Ağrılar ve Tedavileri

Bacak Ağrısı Neden Olur? Bacak Ağrısına Neden Olan Hastalıklar

Bacaklar vücudun alt ekstremiteleridir ve bacaklarda ağrıya neden olabilecek sinirlere bağlı, enfeksiyonlara bağlı, eklemlere bağlı, kaslara bağlı, bağlar ve tendonlara bağlı, travmalara bağlı, damarlara bağlı ağrılar meydana gelebilir.

Bacak ağrısı nedir?

Bacaklar vücudun alt ekstremiteleridir ve bacaklarda ağrıya neden olabilecek sinirlere bağlı, enfeksiyonlara bağlı, eklemlere bağlı, kaslara bağlı, bağlar ve tendonlara bağlı, travmalara bağlı, damarlara bağlı, sistemik bazı hastalıklara bağlı ağrılar meydana gelebilir.

Bacak ağrısına neden olan sinir sıkışmaları ve sinir zedelenmeleri

Sinir sıkışmaları veya sinir basıları tutulan sinirin yerine ve derecesine göre değişmekle birlikte bacak ağrılarına neden olabilir.

Bel fıtığı bacaklarda ağrıya neden olur mu?: Bel fıtığı, omurga kemiklerinin arasında bulunan ve hareket etmeyi kolaylaştıran yastıkçıkların zorlanmaya veya yıllar içinde bozulmasına bağlı zarının yırtılması sonucu omurilik kanalına doğru bombeleşmesi nedeni ile sinir basısına yol açan bir hastalıktır. Bel fıtığı bel ağrısından çok bacaklarda ağrıya neden olabilen bir durumdur ve bacak ağrıları bel fıtığında en önemli yakınmadır. Bel fıtığında bacak ağrısının yanı sıra ilerleyen dönemlerde bacaklarda güç kaybı, uyuşma, karıncalanma, büyük abdest kaçırma, idrar kaçırma gibi belirtiler de görülebilir.

Omurga kanal darlığı bacaklarda ağrıya neden olur mu?: Omurilik kanal darlığı, genellikle bel bölgesinde bulunan dokuların zamanla kalınlaşarak kireçlenmesi ve omuriliğin geçtiği kanalı daraltması sonucu meydana gelen bir durumdur. Omurilik kanalındaki daralma omurganın tamamında olabileceği gibi sadece omurganın belli bir bölümünde de oluşabilir. Özellikle bel kısmında meydana gelen omurga kanal darlığında bacaklarda kalçadan dize kadar yayılabilen ağrı, bacaklarda güçsüzlük, bacaklarda uyuşukluk (bacak şikayetleri her iki bacakta ya da tek bacakta oluşabilir), bel ağrısı, idrar kaçırma, dışkı kaçırma, boyun omurgasındaki daralmaya bağlı denge bozukluğu, baş dönmesi, kollarda ağrı ve güçsüzlük gibi belirtiler görülebilir.

Siyatik sinir zedelenmesi bacak ağrısına neden olur mu?: Siyatik sinir trafik kazaları, ezilme, bıçaklanma, ateşli silah yaralanmaları, hatalı enjeksiyon uygulanması gibi faktörler ile zedelenebilir ve siyatik sinir zedelenmesi, zedelenmenin derecesine ve yerine göre bacak ağrısına, bacaklarda güçsüzlüğe, bacaklarda uyuşmaya, kalça ağrılarına, uyluk ağrılarına, düşük ayak gelişmesine neden olabilir.

Nöropati hastalığı bacak ağrısına neden olur mu?: Nöropati sinirlerdeki hastalıkları tanımlayan bir terimdir. Sinirler temel olarak iki ana başlık altında incelenir. Periferik sinir sistemi (vücudun beyin ve omurilik dışındaki bölgelerinde bulunan sinirler) ve santral sinir sistemi ise (beyin ve omuriliğe bağlı sinir sistemi) şeklindedir. Nöropatiler nedeni bilinen ya da nedeni bilinmeyen nöropati şeklinde gelişebilir ve en sık görülen nöropati periferik nöropatilerdir. Nöropatiler tutulan sinire göre bacak ağrılarına neden olabilir.

