Bağırsak Hastalıkları

Bağırsak Dönmesi Neden Olur? (İnvajinasyon Nedir?)

Kolon (bağırsak) volvulusları veya bağırsak dönmesi, kısa sürede tanısı konulması gereken, gecikildiği taktirde yüksek oranda hastalığın komplikasyonları ve ölüm ile sonuçlanan bir akut batın nedenidir.

Bağırsak dönmesi belirtileri ve tedavisi

Kolon (bağırsak) volvulusları veya bağırsak dönmesi, kısa sürede tanısı konulması gereken, gecikildiği taktirde yüksek oranda hastalığın komplikasyonları ve ölüm ile sonuçlanan bir akut batın nedenidir. Bağırsak volvulusları gelişmiş ülkelerde kalın bağırsak tıkanmalarının % 1 veya 5’ini oluşturur iken, Türkiye’ninde aralarında yer aldığı Doğu Avrupa, Afrika, Asya ve Güney Amerika ülkeleri gibi gelişmekte olan ülkelerde % 20-30 veya 50 oranlarında görülmektedir.

Bağırsak dönmesi (vovulusları) en sık sigmoid kolonda meydana gelir ve geri kalanı çekum, splenik, flexura, transvers kolon ve inen kolonda da görülebilir. Kolon volvulusu gelişmiş ülkelerde kanser ve divertiküler hastalıktan sonra 3’üncü sıklıkta görülen bağırsak tıkanması nedenidir. Bağırsak volvuluslarının nedeni tam olarak bilinmemektedir. Bağırsak yapısından kaynaklanan faktörler, lifli gıdalardan zengin beslenme, kronik kabızlık, geçirilmiş karın cerrahisi, nörolojik ya da psikiyatrik hastalıklar, hamilelik, yüksek sıcaklık, uzamış yatak istirahati ve megakolon volvulus gelişimi ile ilişkili olduğu konusunda bilgiler vardır.

Bağırsak dönmesi (kolon volvulusları) belirtileri

Bağırsak dönmesi şikayeti olan hastalar genellikle bulantı, kusma, karın ağrısı, şişkinlik, gaz, gaita çıkaramama gibi şikayetler ile acil servisin genel cerrahi kliniklerine baş vururlar. Bağırsakların canlılığı bozulur ise bağırsak volvulusuna periton irritasyon bulguları da eklenebilir.

Bağırsak dönmesi (kolon volvulusları) teşhisi

Hızlı tanısı ve erken dekompresyon volvulus tedavisinde en temel rolü oynar. Kolon volvuluslarında tanı fizik muayene ve radyolojik olarak (direkt karın grafileri, bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans görüntüleme ve endoskopik inceleme) gibi yöntmeler ile konulur. Radyolojik görüntüleme tetkikleri olguların çoğunda tanıya yardımcıdır. Vakaların çoğunda ayakta çekilen direkt karın grafisi tanıya destek olur. Günümüzde akut karın sendromunun değerlendirilmesinde, özellikle sebebin ve bağırsak tıkanmasının komplikasyonlarının belirlenmesinde bilgisayarlı tomografi kullanılır.

Bağırsak dönmesi (kolon volvulusları) tedavisi

Bağırsak dönmesi tedavisi

Bağırsak dönmesi tedavisi

Kolon volvuluslarının tedavisi cerrahi tedavi ve cerrahi olmayan yöntemler olarak iki başlık altında incelenir. Hastaların genel durumu, hastalığa eşlik eden diğer hastalıklar ve diğer faktörler göz önüne alınarak non-operatif detorsiyon (baryum veya saline enema, sigmoidoskopi, kolonoskopi ve rektal tüp yerleştirilmesi) gangren ya da peritonit bulguları olmayan hastalarda bu yöntemler ilk seçilecek tedavi yöntemleri olur. Bu yöntemlerin yetmediği durumlarda cerrahi tedavi uygulanır. İskemi, gangren ve delinme varlığında ya da başarısız geçen endoskopik dekompresyon sonrası cerrahi tedavi kaçınılmaz olur.

Cerrahi tedavide basit detorsiyon, rezeksiyon ve anastomoz, Hartman girişimi, kolopeksi, ekstraperitonealizasyon, mezokoloplasti, mezenterik meş plasti ve tüp sigmoidostomi gibi cerrahi yöntemlerdir. Kolon vovulusu hayatı tehdit edici olup kısa sürede ve doğru tanı konulup en uygun şekilde tedavi edilmelidir.

Bağırsak hastalıkları ile ilgili benzer sağlık yazıları

  1. Bağırsak tıkanması nedenleri, belirtileri ve tedavisi
  2. Bağırsak tembelliği nedenleri, belirtileri ve tedavisi
  3. Bağırsak düğümlenmesi nedenleri, belirtileri ve tedavisi
  4. Bağırsak polipleri nedenleri, belirtileri ve tedavisi
  5. Bağırsak kanseri nedenleri, belirtileri ve tedavisi

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git