Hastalıklar ve Tedaviler

Azarga Nedir ve Ne İçin Kullanılır? Azarga’nın Yan Etkileri Nelerdir?

Azarga yetişkin hastalarda yüksek göz içi basıncını tedavi etmek için kullanılır. Bu basınç glokom ya da göz hipertansiyonu adı verilen hastalığa neden olabilir.

AZARGA 10mg/ml +steril süspansiyon göz damlası kullanma talimatı

Azarga’nın etkin maddeleri: 10 mg/ml brinzolamid ve 5 r g/ml timolol (6.8 mg timolol maleat’a eşdeğer olarak)

Azarga’nın yardımcı maddeleri: Benzalkonyum klorür, mannitol (E 421), karbomer 974P, tiloksapol, disodyum edetat, sodyum klorür, hidroklorik asit ve/veya sodyum hidroksit (pH ayarlayıcı), saf su gibi yardımcı maddeler içerir.

Göze damlatılarak uygulanır.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu Kullanma Talimatını dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

AZARGA nedir ve ne için kullanılır?

Azarga vidalı kapağı bulunan bir adet 5 ml’lik plastik şişe içeren ambalaj içinde piyasaya sunulan beyaz ile beyazımsı renkte bir süspansiyondur.

Azarga yetişkin hastalarda yüksek göz içi basıncını tedavi etmek için kullanılır. Bu basınç glokom ya da göz hipertansiyonu adı verilen hastalığa neden olabilir.

Azarga glokom tedavisi için kullanılan kombine bir ilaçtır, ilacın içindeki etkin maddeler (brinzolamid ve timolol) göz içi basıncını düşürürler.

Azarga Hangi Göz Hastalığında Kullanılır

AZARGA kullanılmaması gereken durumlar (kontrendikasyonlar)

Eğer;

 • Azarga’nın içeriğindeki maddelerden herhangi birine alerjiniz varsa (içeriğin tam listesi için lütfen etkin maddeler ve yardımcı maddeler bölümüne bakınız.),
 • Önceden geçirdiğiniz veya şu anda var olan astım, kronik obstrüktif bronşit (solunum güçlüğü ve/veya uzun süreli öksürüğe neden olan ciddi akciğer durumu) veya diğer türde solunum problemleri gibi solunumla ilgili problemleriniz varsa,
 • Kalp atışınız yavaşsa, belirgin kalp yetmezliğiniz, kalp bloğunuz, kalp ritim bozukluğunuz veya kardiyojenik şok varsa,
 • Kanınızda çok yüksek miktarda asit varsa (hiperkloremik asidoz olarak adlandırılan bir hastalık),
 • Şiddetli böbrek yetmezliğiniz varsa,
 • Şülfonamidlere karşı aşırı duyarlılığınız varsa, örnekler, diyabet (şeker hastalığı) ve enfeksiyonları tedavi eden ilaçlar ve idrar söktürücüleri (su tabletleri) içerir. Azarga benzer alerjiye neden olabilir.
 • Şiddetli alerjik nezleniz (rinit), bronşlarda aşırı aktiviteniz varsa,
 • Diğer beta-blokerlere aşırı duyarlılığınız varsa,
 • 18 yaşın altındaki çocuklarda, bunlar gibi durumlarda Azarga kullanılmamalıdır.

Azarga’nın dikkatli kullanılması gereken durumlar (uyarılar/önlemler)

Eğer;

