Bağırsak Hastalıkları

Bağırsak Tıkanıklığı Belirtileri Ve Tedavisi

Bağırsak tıkanıklığı, bağırsağın herhangi bir yerinde meydana gelen bir tıkanma sonucunda bağırsağın içindeki atılması gereken dışkıyı ileriye atamaması ile karakterize bir tıkanıklık durumudur. Tıkanıklık tam ya da kısmi olabilir. Bağırsak tıkanmasından dolayıda meydana gelen bağırsak şişkinliği, karın şişkinliği, kusma gibi şikayetler görülebilir. Bağırsak tıkanıklığı ince bağırsaklarda ve kalın bağırsaklarda görülebilen bir durumdur.

Bağırsak tıkanması (obstrüksiyonu) neden olur?

Bağırsak tıkanıklığı, bağırsağın herhangi bir yerinde meydana gelen bir tıkanma sonucunda bağırsağın içindeki atılması gereken dışkıyı ileriye atamaması ile karakterize bir tıkanıklık durumudur. Tıkanıklık tam ya da kısmi olabilir. Bağırsak tıkanmasından dolayıda meydana gelen bağırsak şişkinliği, karın şişkinliği, kusma gibi şikayetler görülebilir. Bağırsak tıkanıklığı ince bağırsaklarda ve kalın bağırsaklarda görülebilen bir durumdur.

Bağırsakların tıkanma şekillerinin değişik nedenleri vardır. Halk arasında bağırsak düğümlenmesi diye bilinen durum bağırsak tıkanması yapan nedenlerden biridir. Halk arasında genellikle bağırsak düğümlenmesi, bağırsak tıkanması ile aynı anlamda adlandırılır. Fakat bağırsak düğümlenmesi ve bağırsak tıkanması farklı durumlardır. Bağırsak düğümlenmesi olarak bilinen durum özellikle kalın bağırsağın kendi etrafında düğümlenmesi şeklinde oluşur.

Bağırsak tıkanmasına neden olan faktörler

Bağırsak tıkanıklığı yapan etkenler oldukça farklıdır. Bu etkenlerin en başında ameliyatlar sonrası karın içerisinde gelişen yapışıklıklara bağlı olarak meydana gelen bağırsak tıkanmasıdır. Bunun dışında fıtıklara bağlı bağırsak tıkanması, bağırsak düğümlenmesine bağlı bağırsak tıkanması, tümörlere bağlı bağırsak tıkanması, metabolik hastalıklara bağlı bağırsak tıkanması, kullanılan ilaçlara bağlı bağırsak tıkanması, vasküler bozukluklara bağlı bağırsak tıkanması, divertikülit nedeni ile bağırsak tıkanması, volvulus nedeni ile bağırsak tıkanması, bezoarlara bağlı bağırsak tıkanması meydana gelir.

Bağırsak tıkanmasını önlemek için lifli besinler ve bol su tüketimi gereklidir. Fakat lifli gıdaların aşırı tüketilmesi de, özellikle mide cerrahisi geçiren hastalarda bağırsak tıkanmasına yol açabilir. Chron hastalığı (bağırsakların inflamatuar hastalığı) da bağırsaklarda, özellikle ince bağırsaklarda tıkanmaya neden olabilir.

Bağırsak tıkanıklığı tipleri ve sınıflandırma

Hastanelerin acil servislerine akut karın ağrısı nedeni ile yatırılan hastaların % 20’sini bağırsak tıkanıklıkları oluşturur. Bağırsak tıkanmalarının yalaşık % 80’i ince bağırsak seviyesinde, yaklaşık % 20’si kalın bağırsak seviyesindedir. Kalın bağırsak tıkanıklığının % 60’ı tümörler, % 15’i divertikülit ve volvulus nedeni ile ve daha çok yaşlılarda görülür.

Mekanik bağırsak tıkanıklığı : Bağırsak lümeninin tam ya da kısmi olarak patolojik bir lezyon nedeni ile tıkanmasıdır. Bu durum bağırsak duvarına ait, lümen içi ve lümene dıştan bası nedeni ile olabilir.

Basit bağırsak tıkanıklığı : Bağırsakta meydana gelen tıkanma tek bir bölgede sınırlıdır.

Kapalı ans tipi bağırsak tıkanıklığı : Bir bağırsak bölümünün iki ya da daha fazla yerden tıkalı olması şeklidir.

Paralitik (A dinamik) bağırsak tıkanıklığı : İnce bağırsağın motor fonksiyonunu zayıflatan durumlar (ameliyat sonrası, travma, peritonit, spinal travma, pnömoni, hipokalemi, üremi ve pankreatit gibi) durumlardır.

Strangüle bağırsak tıkanıklığı : Bağırsak duvarının beslenmesini mezenterik damar tıkanıklığı ile seyreder. Nekroz 3-4 saatte meydana gelir.

Bağırsak tıkanıklığı genellikle mekanik ve paralitik olmak üzere iki ana başlık altında sınıflandırılır.

Bağırsak tıkanıklığı belirtileri

Bağırsak tıkanması belirtileri

Bağırsak tıkanması belirtileri

Bağırsak tıkanıklığı olan hastada görülen belirtiler, karında şişkinlik ve gerginlik, kusma, kabızlık, gaz şikayetleri, karın ağrısı gibi belirtiler, karın ağrısı gelip geçici tarzda karın ağrısı şeklindedir ve bu duruma kolit tarzında karın ağrısı denilir. Bağırsak tıkanıklığının teşhisi bazı tetkikler ile konulur.

Bu tetkiklerde bağırsak tıkanıklığının seviyesine, ince bağırsakta mı, kalın bağırsakta mı olduğuna bakılır ve tıkanıklığı kısmı belirlenir. Bir insan normalde günde 3 kez büyük abdest yapabildiği gibi, 1 hafta içerisinde 3 kez büyük abdest yapabilmesi de normaldir. Fakat bir haftayı geçen büyük abdest yapamama sorunu olur ise bu durum bir sorun olduğuna işaret eder.

Bebeklerde bağırsak tıkanıklığı olur mu?

Bebeklerde oluşan bağırsak tıkanmasının da farklı nedenleri vardır. Örneğin, yeni doğan bebeklerde mekonyuma bağlı bağırsak tıkanması meydana gelir. Yani çocuğun ilk dışkılaması olayının iki gün süresince yapamaması ile birlikte bağırsaklarda tıkanma oluşabilir. Bu durum mekonyum ileusu olarak tanımlanır. Mekonyum ileusu, iki günden fazla büyük abdestini yapamayan bebeklerde bu durum göz önünde bulundurulmalıdır.

Bebeklerde bağırsak tıkanmasına yol açan diğer nedenler ise bağırsak adliyesi denilen ve doğumsal olarak meydana gelen bağırsaklardaki tıkanmalar, imperfore anüs denilen makat kısmının kapalı olması ile karakterize hastalıklar, toksik megakolon hastalığı, kistik fibrozis gibi hastalıklar bebeklerde bağırsak tıkanmasına neden olur. Ayrıca bebeklerde göbek ve kasık fıtıklarına bağlı bağırsak tıkanması gelişebilir. Bu gibi durumlarda ailelerin bilinçli olması gerekir.

Bağırsak tıkanıklığı nasıl teşhis edilir?

Bağırsak tıkanıklığı olan hastanın teşhis ve tedavisi için gastroentroloji ya da genel cerrahi uzmanının hastadan alacağı ayrıntılı öykü ve fizik muayenenin önemi vardır. Hastaların genelinde iyi alınmış öykü ve fizik muayeneye eşlik eden düz batın grafileri teşhis koymada ve tedavi planını yapmada yardımcıdır.

Bağırsak tıkanıklığında en önemli tanı aracı ayakta veya yatar vaziyette çekilen düz röntgen grafileridir. Bu grafiler tıkanıklığın varlığını ve seviyesini göstermede önemlidir. İnce bağırsak tıkanıklığının teşhisi düz batın grafileri ile yaklaşık % 80 – 85 doğruluk ile konulur. Bazı hastalarda bağırsak tıkanması bilgisayarlı tomografi veya enteroklizis ile daha iyi tespit edilir. Gereken durumlarda ultrasonografik görüntüleme yöntemi de kullanılır. Ayrıca bağırsak tıkanması olan hastalarda bazı kan ve idrar tetkikleri de istenir.

Bağırsak tıkanıklığı tedavisi

Bağırsak tıkanıklığının tedavisinde göz önünde bulundurulması gereken 2 önemli durum söz konusudur. Birincisi, hastanın yaşamının devam etmesi, ikincisi ise tıkanıklığa neden olan etkenin tedavisidir. Gangren ile seyreden ince bağırsak tıkanmaları vakalarında sistemi olumsuz etkilemesi nedeni ile ölüm oranı yaklaşık % 30-35 civarı olmasına rağmen, laparotomi yapılan basit ince bağırsak tıkanmalarında bu oran % 1-2’ye düşer.

Bağırsak tıkanıklığı tedavisi ikiye ayrılır. Birincisi medikal (koruyucu) tedavi, ikincisi ise cerrahi tedavidir. Konservatif (koruyucu) tedavide hasta hastaneye yatırılır ve ağızdan beslenme kesilir. Nazogastrik dekompresyon ile sindirim kanalı içindeki sıvı ve gaz miktarı azaltılır.

Konservatif olarak takip edilecek hastalarda, hastanın durumuna göre idrar sondası ve santral venöz kateter yerleştirilmesi hastanın hemodinamik şekilde takibini kolaylaştırır. Fakat koruyucu tedaviye rağmen, durumu düzelmeyen ve acil ameliyat gerektiren hastalarda cerrahi tedavi uygulanır.

Egzersiz bağırsak tıkanmasını önler mi?

Egzersiz yapmak ve hareketli olmak bağırsak tıkanıklığını önlemede faydalıdır. Fakat bu egzersizler ağır egzersiz değil hafif egzersizlerdir. Özellikle karın kaslarını geliştiren egzersizlerin kabızlığı ve bağırsak tıkanıklığını engelleyici özelliği vardır.

Örneğin, yürüyüş yapmak, plates yapmak gibi hafif egzersizler olabilir. Egzersiz yapmanın bağırsak sisteminin çalışmasında etkisi griptus denilen kasların kasılması ve onlarında bağırsak hareketlerini arttırıcı etkiye sahip olması ile gerçekleşir. Egzersiz yapan kişilerde bağırsak hareketlerinde artış başlar ve bu durum kabızlığı ve bağırsak tıkanmasını önlemede etkilidir.

Bağırsak tıkanması nasıl önlenir?

Bağırsak tıkanıklığı olmaması için öncelikle su tüketimini (en az günde 8 bardak) arttırmak gerekir. Bunun yanı sıra meyve, sebze ve baklagillerin bol tüketilmesi önerilir. Bu tip beslenme kabızlığı önleyici ve bağırsak tıkanıklığını bir şekilde faydalı olan beslenme tarzıdır. Özellikle lifli gıdaların aşırı tüketilmesi de bağırsak tıkanmasına yol açabileceği için kararında tüketilmesi önemlidir. Bol su, kepekli ekmek, sebze, meyve, ananas suyu, siyah pirinç, bulgur, baklagiller gibi gıdaların yeterli tüketilmesi bağırsak tıkanmasını önlemede oldukça faydalıdır.

Bağırsak hastalıkları ile ilgili benzer sağlık yazıları

 1. Bağırsak tembelliği neden olur
 2. Bağırsak dönmesi nedenleri ve tedavisi
 3. Gastroenterit nedir
 4. Bağırsak düğümlenmesi

180 Yorum

 1. Avatar

  Şükran

  27 Şubat 2016 at 16:05

  Bağırsak hastalığı kalp çarpıntısı yaparmı

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   27 Şubat 2016 at 21:22

   – Öncelikle geçmiş olsun. Bağırsak hastalığı derken tam olarak ne anlaşılmamış. Bağırsaklarda tıkanma, kabızlık gibi bir problem var ise bu durum tiroid bezlerinin az çalışmasına bağlı olabilir ve tiroid bezinin az çalışmasına bağlı kap çarpıntısı da olabilir. Buna benzer bir sorun var ise bir endokrinoloji uzmanına baş vurmak gerekir.

   – Bağırsaklarda tıkanma, kabızlık çekme ve benzeri bağırsak sorunları psikolojik sorunlar nedeni ile olabilir ve psikolojik sorunlar nedeni ile kalp çarpıntısı da olabilir. Bu tür bir durum için öncelikle bir psikiyatri uzmanına baş vurmak gerekir.

   – Akdeniz ateşi hastalığı olarak bilinen bir hastalık bağırsak sorunlarına, kabızlığa, ishale, karın ağrılarına neden olabilir ve Akdeniz ateşi hastalığında da kalp çarpıntısı olabilir. Bu tür bir hastalığın araştırılması için romatoloji veya iç hastalıkları bölümüne baş vurmak gerekir.

   – Kansızlık nedeni ile bağırsak tıkanıklığı, kabızlık ve benzeri bağırsak sorunları olabilir ve kansızlık nedeni ile de kalp çarpıntıları olabilir. Kansızlığın araştırılması için hematoloji bölümüne baş vurmak gerekir.

   – Bağırsak sorunları ve kalp çarpıntısı bir arada var ise bu durumun araştırılması gerekebilir. Aile hekiminize sorarak nereye gitmeniz gerektiği hakkında bilgi alabilirsiniz. İyi sonuçlar almanız ve sağlıklı yaşam dileğiyle.

 2. Avatar

  Sena

  7 Nisan 2016 at 22:52

  Merhaba

  Midem ve bağırsaklarım şiş bi durumda ve sürekli sanki küçük idrarimi tutmusum gibi bi his var rahat değilim, bu his öyleki vucudumda bian soğuk terleme yapiyo neyapmam gerekir.

  Cevabınız için şimdiden teşekkür ederim.

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   8 Nisan 2016 at 15:54

   Bağırsak tıkanıklığında karın şişkinliği, gaz şikayeti, karın kramları gibi ağrılar ve şikayetler olabilir. Küçük idrarı tutmuş gibi şişkinlik hissi idarar yolları ile ilgili bir sorun olabilir. Böbrek taşları, mesane taşları, böbrek iltihabı, mesane iltihabı gibi durumlarda da idrara sıkışmış hissi ve karın şişkinliği olabilir. Kadınlarda rahim sarkması durumunda da benzer şikayetler görülebilir. Şeker hastalığı veya şeker yüksekliği belirtisi olabilir. Bu durum daha çok ürolojik bir durum şeklinde olabilir. Öncelikle bir üroloji uzmanına gitmenizde fayda var. Buradan sonuç alınmaz ise şeker hastalığı bakımından veya başka sorunlar bakımından iç hastalıkları kliniğine gitmek gerekebilir veya aile hekiminize danışmanız doğru olur. Doktora baş vurmayı ihmal etmemek önemli.

   İyi sonuçlar almanız ve sağlıklı yaşam dileğiyle.

 3. Avatar

  Merve

  11 Nisan 2016 at 11:45

  Merhaba Ananas suyu yerine kendisi yensede faydası var mi tikanikliga

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   11 Nisan 2016 at 21:35

   Bağırsak tıkanıklığı durumunda lifli gıdaların azaltılması önerilir. Çünkü tıkanma durumunda lifler bağırsakları daha fazla tıkayabilir. Ananas suyu ve ananas meyvesinin kendisi kabızlık bakımından oldukça faydalı bir meyvedir. Kabızlığı önlemede ananas meyvesinin kendisi tabi ki daha faydalı olur; ancak ciddi tıkanılık durumunda suyunu içmek daha doğru olur. Ciddi kabızlık durumu var ve uzun süredir devam ediyor ise mutlaka bir gastroentroloji uzmanına baş vurmanızda fayda var. Çünkü kabızlığın birçok nedeni vardır.

   Sağlıklı yaşam dileğiyle.

   • Avatar

    ANONİM

    19 Haziran 2016 at 17:06

    Merhaba.Umarımım bu yorumu cevaplarsınız.
    Bende aslında 8 yıldan fazladır kabzılık var ama son 1 yılda daha şiddetli olmaya başladı.
    Öyleki haftadabir defa gide biliyorum tuvalete.
    son 2 haftada 2 defe tualet gittim ama çok az.
    Son 3-4 gündür karın ağrıları başladı ki eskiden böyle sancılar olmuyordu olsa bile bu kadar ağır değildi.
    Doktor gitmeyi düşünüyorum ama şimdi sınavlarım yüzünden zamanım yok.
    Acaba bana kısa sürede işe yaracak bir şey tavsiye ede bilirmisiniz.

    • Sağlık Ocağım

     Sağlık Ocağım

     20 Haziran 2016 at 15:01

     Uzun süren ve geçmeyen kabızlıklar için öncelikle bir gastroentroloji uzmanına başvurmak gerekir, çünkü kabızlık bu kadar uzun sürüyor ise altında yatan ciddi bir sorun mutlaka vardır.

     Kabızlığa neden olan faktörler arasında kansızlık, demir eksikliği, Crohn hastalığı, irritabl bağırsak sendromu, bağırsak dönmesi, tiroid hormonu eksikliği, hashimato hastalığı, Akdeniz ateşi hastalığı, sjögren sendromu, skleroderma hastalığı, bazı tümöral hastalıklar, kistik fibroz, bazı vitamin ve minerallerin eksikleri ya da fazlalıkları, bağırsak polipleri, divertiküler bağırsak hastalığı, karın içi yapışıklıklar, bağırsak mantarları, çölyak hastalığı, beriberi hastalığı ve daha birçok etken kabızlığa neden olabilir.

     Vakit kaybetmeden bir gastroloji uzmanına gitmenizde fayda var.

     Geçmiş olsun ve geçmesi dileğiyle.

    • Avatar

     Levent ozuayna

     12 Şubat 2017 at 15:43

     Bence hemen kolonoskopi yaptir.
     Hicbir tehlikesi yoktur.

 4. Avatar

  Kader

  13 Nisan 2016 at 20:30

  Meraba bende superior mezenterik arter sendromu var.2 yıl önce teşhis konuldu.eskisi kadar istifra etmiyorum ama migdem sürekli bulanıyor.hayat kalitem sıfırın altına düştü resmen. Psikolojik olarakta kötü oluyorum bulantı başladığı zaman o zaman daha kötü oluyor heycen yapinca üzülünce de direk migdeme vuruyor. Ülserde var lansorda kullanıyorum. Ne yapabilirim sizce

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   14 Nisan 2016 at 11:04

   > Süperior mezenterik arter sendromu (SMA), süperior mezenter ater basısına bağlı olarak duodenumun (oniki parmak bağırsağı) üçüncü kısmının obstrüksiyonu (tıkanıklığı) ile seyir gösteren ve nadir görülen bir durumdur.

   > Süperior arter sendromu belirtileri genellikle bulantı, safralı kusma, postprandiyal epigastrik, mide ağrısı, iştahsızlık ve kilo kaybı gibi belirtileri vardır. Süperior arter sendromu akut (ani gelişen) ya da kronik (uzun süre devam eden) şekilde görülebilir.

   > Süperior arter sendromu tedavisinde öncelikle ilaç ve diyet tedavisi gibi tedaviler uygulanır. İlaç tedavisinin yetmediği durumlarda duodenojejunostomi (kapalı ya da açık cerrahi) tedavi yöntemleri uygulanır.

   > Şikayetleriniz çok ve tedaviye rağmen geçmiyor ise doktorunuz ile görüşmenizde fayda var.

   İyilik ve sağlık dileğiyle.

 5. Avatar

  Sevil

  18 Nisan 2016 at 11:58

  Bebegim hergün tuvaletini yapıyor ama diskisi çok sert ve zorlanıyor bu bagirsak tıkanıklığı na isaret olabilir mi?

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   18 Nisan 2016 at 13:32

   > Anne sütü emmeyen bebeklerde kabızlık daha sık görülür. Bebek yeterli sıvı alamıyor ise bu durumda da kabızlık olabilir. Bazı bebeklerde katı gıdaya geçtikten sonra kabızlık meydana gelebilir ve budurumun nedeni vücudun faklı ve kompleks yiyecekleri sindirmeye alışmaya çalışmasından kaynaklanır.

   > Bebeklerde kabızlığın diğer nedenleri arasında ise anal stenoz (anal darlık), anüsün önde yerleşmesi, pelvik kitle, imperfore anüs, hipertiroid, hiperkalsemi, hipokalsemi, kistik fibrozis, şeker hastalığı, renal tübüler asidoz, çölyak hastalığı, multipl endokrin neoplazi, spinal kord anomalileri, nörofibromatozis, ensefalopati, serebral palsi, prune belly sendromu, gastroşizis, skleroderma, sistemik lupus eritematozis, ehlers danlos sendromu, intestinal pösodoobstrüksiyon, hirschsprung hastalığı, intestinal nöronal displazi gibi birçok etken bebeklerde ve çocuklarda kabızlığa neden olabilir. Çocuk doktorunuz ile görüşmenizde fayda var.

   Bebeğinize ve size sağlıklı yaşam dileğiyle.

 6. Avatar

  Eylul

  6 Mayıs 2016 at 00:28

  Slm… bebegim uc aylik… aksam kustugunda kusmugunda nohut buyuklugu kadar yesil leke vardi. esim balgam dir dedi ama benim icime sinmedi…sizce uzmana basvurayim mi tekrar ederse

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   6 Mayıs 2016 at 12:20

   Bebeklerde reflüye bağlı beslenme sonrası içinde yemek artıları olan kusmalar görülebilir. Yeşil renkli balgam genellikle alt solunum yolu enfeksiyonlarında görülür. Bu nedenle doktorunuza bir muayene olmasında fayda var.

   Bebeğinize ve size sağlıklı yaşam dileğiyle.

 7. Avatar

  Mustafa

  6 Mayıs 2016 at 12:09

  Merhaba bende mide agrısı sırta vuruyordu. Sonra dahiliye uzmn.yazdığı tedavi ile hafifledi. Daha karnımın sol kısmında agrı basladı ve belime ve bacagıma vurdu. Arada belimde arada karnımda hafifte midemde olmaya basladı. Fekal teste 300 üzeri deger cıktı,gaitada 2 kez gizli kan cıktı.gastro doktorum kolonsk. Ve endoskopi önerdi.bi Genel cerraha danışmamda fayda olurmu??

