Bağırsak Hastalıkları

Bağırsak Adenomları Nedir? (Neoplastik Polipler)

Polip epitel hücrelerinde atipi görülmesi polip'in neoplastik olarak sınıflandırılmasına neden olur.

Neoplastik bağırsak polipleri nedir?

Epitel hücrelerinde atipi görülmesi polip’in neoplastik olarak sınıflandırılmasına neden olur. Neoplastik poliplerin çoğu adenomatöz poliplerdir. Adenomatöz polipler, ABD’de 50 yaş ve üzeri kişilerde % 25-40 oranında görülmektedir. Bu poliplerin önemi, kötü huylu (malign) bozukluklara dönüşmesidir.

Bağırsak adenoması tipleri

Polipektomi işlemi nedir

Polipektomi işlemi nedir

Bağırsak adenoması predominant glandüler paternin histolojik yapısına göre sınıflandırılır. Tubuler adenom,  tubulovillöz adenom, villöz adenom şeklinde sınıflandırılır. Adenomaların malign (kötü huylu) olma riski polip’in büyüklüğüne, histolojik tipine ve displazi derecesine bağlı değişir.

Tubuler adenom nedir? : Tubuler adenom % 80-86 oranında görülür. Ön planda displatik tubuller içerir ve değişik boyutlarda olabilirler, genellikle saplıdırlar. Boyutlarına göre değişmekle birlikte kansere dönüşme riski % 5 oranındadır. Tubuler adenomlar genellikle 1 santim’den küçük olan poliplerdir.

Villöz adenom nedir? : Villöz adenom % 3-16, oranında görülmektedir. Villöz adenomlar biraz daha büyük yapıdadır. Polip büyüklüğü sol kolonda ve kolon kanserinin sık oluştuğu bölgelerde daha fazladır. Villöz adenomlar ince bağırsak villuslarını andırır şekilde parmaksı ve displatik uzantılar gösterir. Genellikle sapsız ve geniş tabanlıdırlar ve çok büyük boyutlara ulaşabilirler. Villöz adenomların kanserleşme riski % 30-40 oranındadır.

Tubulovillöz adenom nedir? : Adenomlarda villöz komponent oranı % 25 ile % 75 arasındadır ve villöz komponentin ağırlığı arttıkça kanserleşme riski de artar.

Flat adenomlar : İlk olarak Muto ve Ark tarafından tarif edilmiştir. Makroskopik olarak, düz veya ortası deprese olabilir. Genelde mutipl ve 1 cm’den küçüktür. Endoskopik görüntülemede gözden kaçabilir ve kötü huylu kansere dönüşme riski yüksektir.

Adenomlarda kanserleşme riskini arttıran özellikler

 1. Çap (>1 santim)
 2. Villöz yapı
 3. Displazi (high grade) varlığı
 4. Çoğul adenom (>2)
 5. Flat adenomlar (Japonya)
 6. Genetik polipozis sendromla birliktelik

Bağırsak adenomları teşhisi

 1. Kolonoskopi tetkiki
 2. Bilgisayarlı tomografik kolonografi
 3. Çift kontrastlı kolon grafisi

Bağırsak adenomaları tedavisi

 1. Tüm kolorektal polipler tek parça halinde çıkarılarak histopatolojik incelemeye gönderilmelidir.
 2. Endoskopik polipektomi
 3. Endoskpik polipektomi sonrası belli aralıklar ile takip

Bağırsak hastalıkları ile ilgili sağlık yazıları

 1. Bağırsak polipleri nedenleri, belirtileri ve tedavisi
 2. Tembel bağırsak sendromu nedenleri ve tedavisi
 3. Bağırsak kanaması nedenleri ve tedavisi
 4. Bağırsak dönmesi nedenleri, belirtileri ve tedavisi
 5. Bağırsak düğümlenmesi nedenleri, belirtileri ve tedavisi
 6. İrritabl bağırsak sendromu nedenleri, belirtileri ve tedavisi
 7. Bağırsak kanseri nedenleri, belirtileri ve tedavisi

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git