 • Ciddi reaksiyonlar veya aşırı duyarlık belirtileri oluşursa, ilacı kullanmayı bırakın ve doktorunuzla konuşun.
 • Koroner arter hastalığı (belirtiler göğüste ağrı veya sıkışma, nefessiz kalma veya şoku içerir), kalp yetmezliğiniz var ise Azarga tedavisine başlamadan önce doktorunuza bildiriniz.
 • Kalp hızında yavaşlama gibi kalp hızında düzensizlik varsa Azarga tedavisine başlamadan önce doktorunuza bildiriniz.
 • Astım veya kronik obstrüktif akciğer hastalığı gibi solunum yollarında daralmaya bağlı nefes alma güçlüğünüz varsa Azarga tedavisine başlamadan önce doktorunuza bildiriniz.
 • Göğüs ağrısı (anjina), kan dolaşımı hastalığı (Raynaud hastalığı veya Raynaud sendromu gibi) veya düşük kan basıncınız varsa, Azarga bunları daha kötüleştirebilir. Eğer bu belirtilerde herhangi bir değişiklikten şüpheleniyorsanız, doktorunuza olabildiğince çabuk bildiriniz.
 • Şeker hastasıysanız. Azarga, titreme ve baş dönmesi gibi düşük kan şekeri (hipoglisemi) belirtilerini saklayabilir, bu yüzden dikkatli kullanmanız gerekir.
 • Vücutta tiroid hormonunun gereğinden fazla üretilmesine bağlı belirtileri Azarga gizleyebilir, bu tür bir durumunuz var ise doktorunuzla konuşunuz.
 • Miyastenia gravis (Bir tür kas güçsüzlüğü hastalığı) varsa doktorunuza bildiriniz.
 • Karaciğer yetmezliğiniz varsa, doktorunuz ile konuşunuz.
 • Gözünüzde kuruluk veya gözün ön kısmındaki saydam dokuda problemleriniz varsa, doktorunuzla konuşunuz.
 • Azarga kullanırken sebebi ne olursa olsun şiddetli alerjik reaksiyon gösterdiyseniz, adrenalin tedavisi etkili olmayabilir. Dolayısıyla herhangi bir tedavi görürken, sağlık uzmanına Azarga kullandığınızı bildiriniz.
 • Yaşlılarda zihin açıklığı ve/veya fiziksel uyumlu hareket gerektiren işleri yapma yeteneğini zayıflatabileceğinden Azarga kullanırken özen gerektiren işleri yapmada dikkatli olunuz.
 • Böbrek probleminiz varsa dikkatli olunuz.
 • Ameliyat öncesinde Azarga kullandığınızı anestezi uzmanına bildiriniz, timolol anestezide kullanılan bazı ilaçların etkisini değiştirebilir.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Özel durumlarda Azarga kullanımı nasıl olmalı?

Hamilelikte Azarga kullanılır mı? İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Hamile iseniz veya hamile olma olasılığınız varsa doktorunuz gerekli görmedikçe Azarga’yı kullanmayınız. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme döneminde Azarga kullanılır m? İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Emziriyorsanız Azarga’yı kullanmamalısınız. Timolol süte geçebilir.

Araç ve makine kullananlar Azarga kullanabilir mi? Görüşünüz netleşene kadar araç ve makine kullanmayınız. Azarga’yı kullandıktan hemen sonra görüşünüzün bulanıklaştığını fark edebilirsiniz. Etkin maddelerden biri, hastaların mental uyanıklık ve/veya fiziksel koordinasyon gerektiren görevleri yerine getirme yetilerini bozabilir. Eğer bu tip belirtileriniz ve görmenizde bulanıklığınız varsa araç ve makine kullanmayınız.

Azarga’nın yiyecek ve içecek ile kullanılması: Ürün önerildiği şekilde kullanıldığı takdirde, besinlerle ve içeceklerle bir ilişkisi yoktur.

AZARGA’nın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Azarga’nın içinde bulunan bir koruyucu madde (benzalkonyum klorür), göz irritasyonuna neden olabilir. Yumuşak kontak lenslerle temasından kaçınınız. Uygulamadan önce kontak lensi çıkartınız ve lensi takmak için en az 15 dakika bekleyiniz. Yumuşak kontakt lenslerin renklerinin bozulmasına neden olduğu bilinmektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte AZARGA kullanımı nasıl olmalı?

