenleri ve antibiyotik duyarlılık sonuçları dikkate alınarak ampirik tedaviye karar verilir. Daha sonra kültür sonuçlarına göre tedavi rejimi değiştirilebilir.

Aşağıdaki Linklerden Bakteriüri Hakkındaki Diğer Bilgilere Ulaşabilirsiniz:

 

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git