Sinir sıkışmalarına bağlı bacak ağrısı nedenleri

Bacak ağrısına neden olan tümörler

Tümörler ve kistler tümörün oluştuğu bölgeye, tümörün büyüklüğüne, tümörün tipine ve tümörün bası yaptığı sinire göre bacak ağrısı yapabilir.

Omurga tümörleri bacak ağrısına neden olur mu?: Omurga ve omurilik tümörleri birincil olarak (omurgayı oluşturan yapıların kendi hücrelerinden) veya ikincil olarak (akciğer, meme, prostat, mide, lenfoma, böbek, bağırsaklar, rahim gibi organlardan omurgaya sıçrayan) tümörler şeklinde gelişir. Omurga ve omurilik tümörleri yerleşim yerine göre farklı belirtiler gösterebilir. Omurganın bel kısmına yerleşen tümörler bacaklarda ağrıya, bacaklarda güçsüzlüğe ve uyuşmaya neden olabilir. Omurga tümörlerinin diğer belirtileri arasında yerleşim yerine göre belde ağrı, sırtta ağrı, kollarda ağrı, uyuşma ve güçsüzlük, mesane ve bağırsak kontrolsüzlüğü, cinsel fonksiyon bozukluğu, ilerleyen durumlarda hissizlik ve yatalak olma gibi daha ciddi sorunlar vardır.

Kemik tümörleri bacak ağrısına neden olur mu?: Kemik tümörleri, normalden hızlı ve kontrolsüz büyüyen, iyi huylu ya da kötü huylu olabilen, kötü huylu olduğunda organları da sıçrayabilen, kemiğin içindeki dokulardan köken alan, yumuşak doku tümörlerinin de bu grubun içinde yer aldığı tümörlerdir. İyi huylu tümörlerden olan kemik kistleri de oldukça sık görülür. Kemik tümörleri bebeklerde, çocuklarda, gençlerde ve yaşlılarda da görülebilen tümörlerdir. Kemik tümörleri bulunduğu bölgeye göre ağrıya neden olabilir, tümör bacak bölgesinde ise bacak ağrısı yapabilir, ağrı genellikle künt ve süreklidir, ağrı geceleri daha fazla hissedilir.

Kemiğin Paget hastalığı bacak ağrısına neden olur mu?: Kemiklerde şekil bozukluğu ile karakterize bir hastalıktır. Birçok hastada herhangi bir belirti olmaz. En sık etkilenen kemikler omurga, kafatası, kol, bacaklar, pelvis ve kalça kemikleridir.  Paget hastalığı kemik kırıklarına neden olabilir. Paget hastalığından kalça, omurga ve bacak kemikleri etkilendiğinde bacaklarda kemik ağrılarına ve kemik şekil bozukluklarına yol açabilir. Paget hastalığı nedeni ile kemik kanseri de gelişebilir.

Baker kisti bacak ağrısına neden olur mu?: Baker kisti (popliteal kist), her yaşta görülebilir. Dizin arkasında şişlik vardır. Bu kist dokunmayla ve eklem hareketleriyle ağrıya neden olmaz, ancak bazen çok fazla büyüyerek hem diz eklemi ağrısına, bazen de patlayarak bacağa yayılan ağrıya neden olabilir.

Tümörlere bağlı bacak ağrısı nedenleri

Bacak ağrısına neden olan kırıklar ve yaralanmalar

Geçirilen trafik kazaları, yüksekten düşmeler, ateşli silah yaralanmaları, geçirilen operasyonlar, spor yaralanmaları gibi travmatik nedenler travmanın derecesine ve şiddetine, oluşan yaralanmanın yerine göre değişmekle birlikte sinir basısına, sinir zedelenmesine ve ağrılara neden olabilir.