 • Azarga glokom tedavisi için kullanılan diğer göz damlaları da dahil, diğer ilaçları etkileyebilir veya onlardan etkilenebilir.
 • Kan basıncını düşüren ilaçlar, kinidin dahil (kalp hastalıklarını ve bazı sıtma türlerini tedavi etmede kullanılır) kalp ilacı, şeker hastalığı (diyabet), gastrik ülser için ilaç alıyorsanız veya antifungal, antibakteriyel, antivirüs, fluoksetin ve paroksetin olarak bilinen antidepresanlar ya da antibiyotik ilaç almayı düşünüyorsanız ya da kullanıyorsanız doktorunuza bildiriniz.
 • Başka bir karbonik anhidraz inhibitörü (asetazolamid veya dorzolamid) kullanıyorsanız, doktorunuzu bilgilendiriniz.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

AZARGA nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uyğulama sıklığı için talimatlar:

Azarga’yı her zaman yalnızca doktorunuzun söylediği gibi kullanınız. Emin değilseniz doktorunuza ve eczacınıza danışınız.

 • Eğer glokom tedavisinde kullanılan başka bir göz damlası ürününü bırakarak Azarga’ya geçiş yapıyorsanız, diğer göz damlasını kullanmayı bırakmalı ve Azarga’yı ertesi gün kullanmaya başlamalısınız.
 • Yetişkinlerde normal doz, göze veya gözlere, sabah ve akşam olmak üzere, günde iki kez, birer damladır.
 • Sadece doktorunuz önerdiği zaman Azarga’yı yalnızca gözlerinize uygulayınız.
 • Doktorunuzun önerdiği sürece tedaviye devam ediniz.
 • Damla gözünüze gelmediğinde tekrar deneyiniz. Başka göz damlası kullanıyorsanız Azarga’yı kullanmadan en az 5 dakika bekleyiniz. Göz merhemleri en son uygulanmalıdır.

Uygulama yolu ve metodu:

Azarga göze damlatılarak kullanılır. Ürünü başka bir yolla kullanmayınız.

Azarga Uygulama Yolu ve Metodu

 • Ellerinizi yıkayınız.
 • Azarga’nın şişesini ve bir ayna alınız.
 • Kullanmadan önce şişeyi iyice çalkalayınız.
 • Şişenin kapağını açınız.
 • Şişeyi, başparmak ve diğer parmaklarınız arasında ucu aşağı bakacak şekilde ters tutunuz.
 • Başınızı arkaya yaslayınız. Temiz parmağınızla göz kapağınızı, göz kapağınız ile gözünüz arasında bir cep oluşana kadar açınız. Damla buraya damlatılacaktır (Şekil 1).
 • Şişenin ucunu gözünüze yaklaştırınız. Yardımcı olacaksa aynayı kullanınız.
 • Damlayı gözünüze veya göz kapağınıza, gözünüzün çevresine veya başka yüzeylere değdirmeyiniz. Damlaya mikrop bulaşabilir.
 • Her seferinde bir damla Azarga damlatmak için şişenin dibine hafifçe basınız.
 • Şişeyi çok sıkmayınız, şişe dibine hafifçe bastırmak yetecek şekilde tasarlanmıştır (Şekil 2).
 • Azarga’yı kullandıktan sonra, bir parmağınızla burnunuzun yanından gözünüzün kenarına bastırınız (Şekil 3).
 • Bu şekilde, Azarga’nın vücudunuzun diğer bölgelerine geçmesini engellersiniz.
 • Eğer damlayı iki gözünüzde de kullanıyorsanız, diğer gözünüz için aynı uygulamayı tekrarlayınız.
 • Kullanımdan hemen sonra şişenin kapağını sıkıca kapatınız.
 • Diğer şişeyi açmadan önce, bir şişeyi tamamen kullanınız.

Çocuklarda Azarga kullanımı:

18 yaşının altında olan çocuklarda Azarga’nın kullanılması tavsiye edilmemektedir.

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlılarda ve diğer erişkin popülasyonları arasında güvenlilik ve etkinlik bakımından belirgin bir fark gözlemlenmemiştir.

Böbrek/karaciğer yetmezliği durumlarında Azarga kullanımı:

Özel kullanımı yoktur.