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   7 Mayıs 2016 at 01:04

   > Mide ağrısı sırtta da hissediliyor ise safra reflüsü olabilir ve safra reflüsü nedeni ile midede yara (ülser) veya gastrit (mide iltihabı) gelişmiş olabilir. Gaita tahlilinde gizli kan çıkması hemoroid nedeni ile olabileceği gibi gastrointestinal sistem kanaması nedeni ile de olabilir.

   > Gastrointestinal sistem kanamasına bağırsak polipleri, makatta çatlaklar oluşması, bağırsak iltihabı, ülseratif kolit, crohn hastalığı, peptik ülser, Mallory-Weiss sendromu, divertiküler bağırsak hastalığı, portal hipertansif gastropati, Watermelon mide, bağırsak damarlarında yumak oluşması, tifo hastalığı ve benzeri durumlar gastrointestinal sistem kanamalarına neden olabilir.

   > Gastrointestinal sistem kanamalarının % 70’i kadarını peptik ülser sebep olur. Hem mide rahatsızlıkları ve sırt ağrısı hem de gaitada kan görülmesi peptik ülser nedeni ile olabilir.

   > Bu durum tamamen gastroentroloji bölümünü ilgilendiren bir durumdur ve gastroloji muayenesi ve kontrolleri ihmal edilmemelidir. Genel cerrahi bölümünü ilgilendiren hemoroid sorunu olsa bile kolonoskopi tetkikinde bu durum da teşhis edilir. Fakat başka bir doktora daha gitmek sizin için vakit kaybı olur ki, vakit kaybetmemeniz de fayda var. Vakit kaybetmek tedavisi yapılacak bir durumun tedavisini geciktirebilir.

   İyi sonuç almanız ve sağlıklı yaşam dileğiyle.

 8. Avatar

  Selin

  6 Mayıs 2016 at 23:41

  Merhaba 3 kez bağırsak yapismasi oldu ve 1 haftada 2 kez açık ameliyat oldum. 3.de kendiliğinden açılma oldu. 60cm bağırsagim kesildi ve arada kabızlık, ishal gibi durumlarim oluyor. 1 senedir çok şükür yapisma olmadı tekrar olma riski nedir? Bir insanda ortalama kaç defa olur ayrıca bir insan en az kaç cm bagirsakla yasayabilir?

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   7 Mayıs 2016 at 15:22

   > Bağırsak yıpışıklıkları apandisit ameliyatları sonrası, kalın bağırsak ameliyatları sonrası, kadın hastalıkları cerrahisi sonrası, mide ameliyatları sonrası, fıtık ameliyatları sonrası, ince bağırsak ameliyatları sonrası, Crohn hastalığı nedeni ile ve doğumsal bazı kusurlar nedeni ile gelişebilen bir durumdur. Herhangi bir nedenden dolayı bağırsak yapışıklığı ameliyatı geçirdiğiniz için bu seferde geçirilen ameliyat nedeni ile bağırsak yapışıklığı meydana gelmiş olabilir.

   > Altta yatan doğumsal ya da CROHN hastalığı, Akdeniz ateşi hastalığı ve bağırsak sistemini etkileyen başka bir sistemik hastalık gibi bir hastalık var ise tekrar olup olmayacağını bilmek zordur. Öncelikle iyi bir araştırma bölümünde altta yatan nedenin araştırılması da gerekir.

   > Gelişebilecek komplikasyonlar uygulanan yönteme göre, altta yatan nedene göre değişebilir. Önemli olan doktor kontrollerinizi dikkat etmeniz ve tedaviniz var ise düzenli uygulamanız, diyetiniz var ise düzenli uygulamanız dır. Henüz altta yatan neden bilinmiyor ise buna yönelik araştırma yapılması da doğru olur.

   > Genellikle 60 santimin üzerinde ince bağırsaklardan kesilme olduğunda emilim bozuklukları ortaya çıkar ve bunlara bağlı çeşitli belirtiler görülür.

   > Altta verilen linkten kısa bağırsak sendromu hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

   > http://www.saglikocagim.net/ksa-bagrsak-sendromu-nedenleri-ve/

   > Kalın bağırsaklardan herhangi bir neden ile 30-40 santimlik bir bölümün kesilmesi hastanın yaşam kalitesini bozabilir; ancak çok ciddi bir probleme neden olmaz.

   Çok geçmiş olsun ve geçmesi, sağlık dileğiyle.

   • Avatar

    irfan görür

    9 Mayıs 2017 at 00:25

    16 yıl periton diyalizi yaptıktan sonra 4 yıl önce böbrek nakli oldum. 1.5 yıldır karnımda aşırı gürültü, şişkinlik, hareketlilik ve zaman zaman spazmlar oluyordu. kolonoskopi ve endeskopide bir şey görülmedi. ilaçlı ince bağırsak grafisinde yapışıklığa bağlı tıkanıklık görüldü. Periton diyaliz servisindeki hemşire hanım, periton diyalizi yapan hastalarda periton zarı kalınlaşması sonucu sklerozan kapsüllü peritonit denilen bir yapışma geliştiğini söyledi. Bu da çok ciddi tıkanıklıklara neden oluyormuş. Cerrahlar böbrek nakilli bu tür hastaları açmıyorlarmış. Ben de akut tıkanıklık durumunda bu ameliyatı yapabilecek hastahane ve doktorları araştırıyorum bilenlerin yardımcı olmalarını rica ediyorum.

 9. Avatar

  Ahmet

  16 Mayıs 2016 at 22:22

  Merhaba çok aşırı gaz sıkıntım var bilmiyorum ondan mı ama belimde tutulmalar bacağımda tutulmalar çat çat sesler bazen kasıklarımda sızı oluyor duphalac şurup içtiğimde gazım çıkıyor ama bitmiyor devamlı gaz var gibi günde 2 kez büyük abdeste çıkıyorum dr kolonoskopi dedi ama ne yapmalıyım biri karaciğer yağlanması dedi sizce ne yapmalıyım???

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   17 Mayıs 2016 at 13:16

   > Karaciğer yağlanması belirtileri arasında karın sağ üst kadranda ağrı ve dolgunluk hissi, halsizlik, çabuk yorulma, hastalığın ilerlemiş dönemlerinde kaşıntı, sarılık, iştahsızlık ve bulantı gibi belirtiler vardır. Karaciğer yağlanması iç hastalıkları ve gastroentroloji uzmanın isteyeceği kan testleri ve ultrasonografik tetkik ile teşhis edilebilir.

   > Bağırsaklarda çok sık gaz olması nedenleri arasında sindirim enzimlerinde eksiklik ki, bu durumun karaciğer fonksiyonu ile ilgisi vardır. Bunun dışında karaciğer ve dalak büyümesi de gaz oluşuna sebep olur ki, bu durumunda karaciğer yağlanması ile ilgisi olabilir.

   > Bağırsaklarda geçmeyen ve aşırı rahatsız edici gaz oluşumun diğer nedenleri arasında irritabl bağırsak sendromu, Akdeniz ateşi hastalığı, aşırı kilolu olmak, kronik kabızlık, karında sıvı toplanması, organ büyümesi (karaciğer ve dalak büyümesi gibi), bağırsak tıkanıklığı, laktoz ve froktoz toleransı, çölyak hastalığı, bağırsak polipleri, crohn hastalığı, bazı sistemik hastalıklar, safra kesesi taşları, bağırsak mantarları, kullanılan antibiyotikler, düzensiz beslenme, aşırı hazır gıda tüketimi, aşırı şekerli ve hamurişi gıda tüketimi, uzun süre aç kalmak, bir defada çok yemek yeme, aşırı baharatlı beslenme, sirke tüketimi, tatlantırıcı tüketimi gibi birçok etken bağırsak florasının bozulmasına neden olarak geçmeyen gaz şikayetine neden olabilir.

   > Fakat safra taşı veya safra kesesinde veya yollarında polip, taş var ise bu durum karaciğeri etkileyeceği için karaciğer fonksiyonunun bozulmasına yol açarak gaz şikayetine neden olmuş olabilir. Karaciğer yağlanması veya karaciğer büyümesi, dalak büyümesi var ise sindirimi bozacağı için gaz şikayeti olmuş olabilir.

   > Öncelikle iç hastalıkları veya gastroentroloji uzmanlığında karaciğer ve safra kesesi fonksiyonlarının değerlendirilmesi (kan testleri, ulrasonografi görüntüleme ve gereken diğer tetkikler) yapılır ve bu organların fonksiyonlarının (işlevlerinin) normal olduğu ortya çıkar ise daha doğru olur.

   > Bunlardan sonra kolonoskopi çektirmeniz daha doğru olur;çünkü kolonoskopi biraz sıkıntılı bir işlemdir, ancak gereken durumlarda da kaçınmamak gerekir.

   > Yani önce karaciğer ve safra kesesinde birşey olmadığı ortaya konulmalıdır.

   İyi sonuçlar almanız dileğiyle.

   • Avatar

    Merve

    8 Kasım 2016 at 00:16

    Merhaba benim 3 aydır geçmeyen gaz problemim var midemde çok yoğun ama bağırsaklarımdada var. Sürekli getirme midede şişlik var artık normal hayatımı etkilemeye başladı uyuyamıyorum ne yapabilirim

    • Sağlık Ocağım

     Sağlık Ocağım

     8 Kasım 2016 at 17:31

     Reflüye bağlı olabilir. Reflüye mide ülseri, gastrit (mide iltihabı), helikobakter pllori denilen bir bakteri, peptik ülser, yanlış beslenme tarzı ve bazı sistemik hastalıklar sebep olabilmektedir. Bir gasatroloji uzmanına gitmeniz doğru olur.

     Sağlıklı yaşam dileğiyle.

 10. Avatar

  Esra

  18 Mayıs 2016 at 01:55

  Merhaba ben esra. Bundan bir ay önce babama taş var tanısı konulmuş ancak taş olmadığı anlaşılıp kalın bağırsak divertikül teşhisi konuldu direnle apse dışarı verildi antibiyotik tedavisi uygulandı ancak ameliyat kararı alındı ve oldu ve bağırsakta yapışıklık olduğu söylendi ayrıyettende tekrar bi ameliyat olabileceğini ihtimalini verdiler şuan hala hastanede yatıyor bende endişe duymuyor değilim. Sizce bu durum nasıl sonuçlanabilir ? Teşekkür ederim..

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   18 Mayıs 2016 at 21:11

   Bağırsak divertikülllerinin iltihaplanması divertikülit olarak adlandırılır ve genellikle karın ağrısı ile kendini gösterir. Divertikküler genellikle altta yatan başka bir etkene bağlı gelişir. Bağırsak içi yapışıklıklar divertiküle neden olan faktör ile ilgili veya geçirilen ameliyat ile ilgili olabilir. Karın içi ameliyatlardan sonra genellikle bağırsak yapışıklıkları olabilir ve bu durum için tekrar cerrahi müdahale gerekebilir.

   Her iki durumun da altında yatan farklı bir neden veya nedenler olabilir, bu nedenle diğer etkenlerin de araştırılması gerekebilir.

   Çok geçmiş olsun.

 11. Avatar

  Yasin Tüten

  1 Haziran 2016 at 23:50

  7 yasinda kizim var sürekli karni agriyor ultrason idrar tahlili temiz çıktı sik tekrarlayan kusmalari var neden oluyor acaba

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   2 Haziran 2016 at 13:42

   – Karın ağrıları sık sık tekrarlıyor ise, kusmalar durup dururken oluyor ise, bu durumlara özellikle ateşleme eşlik ediyor ise Akdeniz ateşi hastalığı belirtisi olabilir.

   – Yine aynı şikayetler Çölyak hastalığında da olabilir ve bu hastalıkların romatoloji veya iç hastalıkları bölümünde araştırılması gerekir.

   – Akdeniz ateşi hastalığı genetik bir hastalıktır ve ailenizde, aile büyüklerinde, akrabalarda Akdeniz ateşi hastalığı var ise ya da eşinizin veya sizin yakın akrabalarınızda bu tür şikayetlerden muzdarip olmuş ve teşhis konulamamış veya şimdi hayatta olmayan tanıdıklarınız var ise Akdeniz ateşi hastalığı olma ihtimali yüksek olabilir.

   – Bu durum yenilerde başlamış ise mide fıtığı, mide ülseri, reflü hastalığı, yemek borusu şikayetleri, helikobakter pilori varlığı, ince bağırsaklarda bir sorun, kalın bağırsaklarda bir sorun gibi durumlar olabilir veya gastroenterit (bağırsak iltihabı) olabilir.

   – Fakat uzun zamandır tekrarlayan ataklar şeklinde oluyor ve genel hali hep yorgun ve halsiz ise altta yatan hastalıkların araştırılması önemlidir.

   Sağlıklı yaşam sizinle olsun.

 12. Avatar

  Aygün ÇİFÇİ

  16 Haziran 2016 at 09:23

  Kadın hastalıklarından 3 ay önce ameliyat oldum ve bağırsak yapışıklığı ortaya çıktı. tedavi oldum. Bağırsak yapışıklığı ne kadar sürer. ömür boyu devam eden bir rahatsızlıkmıdır. Lütfen yardımcı olurmusunuz

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   16 Haziran 2016 at 13:11

   – Karın içi yapışıklıklar genellikle doğumsal, hastalıklar ve geçirilen ameliyatlar nedeni ile olur.

   – Karın içi yapışıklılar karın içi organlar arasında (rahim, tüpler, yumurtalıklar veya bağırsak) ve/veya bu organlar ile karın duvarı arasında oluşabilen doku bantlarıdır.

   – Ameliyat geçirme karın içi yapışıklığa neden olabilir. Karın içinde bu doku ameliyat öncesi sağlıksız ise ameliyat sonrası karın içi yapışıklık gelişme oranı yüksektir.

   – Karın içi yapışıklık bağırsaklarda gelişmiş ise bağırsakları kısmi olarak ya da tamamen tıkayabilir. Bağırsak tıkanmasının en önemli nedenlerinden biri de karın içi yapışıklıklardır.

   – Karın içi yapışıklığından şüphelenilen durumlarda tanıyı kesinleştirmenin en iyi yolu yine cerrahi yöntemdir. Yani hem kesin teşhis hemde tedavi için cerrahi işleme gerek duyulur.

   – BAĞIRSAK YAPIŞIKLIĞI BELİRTİLERİ ARASINDA : Karın şişkinlik, karın ağrısı, bulantı, kusma, dışkıda kan, erken dönemde ishal, geç dönemde kabızlık, ateş, kalp çarpıntısı gibi belirtiler vardır, ancak bağırsak yapışıklığı bazı hastalıklar ile de karışabilir.

   Bu durumun bir gastroentroloji uzmanı tarafından değerlendirilmesi gerekir.

   Çok geçmiş olsun.

 13. Avatar

  Nika

  27 Haziran 2016 at 17:18

  Merhaba. 3yil once dogum yaptim . Dogum sezeryen oldu. Fakat daha sonra karin agrilari ishal basladi. Onceden bende hic ishal olmazdi cocuklugumdan hep kabizlik cektim amma ishal yok. Ve bir cok doktora gitdim farkli teshier ilaclar. Hepsinide yarim yaptim. Bu arada hemeroid de var. daha sonra GTA da iltihabi bagirsak sendromu teshisi kondu ve sadece spaszim giderici ilac verildi . Yaptim ve faydasi oldu fakat uzerinden zaman kecdi yine ara sira tekrarlaniyor bu durum ve beni cok rahatsiz ediyor. Yasim geregi kolonoskopi yapilmadi doktorlarda tavsiye etmiyor bu durumda neden boyle oldu anlamiyorum bir turlu. Tesekkurler

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   28 Haziran 2016 at 14:02

   – İrritabl bağırsak sendromu aslında bir hastalık olmaktan çok altta yatan bir hastalığın yan etkisi olarak kabul edilebilir.

   – İrritabl bağırsak sendromunun kesin ve tek bir nedeni yoktur. İrritabl bağırsak sendromunun birçok faktörün etkileşimi ile ortaya çıktığı düşünülmektedir.

   – İRRİTABL BAĞIRSAK SENDROMU NEDENLERİ ARASINDA; psikolojik bazı hastalıklar, genetik faktörler, Crohn hastalığı, çölyak hastalığı, Akdeniz ateşi hastalığı, diğer bağırsakları da tutan sistemik hastalıklar, hormonal bozukluklar, gıda alerjileri, bağırsak içi yapışıklıklar (bu durum sezaryen doğum sonrası oldukça sık görülür), sigara kullanımı, alkol kullanımı, bazı nörolojik hastalıklar, öğün atlama, dengesiz ve düzensiz beslenme, bazı ilaçlar (özellikle ağrı kesiciler ve antibiyotikler), stres, liften fakir beslenme gibi nedenler vardır.

   Sizin durumunuza irritabl bağırsak sendromu teşhisi konuldu ise bu duruma sebep olan nedenin de araştırılması gerekir, bu nedenle bir araştırma hastanesinde gastroloji bölümünde ya da romatoloji bölümünde bu durumn altında yatan neden araltırılmalıdır. Verilen tedaviler iyi gelse bile altta yatan neden teşhis edilip bunun tedavisi yapılmadan durum tekrarlayacaktır.

   Araştırılmasında fayda var.

   Her şeyin iyi olması ve sağlık dileğiyle.

 14. Avatar

  serpi han

  28 Haziran 2016 at 08:59

  Merhab 6 yaşında oglum apandisit ameliyatı oldu ancak gaz ve gaita çıkmadığı surekli kustuğu için 3 gün sonra bagirsak yapışıklığı tesbit edilerek 2. Kez ameliyat oldu ilk meliyattan sonra sivi kaybi cok yogundu ve yerine konamadi bu ameliyat sonrasi da yogun bakima alındı ve sıvı takviyesi kan ve plazma verildi 16 saat sonra 1 kez gaz çıkışı oldu burun hortumundan cok yoğun yesil sivi geliyor ve gobekte siskinlik mevcut. Tekrar yapısıklık durumu olur mu bu sıvı kaybı neden duzelmiyor olabilir teşekkürler

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   29 Haziran 2016 at 12:22

   Ameliyatlar geçirmiş, her ameliyatın bazı komplikasyonları vardır. Yakın yakın iki kez ameliyat geçirmiş, bu nedenle bunları doktorlarınıza sormanız daha doğru olur.

   Çok geçmiş olsun.

   • Avatar

    Mustafa

    22 Temmuz 2017 at 17:50

    Meraba eşim bagirsak parcalanmasi sonucu 1 hafta once ameliyat oldu klostomi ameliyi oldu fakat 3 gun boyunca su bile icirmediler 3. Gunun sonunda su icirdiler 4. Gun corba yoğurt verdiler 5. Gun herşey yiyebilir dediler simdi 5. Gunun sabahinda ekmeksiz melemen verdik ve baska bisey yemedi aksama kadar daha sonra meyve falan yedi kayisi nektari 6. Gun de meyveyle gecrdik 7. Gun taburcu oldu su an evde ve buyuk abdestini yapamiyor gaz cikariyor ama buyuk abdest yok tikanma olablir mi acaba

    • Sağlık Ocağım

     Sağlık Ocağım

     27 Temmuz 2017 at 12:01

     KOLOSTOMİ, ameliyatla kalın bağırsağın karın duvarına ağızlaştırılması işlemidir. Kolostomi işleminin en önemli fonksiyonu, bağırsak içeriğinin dışarı atılmasını sağlamaktır. Kolostomiler kalın bağırsak üzerindeki yerlerine göre adlandırılır, ayrıca uygulanan cerrahi teknik ve ağızlaştırma şekillerine göre de sınıflandırılır (uç kolostomi, loop kolostomi gibi).

     Uygulanan yöntemi en iyi doktorunuz bilmektedir, bu nedenle oluşabilecek sorunları veya kafanıza takılan soruları doktorunuza danışmanız daha doğru olur.

     Geçmiş olsun.

 15. Avatar

  Ezgi

  28 Haziran 2016 at 09:43

  Merhaba. Lütfen bu mesajıma cevap verin. Doktora elbette gideceğim ama çok korkuyorum. Öncelikle ben 16 yaşıma kadar hep alaturka tuvalet kullanmıştım. 16 yaşımda 1 yıl yurtta klozet kullandım. Evci çıktımda fark ettim ki artık alaturkada Kalan O yapamıyorum. Kesinlikle gelmiyor. Klozeti de denedim orda da dışkı yapamıyorum. Bacaklarımda 10 gün sonra bir halsizlik oldu. Ve 10 gündür neredeyse hiç dışkı yapamıyorum. Dışkı geleceği zaman da ishal şekilnde ve azıcık geliyor. Yurttayken de bir defa tam dışkının çıktığı anüs bölgesinde kanama olmuştu. Lütfen yardım edin.

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   29 Haziran 2016 at 01:30

   Psikolojik olarak tuvalet değişimlerinde ya da başka başka yerlerin tuvaletlerinde dışkılama güçlüğü çekilebilir, ancak daha önce de benzer durumların yaşanması ve dışkılama sırasında kan olması durumu mutlaka bir gastroloji uzmanı tarafından değerlendirilmelidir.

   Dışkılama sırasında kan görülmesi dışkıda kan görülmesi ya da dışkılama sırasında kan görülmesi şeklinde değerlendirilir.

   En kısa zamanda bir gastroloji uzmanına gitmeniz doğru olur.

   Sağlık ve iyilik dileğiyle.

 16. Avatar

  Seda

  5 Temmuz 2016 at 19:54

  Karnım aniden ağrımaya başladı. Başta normaldi sonra birden arttı. 1 saattir ağrıyor. Bazen normal bazen artıyor. Bağırsaklarımdanda ses geliyor.Gaz sorunumda var.İki defa tuvalete gittim. İshal oldum. Nedeni ne olabilir.

