Bağırsak Hastalıkları

Bağırsak (Kolon) Polipleri Nedenleri ve Belirtileri

Ağızdan başlayan ve makatta sona eren sindirim kanalının herhangi bir yerinde boşluğa doğru uzanan her oluşuma polip denir.

Bağırsak polipleri nedenleri, belirtileri ve tedavisi

Ağızdan başlayan ve makatta sona eren sindirim kanalının herhangi bir yerinde boşluğa doğru uzanan her oluşuma polip denir. Polipler burun boşluğunda da olur ve buna nazal polip denir. Polipler bağırsak boşluğunun herhangi bir kısmında gelişebilir. Polipler bulunduğu kısma göre özellik gösterirler. Polipler eğer 100’den fazla oluşur ise bu durum ”Polipozis” olarak adlandırılır.

Polipler iki ana grupta değerlendirilir. Birincisi bırakıldığında zaman içerisinde kansere dönüşen polipler, ikincisi ise kaldığında kanserleşme özelliği göstermeyen poliplerdir. Polipler genellikle iyi huylu oldukları gibi kansere dönüşen tipleri (adenomatöz, hiperplastik, hamartomatöz ve iltihabi) tipleri de vardır. Kanser çoğunlukla adenomatöz tip zemininde gelişir. En sık görülen tip hiperplastik tip poliptir ve bu tip genellikle rektum yerleşimlidir.

Bağırsak (kolon) polipleri neden olur?

Bağırsak poliplerinin neden oluştuğu tam olarak bilinmediği gibi, genetik yatkınlığın poliplerin oluşumunda önemli yeri vardır. Özellikle birinci derece akrabalarında polip olan kişilerde diğer insanlara göre daha sık polip görülmesi söz konusudur.

Bunun yanı sıra beslenme tarzında lifli gıdaların az tüketilmesi, yağlı beslenme, kalsiyumdan fakir beslenme, sebze ve meyve tüketiminin az olması, kabızlık, özellikle çocuklarda büyük abdestin (dışkının) uzun süre tutulması gibi etkenlerin polip oluşmasında etkili olduğu bilinmektedir. Ailesel polipler çoğunlukla çocukluk çağında başlar. Ayrıca bazı genetik hastalıklar da bağırsak polipleri oluşumuna neden olabilir.

Bağırsak (kolon) polipleri belirtileri

Kalın bağırsakta oluşan poliplerin belirtileri iki türlüdür. Bu belirtilerden biri polip büyüyerek kanalı tıkar ve kanal tıkanınca kanalın gerisinde kalan gıda aşağıya doğru geçemediği için geride birikir. İnce bağırsakta ya da kalın bağırsakta bir polip oluşmuş ise bu polip büyüyerek kanalı tıkar ve bu durumda karında şişkinlik, kıvrandırıcı ağrılar, geri tepmeye bağlı bulantı hissi ve kusma gibi belirtiler ortaya çıkar.

İkinci grup belirtilerde büyüyen polip’in damar fakirliği ile birlikte çürümesidir. Polip’in büyümesi sonucu uç noktaya kan gitmez ve o kısım besinsiz kalır. Bu durumda ülserleşme (yaralanmalar) ve küçük küçük kanamalar oluşur. Bu kanama nedeni ile gizli kanama denilen durum ortaya çıkar ve kansızlık başlar.

Bağırsak (kolon) polipleri teşhisi

Bağırsaklarda oluşan polipler genellikle şikayete neden olmadığı için yapılan kolonoskopi tetkikinde tesadüfen ortaya çıkar. Bağırsak poliplerinden şüphelenilen hastada mutlaka kolonoskopi tetkiki yapılmalıdır. Bağırsak poliplerinin en önemli tanı yöntemi kolonoskopidir.

Kolonoskopi tetkikinde 2-3 mm polipler bile kolaylıkla tespit edilir. Bunun dışında eskiden bu yana yapılan kalın bağırsağın içine kontrast madde denilen radyolojide görüntü veren bir madde ile doldurarak bağırsak duvarının kenarını incelemek (baryumlu çift kontrastlı kolon grafisi) ile ancak 1 cm’lik polip’in görülmesi sağlanır. Bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans ile yapılan görüntülemelerde de 1 cm’in üzerindeki poliplerin tespiti mümkün olabilir. Kolon poliplerinde en keskin tanı yöntemi kolonoskopi tetkikidir. Bunların yanı sıra kan tetkikleri ile kansızlığın olup olmadığı araştırılır.

Bağırsak polipleri teşhisi

Bağırsak polipleri teşhisi

Bağırsak (kolon) polipleri tedavisi

Kalın bağırsakta bir polip tespit edildiğinde en önemli tedavi yöntemi kolonoskopik yöntem ile yapılan (polipektomi) işlemi ile bunun alınmasıdır. Polipleri almadan iyi huylu kötü huylu olup olmadığı bilinemediği için polipler alınarak tedavi edilir. Eğer polip büyük ise açık ameliyat ile (laparotomi) işlemi ile kazınarak polip bağırsak duvarından alınır. Bu işlemde yapılamıyor ise polip’in bulunduğu bağırsak kısmı kesilir ve tekrar kesilen bağırsak uçları birbirine bağlanarak devamlılık sağlanır.

Bağırsak polip’inin kanserleşme özelliği var ise oluşumundan yaklaşık 5-7-10 yıl sonra bu polip kansere dönüşür. Kolon poliplerinin % 90’ı polip zemininden gelişir. Ancak poliplerin % 10’luk kısmı boşlukta oluşmadan bağırsak duvarında düz zeminde gelişir. Polipler kansere dönüşmeden polipektomi işlemi ile alınır ise kanser oluşmaz. Polipektomi yapılan ya da iyi huylu polip tespit edilen hastaların belirli aralıklar ile gastroentroloji uzmanı tarafından takibi gereklidir.

Bağırsak hastalıkları ile ilgili benzer sağlık yazıları

  1. Kolonoskopi neden ve nasıl yapılır
  2. Bağırsak kanaması nedenleri ve tedavisi
  3. Bağırsak dönmesi nedenleri, belirtileri ve tedavisi
  4. Rektum kanseri nedenleri, belirtileri ve tedavisi
  5. Bağırsak kanseri nedenleri, belirtileri ve tedavisi
  6. Kabızlık nedenleri, belirtileri ve tedavisi
  7. Crohn hastalığı nedenleri, belirtileri ve tedavisi

162 Yorum

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git