A

Azitro Nedir ve Ne İçin Kullanılır? Azitro İlacın Yan Etkileri

Azitro, makrolid olarak adlandırılan antibiyotik grabundandır ve bazı bakterilerin ve diğer mikroorganizmaların neden olduğu enfeksiyonların tedavisinde kullanılır:

 Azitro 500 mg film tablet kullanım talimatı

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu Kullanma talimatını dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Azitro’nun etkin maddesi nedir? Her tablet 500 mg azitromisine eşdeğer azitromisin dihidrat içerir.

Azitro’nun yardımcı maddeleri: Dibazik susuz kalsiyum fosfat, sodyum karboksimetil selüloz 150 (Nymcel 150), mikrokristalin selüloz PH102, sodyum lauril sülfat, magnezyum stearat film kaplama maddesi (Opadıy OY-D-7233 beyaz): Hipromelloz, titanyum dioksit, talk, polietilen glikol / makrogol, sodyum lauril sülfat gibi yardımcı maddeleri içerir.

Azitro 500 mg film tablet ağızdan alınır. 

 • Bu kullanma talimatını saklayın. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz, ilaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Azitro hangi hastalıklarda kullanılır? (Azitro’nun endikasyonları)

Azitro 500 mg film kaplı tablettir. 3 tabletlik blister ambalajlarda bulunur, her bir tablet 500 mg azitromisin içermektedir. Azitro, bir yüzü “AZİTRO” yazılı, kokusuz, homojen görünüşlü, beyaz renkte film kaplı oblong tablettir.

Azitro, makrolid olarak adlandırılan antibiyotik grabundandır ve bazı bakterilerin ve diğer mikroorganizmaların neden olduğu enfeksiyonların tedavisinde kullanılır.

 • Göğüs, boğaz ve burun enfeksiyonları (bronş iltihabı, akciğer iltihabı ve sinüzit gibi)
 • Streptococcus pyogenes in neden olduğu bademcik iltihabı (tonsilit), boğaz ağrısı (farenjit) tedavisinde penisilin alerjisi olanlarda
 • Kulak enfeksiyonlarında
 • Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları (apse veya çıban gibi)
 • Chlamydia adlı organizmanın neden olduğu cinsel yolla bulaşan hastalıklarda
 • Haemophilus ducreyi isimli bir mikroorganizmanın neden olduğu yumuşak doku ülseri ve çoğul dirençli olmayan Neisseria gonorrhoeae isimli bir mikroorganizmanın yol açtığı eşlik eden başka enfeksiyonun olmadığı cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlarda

Bunlar gibi enfeksiyonel hastalıklarda doktor reçetesi ile Azitro kullanılabilir. 

Azitro hangi hastalıklarda kullanılır

Azitro kullanımın sakıncalı olduğu durumlar (kontrendikasyonları)

 • Eğer, Azitro veya eritromisin/klaritromisin gibi diğer makrolid antibiyotiklere veya Azitro’nun içeriğindeki bileşenlerden herhangi birine karşı alerjik iseniz Azitro kullanmayınız. Alerjik reaksiyon deri döküntüsüne veya hırıltılı solunuma yol açabilir.
 • Karaciğer sorunlarınız varsa Aiztro kullanmayınız ya da doktorunuza bu konuda bilgi veriniz.
 • Ergotamin (migren tedavisinde kullanılır) gibi ergot türevlerinden birini kullanıyorsanız Azitro’yu kullanmayınız.