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   7 Temmuz 2016 at 14:45

   Ani karın ağrısı ve ishal yediğiniz bir şeyin dokunmasından dolayı olabilir, gaz probleminin altında yatan birçok etken olabilir, Bağırsak enfeksiyonundan dolayı olabilir, ayakları üşütmeden dolayı ya da mideyi üşütmeden dolayı ani karın ağrısı ve ishal başlayabilir. Bazen geçici olarak bu tür sendromlar olabilir fakat bu durum geçmez ve uzun süre devam eder ise bir gastroloji uzmanına gitmeniz uygun olur.

   Bu tür sendromlar tekrarlayıcı özellik gösteriyor ve uzun zamandır oluyor ise Crohn hastalığı, çölyak hastalığı, Akdenz ateşi hastalığı gibi sistemik hastalıklardan olabileceği gibi bazı bağırsak hastalıklarına bağlı da olabilir.

   Besin alerjisi olabilir.

   Geçmiş olması ve sağlık dileğiyle.

 17. Avatar

  Aysima

  25 Temmuz 2016 at 03:03

  Merhaba ben iki ay önce apandisit ameliyati oldum. 2.5 saat sürdü doktor bagirsaklarin yapışmıştı yikadik dedi. Ve ben 5 gündür ishalim.bu bazen gunde 5 6 kez bazen bir kez oluyor. Korkudan birsey yiyemiyorum. Karnmda ara ara siddetli bir agri oluyor. Ve gaz ve gegirme seklinde sorun yaşıyorum.ayrıca bu ishal durumu küçüklüğümden beri ara ara tekrarlayan birşey bende. Ilcede oturdugmz icin doktoruma gidemiyorum bu aralar. Sizce bu durum nedir nasıl bir yol izlemeliyim ? Simdiden teşekkürler…

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   26 Temmuz 2016 at 22:48

   Bağırsak mantarları antibiyotik kullanımına bağlı, bazı ilaçların kullanımına bağlı, altta yatan başka hastalıklara bağlı meydana gelen bir durumdur.

   Bahsettiğiniz bu durum şimdiye kadar araştırılmadı ise bu durum Akdeniz ateşi hastalığı, Crohn hastalığı, çölyak hastalığı gibi bir hastalık olabilir.

   Bu durumun üniversite hastanesi gibi bir hastanede romatoloji bölümünde araştırılması daha doğru olur.

   Yaşınız genç veya küçük ise zaman kaybedilmeden bu durumun araştırılması faydalıdır.

   Neden tam olarak bilinmeden buradan bir şey söylemek doğru olmaz.

   Sağlıklı yaşam dileğiyle.

 18. Avatar

  Nuh kalyon

  29 Temmuz 2016 at 23:01

  Mrb
  22 aylık bebeğim de bagirsak girişinde tıkanıklık dendi midesininde büyüdüğünü doktor ifade etti midenin görevini yapip bagirsak lara göndermë dığı için kabızlık ve kusma şikayetler oluyordu ameliyat diyor doktor
  Ameliyat riskli mi acaba

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   30 Temmuz 2016 at 13:00

   Bağırsaklarda tıkanmaya sebep olan duruma göre cerrahi yöntemler değişiklik gösterebilir.

   Bağırsak tıkanıklığının tek bir nedeni yoktur. Bağırsakların tıkanmasına bağlı mide sindiremediği için büyümeye başlamıştır.

   Sonuç olarak çocuk veya yetişkin bir insan farketmeksizin yediği besinleri çıkaramadığı sürece bir yerlerde genişleme başlar.

   Bağırsak tıkanmasına bağlı kusma, kabızlık şikayetleri olur ve olağan bir durumdur.

   Bağırsak tıkanmasına neden olan faktöre göre yapılacak işlemin ne olacağı da önemlidir fakat en basit ameliyatın bile riskleri vardır.

   Tedavinin yapılmaması daha risklidir. Bağırsak tıkanması tıkanıklığın yerine göre, nedenine göre ciddi sonuçlar doğurabilir.

   Bunları doktorunuz ile ayrıntılı şekilde görüşmeniz daha doğru olur.

   Fakat şunu bilmelidir ki uygulanan her girişimsel işlemin (teşhis yöntemleri dahil) mutlaka riskleri vardır, yine de gereken durumlarda yapılmamasının riskleri ise ölüme kadar gidebilir.

   Her şeyin iyi geçmesi ve sağlıklı yaşamın sizinle olması dileğiyle.

 19. Avatar

  Fatih Yazıcıoğlu

  9 Ağustos 2016 at 21:10

  Merhabalar.cevap olarak mail adresime donus yaparsanız sevinirim.
  6 ay once babam bağırsak düğümlenmesi ameliyatı oldu.ancak bu ameliyat sonrası, 6 aydır arar ara gelen karın ağrısı babamı mahvetti.ağrıyı aynen söyle yorumluyor.
  Sanki karnımda cok gaz var, çıkaramıyorum.karnıma vurup duruyor.
  vurma geldikce bağırıyor evin icinde.bütün tahlilleri temiz çıktı

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   10 Ağustos 2016 at 14:13

   Karın bölgesi ameliyatlarına bağlı karın içi yapışıklıklar (abdominal adezyonlar) oldukça sık görülen komplikasyonlardan biridir.

   Daha önce yaşamış olduğu bağırsak düğümlenmesinin sebebi karın içi yapışıklıklar da olabilir, çünkü karın içi yapışıklıklar bağırsak tıkanmasına neden olabilir.

   Fakat karın bölgesine ait geçirilen herhangi bir cerrahi işlemlerde karın içi yapışıklıklar oldukça sık görülmektedir.

   Ameliyatı yapan doktorunuza bu durumdan haberdar etmeniz uygun olur.

   Geçmiş olsun.

 20. Avatar

  Nazlı

  13 Ağustos 2016 at 22:32

  Merhaba 4yasinda oğlum var bagirsak filmi çekti oy çıkmadı rektal biyopsi yapıldı sonucunu bekliyoruz çok endişeliyim çocuğum tuvalete cikamiyo değişik bir kaka yapısı var.doktor bi kısmı calsmiyo eğer sonuçta düşündüğümüz qbi qelirse 3asamali amelyat 2yil sürebilecek bi tedavi qecrir dedi.acaba bu amlyatlar nasıl oluyo ne yapılıyo

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   15 Ağustos 2016 at 18:14

   Çocuğun hastalığının ne olduğunu bilmeden hangi ameliyatları geçireceğini bilmek zordur.

   Çocuklarda dışkı değişikliğine ve dışkı çıkarma zorluğuna neden olan birden fazla faktör vardır.

   Örneğin bağırsak düğümlenmesi, bağırsak divertikülleri, karın içi yapışıklıklar, doğumsal pilor stenozu, bağırsak atrezisi, doğumsal bağırsak darlıkları, ileus, bağırsak dönmesi, Crohn hastalığı, Hirschsprung hastalığı, anüs imperforatus, fıtıklar, intussepsiyon, diyafram fıtığı, ingunial fıtık gibi birçok sebep veya doğumsal hastalıklar çocuklarda bağırsak tıkanması yapabilir.

   Sebebin ne olduğu hakkında doktorlarınız net bir bilgi vermemiş, bu nedenle nasıl ameliyatlar geçireceğini buradan anlamak zordur.

   Her şeyin iyi olması dileğiyle.

 21. Avatar

  Ali

  18 Ağustos 2016 at 10:23

  Meraba iyi günler öncelikle ben hemofili hastasıyım.(pıhtılaşma sorunu var) 8 yaşındayken ameliyat oldum bize apandisit ameliyatı dediler. Sonra 19 yaşında tıkanıklıklar olmaya başladı ilk başlarda kendiliginden acıldı sonra acılmayınca doktorlar ameliyata aldı. 2. Ameliyatta ogrendik ki apandistim hala duruyomus. 8 yasinda ne ameliyatı oldugumu bilmiyorum. Sonra İnce bagırsagımdan 55 cm kesmisler. Hemofili hastası oldugum icin 1 hafta sonra büyük abdestimden cok yogun sekilde kanamam oldu. Bu seferde 2. Ameliyata aldılar. 1.5 ay filan hastanede yattim. Kanamayi durdurdular hersey cok guzel suan ameliyattan 2-3 ay gecti ama hala karın agrılarım oluyo. Oturunca yada yatınca biraz yatışıyo. Yazılarınızı okudum yememe icmeme dikkat edicem ama bu tikaniklik hala devam eder mi? Agrilari ömür boyu cekicek miyim? Agir filan kaldirinca sanki agrilarim artiyo gibi bunla alakasi var midir? Cevaplarsaniz cok sevinirim. Simdiden saolun

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   19 Ağustos 2016 at 22:24

   Hemofili, bir kan proteini olan ve kanın pıhtılaşması için şart olan faktör VIII’in noksanlığından kaynaklanan kalıtımsal bir kan hastalığıdır. Hemofili hastalarında genellikle eklemler tutulur.

   Siz ameliyatı bağırsak tıkanmasından dolayı olmuşsanız, hemofili hastalarında cerrahi işlemler veya küçük yaralanmalar sonucunda durdurulamayan kanamalar olabilir fakat olduğunuz ameliyat bununla ilişkili olamayabilir.

   Birkaç defa ameliyat geçirmişsiniz ağrı bir şeyler kaldırdığınızda ağrı olması ameliyat yerlerindeki dikişlere bağlı olabilir.

   2-3 aylık süre tekrar tekrar ameliyat geçiren bir hasta için yeterli değildir, bu nedenle en az 6 ay-1 yıl dikkatli olmanız gerekir.

   Bağırsak tıkanmasına sebep olan faktöre göre tekrar tıkanıklık olabilir.

   Doktorunuzun verdiği bir diyet var ise bunlara dikkat etmek önemlidir veya bir diyetisyen desteği de gerekebilir.

   Her şeyin daha iyi olması ve sağlık dileğiyle.

 22. Avatar

  Yaren

  19 Ağustos 2016 at 01:14

  Merhaba.20 gun once cikolata kisti ameliyatı oldum.ameliyatım 5.30 saat sürdü.over kisti ameliyatıydi planlanan ama operasyona başlandigında baģirsaklardaki yapışıklık over ,rahim,tüplere yapışmış.öncelikle bağırsak yapışıklıgı temizlenmis sonrasında kistler alınmış.ameliyattan 10 gun sonra aşırı ağrı ile acile gittim.emar ,tomografı sonucu bağirsaklarda tıkanma ve yapışiklik oldugu hemen ameliyata almak istediler.ama şoyle bir durum var tıkanıklik olmasına ragmen aşırı ishaldim.normal şartlarda da günde en az 6 7 kere( su bile içsem) büyük abdestimi yaparım.emar ve tomogrofide tikanliklik olması ama ayni zamanda ishal olmam biraz soru işareti olusturdu.farkli drlara da gorunduk kimisi ameliyat kimisi gerek yok dedi.2 gun once tekrar emar cekildi tikaniklik gozukuyor ama ishal durumu da devam ediyor.ne yapacagimi bilemiyorum acikcasi suanda.ameliyat sonrasi biyle durumlarla karsilasabilecegini soyluyor ameliyati yapan drum ama bi yandanda şaskin nasil bu kadar yapısıklik ve tikaniklik oldu ameliyatlik duruma geldi diye..ameliyat sonrasi narkoz etkisi tam gecmemisken bile buyuk abdestimi yapmisim ki su bile verilmiyordu bilindigi gibi.5 gun hst yattim yemek yememe izin verilmedi.su icebildim sadeece.ama ishal durumdaydim..
  3 gunde bir tekrarlayan agrilarimdan dolayi acile gitmek zorunda kaliyorum.surekli kusma ve ishal olarak buna ragmen bagirsak tikanikligi gozukuyor emarda..ne yapmam gerekiyor ameliyat olmak istemiyorum ama kaçınılmaz gibi gorunuyor.
  Paikolojik olarak etkilendigim icin yemek yemiyorum acikcasi yedigim gidalar tikaniklihi fazlalastirir diye.çay kahve ve çorba dondurma disinda birsey yemiyorum korkuyorum cunku ya yine agrilar olusur ameliyat ederler diye.
  Nasil bir yol izlemem gerekiyor bundan sonra.

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   20 Ağustos 2016 at 13:33

   Cerrahi işlemler sonrası karın içi yapışıklıklar oldukça sık karşılaşılan bir durumdur fakat bütün bunların da altında yatan sistemik bir hastalık olabilir ve bu durumun araştırılması da gerekebilir.

   Örneğin hem ishal hem de bağırsak yapışıklıkları Akdeniz ateşi gibi sistemik bir hastalıkta oldukça sık görülür. Yine çikolata kisti oluşmasının da altında yatan bu hastalık olabilir. Akdeniz ateşi hastalarında bu tür ameliyatlar yapılması oldukça sık görülen bir durumdur.

   Ameliyat sonrası beslenmenizde bir kısıtlama yok ise katı gıdalar yemeniz daha doğru olabilir, çünkü ne kadar sıvı gıda tüketirseniz ishaliniz o kadar uzun devam edecektir.

   Bir romatoloji bölümünde bu durumun araştırlması daha doğru olabilir.

   Doktorların anlam veremediği durumların altından genellikle bu tür sistemik hastalıklar çıkar.

   Öncelikle bir diyedisyene gidip, durumunuzu anlatıp duruma göre beslenme örneği almanızda fayda var, çünkü geçirilen cerrahiler sonrası beslenme düzeni kendinizi daha çabuk toparlamak için oldukça önemlidir.

   Sonrasında bu durumun üniversite veya araştırma hastanesi gibi bir hastanede romatoloji veya iç hastalıkları bölümünde araştırılması gerekebilir.

   Akdeniz ateşi hastalığı gibi benzer başka sistemik hastalıklarda bu duruma yol açabilir ve siz tekrar tekrar bu tür ameliyatlara maruz kalabilirsiniz.

   Karın içi yapışıklıkların cerrahi sonrası tekrarlama oranı ortalama % 30 civarındadır. Yani tekrar karın yapışıklık gelişmiş de olabilir.

   İyilik ve sağlık dileğiyle.

 23. Avatar

  Mert

  24 Ağustos 2016 at 02:43

  Merhaba ben bundan 8 yıl önce bağırsak düzensizliğinden dolayı kolonoskopiye girdim. Spastik kolon teşhisi kondu. Daha sonraki yıllarda da gizli kan tahlilleri Ultrason ve tomografiye girdim. Ancak her doktor aynı şeyi spastik kolon dedi. Şimdi karnımın sağ alt kısmında ağrı doluluk hissi ve aşırı gaz var. Merak ettiğim bu rahatsızlıktamı spastik kolondan kaynakkanıyor. Artık içtiğim ilaçlarda pek fayda vermiyor. Şimdiden teşekkürler

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   25 Ağustos 2016 at 13:50

   Bilinen bir organik (bağırsaklara ait) nedeni olmayan, stres veya duygusal gerilimin yüksek seviyede olduğu dönemlerde meydana çıkan veya artış gösteren karın ağrısı, kabızlık ya da ishal gibi şikayetlere yol açan ve daha bir çok şikayete neden olabilen fonksiyonel bir bağırsak hastalığıdır. Spastik kolon hastalığı geçmişten bugüne birçok farklı isimle tanımlanmıştır.

   Bu durum hastadan hastaya farklılık gösterir. İrritabl bağırsak sendromu yani spastik kolon hastalığı için genellikle hastaya özel diyet verilir ve hastanın yaşam boyu bu diyet ile yaşamaya dikkat etmesi gerekebilir.

   Spastik kolon hastalığında ağrılar ve şikayetler duygusal gerilim, stres, bazı ilaçlar, soğuk yiyecekler gibi etkenler ile artış gösterir.

   Eğer bu sendromu şiddetlendiren durumlar dikkat edilmiyor ise sendrom devam edebilir.

   Yaşadığınız sıkıntılar irritabl bağırsak sendromunda kaynaklanabilen sıkıntılardır. Son zamanlarda gerilimli ve stresli bir dönem geçirmişseniz bu sıkıntılarınızn artması normaldir, ayrıca size verilen diyet düzenli olarak uyulmalıdır. Size herhangi bir diyet listesi verilmedi ise bunu doktorunuz ile görüşmeniz gerekir.

   Ayrıca spastik kolon psikiyatrik tedavi de gerektirebilir.

   Doktor kontrollerinizi ihmal etmemeniz gerekir, çünkü irritabl bağırsak sendromu iyileşmez.

 24. Avatar

  aaa

  25 Ağustos 2016 at 10:57

  8-9 yıldır süren kabızlığım var. bir çok doktora gittim. kan testi yapıp ilaç verdiler. çift tetkikli kolon filmi çekildim bağırsaklarımın normalden uzun olduğunu ve bazı yerlerin genişlemiş olduğunu söylediler ve ilaç verdiler(bekunis). sürekli şişlik ve kabızlık var ilaç kullanmadan tuvalete çıkamıyorum. sürekli rahatsızım evden çıkamıyorum bütün hayatımı etkiledi. . düzenli spor yapıyorum. yemeklerime dikkat edip 3 lt civarı su içiyorum. bağırsaklarımı aldırmak çözüm mü. ne yapmalıyım..

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   27 Ağustos 2016 at 14:20

   Bahsettiğiniz durum genellikle sigmoid kolon volvulusu olarak tanımlanır.

   Sigmoid kolon, sigmoid adı verilen kolon kısmının uzun olması veya kronik kabızlık nedeni ile kendi etrafında dönmesi sonucu bağırsak tıkanıklığına sebep olması durumudur. Bu durum genellikle orta yaş üzeri kişilerde ve sıklıkla erkeklerde görülür.

   Bu durum karnın sol alt kısmında ağrıya, dışkı ve gaz çıkaramamaya neden olur.

   Bu durumun tedavisi çoğunlukla rektosigmoidoskopi işlemi sonrası hastalığın teşhis edilmesi sonucu öncelikle sigmoidoskopi ile dekompresyon ve detorsiyon tedavisi denenir ve bu yöntem başarılı olmaz ise veya tekrar etme olasılığı yüksek ise kolektomi işlemi (cerrahi tedavi) yapılır.

   Sigomoid kolon volvulusu, kısa sürede tanısı konulup, uygun tedavi gerektiren, tedavisi yapılmadığı taktirde ölüme bile neden olabilecek bağırsak tıkanıklığına yol açabilen bir durumdur.

   Bu durumun iyi bir gastroloji uzmanlığında değerlendirilmesi ve uygun tedavinin yapılması önemlidir.

   Her şeyin iyi geçmesi ve iyi olması dileğiyle.

 25. Avatar

  feyat

  31 Ağustos 2016 at 18:40

  Hocam amcam bağirsak ameliyati oldu 25-30cm kadar bağirsak alindi neden olabilir acaba

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   3 Eylül 2016 at 12:12

   Kalın bağırsak kanserlerinde bağırsağın etkilenen kısmı alınabilir.

   Bağırsak poliplerinde bağırsağın bir kısmı çıkarılabilir.

   Mezenterik infarkt (bağırsak damar tıkanıklığı) nedeni ile bağırsağın bir kısmı alınabilir.

   Crohn hastalığı nedeni ile bağırsağın bir kısmı alınabilir.

   Geçirilen travmalara bağlı bağırsak yaralanmalarında bağırsağın bir kısmı alınabilir.

   Nekrozitan enterokolit hastalığında bağırsağın bir kısmı alınabilir.

   Radyasyon enteriti hastalığında bağırsağın bir kısmı alınabilir.

   Rektum kanserinde bağırsağın bir kısmı çıkarılabilir.

   İntestinal atrezi durumunda bağırsağın bir kısmı alınabilir.

   Gastrozis durumunda bağırsağın bir kısmı çıkarılabilir.

   Yani görüldüğü üzere bağırsağın bir kısmının alınması için bir neden vardır ve bağırsağın farklı bölgelerinden bu işlem yapılabilir.

   Geçmiş olsun.

 26. Avatar

  Ahmet aslan

  1 Eylül 2016 at 18:27

  Hemeroidim var. yalniz bir yildir gunde iki uc krer diskiya cikiyor ve once sulu sonra normal diskiliyorum. Gun boyu gaz cikartamiyor yalnizca diskilarken cikartabiliyorum. Hemeroid tikanma yaparmi? Cay kahve icince bagirsaklarim iyice bozuluyor. Dr kolonskopi diyor. Bir yil once amipli dizanteri oldum ve sonrasi bu sorunlari yasiyorum. Kanser olabilirmi?

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   3 Eylül 2016 at 14:29

   Kabızlık kronikleşebilir ve kabızlık hemoroide neden olabilir.

   Kabızlığın birçok nedeni vardır, öncelikle yanlış beslenme tarzımız ve yaşam tarzımız kronik kabızlığa yol açan en önemli faktörlerden biridir.

   Amipli dizanteri yeterli tedavi edilmez ise süreğenleşebilir. Amipli dizanteri karaciğer ve başka organlarda apse gelişimine neden olabilir.

   Kolonoskopi öncesi dizenteri varlığının araştırılması için bir dışkı testi istenebilir, bunu doktorunuz ile görüşebilirsiniz.

   Dışkı testinden sonra gerekiyor ise kolonoskopi yapılması daha uygun olabilir.

   Bağırsak tıkanmasının daha birçok nedeni olabilir.

   Sağlık ve iyi sonuçlar almanız dileğiyle.

 27. Avatar

  Sinaaa

  4 Eylül 2016 at 08:26

  Iyi günler benim şikayetim büyük tuvaletimi yaklaşık 1aydir yapamıyorum herhangi bir ameliyat geçirmedim çocuğumda yok 2senedir reflu hastasiyim 1ay öncesi tatile gittik ozmana kadar bi sıkıntım yoktu tatilden dönüşte midemdeki ağrılar bide bu tuvalet sorunum başladı ben uzun yolu sevmiyorum aşırı derecede stres yaptım stres yüzünden olurmu bilmiyorum ama korkuyorum 4gunde bi bazen 5gunde kedi pisliği kadaryapiyyodum şimdilerde oda yok çok aşırı geyirme oluyo ekşi suda geliyo ağzıma tuvalet için zorladigimdada gaz çıkartıyorum ne gibi bi hastalıktır bu korkuyorum hocam yardım edin lütfen cvbnizi bekliyorum.