Omurga kırıkları ve yaralanmaları bacak ağrısına neden olur mu?: Omurga ve omurilik yaralanmaları genellikle genç kesimi etkileyen ve ciddi oranlarda sosyoekonomik problemlere neden olabilen yaralanmalardır. Omurga yaralanmaları hafif bir yumuşak doku yaralanmasından omurga kırığı ve ciddi omurilik yaralanmalarına kadar değişebilen şiddette olabilir. Omurga yaralanmasından sonra erken dönem belirtiler yaralanmanın yerine ve şiddetine göre değişiklik gösterebilir. Yaralanmadan sonra boyun ağrısı, sırt ağrısı, bel ağrısı, bacaklarda kuvvetsizlik ve ağrı, kas spazmları, kollarda güçsüzlük ve ağrı ve yaralanmanın şiddetine göre geçici veya kalıcı kısmi felç oluşması gibi şikayetler görülebilir.

Bel kayması bacak ağrısına neden olur mu?: Bel kayması aynı zamanda disk kayması olarak da tanımlanabilir. Disk kayması omurgalar arasında bulunan yastıkçıklardan birinin yırtılması sonucu içerisinde bulunan yumuşak özün bir kısmının dışarı çıkması nedeni ile sinir basısı oluşturmasıdır. Disk kayması belirtileri kaymanın oluştuğu omurga kısmına göre değişebilir. Bel kısmında oluşan disk kayması durumunda bacaklarda ağrı, bacaklarda güçsüzlük, bacaklarda uyuşma ve karıncalanma, kalçada, uylukta, dizde ağrılar ortaya çıkabilir. Boyun bölgesinde oluşan disk kaymasında boyun ağrısı, boyunda sertlik, ellerde güçsüzlük, kollarda uyuşma ve ağrı, baş ağrısı, baş dönmesi, kulak çınlaması gibi şikayetlere de yol açabilir.

Diz ve diz çevresi kırıkları bacak ağrısına neden olur mu?: Diz eklemi kemik yapısı olarak uyluk kemiği (femur), alt ucu kaval kemiği (tibia), üst ucu ve diz kapağı (patella) dan oluşur. İnsan vücudunda en sık travmaya uğrayan eklem olan diz eklemini oluşturan bu kemiklerin herhangi bir yerinde kırıklar oluşabilir ve diz ve diz çevresinde oluşan kırığın yerine, şiddetine, uygulanan tedavi yöntemine göre değişmekle birlikte diz eklemini oluşturan bu yapıların kırıkları ve çıkıkları bacak ağrılarına neden olur. Bu ağrılar uzun dönemli ya da kısa dönemli olabilir.

Ön çapraz bağ yaralanması bacak ağrısına neden olur mu?: Diz ekleminde ön ve arka çapraz bağlar, iç ve dış yan bağlar bulunur. Diz bağ yaralanmaları sıklıkla sporcularda görülür ve genellikle yere sabit basan bacağın dönmesi sonucu meydana gelir. Ön çapraz bağ yaralanması sonucu kopma hissi, aşırı ağrı ve şişlik oluşması, diz ve bacak hareketlerinde kısıtlılık gibi şikayetler ortaya çıkar ve dolasıyla bu yaralanma bacak ağrılarına neden olur.

Menisküs yırtılması bacak ağrısına neden olur mu?: Menisküsler diz eklemini oluşturan kemiklerin arasında bulunan küçük oval kıkırdak dokularıdır. Menisküsler genç yaşlarda esnek ve yumuşak olduğu için diz zorlanmalarına dayanıklıdır. İlerleyen yaşlarda menisküsler de yıpranır ve sertleşir. Bu da, menisküslerin daha kolay yaralanmasına sebep olur. Menisküs yaralanmaları yaralanmanın derecesine ve yırtılan menisküse göre diz ve bacak ağrılarına neden olur.

Osteokondritis dissekans bacak ağrısına neden olur mu?: Osteokondritis dissekans, eklem kıkırdağı altındaki kemiğin nekrozu ile başlayıp üstünü örten kıkırdakta artan hareket, kıkırdakta yırtılma ve kemik kıkırdak parçasında tam ayrışma ile karakterize bir durumdur. Bu hastalık genellikle diz, ayak bileği ve dirsekte görülür. Belirtileri arasında ağrı, eklemde şişlik, yürümede zorluk, eklemde kilitlenme ve bacakta ağrılar vardır. Tedavide istirahat, aktivite değişikliği ve gereken durumlarda cerrahi şeklinde tedaviler uygulanır.