Azitro’yu kullanmadan önce nelere dikkat etmeli? (Uyarılar/Önlemler)

 • Böbrek sorunlarınız varsa.
 • Kalp hastalığınız varsa.
 • Bir toplulukta müştereken meydana gelmiş olan enfeksiyon hastalıktan varsa.
 • Bakterilerin veya bakteri toksinlerinin kana geçmesi teşhisi konulduysa veya şüphesi varsa.
 • Yatan hasta iseniz.
 • Yaşlı veya aşırı güçsüz iseniz.
 • Diğer ciddi sağlık problemleriniz varsa (bağışıklık sistem yetmezliği veya doğuştan dalak olmaması/cerrahi müdahale ile dalağın alınmış olması (aspleni) durumları vb.) varsa.
 • Karaciğer hastalığınız varsa.
 • Diğer antibiyotik ilaçlarında olduğu gibi, mantarlar dahil olmak üzere duyarlı olmayan organizmalara bağlı herhangi bir enfeksiyon ile zayıf düşen bünyede ikinci bir enfeksiyon riski doktorunuz tarafından gözlemlenmelidir.
 • İshal problemi oluşursa.

Bunlar gibi durumlarda bu ilacı kullanırken dikkatli olunmalı ya da doktor gözetimi altında kullanılmalıdır.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız. 

Diğer ilaçlar ile birlikte Azitro kullanımı

Azitro almadan önce aşağıda listelenen ilaçlardan birini kullanıp kullanmadığınızı doktorunuza bildiriniz ve Azitro veya diğer ilaçlarla ilgili sorularınızı veya endişelerinizi doktorunuz veya eczacınız ile paylaşınız:

 • Ergot veya ergotamin.
 • Varfarin veya kan pıhtılarını önleyen benzer bir ilaç.
 • Siklosporin (organ veya kemik iliği naklinde nakil reddini önlemek ve tedavi etmek için bağışıklık sistemini baskılamak amacıyla kullanılır).
 • Digoksin (kalp yetmezliği tedavisinde kullanılır).
 • Teofdin (astım tedavisinde kullanılır).
 • Nelfinavir (H1V enfeksiyonunun tedavisinde kullanılır).
 • Hazımsızlık için antasit alıyorsanız, Azitro’yu antasit alımadan bir saat önce veya antiasit aldıktan iki saat sonra almalısınız.
 • Azitro ile birlikte rifabutin alan hastalarda kandaki parçalı hücre sayısında azalma görülmüştür.

Bunlar gibi ilaçları kullanmadan önce Azitro kullandığınızı doktorunuza bildiriniz. 

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Özel durumlarda Aiztro kullanımı

 • Hamilelikte Azitro kullanılır mı? İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Hamileyseniz ya da hamile kalmaya çalışıyorsanız öncelikle doktorunuza danışmadan Azitro kullanmayınız. Azitro sadece gerektiğinde hamilelik döneminde doktor takibi ile kullanılmalıdır. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Emzirme döneminde Azitro kullanılır mı? Azitro’nun anne sütü ile atılıp atılmadığı bilinmemektedir. ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Böbrek yetmezliği durumunda Azitro kullanımı: Hafif ya da orta düzeyde böbrek bozukluğunuz varsa, doz ayarlamasına gerek duyulmaz. Ciddi böbrek yetmezliğiniz varsa Azitromisin tedavisi verildiğinde dikkatli olunmalıdır.
 • Karaciğer yetmezliği durumunda Azitro kullanımı: Hafif ya da orta seviyede karaciğer bozukluğunuz varsa, normal karaciğer fonksiyonu olan hastalar ile aynı doz uygulanabilir. Ciddi karaciğer yetmezliği olanlarda Azitro kullanılmamalıdır.
 • Araç ve makine kullananlar Azitro kullanabilir mi? Azitro’nun araç veya makine kullanımınızı etkilemesi beklenmez.

Eğer Azitro’nun etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleminiz var ise doktorunuz ya da eczacınız ile görüşünüz.

Azitro’nun içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

 • Azitro her tablette 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum içerir; bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

Azitro nasıl kullanılır?