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   5 Eylül 2016 at 20:51

   Aşırı stres nedeni ile hem mide ağrıları artar hem de bağırsaklar kasılır-büzülür ve kabızlığın artmasına neden olur.

   Eğer aşırı stresli biriyseniz ve hiç psikiyatriste gitmemişseniz bu gibi durumlarda psikiyatrik bir tedaviye ihtiyaç vardır.

   Mide ülseri veya gastrit sorunu var ise bu durum için mutalaka tekrar gastroloji uzmanına gitmeniz uygun olur, çünkü boğaza acı su gelmesi yemek borusunda kalıcı hasara neden olabilir.

   Reflü nedeni ile 2 senedir mide koruyucu kullanıyorsanız buna bağlı sndirim zorluğu başlamış olabilir ve sindirim zorluğu nedeni ile de bağırsaklarda bezoar oluşmuş olabilir ve buna bağlı da kabızlık çekiyor olabilirsiniz bu durumda gastroloji uzmanınca bu durumun araştırılması gerekir.

   Ayrıca bütün bunların altında yatan sistemik bir hastalığınız da olabilir.

   Gastroloji doktoruna gitmeniz ve vakit kaybetmemeniz önemlidir.

 28. Avatar

  Elvin

  6 Eylül 2016 at 09:06

  Merhaba
  benim babam 59 yaşında 2 yıl önce bağırsak tıkanıklığından ameliyyat olundu (sigmoid volvulusu). Doktor çocuklukdan bağırsak uzun olmaı ile ilgili düğünlenmenin olduğunu söyledi. 2 yıldır babam rahat. bazı hastalıklar insan ömrünü kısaltar (tümör ve başkaları). babamın keçirdiyi bu ameliyyat ve ya hastalığın olması insan ömrünü kısaltırm?

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   7 Eylül 2016 at 15:05

   Birçok hastalık doğru tedavi edilmediği, hastanın dikkat etmesi gerekenleri dikkat etmediği, sağlıklı beslenmediği, sağlıklı yaşam tarzını benimsemediği durumlarda yaşam süresini etkileyebilir.

   Her ameliyatın da komplikasyonları vardır. Sigmoid volvulusu ameliyatı olan hastalarda ameliyat sonrası gelişebilecek bağısak damarlarında tıkanma ve buna bağlı nekroz (kangren) ve perforasyon (delinme) gelişir ise mortalite (yani ölüm riski) artabilir.

   Burada önemli olan hastanın doktor kontrollerini ihmal etmemesi, şikayetleri olduğunda doktora başvurması, doktorun önerdiği şekilde beslenmesi, egzersiz veya yürüyüş kısıtlaması yok ise düzenli doktorunun izin verdiği kadar yürüyüş yapması gibi yöntemlerin dikkat edilmesidir.

   Sağlıklı beslenen, kendini güvenen, düzenli egzersiz ya da yürüyüş yapan, stresten kaçınan birçok kanser hastası bile ömrünü uzatabilmektedir. Üstelik kanser metastaz yapabilen bir durumdur.

   Sağlıklı yaşam sizinle olsun.

 29. Avatar

  Mewlüt

  8 Eylül 2016 at 00:57

  Meraba hocam kardeşim 2 amaliyat geçirdi ilki apantisten oldu olduğu gün bağırsaktaki dikiş patlamış ve tüm yediği içtiği içine birikmiş sonra tekrar amaliyat oldu bagırsaklarından ve şimdi sürekli yüksek ateşi cıkıyordu apse enfeksiyon dediler ama 3 gündür çıkmıuo ateşi ve sürekli boğazı tıkanıyo balgam çıkaramıyor neden sizce amaliyatta önce böyle bi sorun yoktu şimdi var

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   10 Eylül 2016 at 09:27

   Bazı operasyonlar geçirilmiş apse oluştu ise bu apsenin bir şekilde boşaltılması gerekebilir. İltihap mideye veya yemek borusuna yayılmış olabilir veya geçirdiği operasyonlar nedeni ile midede reflü gelişmiş olabilir ve boğazında tıkanma hissi buna bağlı olarak da olabilir.

   Aslında Akdeniz ateşi olarak bilinen bir sistemik hastalıkta gereksiz yere apandisit ameliyatı olan hastalar vardır ve bu hastalığın ataklarında ateş yükselmesi uzun süre devam edebilir. Yine bu hastalıkta iltihabi durumlar çok sık görülür. Boğaz iltihabı, bademcik iltihabı, yemek borusu iltihabı, mide iltihabı, apantis iltihabı, idrar yolları iltihabı, karın zarı iltihabı, beyin iltihabı, kulak iltihabı, kalp kası iltihabı, eklem iltihabı, irritabl bağırsak hastalığı gibi vücudun farklı farklı yerlerinde iltihabi durumlar oluşur ve hastalık birçok hastalık ile karışabilir.

   Bu hastalığın araştırılmasında da fayda var.

   Doktorunuza gitmeyi ihmal etmemelisiniz.

   Sağlıklı ve iyi yaşam sizinle olsun.

 30. Avatar

  neslihan

  13 Eylül 2016 at 13:50

  Merhaba hocam benim bugun itibariyle 2yildir karnim agriyor bazen kadar sancili oluyorki ise gidemiyorum buklum bukkum.birgun iyi birgun kotu tam 2yil gecirdim 2yilin 1yili hastanelrfe gecti endoskopi uktrasonlar enterografiler karin emarlari kan idrar aklima gelmeyen ne varsa girdim sadece bir kere turkiyenin en iyi doktoru denilen bi doktor bagirsak ic ice girmesi ince bagirsaklarda dedi oyle cikmis enterografide sonra karin enarina girdim bagirsaklarin acikdi dediler ama agrim hala devam ediyor sonuclarim temiz cok ilac kullandim fayda etmiyor caresiz kalip is guc hayatim aksayarak devam ediyorum gercekten ne yapacagimi sasirdim bir evap yazarsanjz beni mutlu edersiniz hormonarimabagirsaklarimada bakildi herseyime temiz ama hala suan bile agri icindeyim doktorlar bisey bulamiyir ve bana gelme diyor mailme cevap atarmisniz simdiden tesekkurler

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   17 Eylül 2016 at 11:51

   Her türlü tetkik yapılmasına rağmen hiç bir şey bulamıyorlar, birçok ilaç kullanmanıza rağmen hiç bir şey değişmiyor, karın ağrıları günlerce devam edip sonra hiç bir şey olmamış gibi geçiyor ve ayda birkaç kez bu durumu çok şiddetli yaşıyorsanız ve yaşınız 40-45’den küçük ise bu durum yüksek ihtimalle Akdeniz ateşi hastalığı olabilir.

   Akdeniz ateşi hastalığında ataklar her hastada ve her atakta farklılık da gösterebilir veya aylarca sadece karın ağrıları şeklinde de olabilir. Ağrılar sırasında ateş bir miktar yükseliyor veya titreme giriyor ise, bağırsaklardan gaz çıkarma veya çıkaramama oluyor ise, ağrılar sırasında tüm karın bölgesi- bel-kalça- kasık- bacaklar gibi ağrıyor ise bu ihtimal daha da yüksektir.

   Farklı farklı doktorlara gitmek yerine üniversite ya da araştırma hastanelerinde bulunan romatoloji bölümüne ya da deneyimli bir gastroloji uzmanına gitmeniz ve bu hastalığın araştırılması daha doğru olur.

   Ağrılar sırasında bazı kan testleri (sedimantasyon, CRP gibi) yapılır ve bu kan testlerinde yükselme olur ve teşhis bunlar ile konulur. Başka türlü hastalığın teşhis edilmesi çok zordur.

   Ayrıca yine üniversite hastanelerinde bulunan genetik danışmanlık bölümüne de gitmek ve genetik testlerin de yapılması gerekir.

   Diğer doktorlar ile vakit kaybetmemek önemlidir.

   Akdeniz ateşi hastalığı belirtileri hakkında daha fazla bilgiyi altta verilen linkten ulaşabilirsiniz

   http://www.saglikocagim.net/ailevi-akdeniz-atesi-fmf-hastaligi-belirtileri/

   Sağlık ve iyilik dileğiyle.

 31. Avatar

  Volkan

  15 Eylül 2016 at 22:17

  Hocam babam 58 yaşında seker hastasi son iki gündür her yemekten sonra siddetli karın ağrısı, şişkinlik ve kabızlık gibi sorunlar yaşıyor bunlarin yanısıra halsizlik de baş gösterdi maden suyu, kayisi çayı gibi iceceklerle rahatlatmaya çalışıyoruz ama pek fayda etmiyor. Sizce bu belirtiler neyi gösteriyor ve nasıl ortadan kaldırılabilir. Yardımcı olursaniz memnun olurum.

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   19 Eylül 2016 at 23:00

   Uzun süreli şeker hastalığının ciddi komplikasyonlarından biri olan nöropati nedeni ile midenin motor fonksiyonları bozulur ve bu gibi bir durum sonucunda gastroparezi olarak bilinen mide felci ortaya çıkabilir.

   Gastroparezi belirtileri her hastada farklılık gösterebilir.

   Belirtiler arasında erken doyma, sık sık veya arada bir gelen bulantı hissi, ağız kokusu, kusma, iştahsızlık, kilo kaybı, mide reflüsü benzeri belirtiler, karında çalkantı hissi ve ağrı gibi belirtiler vardır.

   Fakat bu tür belirtiler mide ile ilgili, bağırsaklar ile ilgili, safra hastalıkları ile ilgili, enfeksiyonlar ile ilgili de olabilir.

   Bir gastroloji uzmanına gitmeniz en doğrusudur.

   Sağlıklı yaşam sizinle olsun.

 32. Avatar

  Hakan AKYÜZ

  16 Eylül 2016 at 09:01

  Merhaba hocam.Benim 21 yaşında hidrosefali bifida teşhisi konulmuş oğlum var.Alt kısımda his yok gayta kontrolü ve küçük idrar kontolü yok.Kabızlık oluyor ve lavman ile idrarını yaptırmaya çalışıyorum.Skolyoz ameliyatı bos kesesi ameliyatlarınıda oldu.Benim sorum şu kabızlığı giderecek ekzesizler tekerlekli sandelyede yapılabilecek eksersizler nelerdir.Bir tıkanma ve ya daralma olup olmadığını nasıl bir kontrolle anlayabilirim.Hafta da 1 kez gaytaya çıkabiliyor.Çoğu kez kendiliğinden olması için bekliyoruz ancak daha fazla olunca lavman uygulamak zorunda kalıyorum.İdrarını sonda ile yaptırıyoruz.Bu konularda bize bir öneriniz olabilir mi?Bir ameliyattan bahsedildi karın bölgesinden bir yol açılıp bağırsaklara sıvı vererek gaytaya çıkarıla biliyormuş.Bu konuyla ilgilide bilginiz var ise yardımlarınızı bekliyorum.İyi günler.

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   19 Eylül 2016 at 18:31

   Çok zor bir durum. Bu durumda hareketsizlikten kaynaklanan normal dışkılayamama çok anormal değildir.

   Bu durumda diyetisyenden yardım almak gerekebilir, çünkü özel bir beslenme gerekebilir.

   Bağırsakları harekete geçirecek egzersizler için iyi bir fizik tedavi uzmanına gitmek gerekir.

   Fakat sinir hasarı olduğu için egzersizler faydalı olur mu, bilmek zordur.

   İdrar ve dışkı kontrolü olmadığı için şüphesiz sinir hasarı vardır ve sinir hasarı hasarlanan sinire göre ve hangi sinirin ne kadar hasarlı olduğuna göre yapılan yöntemler belki fayda sağlamayabilir.

   Dışkılama ve idrar kontrolü kasların gücü ve sinirler yoluyla beyne giden sinyaller ile sağlandığı gibi, hastanın dışkısını ve idrarını yapma yeteneği de yine kasların güçlü olması ve sinir fonksiyonlarının iyi çalışması sonucu beyne sinyal gitmesi ile gerçekleşir.

   Bu durum için iyi bir sinir ve beyin cerrahisi uzmanlığınca değerlendirme ve fizik tedaviler ile kasların güçlendirilmesi gerekir.

   Bu durumdaki bir hastanın fizik tedavi bölümünde uzun süreli fizik tedavi görmesi gerekir.

   Bağırsak fonksiyonlarının değerlendirilmesi için gastroentroloji uzmanına başvurmak gerekir.

   Kolaylık ve her şeyin iyi olması dileğiyle.

 33. Avatar

  Bahar

  18 Eylül 2016 at 22:09

  Mrblar ben iki ay once sezeryan ameliyati oldum ve sonrasinda doktor sende cikolata kisti varmis bağırsakların yapismis ama tuplere gecmemis dedi ben dogum yapana kadar bir sikayetim yoktu bagirsaklar ile ilgili ancak sonrasinda tuvalete cok az cikiyorum ve genellikle zorlanarak kati olarak yapiyorum bagirsak yapismasi ile ilgisi nedir ne yapmam gerekir bu durum gecer mi yoksa ilerler mi doktora gitmeli miyim cevaplarsaniz cok sevinirim tsk.ler

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   20 Eylül 2016 at 18:43

   Doktor bağırsak içi yapışıklığın olduğunu sezaryenden hemen sonra demiş ise bağırsak içi yapışıklık daha önceden oluşmuş olmalı fakat ameliyattan 1 ay sonra bağırsak yapışıklığı olduğunu söylemiş ise bu durum ameliyattan sonra meydana gelmiş olabilir, çünkü karın bölgesinden yapılan ameliyatlarda bağırsak yapışıklığı oluşma riski vardır. Neden ne olursa olsun karın ameliyatı geçiren birçok hastada az veya çok karın içi yapışıklıklar oluşabilmektedir.

   Bağırsak yapışıklıkları kişide ara ara veya sürekli olarak bağırsak tıkanıklığına ve buna bağlı olarak ağrı, sancı, kusma, gaz veya gaz çıkaramama, şiddetli kabızlık gibi problemlere neden olur. Bu tür şikayetler ciddi şekilde arttığında tedavi hastanın hastaneye yatırılarak damardan sıvı verilmesi şeklinde yapılır genellikle. Bu tedavi yöntemi ile hastaların bir kısmında tıkanıklık açılır fakat açılma gerçekleşmez ise cerrahi tedavi gerekir.

   Endometrozis durumu tedavi edildi mi tam anlaşılmamış.

   Fakat sebep ne olursa olsun ameliyatı yapan doktorunuz ile ya da iyi bir gastroloji uzmanı ile bu durumu görüşmeniz ve gereken tedavinin uygulanması doğru olur.

   Yani doğumda bu teşhisler konuldu ise, şimdiye kadar her hangi bir tedavi uygulanmadı ise doğum sonrası bu durumların tekrar değerlendirimesi gerekir idi.

   Bağırsak yapışıklığı için gastroentroloji uzmanına gitmek, çikolata kisti için de iyi bir kadın doğum uzmanına gitmek gerekir.

   Sağlıklı yaşam sizinle olsun.

 34. Avatar

  orhan

  21 Eylül 2016 at 19:29

  Bu sabah uyandığımda sancılrım vardı aile hekimimize bas vurdum orda utrasonda bagırsak tıkanması şüpesiyle hastaneye sevk etti hastane iciline giris aptık nöbetci doktorların yapms oldugu kan ve itrar röntgen tomorafi sonucundu böprek tasını asagıya düştügünü söylediler onlarda ürolojiye sevk ettiler ordada tas olmadıgını gastrolojiye sevkimi yaptılar ama maalesev oradaki muayeneyi cuma günü ola bileceyimi söylediler snuç olarak yapmam gerekeni bilmiyorum

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   24 Eylül 2016 at 00:41

   Böbrek taşı düşürmeye bağlı karın bölgesinde, bel bölgesinde, kasık bölgesinde şiddetli ağrılar olabilir.

   Siz ürolojiye gidene kadar böbrek taşları veya kumları idrar kanalına zaten inmişti ise dökülmüş olabilir.

   Bağırsak tıkanmasına bağlı karın ağrısı, gaz şikayetleri, kabızlık gibi durumlar olur.

   Yaşınızın da kaç olduğu önemli olmakla birlikte Akdeniz ateşi hastalığı gibi bir hastalığın ataklarında benzer şikayetler olur ve hastalarda bu tür karışık teşhisler konulur, ancak her şeye rağmen hastanın ağrıları tekrarlayan ataklar ile aylarca devam edebilir. Bu hastalık romatolji bölümünde araştırılır.

   Pankreas iltihabı, pankreas taşları gibi durumlarda da benzer şikayetler görülür.

   Peritonit (karın zarı iltihabı) gibi bir durumda da bu tür şikayetler oluşur.

   İdrar yolu enfeksiyonlarında, böbrek iltihabında da bu tür şikayetler olabilir.

   Bu ataklar tekrar tekrar olur ve herhangi bir teşhis konulmaz ise, bu ağrılar her başladığında günlerce davam eder ise, yaşınız 35-40 yaşından küçük ise mutlaka Akdeniz ateşi hastalığı araştırılmalıdır.

   Sağlıklı ve iyi yaşam dileğiyle.

 35. Avatar

  Burcu

  1 Ekim 2016 at 17:54

  Perşembe günü balık yedim ve zehirlendıgim ortaya çıktı bağırsaklarda hareketlilik sürekli gaz çıkarma oluyor bugün cumartesi hala büyük tuvaletimı yapamadım karnim sis yemek yiyemiyorum ne yapmalıyım normalde günde iki kez çıkıyordum tuvalete

 36. Avatar

  utku

  5 Ekim 2016 at 15:20

  İyi günler birkaç ayda bir tekrar eden karın ağrım var.Karnım ağrıdğında sağ altı ağrıyordu.Sonra doktora gittik ultrason verdi fakat ultrasonda hiçbir şey çıkmadı mide bulantım ateş vs de olmadı sizce bu karın ağrısının nedeni ne olabilir

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   7 Ekim 2016 at 14:07

   Karın ağrılarının birçok nedeni olabilir.

   Spastik kolon alt karın ağrısına neden olabilir.

   Kadınlarda üreme organları ile ilgili problemler alt karın ağrısı yapabilir.

   Kadınlarda endometriyozis denilen durum tekrar eden karın ağrısına yol açabilir.

   Enfeksiyonlara bağlı etkenler karın ağrısı yapabilir.

   Ülseratif kolit, Crohn hastalığı, Akdeniz ateşi hastalığı, bağırsak polipleri gibi birçok etken karın ağrılarına neden olabilir ve bu tür durumlar sadece ultrason tetkiki ile ortaya çıkmaz.

   Pankreas, böbrekler gibi organlara ait sorunlar da karın ağrıları olabilir.

   Ağrılar girdiğinde bazı kan testlerinin (sedimantasyon, CRP ve benzeri) yapılması ağrının nedeni hakkında yardımcı olabilir.

   İyi bir gastroloji uzmanına gitmeniz de fayda var.

   Sağlık ve iyilik dileğiyle.

 37. Avatar

  Medine

  5 Kasım 2016 at 10:12

  Merhaba ben sabah kalkdimi migde bulantisi olur Eyer kusarsan bagirsama kramp gibi sancilar giriyor doktura gitim birsey Yok dedi badirsaya baktilar birsey bulamadilar bana yardimci olurmuzunuz

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   7 Kasım 2016 at 23:50

   Mideniz ile ilgili bir durum olabilir (ülser, gastrit, duodenom ülseri, peptik ülser, ülseratif kolit ve benzeri durumlar) olabilir ve gastroloji bölümünde midenin de detaylı araştırılması gerekebilir.

   Enfeksiyonel bir durum olabilir. Böbrekler ile alâkalı bir durum olabilir. Çölyak hastalığı, Crohn hastalığı gibi hastalıklara bağlı olabilir.

   Yani daha detaylı araştırma gerekir.

   Kusmanın birçok nedeni vardır.

   Sağlıklı ve iyi yaşam dileğiyle.

 38. Avatar

  Mehmet ali suna

  5 Kasım 2016 at 10:58

  Mrblar 34 yasımda erkeğim bir kaç yıldır bagırsaklarım tembel bu yüzden arada bir bekunis kullandım fakat bikaç gündür çok fazla agrım var bagırsaklarım agrıyor ve bu defada wc ye cıkamıyorum öksürük ve hapşururken bile basınçtan dolayı sancı yapıyor dün 5 tane birden ducalox aldım sabah wc ye çıktım fakat sanki bağırsağımda bir kutle var ve bunu dışarıya atamıyorum bu yüzdende hep agrı ve sancı var sanki gaz sıkışması gibi gazım var gibi hissediyorum fakat o kütlenin var olduğunu hissediyorum sanki onu dışarıya atsam rahatlıcam ve sorun bitecek… cvbınız için şimdiden teşekkürler

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   7 Kasım 2016 at 12:15

   Öncelikle iyi bir gastrolojik muayene gerekir.

   Sadece ilaç kullanarak tuvalete çıkmak iyi bir alışkanlık değildir, bunun yerine düzenli ve lifli gıdalar ile beslenme, her gün aynı saatlerde tuvalete çıkma alışkanlığı edinme, mümkün olduğunca sabah kahvaltılarını aynı saatte ve sabah 9’dan önce yapmaya çalışarak kahvaltı sonrası tuvalete gitme alışkanlığı edinme, yeterli su içme, yeterli sebze ve meyve yeme, öğünlerin az ve sık olması, düzenli egzersiz ya da yürüyüş ile bu durumu düzene oturtabilirsniz.

   Tembel bağırsak sendromunu bu şekilde bağırsak eğitimi vererek ve bunları yaşam tarzı haline getirerek iyileştirmek mümkündür, aksi taktirde ilerleyen yaşlarda ilaç içmeden tuvalete çıkamayacak hale gelebilirsniz, çünkü yaş ilerledikçe vücut fonksiyonlarının işleyişi de yaşlanır.