Yaralanmalara bağlı bacak ağrısı nedenleri

Bacak ağrısına neden olan iltihaplı hastalıklar

Enfeksiyonlar, enfeksiyonun tipine ve enfeksiyonun yayılım derecesine, enfeksiyonun etkilediği bölgeye göre bacak ağrılarının önemli sebeplerinden birisidir.

Omurga enfeksiyonları bacak ağrısına neden olur mu?: Omurga enfeksiyonları spondilit, diskit, spondilodiskit ve epidural apse şeklinde görülebilen ve farklı mikroorganizmaların neden olduğu hastalıklar grubudur. Omurga enfeksiyonlarının en sık karşılaşılan belirtisi herhangi bir travma olmaksızın yaşanan şiddetli ağrılardır. Omurga enfeksiyoları nedeni ile bacaklarda ağrı, bacaklarda güçsüzlük, bacaklarda hissizlik gibi şikayetler görülebilir. Diğer belirtiler arasında ateş, halsizlik, baş ağrısı, boyun sertliği, geçirilen bir ameliyata bağlı gelişen enfeksiyonlarda operasyon yerinde şişlik-morarma-akıntı ve hassasiyet, kaslarda zayıflık, ilerleyen ve tedavisi yapılmayan vakalarda idrar kaçırma, dışkı tutamama ve felç gelişimi gibi belirtiler de vardır.

Torakanterik bursit bacak ağrısına neden olur mu?: Kalça dış tarafında büyük tokanter adı verilen kemiksi çıkıntı ile onun üzerinden geçen tendon arasında kayganlığı sağlayan içi sıvı dolu bir kesecik bulunmaktadır, herhangi bir nedenle bu kesecikte iltihabi bir durum oluşması durumunda kese büyür ve bacaklarda, kalçada ağrıya neden olur.

Zona hastalığı bacak ağrısına neden olur mu?: Herpes zoster veya zona hastalığı, varisella zoster virüsünün sebep olduğu, daha önce suçiçeği enfeksiyonu geçiren kişilerde görülen ve halsizlik, yorgunluk, ateş, şiddetli vücut ve bacak ağrıları, vücutta yanma, deride renk kaybı, kızarıklık, kabarıklıklar, baş ağrısı ve derinin kabuklanıp dökülmesi gibi belirtiler ile seyir gösterir. Zona virüsü vücudun birçok sistemini ve başka sinirleri de etkileyebilir.

Artrit hastalığı bacak ağrısına neden olur mu?: Artrit, eklemlerde vücut tarafından üretilen iltihaplı bir hastalıktır ve bu iltihap vücut tarafından üretilir. Artrit sadece bir hastalığı değil birçok hastalığı kapsar. Artritin bazı türleri ağır seyirli olur iken, bazıları da dönem dönem alevlenmeler ile seyir gösteren bir hastalık grubudur. Artrit eklemlerde tutulum gösterdiğinde bacağa ait eklemlerde ağrılara ve dolayısıyla bacak ağrılarına neden olabilmektedir.

Kireçlenme (osteoartrit) bacak ağrılarına neden olur mu?: Osteoartrit veya dejeneratif artrit olarak da bilinen ve düşük seviyeli enflamasyon sonucu eklemlerde ağrıya neden olan, eklemlerde bir tampon görevi yapan kıkırdağın anormal bir derecede yıpranması veya yok olması durumudur. Osteoartrit omurgada gelişse de, kalçada gelişse de, dizde gelişse de bacaklarda ağrıya neden olabilmektedir.

Osteomiyelit bacak ağrısına neden olur mu?: Osteomiyelit (kemik iltihabı), travmalardan sonra kemik dokusunun dışarıya çıktığı vakalarda (açık yaralarda), kırıklarda, vücutta oluşan mikrobik bir odaktan (özellikle deride oluşmuş enfeksiyonlardan) sonra akut olarak ya da kronik olarak görülebilen bir durumdur. Osteomiyelit omurga kemiklerinde, kalçaya bağlı kemiklerde ya da bacağa ait kemiklerde oluştuğunda bacak ağrılarına neden olur.