Azitro’nun uygun kullanım ve doz/ uygulama sıklığı için talimatlar:

 • Azitro günlük tek doz olarak alınmalıdır.
 • Chlamydia trachomatis, Haemophilus ducreyi veya duyarlı Neisseria gonorrhoeae kaynaklı cinsel temasla bulaşan hastalıkların tedavisi için doz, ağızdan bir kere alınan 1000 mg’dır. Tüm diğer endikasyonlar için, toplam doz, 3 gün süreyle günde 500 mg olarak alman 1500 mg’dır.
 • S.Pyogcnes tonsilit/farenjit tedavisinde toplam doz 5 gün süre ile 1. gün 500 mg daha sonraki günler (2,3,4 ve 5. gün) günde 250 mg şeklinde kullanılır.

Azitro’nun uygulama yolu ve metodu: 

Azitro ağızdan bütün olarak yutulur.

 • Çocuklarda Azitro kullanımı: 45 kg’ın üstündeki çocuklarda erişkin dozu uygulanır. Çocuklarda tonsilit/farenjit dışında herhangi bir tedavi için maksimum tavsiye edilen toplam doz 1500 mg’dır. Tonsilit/farenjit tedavisinde toplam doz 5 gün süre ile 1. gün 500 mg, daha sonraki günler (2.-3. ve 4 ve 5. günler) günde 250 mg şeklinde kullanılır.
 • Yaşlılarda Azitro kullanımı: Yaşlılarda erişkinler için uygulanan doz uygulanır.
 • Azitro’nun yiyecek ve içecek ile kullanımı: Azitro’yu yemeklerden 1 saat önce ya da 2 saat sonra alınız.
 • Kullanmanız gerekenden fazla Azitro kullanduysanız: Çok fazla Azitro alırsanız kendinizi rahatsız hissedebilirsiniz. Bu tür bir durumda doktorunuzla konuşunuz veya en yakın hastanenin acil servisine başvurunuz. İlacın kalanını da yanınızda götürünüz.
 • Azitro’yu kullanmayı unutursanız: Azitro’yu almayı unutursanız mümkün olan en kısa sürede alınız. Bir sonraki dozu zamanında alınız. Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Aiztro ile tedavi bittiğinde oluşabilecek etkiler

 • Aiztro kullanımını çok erken bırakırsanız, enfeksiyon tekrarlayabilir.
 • Kendinizi daha iyi hissetseniz bile Azitro’yu doktorunuzun önerdiği süre boyunca kullanınız.
 • Doktorunuz bırakmanızı istemeden ya da doktorunuzla görüşmeden Azitro’yu bırakmayınız.

Bu ilacın kullanımı hakkında başka sorularınız varsa ya da nasıl kullanılacağından emin değilseniz doktorunuz ya da eczacınız ile görüşünüz.

Azitro’nun olası yan etkileri nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Azitro’nun içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Bu ilacı aldıktan sonra aşağıdaki semptomlardan birini yaşarsanız bunu hemen doktorunuza bildiriniz.

 • Düzensiz kalp atımı
 • Nefes kesilmesi
 • Baş dönmesi veya baygınlık hissi
 • Ani olarak gelişen hırıltılı solunum
 • Nefes almada zorluk
 • Göz kapaklarının şişmesi
 • Yüz veya dudakların şişmesi
 • Döküntü veya kaşıntı (özellikle tüm vücudu etkiliyorsa), bunlar gibi yan etkiler görüldüğünde hemen doktorunuza bildiriniz.

Bu şikayetler seyrek görülmesine rağmen şiddetli olabilir.

Azitro alırken en sık görülen yan etkiler aşağıda listelenmiştir. Bunlar tedavi sırasında vücudunuz ilaca alıştıkça yok olabilir. Bu yan etkilerden biri size rahatsızlık vermeye devam ediyorsa doktorunuza bildiriniz.

Azitro’nun çok yaygın yan etkileri 

 • İshal
 • Karın ağrısı
 • Bulantı
 • Gaz gibi yan etkiler Azitro’nun çok yaygın görülen yan etkileridir.