   Laksatifler ve diğer kabızlık ilaçları her gün geçtikçe durumu daha da kötüye götürebilir.

   İnsan vücudu hazıra alıştığında fonksiyonlar tembelleşir (ör, fizik tedaviler, kas çalıştırma yöntemleri ile büyük sinir hasarı olmayan hastalar kısmen ya da tamamen düzelebilmektedir ancak hiç bir girişimde bulunmayan felçli hastalar zamanla daha da yatalak hale gelmektedir, vücudun tüm fonksiyonlarını da bunun gibi düşünmek gerekir).

   Öncelikle bağırsaklara ait veya sistemik bir hastalığa bağlı bunları yaşamadığınızdan emin olmanız için daha detaylı araştırmaların yapılması gerekebilir.

   Sağlıklı besinler ile beslenme, karbonhidrat alımını azaltma, düzenli öğünler, düzenli yatıp düzenli kalkma, öğünlerin saatinin mümkün olduğunca aynı saatte olması, yeterli sebze-meyve-baklagil tüketimi, yeterli su tüketimi, hazır besinlerden mümkün olduğunca uzak durma, aşırı çay ve kahve tüketiminden kaçınma, gazlı içecek tüketimini bırakma, sigara ve alkol kullanımından kaçınma, haftanın en az 4 günü 30-40 dakikalık yürüyüş yapma gibi sağlıklı beslenme ve yaşam tarzını benimserseniz tembel bağırsak sendromundan kutulmanız da mümkün olur. Öyle hemen olmasa da 2 yıla kadar bağırsaklarınız düzelebilir.

   Sağlıklı kalmanız dileğiyle.

 39. Avatar

  İsa

  10 Kasım 2016 at 00:38

  Kızımın bağırsak tıkanıklığı var her gece sancı çekiyor ne yapmalıyım lütfen cevap yazınız

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   11 Kasım 2016 at 01:13

   En kısa zamanda bir gastroloji doktoruna gitmeniz gerekir. Bağırsak tıkanıklığının bazı sebepleri vardır.

   Sağlıklı kalmanız dileğiyle.

 40. Avatar

  Osman

  20 Kasım 2016 at 15:05

  Hocam bir ay önce karın ağrısı şikayeti ile dr a gittim ağızdan beslenme kesildi damardan antibiyotik tedavisi ile divertikülit teşhis ve tedavisi uygulandı 2 defa kolonoskopi uygulandı fakat 40 cm den fazla ilerlemedi daha sonra taburcu oldum 1 hafta sonra ankarada hacettepede kolonoskopi yapıldı ankarada yapılabildi sadece divertiküller olduğu tespit edildi daha lifli beslenme önerildi fakat büyük tuvaletimdeki incelme problemi geçmiyor ne yapabilirim

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   26 Kasım 2016 at 00:08

   Divertiküler bağırsak hastalığı, bağırsağın mukoza adı verilen iç yüzeyinin zayıfladığı ve bağırsağın bazı kısımlarında cepleşmenin olduğu fıtıklaşmalardır. Bağırsak divertikülleri sıklıkla bağırsağın sigmoid kolon adı verilen makata yakın kısmında oluşurlar. Bağırsak divertikülleri genellikle 40’lı yaşlardan sonra yaşa bağlı da görülürler.

   Bağırsak divertikülleri genellikle kramp tarzında karın ağrısına, kanamaya, delinmeye, bağırsak fitül oluşumuna, bağırsak düğümlenmesine, karında şişkinlik hissine, kabızlığa, ishale, bulantıya ve kusmaya, idrar yaparken yanmaya neden olurlar.

   Bağırsak divertiküllerinde tedavi yüksek lifli beslenme, düzenli spor yapma, iltihaplandığında antibiyotik tedavisi gibi koruyucu yöntemler uygulanır.

   Bu yöntemlerin yetmediği durumlarda cerrahi tedavi gerekebilir.

   Fakat siz bir diyetisyenden bu duruma yönelik beslenme programı alabilir ve düzenli olarak bu programı uygulayabilirsiniz, düzenli egzersizler yapabilirsiniz.

   Bunları denemenize rağmen şikayetlerinizde düzelme olmaz ise tekrar doktorunuz ile bu durumu görüşmeniz doğru olur, ancak sabırlı olmanız ve size verilen diyeti ve egzersizleri yaşam tarzı haline getirmeniz önemlidir.

   Oluşan hiç bir hasar maalesef hemen düzelmez.

   Sağlık ve iyilik dileğiyle.

 41. Avatar

  Gül

  23 Kasım 2016 at 21:11

  S,a Hocam ben 26 yaşındayım 2 kez kolonoskopi oldum.sadece 1 tane polip alındı,ve patolojide temiz çıktı,ama benim durumum çok ağırlaştı,artık normal Hayatımıda çok etkiliyo,sürekli büyük abdestim var, gidiyorum ıkınamıyorum bile ve artık kendi parmağımla boşaltımımı sağlıyorum midem hep bulanıyo gazımı çıkartırken bile zorlanıyorum halsizlik geçmiyen yorgunluğum var acaba bağırsaklarımda tıkanıklımı var ne olur bana yardımcı olun

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   25 Kasım 2016 at 23:48

   İyi bir gastroloji doktoruna gitmeniz doğru olur, çünkü bağırsak polipleri iyi huylu bile olsa tekrarlayabilir veya bu duruma neden olan başka bir tıkanıklık olabilir.

   Beslenme şekli de bağırsaklarda tembelliğe yol açabilir.

   Yani tekrar doktora gitmeniz önemlidir.

   İyilik dileğiyle.

 42. Avatar

  buket

  24 Kasım 2016 at 10:42

  Merhaba, Yaklaşık 3 yıl önce karın sol çevresinde başlayan bir karın ağrımdan dolayı tabiri caizse doktor doktor gezdiğim halde çare bulamadım.Bu ağrımdan dolayı apandisit ameliyatı dahi geçirdiysemde ağrım geçmedi, böbrek ve idrar keseme tomografi ve renkli ultrason yoluyla bakıldı herşey temiz göründü. Lakin özellikle sabah ve akşam saatlerinde özellikle kafeinli bir içecek tükettikten 20 dakika sonra inanılmaz bir sancım ve karın sol bölgesinde sertleşme oluyor 5 dakika kadar sürüp geçiyor. Aşırı halsizlik ve enerji kaybım mevcut. Bulantı kusma vb. şeyler olmuyor. FMF testi yaptırdım M694V Heterezigot mutasyonu %25-30 aralığında çıktı. Acaba fmf hastasımıyım yoksa bağırsaklarımda mı bir problem var? Teşekkür ederim.

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   26 Kasım 2016 at 13:10

   Akdeniz ateşi hastalığında bu tür şikayetler oldukça sık görülen bir durumdur.

   FMF genetik testlerinde M694V mutasyonu taranan bir mutasyondur. Genetik testler yapıldıktan sonra kişi genetik analiz bölümünden romatoloji bölümüne sevk edilir genellikle, burada gerekli araştırmalar yapılır ve hastaya kolşisin tedavisi başlanır, kolşisin tedavisi hastada bir miktar fayda sağlıyor ise, hastanın klinik muayene bulguları hastalığı işaret ediyor ise hastalığın teşhisi bu şekilde netleştirilir. Hastanın aile öyküsü, hastanın şikayetleri ve klinik muayene bulguları tanıyı doğrulamada genetik testlerden daha değerlidir.

   Akdeniz ateşi hastalığında sadece karın ağrısı olmaz genellikle ve karın bölgesi tamamen ağrır ve sancılar çoğunlukla acillik eder.

   Acillerde yapılan müdahaleye rağmen ağrılarda çok fazla bir değişiklik olmaz ve ataklar ilk gün 8-10 saat şiddetli, sonrasında biraz azalmış olarak 2-3 gün veya daha uzun sürer. Özellikle karın ağrısı atakları doğum ağrısını taklit edecek kadar şiddetli olabilir. Yapılan incelemelerde ele gelen bir bulgu yoktur genellikle, fakat atak anında hastaneye gidildiğinde ve sedimantasyon testi istendiğinde bu testin sonucunun yüksek çıkması tanıda yardımcıdır.

   Hastaya göre ve atağa göre değişmekle birlikte karın ağrısı ile birlikte eklem ağrıları, gaz şikayetleri, karın şişkinliği, ateş yükselmesi ya da titreme krizleri, bulantı ya da kusma nöbetleri, idrar veya dışkı yapamama ve daha farklı şikayetler de görülebilir.

   Atak geçtikten sonra hasta normaldir, ancak hastalarda genel halsizlik, yorgunluk, uykusuzluk hissi hastalık bir kez başladıktan sonra yaşam tarzı haline gelebilir.

   Tüm şikayetlerinizi, ne kadar sürdüğünü, nasıl başladığını, nasıl geçtiğini, ne zaman başladığını, nelerin ağrıları tetiklediğini düzgün şekilde not alarak romatoloji bölümüne gitmeniz teşhiste yardımcı olacaktır.

   Sizin anlattığınız durum mide spazmı durumuna da benzemektedir. Mide spazmına neden olan faktörler arasında aşırı stres, heyecan, bazı yemekler ve aşırı yemek yeme, mide ülseri, kronik gastrit, kafeinli içecekler, ağır travmalar, çiğ yenen sebze ve meyveler, uzun süren kabızlıklar veya ishaller, besin alerjileri, adet dönemleri gibi faktörler vardır. Besin alerjiniz olabilir ve bunun çözülmesi için alerji immünoloji bölümüne gitmeniz gerekir. Gastrit, ülser gibi mide hastalıklarınız için de gastroloji doktoruna gitmeniz gerekir.

   Mide spazmı ve mide spazmına neden olan durumlar sizin şikayetlerinize daha yakın ihtimallerdir.

   Yine mide ülserine veya gastrite safra taşlarının, safra poliplerinin yapacağı tıkanıklık da sebep olabilir. Pankreas taşı, kronik pankreas iltihabı gibi durumlarda da bu tür ağrılar olabilir.

   Akdeniz ateşi (FMF) hastalığının belirtileri hakkında daha fazla bilgiyi altta verilen linkten ulaşabilirsiniz.

   http://www.saglikocagim.net/ailevi-akdeniz-atesi-fmf-hastaligi-belirtileri/

   Sağlık ve iyilik dileğiyle.

 43. Avatar

  Gulizar

  30 Kasım 2016 at 11:09

  Merhaba benim kizim 8 yasinda ve buyuk abtestini tutamiyo kabizlik yok karin agrisi var doktor bagirsak tikanikligi dedi ilac verdi ama 10 gundur kullaniyo hala ayni degismedi ne yapabilirim nasil tedavi olur ve bu durum ciddimi tskr.

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   2 Aralık 2016 at 12:41

   Bağırsak tıkanıklığı olan hastalarda daha çok kabızlık olur.

   Bağırsak enfeksiyonu olabilir bu durum.

   Gastroenterit denilen bağırsak enfeksiyonu olabilir.

   Bağırsak parazitlerine bağlı olabilir.

   İrritabl bağırsak sendromu olabilir ki irritabl bağırsak sendromunun altında yatan başka hastalıklar da vardır.

   Dışkı tahlili yapılması daha doğru olur.

   İyi bir gastroloji doktoruna gitmeniz önemlidir.

   Sağlık dileğiyle.

   • Avatar

    elif

    11 Aralık 2016 at 14:59

    Merhaba bende kaç aydir kabizlik ve şişkinlik var bugünlerde karnimin sol tarafında agri yemekten sonra başlıyor damar atarak basliyor büyük abdestte daralma kabizlik devamli tuvalet ihtiyacı hemoroitimde agriyor kan ve ultrasyonda cikarmi

    • Sağlık Ocağım

     Sağlık Ocağım

     13 Aralık 2016 at 09:55

     Mezenterik arter sendromu olabilir.

     Apandisit (ağandis iltihabı) olabilir.

     Hemoroid daha önceden vardı ise bunlar büyümüş ya da iltihaplanmış olabilir.

     Bağırsak polipleri olabilir.

     Bağırsak iltihabı olabilir.

     Bağırsak divertikülleri olabilir.

     Bu kadar uzun süren ağrılar ihmal edilmemelidir.

     Bir gastroloji doktoruna gitmeniz gerekir.

     Sağlıklı kalmanız dileğiyle.

 44. Avatar

  Metin

  15 Aralık 2016 at 01:41

  Kullandığım bir ilaçtan sonra bir haftadır tuvalete gidemiyorum Karnım çok şişiyor ve mide bulantısı ve gegirme oluyor

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   17 Aralık 2016 at 15:44

   İlaçların faydalarının yanı sıra birçok yan etkileri de vardır. Kullandığınız ilaca bağlı yan etkiler değişebilir. Ayrıca ilacı ne için kullandığınıza bağlı olarak durumun nedeni hastalığınız da olabilir. Bir hafta tuvalete çıkamama ihmal edilecek bir durum değildir ve zehirlenebilirsiniz. En kısa zamanda bir gastroloji doktoruna gitmeniz önemlidir.

   Geçmiş olsun.

 45. Avatar

  su

  18 Aralık 2016 at 22:32

  Merhaba Hocam,
  Yaklaşık 3 yıldır büyük tuvaletimi yapmakta çok zorlanıyorum.Yapsamda çok az bazende hiç yapamadan tuvaletten çıkıyorum.Herhangi ameliyat geçirmedim karnım sürekli şiş duruyor.Bir çok doktora gittim tam olarak teşhis konulmadı. Yapmaya çalışırken ağrı çekmiyorum ayrıca yaparken sanki bir şey dışkıyı tutuyor çıkmıyor tuvaletim gelmesine rağmen.
  -Makat çatlağı olabilir mi?
  -Öyleyse ne yapmak gerekli?
  NOT : Lifli gıda tüketiyorum.
  Teşekkürler

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   20 Aralık 2016 at 23:00

   Kronik kabızlığın birçok nedeni olabilir. Tam teşhis için genellikle kolonoskopi yapılması gerekir. Fakat kolonoskopide de bir şey çıkmadı ise bu durum sistemik hastalıkların sebep olduğu sindirim sistemi sorunlarından olabilir.

   Makatta çatlak (anal fissür) belirtileri arasında dışkılama sırasında yırtılma hissi, birkaç damla kan gelmesi, şiddetli ağrı, kaşıntı, akıntı ve apse gelişimi gibi belirtiler vardır.

   Bu durum bağırsak tembelliğine bağlı, megakolon gelişmesine bağlı, bağırsak içi yapışıklıklara bağlı, bazı sistemik hastalıklara bağlı da olabilir.

   İyi bir gastroloji doktoruna gitmeniz ve gerekli tetkiklerin yapılması faydalı olur.

 46. Avatar

  Suayip

  25 Aralık 2016 at 19:35

  Merhaba benim 5 aylık bir bebeğim var bugün doktor bağırsakları da tıkanıklık var dedi kötü birsey olma ihtimali ne kadar düzelir mi ne yapmalıyım yarın genel cerrahi gösteriçem cevap verirseniz sevinirim kafam çok karışık

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   27 Aralık 2016 at 13:18

   Bebeklerde bağırsak tıkanıklığının farklı nedenleri olabilir; yenidoğan döneminde mekonyuma bağlı bağırsak tıkanması olabilir, doğumsal bağırsak kusurları tıkanmaya neden olabilir, imperfore anüs tıkanmaya neden olabilir, toksik megakolon bebeklerde bağırsak tıkanmasına neden olabilir, kistik fibrozis tıkanmaya neden olabilir, göbek ve kasık fıtıklarına bağlı bağırsak tıkanması olabilir.

   Nedene göre tedavi yöntemi değişebilir. Bu durum için çocuk gastroloğuna gitmek de gerekebilir. Bazı durumların acil tedavi edilmesi gerekir, bu nedenle ihmal edilmemelidir.

   Geçmiş olması dileğiyle.

 47. Avatar

  sinan

  4 Ocak 2017 at 13:41

  Merhabalar,
  Yaklasik 1 hafta once siddetli karin agrisi sikayeti ile doktora gittim.yapilan tetkikler sonucunda ince bagirsakta 3,5 cm daralma oldugu soylendi 4 gun hastanedevyattim tedavi sonucu acildigi soylendi acaba tekrar edermi yada ameliyata gerek olurmu

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   5 Ocak 2017 at 23:29

   İnce bağırsakların en sık cerrahi gerektiren hastalığı ince bağırsak tıkanmasıdır. İnce bağırsaklarda tıkanmaya neden olan faktörler arasında daha önce geçirilen karın içi cerrahi bir işleme bağlı veya bir hastalığa bağlı bağırsak yapışıklığı, fıtıklar, malign hastalıklar, crohn hastalığı ve bağırsak dönmesi vardır.

   Sizdeki durum bağırsak yapışıklığı (adezyon) olabilir. Adezyonlar sonucu oluşan bağırsak daralmalarında ya da tıkanmalarında erken teşhis ve tedavi, medikal tedavinin başarı oranını arttırır.

   Tıkanmanın veya daralmanın sebebine göre tekrarlayıp tekrarlamayacağı veya gidişatın ne olacağı değişiklik gösterir, bu nedenle bu durumun takibi önemlidir.

   Ayrıca darlığın neden oluştuğunu doktorunuzdan öğrenmeniz gerekir. Eğer darlığın nedeni tam olarak bilinmiyor ise daha detaylı araştırma gerekebilir.

   Geçmiş olsun.

 48. Avatar

  Oğuz

  5 Ocak 2017 at 20:43

  Merhaba,

  Daha önce safra kesemde bulunan taşlar nedeniyle safra kesesi ameliyatı oldum. Bu taşlar ameliyattan önce safra kanalına çıkmıştı. Acaba kanala çıkan taşların bağırsakta tıkanıklık yapması mümkün müdür? Kabızlık ve bağırsakta gerginlik gibi şikayetlerim var

  Şimdiden cevabınız için teşekkür ederim.

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   7 Ocak 2017 at 15:25

   Safra taşları kalın bağırsakta tıkanmaya neden olmaz fakat geçirilen operasyon sonucu karın içi yaşıklıkları oluşabilir ve karın içi yapışıklıkları bağırsak tıkanmasına ve kabızlığa neden olan önemli bir etkendir.

   Kolesistektomi ameliyatından sonra hastanın belli aralıklar ile gelişebilecek komplikasyonlara karşı izlenmesi önemlidir, çünkü bu ameliyatın da erken evre ve geç evre olmak üzere komplikasyonları vardır. Gastroloji doktorunuza gitmeniz faydalı olur. İltihabi bir durum olabilir de.

   Yine safra kanalını tıkayan bir sebep veya taş kolesistit gelişmesine neden olabilir ve bu durum tüm abdomende (karın bölgesinde) yaygın inflamasyona (yangıya) sebep olabilir ve bu tür bir durum nedeni ile karında gerginlik, ağrılar gelişebilir.

   Kolesistektomi ameliyatı geçirmiş hastalarda ilk 2 yıl içinde koledok (safra kanalı) taşına rastlanabilir ve bu taşlar ameliyat sırasında gözden kaçmış sekonder taşlar olarak adlandırılır. 2 yıl sonrasında da koledokta primer (ameliyattan sonra oluşan) taşlar görülebilir.

   Koledok (safra kanalı) taşları pankreas iltihabına neden olabilir ve bu durumun tedavisi gerekir.

   Kısacası doktora gitmek ve şikayetlerinizi doğru anlatmak önemlidir (mümkünse ameliyatı yapan doktorunuza gitmeniz daha faydalı olur).

   Sağlık ve iyilik dileğiyle.

 49. Avatar

  Burcu

  7 Ocak 2017 at 22:15

  Sol taraf agrisi ile acil doktoruna gitmistim bagirsak enfeksiyonu dediler ve antibiyotik yazdılar. Sonra azalsada agrilarim.gaz agrilarim ve yemekten sonraki şişlik gecmedi. Cekilen ultrasyonda sol parakolik paraumblikal seviyede bagirsak anslarinda peristaltizm ve duvar ekojenite artışı (inflamatuar barsak hastaligi) yaziyor. Suan da 3 gundur her gün en az on kere olmak uzere ishal yapiyorum ve gecen haftalarda ara ara çıkan hafif atesim vardi. Sezeryan dogum yapali 5 yıl oluyor yapisiklik olsa simdiye kadr belirti vermez miydi ve hastalıgim ne cok merak ediyorum ultrasyon sonucumu yorumlarsaniz cok sevinirim.

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   13 Ocak 2017 at 01:30

   Ultrason sonucunda parantez içinde inflamatuvar bağırsak hastalığını belirtmişler.

   İnflamatuvar bağırsak hastalığı, nedeni tam anlaşılmamış aktif dönemler ve sakinleşme dönemleri ile seyir gösteren bir bağırsak hastalığıdır. İnflamatuvar bağırsak hastalıkları Crohn hastalığı, ülseratif kolit, indetermine kolit gibi hastalıklar ile ortaya çıkabilir. İnflamatuvar bağırsak hastalıkları genetik faktörler ile, mikrobiyal faktörler ile, immün reaksiyon ile, çevresel tetikleyiciler ile gelişebilir.

   Crohn hastalığına bağlı olabilir. Akdeniz ateşi hastalığına bağlı olabilir, ülseratif kolite bağlı olabilir, alınan besinlere karşı immün sistemin yanıtı olabilir, D vitamini eksikliğine bağlı olabilir, bazı enfeksiyonlara bağlı olabilir. Bu hastalıkta beslenmenin düzenlenmesi de önemlidir.

   Bu duruma sebep olan faktörün araştırma hastanesinde araştırılması daha uygun olur. Neden bulunmadan ve neden yönelik tedavi uygulanmadan tedavi görmek işe yaramayabilir.

   Sağlıklı kalmanız dileğiyle.