Osgood-Schlatter hastalığı bacak ağrısına neden olur mu?: Osgood-Schlatter hastalığı çocukluk döneminde sık rastlanan bir diz ve bacak ağrısı nedenidir. Hastalık diz kapağının alt tarafında kaval kemiğine yapışan pateller tendon ve yapışma yerinde ağrı, hassasiyetlik ve iltihabi bir durumun gelişmesi ile karakterizedir, bu hastalık bacakta ağrıya neden olabilir.

İltihabi hastalıklara bağlı bacak ağrısı nedenleri

 Bacak ağrısına neden olan damar hastalıkları

Periferik damar (arter) hastalığı bacak ağrısına neden olur mu?: Periferik arter hastalığı, kalp ve beyin dışındaki tüm kan damarlarının (atardamarlar) hastalıklarını ifade eden bir durumdur. En bilinen nedeni ateroskleroz’dur (damar sertliği). Bacak damarlarının ileri seviyedeki aterosklerozu yürürken ya da egzersiz sırasında bacak ağrısına neden olur. Bacak arterlerinin sertleşmesi bacaklarda ülserlere de sebep olur.

Kladikasyo bacak ağrısına neden olur mu?: Kladikasyo denilen tip, bacakların çoklu kas gruplarında istirahatle meydana çıkan ve egzersizle kaybolan uyuşma, bacaklarda ağrı, bacaklarda güçsüzlük bacaklarda sızı ve kramplar gibi şikayetlere neden olur.

Vaskülitler bacak ağrısına neden olur mu?: Vaskülit, damar duvarının enflamasyonu sonucu meydana gelen ve nadir görülen bir hastalıktır. Vaskülitlerin bazı tipleri erken teşhis edilmez ve tedavisi yapılmaz ise ölümcül olabilen bir hastalıktır. Vaskülitler çok farklı şikayetlere neden olabilir. Vaskülitler diz ve ayak bileklerinde ağrılı şişliklere, hassasiyete neden olarak bacak ağrısına sebep olur.

Varis bacak ağrısına neden olur mu?: Bacaklarda derinin hemen altında bulunan toplardamarlarda genişleme oluşmasına varis denir. Ayakta uzun süre durmak, hareketsiz şekilde uzun süre oturmak, fazla kilolu olmak, yanlış ayakkabı giymek, genetik yatkınlık, hamilelikler, damar tutulumu yapan bazı sistemik hastalıklar gibi etkenler bacaklarda varis oluşumuna neden olabilir. Varis sorununun en sık neden olduğu şikayet dizlerin aşağısında tüm bacağı etkileyen bacak ağrısıdır.

Lenfödem bacak ağrısına neden olur mu?: Lenf ödem, bacak atardamarı tıkanmasına bağlı ayakların şişmesidir. Lenfödem bacakta ciddi bir şişik oluşturur ve dolayısıyla bacak ağrısına neden olur. Lenfödem bazen yıllar sonra ortaya çıkabilir.

Derin ven trombozu bacak ağrısına neden olur mu?: Derin ve trombozu bacaklarda yerleşimli ana toplardamarların pıhtı ile tıkanması durumudur. Tek bacakta ya da her iki bacakta da oluşabilir. En önemli belirtilerinden birisi ayak bileğinden bacağa kadar olan şişliktir ve bazen de bacaklarda ağrıya neden olabilir.

Trombofilebit bacak ağrısına neden olur mu?: Vücutta yüzeyel damarlarda ya da varisli damarlarda pıhtı oluşması durumudur. Flebit sıklıkla bacaklardaki varisli damarlarda ve tahriş edici ilaç enjeksiyonu sonucu kollardaki damarlarda da oluşur. Bu duruma hastanede yatmak, uzun süre oturmak, varislerin bulunması, gebelik, emziklilik dönemleri, damar içi ilaç enjeksiyonu ve kanserli hastalarda gezici flebit oluşması gibi durumlar sebep olabilir. Belirtileri arasında deri altında şişme, kızarıklık, damar üzerinde hassasiyet, bacaklarda ağrı gibi belirtiler vardır. Tedavide ağrı kesici ilaçlar, sıcak su uygulama veya ıslatılmış havlu sarma, enfeksiyon geliştiğinde antibiyotik tedavisi, pıhtı eritici ilaçlar, jeller ve varis çorabı gibi yöntemler uygulanır.