Aiztro’nun yaygın görülen yan etkileri 

 • Baş ağrısı, sersemlik hissi
 • Karıncalanma, iğne batması hisleri veya deride uyuşma
 • Anormal tat bozukluğu
 • İştah kaybı
 • Görmede bozukluk
 • Duyu kaybı
 • Kusma
 • Hazımsızlık
 • Döküntü
 • Kaşıntı Eklem ağrısı
 • Düşük lenfosit (bir çeşit beyaz kan hücresi), yüksek ezinofil (bir çeşit beyaz kan hücresi) sayısı
 • Düşük kan bikarbonatı
 • Yorgunluk gibi yan etkiler Azitro’nun yaygın görülen yan etkileridir.

Azitronun Yaygın olmayan yan etkileri 

 • Ağız ve vajinada mantar enfeksiyonu (pamukçuk)
 • Düşük lökosit (bir çeşit beyaz kan hücresi) ve nötrofıl (bir çeşit beyaz kan hücresi) sayısı
 • Çeşitli seviyelerde alerjik reaksiyonlar
 • Yaygın döküntü ve derinin soyulması
 • Işığa veya güneşe maruziyete bağlı ciddi deri reaksiyonları
 • Kurdeşen
 • Sinirlilik
 • Doku hissiyatında azalma
 • Uykuya meyil
 • Uyumakta zorluk
 • Düzensiz kalp atışı
 • Kabızlık
 • Karaciğer inflamasyonu
 • Göğüs ağrısı
 • Kuvvetten düşme
 • Şişkinlik
 • Genel rahatsızlık
 • Anormal laboratuar test değerleri (örn, kan ya da karaciğer testleri)
 • Karın ağrısının eşlik ettiği kusma (kanlı ya da kan olmaksızın)
 • Kulak çınlaması, geri dönüşümü olmayan işitme kaybı gibi yan etkiler Azitro’nun yaygın olmayan yan etkileridir.

Azitro’nun sıklığı bilinmeyen yan etkileri 

 • Saldırganlık
 • Endişe
 • Havale, bayılma
 • Hiperaktivite
 • Koku kaybı veya koku duyusunda değişiklik
 • Tat kaybı
 • Pankreas inflamasyonu
 • Dilde renk değişikliği
 • Ciddi deri reaksiyonları
 • Karaciğer yetmezliği, karaciğerin işlevini yitirmesi, sarılık, deride kızarıklık
 • Böbrek vetmezliği, böbrekte ınflamasyon
 • Anormal elektrokardiyogram (EKG)
 • Ateş ve diyarenin eşlik ettiği karın ağrısı
 • Kolayca morarma veya kanama
 • Koyu renk idrarın eşlik ettiği yorgunluk hali
 • Bölgesel kas güçsüzlüğü gibi yan etkiler Azitro’nun sıklığı bilinmeyen yan etkileridir.

Eğer bu Kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Bu kullanma talimatında yer alan ya da almayan herhangi bir etki meydana gelmesi durumunda doktorunuz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www, titck.gov.TR sitesinde yer alan İlaç Yan Etki Bildirimi hattını arayarak Türkiye Farmakoviiila (TUFAM’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın ğüvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olursunuz.

Azitro nasıl saklanır?

 • Azitro’yu çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Azitro’yu 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
 • Azitro’yu son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.
 • Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Azitro’yu kullanmayınız.

Bu kullanma talimatı 31.01.2014 tarihimle onaylanmıştır.

 Benzer sağlık yazıları

 1. Streptokok enfeksiyonları nedenleri ve tedavisi
 2. Kulak enfeksiyonları nedenleri ve tedavisi
 3. Boğaz enfeksiyonu nedenleri ve tedavisi
 4. Klamidya enfeksiyonu nedenleri ve tedavisi
 5. Gonore enfeksiyonu nedenleri ve tedavisi

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git