 50. Avatar

  Ezgi

  12 Ocak 2017 at 15:09

  Merhaba. Annem 8 ay arayla bağırsak delinmesi, tıkanması gibi nedenlerden dolayı 2 kez bağırsak ameliyatı oldu en son ameliyatını 5 ay önce oldu 4 gün önce de aynı şikayetlerden dolayı hastaneye geldiğimizde bize tekrar bağırsak yapışıklığı olduğu söylendi şuan ilaç tedavisiyle açmaya çalışıyorlar ama son 2 gündür şiddetli kusması ve tuvalete çıkamama gibi şikayetleri var doktor tekrar ameliyat olma ihtimali olduğunu söyledi , 2 ameliyatını da Tokat Devlet hastanesinde oldu bu size sorum şu bu durumun tekrarlamasında ameliyata giren doktorun payı var mıdır ve daha iyi bir doktora gitsek bu durumun sonlanması mümkün mü ?

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   15 Ocak 2017 at 00:23

   Bunların altında yatan başka bir hastalık olabilir. Bir araştırma ya da üniversite hastanesine gitmeniz belki daha doğru olur.

   Karın bölgesinde uygulanan herhangi bir cerrahi yöntemden sonra bağırsak yapışıklığı sık görülür. Fakat tekrar tekrar yapışıklık gelişmesinin nedeni başka bir sorundan da kaynaklanabilir.

   Karın içi yapışıklıkların nedenleri arasında peritonit (karın zarı iltihabı), endometriyozis, pelvik inflamatuar hastalık, inflamatuar bağırsak hastalığına neden olabilen sistemik hastalıklar, uzun süren periton diyaliz tedavisi, enfeksiyonlar, radyoterapi tedavisi, kötü huylu hastalıklar, cerrahi girişimler, kimyasal faktörler gibi nedenler olabilir.

   Üniversite hastanesi gibi bir hastaneye götürmek faydalı olabilir. Asıl nedenin araştırılması gerekebilir. Ayrıca cerrahi teknik de tekrar yapışıklığın oluşmasını önlemede önemlidir. İmkanların daha iyi olması tekrar yapışıklığın önlenmesinde faydalı olabilir.

   İyilik dileğiyle.

 51. Avatar

  Didem

  13 Ocak 2017 at 22:52

  Merhabalar benim sorunum gobegimin ustu gogus altindaki orta bolum kabarik ve sis ve orda bisey beni rahatsiz ediyo ici aciyo gaz proplemim ic bulantisi gurultu hafif olsada yukari almada oluyo sanki kalbe baski yapiyo nefes sorunuda halsizlikde oluyo buarada tiroid rahatsizligim var simdiden tesekkurler.

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   16 Ocak 2017 at 23:29

   Şişlik dediğiniz durum deri üzerinde bir şişlik mi, yoksa içeride olan kitle gibi bir şişlik mi? çok anlaşılmamış.

   Fakat bu durum gaz sıkışması, mide problemi, bağırsak problemi olabilir, bezoar olabilir, karaciğer büyümesi olabilir, bazı yumurtalık kistlerinin neden olduğu bir durum olabilir, böbrek tümörlerine bağlı olabilir.

   En doğrusu bir iç hastalıkları uzmanına ya da gastroloji uzmanına bir an önce muayene olmanız, şikayetlerinizi doğru anlatmanız ve gereken tetkiklerin yapılmasıdır.

   İyi sonuçlar almanız dileğiyle.

 52. Avatar

  Fatih

  15 Ocak 2017 at 16:44

  Merhabalar 4 gün önce 3 aylık erkek bebeğim kasık fıtığı ameliyatı oldu ameliyat günü ve sonraki gün bi sıkıntı yaşamadık alttanda gaz ve kaka rahat çıktı fakat dün ve bu gün fışkırır tarzda kusuyor nerdeyse memeyi emdiği an kusuyor süt bebeği karnını sıvazlıyınca kıvranmaya başlıyor günde 2 defa kaka yapardı bu gün hiç yapmadı sürekli huzursuz normalde kolik bi bebek ona yordum ama başka bişi var karnıyla oynamaya başlayınca çok huzursuz oluyor kusması peynir kıvamıda değil sıvı acaba ameliyat sonrası veya anestezi sonrası olası bir komplikasyonmu başka bi sebepmi var olabilir teşekkürler

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   19 Ocak 2017 at 00:38

   Ameliyat nedeni ile enfeksiyon oluşmuş olabilir. Anestezinin de etkileri olabilir. Anestezik maddeye karşı alerjik reaksiyon olabilir.

   Doktorunuza kontrole götürmeniz de fayda vardır.

   Geçmiş olsun.

 53. Avatar

  Betül

  16 Ocak 2017 at 20:57

  Meraba, ilk ameliyatimı 6 aylıkken bagirsak tikanikligindan dolayi gecirmisim.cocukluktan bu yana kilo alamama, surekli kabizlik yasiyorum23 yasindayim ve son 3 yıldirda 4 kez bagirsaktan ameliyat gecirdim(bagirsak tikanikligi,daralmasi) simdide yapisikliklar oldugu soyleniyo..ama yapisikliklara mudahele edilenedigini bu iyice kötüye göturdugunu soylediler ancak bi tıkaniklikta mudahale edilebilirmis..sikayetlerim surekli kabizlik,siskinlik ve agri..bunun kesin bi tedavisi yokmu acaba? Iyi günler…

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   19 Ocak 2017 at 11:01

   Bağırsak tıkanmasının, bağırsak yapışıklığının altta yatan nedenleri vardır. Bağırsak tıkanması bağırsaklarda yapışıklık olduğu için de olur. Bağırsak yapışıklıkları geçirilen cerrahi operasyonlardan da kaynaklanır. Bu her iki duruma irritabl bağırsak sendromu, sistemik bir hastalık, crohn hastalığı, bağırsak damarlarıyla ilgili sorunlar, ülseratif kolit, kronik kabızlık, beslenme şekli gibi durumlar da neden olabilir. Belki altta yatan nedenin araştırılması gerekebilir, bu nedenle bir araştırma hastanesinde bu durumun araştırılması faydalı olur.

   Geçmiş olsun.

 54. Avatar

  Recep

  17 Ocak 2017 at 01:36

  Merhaba hocam 22 yaşındayım sürekli gaz problemin var çok berbat koyuyor dışkı rengi siyat , yeşil ve sürekli keçi dışkısı gibi çıkıyor bazen çok sancı yapıyor en son geçen hafta sancım oldu bi saat sürdü sırtıma kasıklarıma ve makatıma atan bi sancı bu rahatsızlık beni korkutuyor lütfen yardımcı olun

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   18 Ocak 2017 at 00:23

   Bu durum bağırsakta bir enfeksiyon varlığında olabilir, İrritabl bağırsak sendromu olabilir ki, irritabl bağırsak sendromuna neden olan bazı sistemik hastalıklar da vardır, spastik kolit olabilir, bu tür bir durum Akdeniz ateşi hastalığı, crohn hastalığı, kansızlık gibi durumlara bağlı olabilir.

   Bir gastroloji doktoruna gitmeniz doğru olur. İhmal etmemenizde fayda vardır.

   İyi sonuçlar almanız dileğiyle.

 55. Avatar

  Tr

  21 Ocak 2017 at 21:27

  Anladığım şudur: insanların %75’inde sindirim özellikle bağırsak bozukluğu var ve insanlar 10’larca defa hastaneye gittikleri halde iyileşememişler. 1-Kronik zehirlenmemi geçiriyoruz (gıdalarda belirlenmeyen zehir ve bakterilermi var?) 2-Sindirim hastalıklarında Hastane başarısı %7 (Doktorlar papağan olmuşlar) ve ”hakiki doktor sayısı %3”.

 56. Avatar

  Ferdi

  28 Ocak 2017 at 17:53

  Öncelikle tüm hastalara allahtan acil şifalar dilerim benim oğlum ameliyat oldu bağırsak tıkanıklığı nedeniyle üç kez ameliyat oldu şimdi yoğun bakım ünitesinde bekletiliyor hoca kakasını yapması gerektiğini söyledi oğlum 13 aylık 26 Ocak Perşembe günü ameliyat oldu kakasını yapması kaç gün beklenebilir beslenmesi sadece damar yoluyla yapılmaktadır

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   31 Ocak 2017 at 20:35

   Bağırsak tıkanmasına neden olabilecek birçok faktör vardır. Üç kez ameliyat geçirmiş, ameliyatta hangi yöntemler uygulanmış, sorun neydi bunu en iyi doktorlarınız biliyor olmalı, bu nedenle bunu doktorlarınız bilmiyor ve bekliyorlar ise buradan bir şey söylemek zordur.

   Her ameliyatın ve her hastalığın çeşitli komplikasyonları vardır.

   İyilik dileğiyle.

 57. Avatar

  Derya

  5 Şubat 2017 at 05:06

  İyi geceler benim kızım 7 yaşında. Salı günü karın ağrısı vardı üzerine o akşam 4 defa kustu ama ateş yok. Daha sonra karın ağrısı devam etti doktora gittik bişey bulamadılar ultrason rontgen çekildi kan ve idrar tahlili yapıldı. İdrarda 8-10 lökosit görüldü sadece. Kandada biraz enfeksiyon. Ama yine ateş yok. Gün içinde bişeyler yerse (genel olarak iştah yok) aksam mutlaka karın ağrısının üzerine kusuyor. Ve bugün 5.gün hala kakasını yapmadı. Ki benim kızıma hassas bağırsak sendromu teshisi kondu 3.5 yaşında her yemekten sonra mutlaka büyük tuvaletin çıkan bir çocuktu. Şimdi ben çocuğumu pediatrik gastroentereloji bölümüne goturmeliyim tekrar dimi.neler yapılması gerekiyor ve Size göre bu rahatsizliklarinin sebebi ne olabilir teşekkürler

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   9 Şubat 2017 at 17:03

   Bir tıkanma olmuş olabilir veya hassas bağırsak sendromunun altında yatan sistemik bir hastalık varsa buna bağlı şikayetler de olabilir, çünkü bu sendroma neden olan başka hastalıklar olabilir. Bunların da araştırılması gerekir. Hassas bağırsak sendromu kabızlığa da neden olmaktadır (yani bu durum dönem dönem değişiklik gösterebilir). Hassas bağırsak sendromu ayrıca irritabl bağırsak sendromu olarak da adlandırılır.

   Ayrıca irritabl bağırsak sendromu detaylı araştırılması ve bazı hastalıklardan ayırt edilmesi gereken bir durumdur.

   İRRİTABL BAĞIRSAK SENDROMUNUN AYIRICI TANISINDA, çölyak hastalığı, inflamatuvar bağırsak hastalıkları, emilim bozukluğu sendromları, gastroenterit, ilaç kullanımı, anksiyete, depresyon gibi psikolojik hastalıklar, diyabetis mellitus, hipertiroidi, laktaz intoleransı, safra yolu hastalıkları, peptik ülser gibi durumlar ayırıcı tanıda önemlidir (yani bu hastalıkların belirtileri ile karıştırılabilir).

   Kızınızda gıda intoleransı olabilir.

   Bütün bunlar için farklı testlerin de yapılması gerekebilir.

   Bir araştırma hastanesinin gastroentroloji bölümüne gitmek belki daha doğru olur.

   Ayrıca Akdeniz ateşi gibi bir sistemik hastalıkta da bu tür şikayetler görülebilir. Crohn hastalığında görülebilir.

   Sağlık dileğiyle.

 58. Avatar

  İlara Erdener

  5 Şubat 2017 at 21:40

  Merhaba,

  Ben 40 yaşındayım. Doğuştan kifoskolyoz hastasıyım, 7 ameliyat sonunda ev içinde çok az değnekle adım atıyorum ve tekerlekli sandalye kullanıyorum. 2 sene önce sol böbreğim taşla dolu olması nedeniyle alındı. Akciğer kapasitemin düşük olması ve tekrar ameliyat kaldıramayacağım düşüncesiyle aynı ameliyatta safra kesemde taştan dolayı alındı. Bu ameliyat için karın bölgem açıldı. O günden sonra bağırsaklarımla sorunum hiç bitmedi. 2 senedir tuvalete çıkmakta çok zorlanıyorum. Çok fazla kilo kaybettim. Sonunda 15 gün önce karın ağrısı ve kusma nedeniyle hastaneye gittik ve bana sub ileus teşhisi kondu. Nazogastrik sonda takıldı ve serum tedavisi başlandı. Son olarak 6. Gün ağızdan verilen ilaçlı su ile BT çekildi. BT için verilen ilaç sonrasında tuvalete çıktım ve doktor yapışıklığın düzeldiğini söyledi. Ancak sahip olduğum diğer hastalıklarım nedeniyle çok zor bir süreç oldu ve bu süreç hala devam ediyor. Özellikle tek böbreğim olduğu için ilaçlar çok etkiledi. Eve geldik ama ben büyük korkular içindeyim. Birşeyler yemekten çok korkuyorum. Hatta ne yiyeceğimi bile bilmiyorum. Her an tekrar olmasından korkuyorum. Acaba ne yapabilirim? Neler yemeliyim ya da neleri hiç yememeliyim? Kimi posalı ye diyor kimi posalı yeme tıkanıklık olur diyor. Birde ananas suyunu bir araştırmada okumuştum. % saf ve katkısız olarak kutuda hazır satılanlardan alsam olur mu acaba? Ayrıca hastalara bu kadar sabırla, açıklayarak cevap verdiğiniz çok teşekkür ederim.

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   9 Şubat 2017 at 16:28

   Birden çok problem ve birden çok ameliyat öyküsü var, bu nedenle buradan bir şey söylemek doğru olmaz. Bunu sizin bu durumlarınızın takibini yapan doktorunuza sormanız ve beslenme şekliniz hakkında onlardan ya da bir diyetisyenden bilgi almanız daha doğru olur.

   İyilik dileğiyle.

 59. Avatar

  Enginbey

  9 Şubat 2017 at 22:04

  kardeşimde olmuştu bağırsak tıkanıklığı sıkıntılı bir durum allah kimseye göstermesin

 60. Avatar

  Mahmut

  16 Şubat 2017 at 12:25

  İyi günler efendim
  33 yaşındayım Yaklaşık 2 aydır büyük tuvalet sorunu yaşıyorum özür dilerim ama 3 aydan beri büyük tuvaletim çok ince bir şekilde geliyor, rektumdan yıkama yaptım ama düzelmedi 🙁 yardımcı olursanız sevinirim.

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   18 Şubat 2017 at 22:34

   İrritabl bağırsak sendromu olabilir ve irritabl bağırsak sendromunun altında yatan başka hastalıklar da olabilir, bu nedenle gastroloji alanında gerekli araştırmaların yapılması önemlidir. Hemoroid olabilir. Safra ile ilgili bir durum olabilir. Anal fissür olabilir. Bağırsak tümörü, polipleri gibi bir durum olabilir. Kronik kabızlık olabilir. Bağırsak enfeksiyonuna bağlı olabilir.

   Bir gastroloji doktoruna gitmeniz önemlidir.

   İyi sonuçlar almanız dileğiyle.

 61. Avatar

  Ferhat

  27 Şubat 2017 at 12:43

  Me4habalar hocqm benim sikayetim 2 aydir geçmek bilmeyen öğürme ve iştahsizlik ilk
  Kan idrar buyuk abdest sonuclari temiz dedi
  Endoskopi cektir dedi oda temiz cıkti
  Ultrasonla sadece karnima falan baktilar oda temiz cikti
  Sonuclarimi gormek icin bakmaya gittigimde candida goruldu yaziyor
  Ne yapayim hocam aniden öğürüyorum istahsizliktan dolayi yorgun argın dustum

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   3 Mart 2017 at 11:48

   Doktorunuzla bu durumu değerlendirmeniz gerekir, candida bir enfeksiyondur, bu nedenle tedavi gerektirir. Doktora tekrar sonuçlarınız ile birlikte (gastrolji doktoruna) gitmeniz gerekir. Sonuçlara göre doktorunuz uygun tedaviyi verecektir.

   Anlatımda bir karışıklık var gibi, hem temiz çıktı hem de candida görüldü demişsiniz.

   Bu durumu tekrar doktorunuza danışmanız daha doğru olur.

   Sağlıklı yaşam dileğiyle.

 62. Avatar

  Hicret

  7 Mart 2017 at 20:57

  Iyi aksam lar benim yegenimim de henuz imi yasinda ve ust bagirsaginin tikali oldugu soylendi cok riskli bi durummudur nasiil sonuclar doğurur aceba nasil onlenebilir yardimci olursaniz cok sevinirim

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   14 Mart 2017 at 19:59

   Bağırsak tıkanıklıkları (bağırsak obstrüksiyonları); inca bağırsak tıkanması, kalın bağırsak tıkanması, paralitik ileus, kolonik pseudo-obstrüksiyon şeklinde değerlendirilir.

   BAĞIRSAK TIKANMASINA NEDEN OLABİLECEK ETKENLERE GELİNCE; mekonyum, kabızlık, safra taşları, feçes, baryum, bezoar, parazit, doğumsal atreziler, doğumsal darlıklar, imperfore anüs, meckel divertikülü, travmatik olaylar, divertikülit, Crohn hastalığı, ülseratif kolit, tümörler, polipler, adezyonlar, fıtıklar, bağırsak dışı kitleler gibi birçok etken olabilir. Bu nedenle nedene yönelik tedaviler ve nedene yönelik korunma yöntemleri değişiklik gösterebilir.

   Doktorunuz size bilgi verecektir.

   Geçmiş olsun.

 63. Avatar

  Gülay

  25 Mart 2017 at 19:07

  Merhaba. Benim 1 aydır geçmeyen karın şişliğim var ve dışkımı yapamıyorum sanki hiç gelmiyo gelse bile çok az ishal kabızlık arasında gibi oluyor idrarım gdiğinde ise karnımda büyük bir şişlik oluşuyo daha önceleri sabahları karnım dümdüz olurdu şimdi ise şiş. Birde bağırsajlarımdan hiç ses gelmiyor

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   30 Mart 2017 at 11:58

   Anlattığınız şikayetlerin altında yatan birden çok neden olabilir. İdrar yolu enfeksiyonu olabilir, böbrekler ile ilgili bir sorun olabilir, bağırsak yapışıklığı olabilir, Crohn hastalığı gibi bir hastalık olabilir, irritabl bağırsak hastalığı ve bu hastalığa neden olabilen başka hastalıklar olabilir, mesane ile ilgili bir problem olabilir, bağırsak enfeksiyonu gibi bir durum olabilir, başka bir sistemik hastalığa bağlı olabilir, bağırsak fıtığı gibi bir durum olabilir. Yani anlattığınız bu durumun farklı sebepleri olabilir. Hem bağırsaklar ile ilgili hem de ürolojik bir problem olabilir.

   Gastrolojik, ürolojik olarak değerlendirmeler yapılması önemlidir, eğer buralardan bir sonuç alınmaz ise sistemik bir hastalığın araştırılması gerekebilir.

   İhmal etmemeniz önemlidir.

   Sağlıklı kalmanız dileğiyle.

 64. Avatar

  şehmus

  11 Nisan 2017 at 10:35

  merhaba kolay gelsin 3gündür ince bağirsağim ağriyor acile gittim bişey yok dedikan idrar tahlili aldi sonucta bışey çıkmadi şimdi ise bağirsaklarim halen ağrıyor ağkam çok ağrı yapıyor sola doğndugumde sağa dondugumde sanki boşluk var doluyor dolum esnasinda çok fena ağrı yapıyor çevap verirseniz açil cook sevinirimğ

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   14 Nisan 2017 at 01:28

   Acil serviste birçok durum anlaşılmayabilir, bu nedenle bir gastroloji doktoruna başvurmanız en uygunudur.

   Sağlıklı kalmanız dileğiyle.

 65. Avatar

  tahir aslan

  11 Nisan 2017 at 16:34

  merhaba benim yemek yedikten sonra 4 -5 saat sonra . mangal felan yediğmde 8 – ila 12 saat sonra. şiddetli şekilde 3 ila 5 saat ağrıyor yerimde duramıyorum acıdan. bende reflü ve gastritte var 5 yıldır. 10 -12 aydır nexium 40 mg ilaç kullanıyorum .
  bu ağrılar son 2 aydır çok sıklaştı. ve artık haftada 2 – 3 defa olmaya başladı.daha öncede çok fenalaştım acile bile gittim .
  doktor röntken ve kan tahlili istedi ama senin bişeyin yok dedi gaz var dedi . bi iğne vurdu gönderdi. bu ağrılar devam etti işte dün tekrar dahiliyeye gittim . doktor gaz giderici felan yazdı 2 kullandım ama hiç fayda etmedi ağrılar halen devam ediyor. ne olabilir bu teşekkürler.

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   14 Nisan 2017 at 02:11

   Bu tür bir ağrı ve acil serviste bir şey denilmemesi ve aşırı gaz var denilmesi, ağrılarınız dayanılmayacak kadar şiddetli ise, 4-5 saat boyunca şiddetli devam ediyor ise, ağrı kesici bile fayda etmiyor ise, yaşınız 30-35’den büyük değilse (bu durum bir ihtimal FMF hastalığı olabilir). Bunu kendiniz araştırabilir ve durumunuzu bu hastalık ile karşılaştırabilirsiniz. Bu tür bir durum romatoloji ve genetik bölümlerinde araştırılır.

   Fakat gastrit, reflü gibi durumlarda ağır yemeklerden sonra sindirme sorununa sebep olarak bu tür ağrılara ve aşırı gaz birikimine neden olabilir ve reflüsü ve gastriti olan kişilerin yaşam boyu bazı beslenme kurallarına dikkat etmesi gerekebilir, çünkü gastrit tekrarlayıcıdır ve gastrit tekrarladığında reflü de azıtır.

   Yine safra ile ilgili sorunlar da sindirme problemlerine sebep olarak yağlı yemekler sonrası ciddi rahatsızlıklara yol açabilir. Yemek sonrası en az 2-3 saat beklemeden yatmak, uzanmak gibi durumlar bu ağrıları şiddetlendirebilir. Alerjik sebepler veya gıda intoleransı gibi durumlar da bu tür sorunlara yol açabilir.