Damar hastalıklarına bağlı bacak ağrısı nedenleri

Bacak ağrısına neden olan kas hastalıkları

Aşil tendon yırtılması bacak ağrısına neden olur mu?: Aşil tendonu insan vücudundaki en büyük tendondur. Aşil tendon rüptürü (yırtığı) oldukça sık görülmektedir. Aşil tendon yırtığı çoğunlukla sportif aktiviteler sırasında meydana gelir ve erkeklerde kadınlara oranla daha sık görülür. Aşil tendon yırtığı geliştiğinde etkilenen bacakta ani-keskin bir acı veya bacak arakasına biri vurmuş gibi olur. Aşil tendon yırtılmasına bağlı bacak ağrısı oluşur.

Kas yırtılmaları ve kas zorlanmaları bacak ağrısına neden olur mu?: Kas zorlanması, kasın veya kas ve kiriş bileşkesinin yırtılması ya da gerilmesidir (halk arasında kas çekilmesi olarak da adlandırılır). Kas yırtılması alt ekstremitelerde genellikle ön uyluk-arka uyluk ve arka baldır ve kasık bölgesindeki kaslarda gelişir. Kas yırtılması sırasında ilk olarak yanma hissedilir. Bazen klik sesi gibi ses de duyulabilir. Kas yırtılması yırtılan kasın yerine bağlı olarak uzun süren bacak ağrılarına neden olabilir

Tendon iltihabı bacak ağrısına neden olur mu?: Kas ve kemikleri birbirine bağlayan dokunun iltihaplanmasına tendon iltihabı denir. Tendonun aşırı kullanılması, tendonu aşırı güçle zorlama veya aynı hareketin arka arkaya tekrar edilmesi tendon iltihaplanmasına neden olabilir. Tendon iltihabı genellikle sessizce ilerler. Tendon iltihabı bacaklarda aşil tendonda veya patella kısmındaki tendonda gelişebilir. İltihaplanan bölgede  ve bacakta ağrı, sızı, yanma gibi şikayetler oluşabilir.

Kas hastalıklarına bağlı bacak ağrısı nedenleri

Bacak ağrısına neden olan romatizmal hastalıklar

Diz romatizması bacak ağrısına neden olur mu?: Diz romatizması veya eklem romatizması ileri yaş kişilerde daha sık görülen ama orta yaşlarda, hatta gençlerde de görülebilmektedir. Diz romatizmasının nedenlerinden biri de aşırı kilolu olmaktır. Diğer nedenler arasında yanlış yapılan egzersizler ve ani hareketler, diz ekleminin maruz kaldığı darbeler, genetik eğilim, ileri yaş gibi nedenler vardır. Diz romatizmasının en önemli belirtisi eklem ağrısıdır. Diz ekleminde şişme, kızarıklık gibi belirtiler de görülür. Diz romatizması hem diz ekleminde hem de bacakta ağrıya neden olur.

Akdeniz ateşi hastalığı bacak ağrısına neden olur mu?: Ailesel Akdeniz ateşi hastalığı tekrarlayan karın ağrıları, ateş, eklem ağrıları ile karakterize genetik bir hastalıktır. Akdeniz ateşi hastalığı ayak bileği eklemlerini, diz eklemini, pelvis eklemini tutarak bacak ve diz ağrılarına neden olabilmektedir. Bu hastalık kişiye ve atağa göre değişmekle birlikte bacaklardaki kasları tutarak da bacak ağrısına neden olabilir.

Ankilozan spondilit bacak ağrısına neden olur mu?: Ankilozan spondilit, ilerleyici romatizmal bir hastalıktır. Hastalık genellikle omurgayı etkiler fakat diğer eklemleri, kiriş ve bağları, bazen  organları da etkileyebilen bir romatizmal hastalıktır. Ankilozan spondilit omurgayı etkilediği için bacak ağrılarına neden olur.