   Bu kadar uzun süren şikayetlerin altında yatan sistemik bir hastalık ya da diğer sebepler araştırma bölümlerinde araştırılır genellikle.

   Midenin durumu için tekrar gastroloji doktorunuza gitmeniz gerekebilir.

   Sağlıklı kalmanız dileğiyle.

 66. Avatar

  samed

  4 Mayıs 2017 at 07:22

  Merhaba yeşil caý fazla tuketildiğinde veya sebze meyve bağırsak tembelliğine neden olur mu?

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   7 Mayıs 2017 at 15:15

   Bağırsak tembelliğine neden olabilen sindirim sistemi ile ilgili başka nedenler olabileceği gibi, sistemik başka hastalıklar da neden olabilir. Bağırsak tembelliğine yanlış beslenme tarzı, yanlış yaşam tarzı, tuvalet alışkanlıkları, çalışma koşulları, az su tüketimi, hareketsiz yaşam gibi birçok kişisel faktör de neden olabilir. Çayın her türlüsü fazla tüketildiğinde kabızlığa neden olabilir. Çayın içinde bulunan tanen maddesi ishale iyi geldiği için ishal problemi olduğunda bile demli çay içilmesi önerilir (bitkisel yöntem olarak). Bu nedenle çayın yeşilinin de siyahının da içinde tanen maddesi vardır ve aşırı tüketildiğinde (özellikle bağırsak problemi olanlarda) kabızlığa neden olabilir. Ayrı çayın içinde bulunan kafein de kabızlığa neden olabilir. Yani her bitki her insanda aynı etkiyi göstermeyebilir ya da aynı yararı sağlamayabilir.

   Tek yönlü beslenmede tembel bağırsak hastalığına neden olabilir. Günlük öğünlerde ve öğün aralarında sebze, meyve, yeşillik, baklagiller, proteinler, kaliteli karbonhidrat gibi yeterli oranda ve dengeli olarak tüketilmesi gerekir, tuvalete çıkma saatleri her gün aynı saatlerde alıştırmak gerekir, yeterli su tüketmek gerekir, öğünler mümkün olduğunca aynı saatlerde olması gerekir, özellikle her sabah kahvaltının aynı saatlerde olması ve kahvaltı sonrası ilk tuvalet geldiğinde ihmal etmeden gitmek bu bağırsak tembelliğini önlemede faydalı olur, büyük abdest ertelendikçe bağırsak tembelleşir. Bu nedenle mümkün olduğunca büyük abdest ertelenmemelidir. Aşırı kalitesiz karbonhidrat tüketiminden de kaçınmak gerekir.

   Eğer altta yatan bir hastalık yoksa (sorun sadece beslenme ise) bir diyetisyen yardımı almanızda fayda vardır. Fakat kabızlık birçok sağlık problemine bağlı olabilen bir durumdur. Bu nedenle öncelikle bir gastroloji bölümüne gitmek gerekir. Kan değerlerinin incelenmesi gerekir (kansızlık ve diğer bazı vitamin ve mineral eksiklikleri de kabızlığa neden olur).

   Sağlıklı kalmanız dileğiyle.

 67. Avatar

  Özlem

  17 Mayıs 2017 at 17:01

  Merhaba ben 13 yaşındayım bugün sırt ve bel ağrısı şikayeti ile doktora gittim idrar tahlili ve röntgen çektirdim idrar temiz çıktı röntgen de bagirsakta kaka var dediler lavman 133 ml bir ilaç verdi suan ilacı kullanmadım ama yaşımdan dolayi bir sorun olur mu ameliyat gerektiren bişey var mı

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   21 Mayıs 2017 at 00:18

   Bahsettiğiniz durum taşlaşmış dışkı ise ve bağırsakta tıkanmaya yol açmış ise doktorunuzun önerilerini uymanız da fayda vardır ya da bu teşhis size acil serviste konulmuş ise daha detaylı bir inceleme ve bu durumun altında yatan bir durumun olup olmadığının anlaşılması için gastrolojik araştırma ve değerlendirme gerekebilir. Durum doğumsal bir anomaliye bağlı da olabilir.

   İhmal etmeyip gastroloji doktoruna gitmeniz önemlidir.

   Sağlıklı yaşam dileğiyle.

 68. Avatar

  Merve

  23 Mayıs 2017 at 23:21

  Merhaba 3,5 yasinda oglum ince bagirsaginin arkasinda mecrel diverticul ameliyati oldu.ameliyattan sonra hastanede karin agrisi ve kusma oldu.bagirsak yapismasi dediler.hastaneden ciktiktan 3 gun sonra yumusak diskilama basladi.10.gun oldu gecmedi.bu eger yine bagirsak yapisikligisa hep boyle tekrarlicak mi.aradabir karin agrisida oluyor.ameliyat sonrasi boyle diskilama olmasinin nedeni nedir.yoksa zamanla mi bagirsaklar toparlanicak.lutfen aydinlatin.

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   29 Mayıs 2017 at 16:43

   Meckel divertikülü, gastarointestinal sistemin en sık tespit edilen doğumsal anomalisidir. Bu olguların çoğu bazı komplikasyonlar oluştuktan sonra şikayetlere neden olduğu için tanı da bundan sonra konulur. Meckel divertikülü kanama, tıkanma, nekroz, invajinasyon, perforasyon, karın ağrısı gibi durumlara neden olabilir.

   Karın bölgesinden geçirilen herhangi bir operasyondan sonra bağırsak yapışıklıkları oldukça sık görülür. Çocuğun şikayetleri ameliyat sırasında bağırsak kesimi olmuş ise buna bağlı kısa bağırsak sendromu da gelişebilir ve ameliyat sonrası bazı şikayetlere buda neden olabilir.

   Ameliyat sonrası oluşan komplikasyonlar, ameliyatın başarısı uygulanan tedavi yöntemine, teşhisin erken veya geç konulmasına, ameliyat sırasında bağırsaklarda kısalma olup olmadığına gibi faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

   Bunları doktorunuzla görüşmeniz daha uygun olur, çünkü ameliyat öncesi durumu ve ameliyatın nasıl geçtiğini en iyi doktorunuz bilmektedir.

   Her şeyin iyi olması dileğiyle.

 69. Avatar

  Murat

  25 Haziran 2017 at 02:38

  Hocam iyi geceler mesajıma cevap verip beni aydınlatırsanız inanın çok memnun olurum çünkü hayatımın en zor günlerini yasıyorum …babam 57 yaşında 4 aydır karın da sancı sık büyük abdeste cıkma kilo kaybı gibi problemleri oldu..yapılan kolonoskopi sonucunda bağırsakta kitle tespit edilip bağırsağın bir kısmını daralttığı tespit edilip hemen ameliyata alınması gerektiği söylendi ..örnek alınıp patolojiye yollandı sonrasında ilaçlı tomografi de cekildi tomografiyle birlikte patoloji sonuçlarını 10 gün sonra alacaz..doktorla görüştüğümde yüzde 99 kötü huylu kitle olduğunu söyledi..acaba kötü huylu olma ihtimali bu kadar kesin mi yapılan kolonoskopinin görüntüsünden anlaşılır mı? Kötü huyluysa da geçen 4 ay içerisinde sadece bağırsakla mı sınırlı kalıp vücudun diğer yerlerine yayılmış mıdır? Acaba erken teşhis yapılmış olabilir mi?ve sonrasındaki tedavi sürecinde bağırsağın kitle olan kısmının alınması yeterli olur mu?

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   29 Haziran 2017 at 15:05

   Doktorunuz size kötü huylu olma olasılığının yüksek olduğunu söylemiş. Yaşadığı belirtilere bakınca da böyle bir risk var. Doktorlarınız patoloji ve tomografi sonucuna göre nasıl bir tedavi uygulayacaklarını karar vereceklerdir ya da sizi onkoloji bölümüne sevk edeceklerdir.

   Kolon ve rektum kalın bağırsağın parçalarıdır. Kolorektal kanserler bağırsağı en iç tabakası olan mukoza tabakasında gelişirler. Bu kanserin gelişme riski 50 yaşlarından sonra artar. Kolorektal polip varlığı, ailede kolorektal kanser öyküsünün olması, kişide ülseratif kolit ve Crohn hastalığının bulunması, kişinin yağlı beslenme alışkanlığının olması, kişinin sigara kullanması gibi faktörler bu riski arttıran faktörlerdir.

   Kolorektal kanserlerin büyük çoğunluğu adenomatöz poliplerin kansere dönüşmesi sonucu ortaya çıkar, bu nedenle tarama programları bu polipleri erken tanımada oldukça faydalıdır.

   Doktorunuz gelecek sonuca göre sizi bilgilendirecektir.

   Buradan bu konuda kesin bir bilgi vermek çok mümkün değildir.

   Her şeyin iyi olması dileğiyle.

 70. Avatar

  bilge

  30 Haziran 2017 at 03:02

  Merhaba,
  Kızım 13 yaşında. 5 gün önce ateşlendi ve iki gün ağrı kesici ateş düşürücü kullandım. 3 gecedir karnı ağrıyor, gaz olduğunu söylüyor. Dışkı yapmakta zorlanıyor. Acilde lavman verdiler. Kan tahlillerinde ve filminde de sıkıntı yoktu. Lavmanla rahatladı ama bugün yine çıkamadı. 3 gündür iştahsız. Ve özellikle geceleri karın ağrısından uyuyamıyor. Ne yapmalıyım

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   3 Temmuz 2017 at 11:39

   Bir gastroloji doktoruna götürmeniz de fayda vardır. Bağırsak tıkanmasının farklı sebepleri olabilir. Bu tür ağrılar ve kabızlıklar Akdeniz ateşi gibi bir hastalığa bağlı da olabilir. Akdeniz ateşi hastalığında genellikle diğer laboratuvar bulgularında, radyolojik bulgularda ele gelir bir bulgu elde edilemeyebilir. Bu tür hastalıklar romatoloji alanında araştırılır.

   Akdeniz ateşi hastalığının karın ağrısı atakları sırasında ateşlenme, kabızlık veya ishal, aşırı gaz sıkıntısı ya da gaz çıkarmama, özellikle geceleri artan ağrı, iştahsızlık sık görülen belirtilerdir.

   Sağlıklı yaşam dileğiyle.

 71. Avatar

  Aysel

  8 Temmuz 2017 at 03:27

  Selam ben 1 ay önce ince bağırsaklarım donmesi sonucu ameliyat oldum herşey güzel geçmiş 1 ay sonra bulantı ve karında şişlik var dikiş yerlerim kabarmis kızarık var çok korkuyorum bu neyden kaynaklanıyor teşekkür ederim simdiden

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   13 Temmuz 2017 at 00:44

   Doktorunuza gitmeyi ihmal etmemeniz gerekir.

   Ameliyat geçirdiğiniz için bunun neden olduğu ya da olabileceği konusunda buradan bir yorum yapmak doğru olmaz. Enfeksiyon belirtisi de olabilir veya başka bir durum.

   Geçmiş olsun.

 72. Avatar

  Şeyda

  25 Temmuz 2017 at 17:21

  Babaannem 1 aydır hastanede kalın bağırsakları tikaliymis midesini yıkadılar ve bağırsaklarını temizliyorlar yaşlı olduğu için ameliyat yapamıyorlar tahlil sonuçları da iyi yediği şeyleri geri kusuodu ondan bisi yiyip icemiyor mama veriyorlar bogazlari da agzinin ici de hep yara doktorlar bisi yedirtmeyin ve icirtmeyin dediler acaba napmaliyim

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   30 Temmuz 2017 at 10:04

   Doktorlarınız yapılması gerekenleri yapıyorlardır büyük ihtimalle. Bağırsak tıkanmasının farklı sebepleri olabilir, bunu da doktorlarınız daha iyi bilmektedir, bu nedenle bu tür ciddi durumlar için buradan başka bir öneride bulunmak doğru olmaz.

   Sizin yapmanız gereken bir şey olup olmadığını ve ağız içi yaraları için ne yapmanız gerektiğini doktorunuza sormanız gerekir.

   Geçmiş olsun.

 73. Avatar

  Erkan

  15 Ağustos 2017 at 00:44

  Merhaba 4 ay önce isaldim ve dahiliye doktoruna gittim ve bana ilaç verdi kullandıktan 2 hafta sonra karnım ça
  Ağırmaya başladı ve şişkinlik yaptı ama yerimde duramıyordum tekrar dahiliye ye gittim doktor serum taktı ve ağrısı geçti serum bittikten sonra birdaha sancılanmaya başladım vebeni cerrahi doktoruna gönderdi gittim ama ağrısından duramıyorum cerrahi doktor film çektirdi daha sonra ultrasyon çektirdi ve benim yatışımı verdi serum ilaç tedavisi uyguladı doktora neyim var diye sordum doktor bağırsakların çalışmıyor dedi eğer kansız olmuş san verdiğim ilaçlar bağırsaklarını açar dedi ve doğru çıktı bağırsakların açıldı rahatladım ama karnına bastırınca biraz ağrım oluyor birde büyük abdest çıktığımda abdestimın çıktığı yer açıyor ve yanıyor nedendir acaba ne olur cevap yazın

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   20 Ağustos 2017 at 21:05

   Bağırsak tıkanmasının farklı nedenleri olabilir. Nedenine bağlı olarak şimdi yaşadığınız şikayetlerin neden olduğu değişiklik gösterebilir. Ayrıca ilaçlar da kullanmışsınız, bu nedenle şimdi olan şikayetleriniz kullandığınız ilaçlara bağlı da olabilir, hastanede lavman gibi yöntemler uygulamışlar ise buna bağlı da olabilir.

   BAĞIRSAK TIKANMASININ NEDENLERİ ARASINDA; Divertikülit, Crohn hastalığı, Volvulus, Kabızlık, Bağırsak polipleri, Apandisit, Adezyonlar, Ülseratif kolit, bağırsak fıtığı, Spastik kolon hastalığı gibi nedenler bulunabilir. Bağırsak tıkanması tekrarlamış da olabilir. Doktorunuza tekrar gitmenizde fayda vardır.

   Geçmiş olsun.

 74. Avatar

  Yunus

  4 Eylül 2017 at 14:23

  Mrb bi sorunun var Bağırsak hareketliliğ var sancı çok şiddetli var ancak tuvalete gidttiğimde hiçbir şey yok bi şey yediğimde üstten atıyorum çaresi nedir çok kötü durumdayım

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   11 Eylül 2017 at 19:33

   Bağırsak tıkanıklığı olabilir, gaz sıkışması olabilir, bağırsak dönmesi olabilir, bağırsak yapışıklığı olabilir, bağırsak tıkanmasına neden olabilen başka durumlar olabilir.

   Bir gastroloji doktoru tarafından gerekli tetkiklerin yapılmasında fayda vardır, ihmal etmemeniz önemlidir.

   Geçmiş olsun.

 75. Avatar

  recep

  23 Eylül 2017 at 13:21

  merheba oğlum 25 aylık sabah kalktı birşeyi yoktu gülüyor eğleniyor gayet iyiydi. birden bire kusmaya başladı safra kustu sarı renkte. geçen hafta dr a götürdük dr ortakulak iltihabı teşshisi koydu antibiyotik verdi düzenli bir şekilde verdik gayet iyiydi ama bu sabah birden kusmaya başladı safra sarı bunun sebebi ne olabilir acaba

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   26 Eylül 2017 at 01:22

   İltihap tam olarak geçmemiş olabilir, tekrarlayıcı orta kulak iltihabı gelişmiş olabilir, orta kulakta sıvı birikimi gelişmiş olabilir, iltihap kronikleşmiş olabilir, antibiyotikler çocuğun midesini etkilemiş olabilir. Orta kulak iltihabına bağlı beyin ile ilgili bir durum (menenjit, epidural apse, subdural apse, beyin apsesi, sinüs trombozu ve hidrosefalis gibi) komplikasyonlar gelişebilir. Tekrar doktorunuza ve bir nöroloji uzmanına gitmenizde fayda vardır.

   İhmal etmemeniz önemlidir.

   Geçmiş olsun.

 76. Avatar

  KAAN

  2 Şubat 2018 at 02:13

  Ben yaklasık bir aydir sinavlara girerken karnimda guruldama oluor basta strestendir diyordum sonra bu sey aklima geldikce karnim guruldamaya basladi son zamanlarda ise gaz cikarmam fazlalasti asiri bir miktar degil ama sizce ne yapmaliyim stresi azaltmaya calisiorum ne zaman aklima gelse o zaman baslio bu olaylar

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   6 Şubat 2018 at 14:14

   İrritabl bağırsak sendromu veya huzursuz bağırsak sendromu olarak da bilinen durumun gastroentroloji alanında araştırılması ve bu duruma neden olabilecek başka sistemik hastalıkların varlığının araştırılması faydalı olacaktır.

   Psikiyatrik olarak da değerlendirme gerekebilir.

   Sağlıklı kalmanız dileğiyle.

 77. Avatar

  Tuba

  14 Mart 2018 at 11:03

  Merhaba cevaplarsanız çok sevinirim benim 9 günlük erkek bebeğime safralı kusması wardı bissürü film röntgen ultrason ve kolonoskopi den sonra bağırsak tıkanıklığı teşhisi kondu yarın ameliyat olacak dendi bu ameliyat we daha sonra sı ne kadar riskli olur daha sonra bizi nasıl bir süreç bekler lütfen bilgi verirmisiniz bebeğim daha 9 günlük olduğu için çok korkuyorum.

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   22 Mart 2018 at 19:59

   YENİDOĞAN DÖNEMİNDE İNTESTİNAL (BAĞIRSAK) TIKANIKLIĞI YAPAN NEDENLER

   Safralı kusma şikayeti gösteren intestinal tıkanıklık nedenleri:

   * Duodenal atrezi
   * Duodenal stenoz
   * Anuler pankreas
   * Malrotasyon
   * İntestinal atreziler (jejunal atrezi, ileal atrezi, kolonik atrezi gibi)
   * Hirschsprung hastalığı
   * Mekonyum ileusu
   * Mekonyum tıkaç sendromu
   * Hipoplastik sol kolon.

   Nasıl bir tedavi uygulanacağı, ne tür bir ameliyat yapılacağı, ameliyattan sonraki süreç tıkanıklığın nedenine ve tıkanıklığın bağırsağın hangi bölümünde olduğuna göre değişiklik gösterebilir. Doktorlarınız size bilgi vereceklerdir.

   Safrasız kusma şikayeti gösteren intestinal tıkanıklık nedenleri:

   * Pilor atrezi
   * Prepilorik web
   * Antral web
   * Hipertrofik pilor stenozu
   * Preampüller duodenal tıkanıklık.

   Geçmiş olsun.

 78. Avatar

  Mehmet

  2 Mayıs 2018 at 19:17

  Safra kesemde polip oldugu için yaklaşık 1 hafta aç karnına soğan suyu içtim.daha sonra bıraktım.özellikle sabahları sol tarafımda gaz oluyor.dışkı yapmamda bir sıkıntı yok.ama gün içinde sol karnında gaz oluyor hissediyorum.arada ağrı yapıyor.acaba tıkanıklık söz konusumu?

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   12 Mayıs 2018 at 10:37

   Soğan suyu mide ve bağırsaklarda gaz oluşumuna neden olmuş olabilir. Ağrılarınız bu gaza bağlı olabilir. Doktorunuz söylemediyse bu tür uygulamalar çok doğru değildir, çünkü bu tür uygulamalar yüzünden mide ve bağırsaklarında gaz sıkışması olup aylarca bu gaz ağrıları çekebilirsiniz.

   Gastroloji uzmanınıza gitmenizde fayda vardır.

   Sağlıklı kalmanız dileğiyle.

 79. Avatar

  Sirin

  6 Haziran 2018 at 23:01

  Merhabalar karnım ağrıyor 6 aydır yemeklerden sonra şişlik oluyor karın ağrısı gaz ve şişlik kabız değilim bazen ishal oluyorum doktora gitmiştim ama fayda etmedi ilaç gaz için nedendir acaba bu durumum çok korkuyorum

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   11 Haziran 2018 at 10:55

   Karın ağrısının birçok nedeni vardır.

   Karın ağrısı (abdominal ağrı), kaburga kemiklerinin altı ile pelvis (leğen) bölgesinde oluşur. Karın olarak nitelendirilen bu bölge; mide, karaciğer, pankreas, ince ve kalın bağırsak ve üreme organları dahil birçok organı içerir. Karın ağrısı hafif bir sorundan acele ameliyat gerektiren durumlara kadar değişiklik gösterebilir.

   KARIN AĞRISINA NEDEN OLAN BAZI DURUMLAR ve HASTALIKLAR;

   * Adet görme ile ilgili ağrılar
   * Hamileliğe bağlı bazı sorunların neden olduğu ağrılar
   * Kabızlık, gaz ya da ishal ve bunlara neden olan durumlar veya hastalıklar
   * Mide ülseri, gastrit, mide delinmesi, hazımsızlık, Helikobakter pilori gibi mide problemleri
   * Crohn hastalığı
   * İrritabl bağırsak sendromu
   * Gastroenteritler (mide ve bağırsak enfeksiyonları)
   * Pelvis enfeksiyonlar
   * İdrar yollarının enfeksiyona bağlı hastalıkları
   * Böbrek ve idrar yolları taşları
   * Apandisit
   * Safra kesesi ve safra kanalı taşları ve/veya iltihabı
   * Pankreatit (pankreas iltihabı)
   * Karaciğer ile ilgili sorunlar
   * Akdeniz ateşi hastalığı
   * Peritonit (karın zarı iltihabı)
   * Gastrik divertikül
   * Onikiparmak bağırsağı divertikülleri
   * Bağırsak divertikülleri
   * Bağırsak tıkanması
   * Bağırsak mantarları
   * Sistinüri
   * Fallop tüplerinin iltihabı
   * Çölyak hastalığı
   * Bağırsak veya mide volvulusu
   * İskemik kolit
   * Laktoz intoleransı
   * Bezoar oluşumu
   * Biliyer siroz
   * Süperior mezenterik arter sendromu
   * Besin zehirlenmesi

   Durumunuzun gastroentroloji, iç hastalıkları, üroloji, kadın hastalıkları gibi bölümlerde araştırılmasında fayda vardır. İhmal etmemeniz önemlidir.

   Sağlıklı kalmanız dileğiyle.

 80. Avatar

  Sevim

  6 Temmuz 2018 at 12:43

  Merhaba benim ramazan bayraminda terleme ve kusmayla basladi acile gittim birsey yok dediler aile doctoruma gittim gastro olmusun dediler ve hala devam ediyor kusma var terleme var simdide carpinti basladi ve kollariminda yanma hissi var gastrologiye gideyimorum izine gitmis ve 1 haftadir tuvalate cikmamadin cok gazim var ne yapabilirim

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   10 Temmuz 2018 at 21:36

   1 haftalık tuvalete çıkamama önemli bir sorun, bu nedenle vakit kaybetmeden acil servise başvurmanız önemlidir.

   Geçmiş olsun.

 81. Avatar

  Mehtap

  20 Ağustos 2018 at 01:48

  Merhabalar benim sıkıntılarım şu şekilde:
  Yaklaşık 5 yıldır tuvalet düzenim değişti
  Zamanla tuvalete çıkma sıklığım seyreldi
  Tuvaletimi yaparken zorlanıyorum ve rahatlama hissi yaşayamıyorum
  Derin disparoni
  Karında şişkinlik
  Çoğunlukla ıkınamama
  Çok sık gaz sancısı
  Özellikle Menstüral dönemde yataktan kalkamayacak derecede şiddetli gaz sancıları
  Sıklıkla mide bulantısı bazen kusma
  Önce endometriozis dedim kist çıkmadı. Bu sıkıntılarımı dahiliyeye anlatırsam beni gastroentrolojiye dolayısıyla kolonoskopiye yönlendirirler mi?

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   27 Ağustos 2018 at 12:19

   Bu anlattığınız şikayetler sistemik bir hastalığın verdiği sıkıntılara bağlı da olabilir (örn. yaşınız 40’dan küçük ise Akdeniz ateşi hastalığına bağlı olabilir). Yine diğer enflamatuar bağırsak hastalıklarına (Crohn hastalığı gibi) bağlı olabilir. Yanlış beslenme tarzına, tuvalet yapma alışkanlıklarının bazı yaşam koşulları (örn. tuvaletinizin olmasına rağmen yaşam koşulları nedeniyle sürekli ve tekrarlayan ertelemeler gibi) nedenlerle bozulmasına bağlı bu sıkıntıları çekiyor olabilirsiniz. Besin intoleransı (örn. gluten intoleransı gibi) bu tür sıkıntılara yol açabilir. Aşırı gazlı içecekler tüketmek gaz birikimine yol açarak bu sıkıntılara neden olabilir. Sürekli hazır gıda tüketmek, öğünlerin düzensiz olması, öğünlerin lif bakımından fakir olması gibi faktörler de çektiğiniz sıkıntılara neden olabilir.

   Sindirim sistemi ile ilgili sıkıntılar zaten gastroloji alanında incelenir. Fakat gastroloji de açık hesabınız yoksa randevu alamayabilirsiniz, bu nedenle öncelikle bir dahiliye uzmanına giderek gastroloji bölümüne hesap açtırabilirsiniz, doktorunuzdan ilaç yazmak yerine sevk etmesini istemeniz faydalı olacaktır, çünkü bu işin uzmanı dahiliye değil gastrolojidir. Fakat her şeye rağmen (örn. yapılan incelemelerde ele gelir bir şey çıkmazsa, doktorunuzun verdiği tedavi geçici olarak rahatlık sağlarsa, özellikle yaşınız 40’ın altında ise) araştırılması için araştırma hastanesine gitmeniz daha doğru olur.

   Sağlıklı kalmanız dileğiyle.

 82. Avatar

  Leyla

  30 Eylül 2018 at 07:33

  Merhabalar, iki gündür dışkımı yapamıyorum ve gaz çıkaramıyorum. Normalde çok sık büyük tuvalete çıkan biriyim. Sol alt karında keskin bi ağrım başladı, şişkinlik var ve karından sesler geliyor.doktora gittiğimde lavman istemesinden çekiniyorum. Ne kadar daha böyle sürerse doktora gitmemi tavsiye edersiniz?

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   7 Ekim 2018 at 00:46

   Bir şeylere bağlı (örn. bir hastalığa bağlı, karın bölgenizi üşütmeye bağlı, yediğiniz bir şeyin dokunmasına bağlı, aşırı gazlı içecek tüketmeye bağlı gibi) gaz sıkışması olmuş olabilir. Sadece 2 gün dışkılayamadığınız için lavman yapılmayabilir. Gerekli olursa doktorunuz lavman yapılmasını isteyebilir ama doktora gitmeyi ihmal etmemelisiniz.

   Bazı insanlar veya bazen günde üç kez tuvalete çıkılırken, bazı insanlar veya bazen haftada üç kez tuvalete çıkılır. Fakat sizin şikayetleriniz de olduğu için bir problem olabilir.

   Sağlıklı kalmanız dileğiyle.

 83. Avatar

  ilknur kılıç

  2 Mayıs 2019 at 15:03

  merhaba kasım 2014 doğumlu bir kız evladım var… doğduğundan beri kolık bebekti 1 yasında çocuk gastroya gittik isal yapıcı ilaçlar verdiler bunlarla 2veya 3 güne bir buyuk abdesti isal şeklinde çıkartıyordu ama yaklaşık 3 aydır artık o ilaçlar fayda etmiyor ve içmekte istemiyor ama ben bir şekilde veriyorum miktarını attırmama rağmen 2 haftada bir byük abdest yapıyor ve taş gibi ve tamamen bağırsak boşalmıyor hergun agrı cekıyorum ve canı acıdığı için artık wc ye de gitmek istemiyor lifli gıdalar mutlaka 1 ogun tüketiyoruz günlük en az yarım lt su içiyoruz son bir aydır lagman yapıyorum çıkamayınca umarım bana geri dönüş yaparsınız… çok çaresizim bu konu ve aciz hissediyorum kendimi 🙁

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   3 Mayıs 2019 at 08:47

   Doktorunuza tekrar gitmelisiniz. Bağırsaklarda tıkanıklık, yapışıklık gibi durumlar olabilir. İlaçların fayda etmediğini doktorunuza anlatmalısınız. Sistemik başka bir hastalığa bağlı da olabilir. Daha detaylı incelemeler yapılması gerekebilir.

   BEBEKLERDE KOLİĞE NEDEN OLABİLEN FAKTÖRLER gastrointestinal sistem dışı faktörler ve gastrointestinal faktörler olmak üzere temel olarak ikiye ayrılır.

   Gastrointestinal sistem dışı faktörler;

   * Nörogelişimsel,
   * Psikolojik,
   * Normal ya da anormal fizyoloji,
   * Yenidoğan döneminde, bebekte dışarıdan gelen uyarıları engelleyici bir mekanizmanın var olması.

   Gastrointestinal sisteme bağlı faktörler;

   * Beslenme ile ilgili faktörler (biberonla beslenme, yatay pozisyonda beslenme, beslenme sonrası gaz çıkaramama gibi),
   * Alerji (örn. inek sütü alerjisi ve/veya süt alerjisi),
   * Gastrointestinal hormonlar,
   * Laktoz malabsorpsiyonu,
   * Gastroözofageal reflü.

   Doktora gitmeyi ihmal etmemelisiniz.

   Geçmiş olsun.

 84. Avatar

  Necati Yilmaz

  18 Haziran 2019 at 20:41

  Merhaba benim anus bölgesinde yirtilma var ve bir tarafı sürekli çıkıntılı bundan dolayı dışkıyi çıkarma da çok zorlanıyorum aynı zamanda gaz çıkaramadım için sürekli yanma ve gaz krampları yaşıyorum aynı zamanda stres yapıyor bende
  Çözüm bulamıyorum lütfen yardımcı olun

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   20 Haziran 2019 at 09:41

   ANAL FİSSÜR

   Makat çatlağı veya makat yırtığı (yani anal fissür), yassı epitel hücresi ile döşeli anal kanalda oluşan, vertikal ve ağrılı bir ülserdir. İlk başlardan yüzeysel olan fissür, altındaki internal sfinkterin horizontal liflerini görünür hale getirecek kadar derinleşebilir.

   Fissürler akut ve kronik olarak ikiye ayrılır. Bu ayrım fissürün görünümüyle yapılır, ayrıca birkaç haftadan uzun zamandır şikayetleri süren hastalarda fissürler kronikleşmiş olarak kabul edilir. Akut anal fissür, anal kanal skuamöz epitelinde kenarları keskin bir yırtık şeklinde kendini gösterirken, kronik anal fissür, proksimalindeki hipertrofik papilla ve distalindeki nöbetçi pili (nöbetçi meme olarak da bilinir) ile birlikte bir triad olarak kendini gösterebilir.

   * Akut fissürlerde posalı diyet, sıcak su banyoları ve gereken durumlarda lokal anestetik pomad uygulaması ile büyük oranda (yaklaşık %90 gibi bir oranda) ve hızla iyileşme sağlandığı bilinmektedir. Fakat bu tedavilere rağmen durum tekrarlayabilir (özellikle Crohn hastalığı gibi inflamatuvar bağırsak hastalığı olanlarda olanlarda).

   * Kronik anal füssürlerde ise diyet, sıcak su banyoları, lokal anestetik pomad gibi konservatif tedavilerin başarı oranı %30’lara düşmektedir. Bu nedenle haftalardır şikayetleri süren ve deneyimi iyi olan bir doktor tarafından kesin kronik anal fissür tanısı almış hastalarda lateral internal sfinkterotomi uygulanabilir.

   ANAL FİSSÜRÜN BAZI NEDENLERİNE GELİNCE;

   Anal fissürün nedeni kesin belli değildir. Travma, anal kanalın anatomisi, sfinkter işlev bozukluğu, iskemi gibi etkenler fissür oluşumuna katkıda bulunabilmektedir. En çok kabul gören faktör, defekasyon (dışkılama) sırasında anal kanalın uğradığı mekanik travma olduğunun inancıdır. Bu mekanik travmaya sert dışkı neden olabileceği gibi, patlayıcı tarzda sıvı bir dışkılama da neden olabilir. Diğer sebepler arasında; proktit, rejyonel enterit, ülseratif kolit ve Crohn hastalığı gibi inflamatuvar bağırsak hastalıkları sayılabilir.

   Üstte bahsi geçen bilgiler, anal fissür hakkında kısa bilgilerdir. Daha fazla bilgi edinebilmeniz için doktorunuza başvurmanız ve neler yapılabileceği hakkında doktorunuzdan bilgi almanız en doğrusudur.

   Doktorunuza veya bu konuda yeterli deneyimi olan bir genel cerrahi uzmanına gitmeniz önemlidir (doktora gitmeyi ertelemek daha ciddi sorunlara neden olabilir).

   Geçmiş olsun.

 85. Avatar

  İsmail

  11 Haziran 2020 at 12:22

  Merhaba hocam.Anlatacaklarımı iyice okumanızı tavsiye ediyorum. bir doktorun tıbbı nasıl öğrenip yuttuğunu başıma gelen bir olayda anlatmak istiyorum. ben 1987 doğumluyum. doğuştan ön ve arka tuvalet yerlerim kapalı yani ( karnımdan tuvaletimi ) yapıyormuşum. bu süreç içinde doğuştan veya sonraki süreçlerde 8 kere ameliyat oldum. 7. ameliyatım ise , ramazan ayının son günüydü akraba ziyaretindeyken bir gece yarısı karnım ağrımaya başladı 10-15 dk geçmeyince annemle babamın yanına gittim korktum. derken geçmedi haliyle. babam beni doktora götürdü ilaç verip yolladılar bir şeyim yok denilerek. Tabi şuruplar ağrı kesiciler derken 1-2 hafta ara ara olmak üzere karın ağrılarım devam etti. kimisi bilinçsizce, yok soda içsin, zeytinyağı içsin günde 2 yemek kaşığı vs.vs. derken ikamet ettiğim yerin merkez ilçesinde ultrasona götürdü babam beni. her gidişimizde babama, çocuğun karnında gaz var. yani soğan,prasa vs gaz yapan şeyler yemesin düzelir demiş. tabi inanmıyacaksınız belki ama 2-3 ay böyle geçti günlerim . ara ara öyle şiddetli ağrılarım oluyor ki evde yerlerde yuvarlanıyorum sancıların etkisiyle. ve babamın aklına son bir şey gelmiş. bir gün benim ameliyat olduğum doktora gitmiş ( istanbul marmara ünv hastanesine– ) şimdi ( pendik eğit araşt. hastanesi )
  anlatmış durumu. beni ameliyat eden doktorun da üstü yurt dışındaymış 4 gün sonra gelir demişler. babam tabi bana bir şey söylememiş 4 gün beklemem zor olur diye.3. gün bana seni yarın ameliyat olduğun hastaneye götüreceğim dedi. ben artık yarı bitkin yaşıyordum sadece yattığım yerden kafa salladım. çok iyi hatırlıyorum o gece sabaha kadar yaklaşık 1 sürahi suyu 3-4 litre suyu içtim. babama susadım diyerek 15-20 kere yatağından kaldırdığımı hatırlıyorum. neyse sabah oldu tren ile haydarpaşa ya oradan da altunizade de ki hastaneye gittik. beni yatırdılar. o yurt dışından gelen doktor karnını açıp beni bekleyin geliyorum dedi. elleriyle karnımı mıncıkladı adeta ve parmaklarıyla vurdu kapı çalar gibi. babama bu çocuk kaç aydır böyle diye sordu. babam da 3,5-4 aydır böyleydi hocam dedi. BU ÇOCUĞUN BAĞIRSAKLARI TIKANMIŞ YA DA DÜĞÜMLENMİŞ BELKİ HER İKİSİ DE OLABİLİR DEDİ.ben ameliyattan çıktığımı hatırlıyorum.
  ameliyata girmeden 2,5 saat komada kalmışım , 9 saat ameliyat sürmüş,13 saat ameliyattan sonra kendime geldiğimde sanki 10 dakikalığına uyumuş uyanmışım gibi hissettim. ve ben bu ameliyatı 7 yaşımadayken oldum. yaklaşık 4 kg eksiğe rağmen aileme imza attırmışlar. kilosu riskli masada kalma ihtimali olduğu için diye. ben ameliyattan sonra su ve gıda kesinlikle yasak 1 hafta sonunda su içmeye başladım gıda yine yasak ve o 1 hafta sonra da her şey serbest oldu.
  diyeceğim o ki hocam eğer o doktor elleriyle dokunup anlamasaydı ben ölmüştüm çoktan. teknolojinin babamı, oğlunun karnında gaz var deyip yolladığı bir işten anlamazlık ya da diplomanın hakkını vermeyen bir sahtekarlıktan, o mesleği yalamış yutmuş birisinin sihirli değneği ile hayattayım.

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   19 Haziran 2020 at 01:06

   Yaşamış olduğunuz sağlık probleminizi ve başınızdan geçenleri bu sitede paylaşmanız, bu siteye ziyaret edenlerin bilgi sahibi olmasını sağlayacaktır. Bu nedenle hem sitemiz hem de bu bilgilerden yaralanacak ziyaretçilerimiz adına teşekkürlerimizi sunarız.

   Yaşadığınız durumlar oldukça zor ve sıkıntılı durumlardır (Çok geçmiş olsun).

   Bahsettiğiniz durum anal atrezi denilen durum olabilir (anüsün normal yerinden açılmaması ve/veya genitoüriner sistemle anormal bağlantısının olması durumu). Bu anomaliye sahip hastalarda ek anormallikler (kardiyak anormallikler, genitoüriner sistem anormallikleri, gastrointestinal anormallikler, spinal ve vertebral anormalikler) olabilir.

   Her şeyin iyi olması dileğiyle.

 86. Avatar

  Şüheda

  1 Ekim 2020 at 19:09

  Merhaba , ben yaklaşık iki buçuk yıldır bağırsak ve mide rahatsızlığı çekiyorum. Aşırı stres,heyecan,üzüntü duyguları içimdeydim. Ailemden ayrı bir öğrenci yurdunda kalıyor çok fazla ders çalışıyor haliyle çok hareketsiz kalıyordum. Dik oturamadığım için yarı bükük şekilde oturuyordum ders çalışırken bundan ötürü karnımda kırmızı bir çizik oluşmuştu. Uzun süre hiç ara vermeden bu şekilde stres içinde ders çalışıyordum. Başlarda aşırı kabızlık yaşadım. Ne yaparsam yapayım Tuvalete çıkamıyordum kanımda tuvalet yapamadığım içim bir ağırlık hissediyordum karnımda şişkinlik vardı bağırsaklarımdan sürekli ses geliyordu çok fazla gazım vardı tapamıyordum. Dahiliye,genel cerrahiye gittim. İlk tanı bağırsak tembelliği olarak söylendi. İlaç verildi ve beslenme listesi verildi. Kullandım zerre şifa görmedim. Şuan ağrılar mideme vurmuş şekilde midem de yemek yedikten sonra şiddetli ağrılar oluyor yatamıyorum ızanamıyorum oturamıyorum ağırlardan ötürü gece sık sık uyanıyorum tuvalete gidiyorum kemiklerimin dahi ağrıyı hissedeceği kadar kendimi zorluyorum ama çok az çıkıyor. Yaklaşık bir aydır ishalim buna rağmen tuvalete çıkamıyorum. Tuvaletim sulu ve parça parça çıkıyor artık hiç kabızlık ve sert çıkan tuvalete rastlamıyorum aksine ishalim ama ne yaparsam yapayım çıkmıyor. Şu an dahi mide ağrımdan oturamıyor evi dört bucak dolanıyorum. Hayatımdan bıktım usandım artık sürekli ölmek ve bu ağrılardan kurtulmak istedim zaten aşırı asosyal biriyim. Tuvalate günlerce sucu gıda tüketmeme rağmen çıkamıyorum. Şuan tekrar bir dahiliye doktoruna gittim kendisi kan ve idrar tahlili istedi ve ultrason. Ultrason için verilen günü bekliyorum acı içinde kıvranarak. Bu doktor bana eğer bu tahliller ve ultrason temi çıkarsa seni bağırsak ve mideden parça alan bölümlere yönlendireceğim dedi. Bu sefer umarım bir tanı koyulur üçüncü senem olacak bu acılarla yaşadığım. Kimse beni anlamıyor bu rahatsızlığı yalnızca yaşayanlar bilebilir ağrıların tarifi yok. Benimde ara ara sancılarım oluyor. Başından beri öyle bir anda karnıma sancı giriyor sonra bırakıyor..

  • Sağlık Ocağım

   Sağlık Ocağım

   10 Ekim 2020 at 11:31

   Bahsettiğiniz şikayetler kronikleşmiş kabızlık kaynaklı olabilir. Kronik kabızlık; birçok anatomik, nörolojik, sistemik hastalıklara bağlı gelişebileceği gibi yanlış beslenme ve yaşam tarzına bağlı da gelişebilir. Kabızlık birçok şikayeti de yanın da getirir. Örneğin karın şişkinliği, sindirme zorluğu, gastroözofageal reflü, karın ağrıları, yemek yemeyi istememe, rahat uyuyamama/yatamama, stres ve daha birçok sorun.

   KRONİK KABIZLIĞIN SEKONDER NEDENLERİNE GELİNCE;

   * Organik nedenler (örn. kolorektal kanserler, iskemik veya cerrahi stenoz, ekstraintestinal kitle gibi),

   * Kardiyak nedenler (örn. kalp yetmezliği gibi),

   * Endokrinolojik veya metabolik nedenler (örn. şeker hastalığı, hipotirodi, hiperkalsemi, hipermagnezemi, kronik böbrek yetmezliği gibi),

   * Nörolojik nedenler (örn. Parkinson hastalığı, spinal kord yaralanmaları, multipl skleroz, kronik intestinal psödoobstrüksiyon, serebrovasküler hastalık gibi),

   * Anorektal nedenler (örn. anal fissür, anal striktür, inflamatuar bağırsak hastalığı gibi),

   * Psikolojik nedenler (örn. anksiyete, depresyon gibi),

   * Bazı ilaçlar (örn. antihipertansif ilaçlar, antidepresanlar, demir ilaçları, antiepileptik ilaçlar, antikolinerjik ve dopaminerjik ilaçlar, opiyatlar gibi),

   Diğer bazı hastalıklar (myotonik distrofi, dermatomiyozit, amiloidoz birikimine neden olan hastalıklar (örn. Akdeniz ateşi hastalığı gibi) skleroderma, kansızlık gibi),

   Beslenme şekli.

   Beslenme tarzını ve yaşam tarzını değiştirmenize, doktorlarınızın önerilerini uymanıza, stresten mümkün olduğunca kaçınmanıza, fiziksel aktiviteyi arttırmanıza, su tüketimini arttırmanıza rağmen bu şikayetleriniz geçmiyor veya belli aralıklarla şiddetleniyor veya tekrarlıyor ise, bu durumun altında yatan Akdeniz ateşi hastalığı (FMF) gibi sistemik ve irritabl bağırsak sendromuna da neden olabilen bir hastalığınız olabilir. Bu tür hastalıklar genellikle tanıda atlanır ve zor teşhis edilir. Akdeniz ateşi hastalarının şikayetleri arasında kabızlık ve arada bir ishal, bazı hastalarda ishal daha sık, tekrarlayan karın ağrıları, mide ağrıları ve problemleri, eklem, kas ağrıları, baş ağrıları gibi şikayetler vardır. Akdeniz ateşi hastalığıyla ilgisi olmadan da irritabl bağırsak hastalığı olabilir.

   İrritabl bağırsak sendromunda dediğiniz şikayetler vardır. Gastroloji uzmanına gitmeniz daha doğru olur.

   Daha iyi araştırılmasında fayda vardır.

   Sağlıklı kalmanız dileğiyle.

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git