Gut hastalığı bacak ağrısına neden olur mu?: Gut hastalığı bazı eklemlerde ağrı, hassasiyet, kızarıklık, şişme ve sıcaklık ile seyir gösteren bir hastalıktır. Gut hastalığı çoğunlukla tek eklemi tutar ve sıklıkla ayak başparmağını etkiler. Bununla birlikte diz, ayak bileği, el ve el bileği, ayak, dirsek eklemleri bu durumdan etkilenebilir ve dolayısıyla bacak ağrısına neden olabilir. Etkilenen eklemde ani başlayan ağrı ve şişme, iyileşme dönemi, tekrar atak dönemi gibi durumlar ve şikayetler ortaya çıkar. Gut hastalığının farklı tipleri vardır.

Romatizmal hastalıklara bağlı bacak ağrısı nedenleri

Bacak ağrısına neden olan sendromlar

Huzursuz bacak sendromu ve bacak ağrısı: Huzursuz bacak sendromu otururken veya yatınca bacaklarda normalin dışında hissedilen bir rahatsızlıktır. Huzursuz bacak sendromunda uyluk, bacaklar, ayaklar, bazı hastalarda kollar bu durumdan etkilenebilir. Belirtileri arasında bu ekstremitelerde ağrı, kaşınma, ezilme, yanma, karıncalanma, uyuşma ve kramp tarzında şikayetler vardır. Bacaklardaki bu huzursuzluk genellikle istirahatteyken ortaya çıkar. Huzursuz bacak sendromu erkeklerde ve kadınlarda görülebilir. Bu durum bacaklarda ağrıya ve huzursuzluğu neden olur. Nedeni tam olarak bilinmemektedir. Genetik yatkınlığı vardır. Diğer tetikleyici faktörler arasında stres, hormonal dalgalanmalar, periferik nöropati, böbrek yetmezliği ve demir eksikliği gibi faktörler bu ağrıya neden olabilir veya tetikleyebilir.

Patellofemoral ağrı sendromu ve bacak ağrısı: Patellofemoral (PFAS) ağrı sendromu en sık karşılaşılan diz ağrısı nedenlerinden birisidir, dolayısıyla bu durum bacak ağrılarını da neden olabilir. PFAS, genç ve fiziksel olarak aktif bireylerde sık görülen bir diz problemidir.

Priformis sendromu bacak ağrısına neden olur mu?: Priformis sendromu, siyatik sinirin priformis kası tarafından sıkıştırılması sonucu olaşan bir durumdur ve priformis sendromu bacak ağrısına, kalça ağrısına, bacaklarda hareket sırasında ağrıya neden olabilen bir hastalıktır.

Koşucu bacağı (Shin Splints) bacak ağrısına neden olur mu?: Shin Splints, medial tibial stres sendromu veya koşucu bacağı uygun olmayan ve aşırı sert zeminlerde spor yapmanın, yanlış ayakkabı giymenin, koşucu tekniğinde yanlış yöntemlerin, ayaktaki anatomik bozuklukların neden olduğu bir hastalıktır. Bu hastalık kemik zarının iltihabi reaksiyonu ile karakterizedir.

Büyüme ağrıları bacak ağrısına neden olur mu?: 3-13 yaş arası çocuklarda sık karşılaşılan bacak ağrıları, büyüme ağrılarına bağlı olabileceği gibi ciddi hastalıklar ile ilgili de olabilir. Büyüme ağrıları genellikle akşam saatlerinde ortaya çıkar ve bazen tek bacakta bazen de her iki bacakta görülebilir. Büyüme ağrıları sendromlar şeklinde oluşabilir. Örneğin 2-3 gün üst üste veya 10-15 gün aralar ile seyredebilir. Bu ağrılarda aksama, topallama, şişlik, kızarıklık, morarma yoktur.  Bu ağrılar genellikle kendiliğinden geçer fakat geçmeyen, süreklilik gösteren, aksamaya neden olan, özellikle hep aynı bölgede hissedilen ağrılarda bir ortopedi uzmanına gitmek gerekir.

Sendromlara bağlı bacak ağrısı nedenleri

Benzer sağlık yazıları

  1. Kalça ağrısı nedenleri ve tedavisi
  2. Siyatik ağrısı nedenleri ve tedavisi
  3. Nöropatik ağrı nedenleri ve tedavisi
  4. Tibia (kaval kemiği) ağrısı nedenleri ve tedavisi
  5. Diz ağrısı neden olur

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git