Eğer Azarga’nın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla Azarga kullandıysanız: Gözünüzü ılık su ile yıkayınız. Azarga’yı daha fazla kullanma belirtileri kalp hızında yavaşlama, kan basıncında düşme, kalp yetmezliği, güçlükle solumadır ve sinir sistemini etkileyebilir. Diğer kullanıma kadar başka damla damlatmayınız. Azarga’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Azarga‘yı kullanmayı unutursanız: Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız. Azarga’yı kullanmayı unutursanız, planlandığı gibi bir sonraki doz ile devam ediniz. Tedavi gören göz veya gözlere günde iki kez, birer damladan fazla kullanmayınız.

Azarga ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler: Doktorunuza danışmadan Azarga’yı kullanmayı bırakırsanız, gözünüzdeki basınç kontrol edilemez ve bu durum görme kaybına neden olabilir.

AZARGA’nın olası yan etkileri nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Azarga’nın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, ilacı kullanmayı durdurunuz ve HEMEN doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Artmış alerjik semptomlar; yüz, kol ve bacaklar gibi bölgelerde ortaya çıkabilen ve yutma veya solunum güçlüğüne neden olabilecek hava yolunu engelleyebilecek deri altında şişme de dahil olmak üzere genel alerjik reaksiyonlar, kurdeşen, bölgesel veya genel döküntü, kaşıntı, ciddi ani hayatı tehdit eden alerjik reaksiyon gelişirse, bunlar alerjik reaksiyon belirtileri olabilir.

Etkileri ciddi olmadığı sürece Azarga’yı kullanmaya devam edebilirsiniz. Endişeleriniz varsa, doktorunuzla veya eczacınızla konuşunuz. Azarga’yı doktorunuzla konuşmadan önce kullanmayınız.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Azarga’ya karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir. Ancak bazı alerjik yan etkiler dışında ilacın kesilip acil müdahale gerektirdiği durumlar mevcut ise.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Azarga’nın yaygın (10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkileri nelerdir?

Göz ile ilgili yan etkiler;

 • Bulanık görme,
 • Gözde ağrı,
 • Gözde tahriş belirtileri (yanma, batma, kaşınma, gözde sulanma, kızarıklık gibi).

Genel yan etkiler;

Tat bozuklukları.

Azarga’nın yaygın olmayan (100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkileri nelerdir?

Göz ile ilgili yan etkiler:

 • Korneanın erozyonu (göz küresinin ön katmanının hasar görmesi),
 • Göz içinde iltihaplanma,
 • Işığa karşı duyarlılık,
 • Gözlerde anormal his,
 • Gözde akıntı,
 • Kuru göz,
 • Gözlerde yorgunluk,
 • Göz kapağının kabuklanması.

Genel yan etkiler;

 • Düşük kan basıncı,
 • Öksürük,
 • Uykusuzluk (insomni).

Azarga’nın sıklığı bilinmeyen (eldeki verilere göre tahmin edilemeyen) yan etkileri nelerdir?

Göz ile ilgili yan etkiler;

 • Görme bozukluğu,
 • Optik sinir hasarı,
 • Gözde basınç artışı,
 • Göz yüzeyinde birikim,
 • Korneal bozukluk,
 • Azalmış göz duyarlılığı,
 • Konjunktiva iltihabı veya enfeksiyonu,
 • Anormal görme,
 • Çift görme veya görmede azalma,
 • Gözde pigmentasyon artışı,
 • Göz yüzeyinde büyüme,
 • Gözyaşı üretiminde artış,
 • Gözde şişme,
 • Işığa duyarlılık,
 • Kirpik sayısında veya büyümesinde azalma,
 • Üst göz kapaklarının sarkması (gözün yarı kapalı kalması),
 • Göz kapağının ve göz kapağı bezlerinin iltihaplanması,
 • Korneada iltihaplanma ve görme bozukluklarına neden olabilecek filtrasyon cerrahisini takiben kan damarları içeren tabakanın retina altından ayrılması,
 • Korneal duyarlılığın azalması.

Kalp ve dolaşım sistemi ile ilgili yan etkiler;

 • Kalp atış hızı veya ritmindeki değişiklikler,
 • Yavaş kalp atış hızı,
 • Çarpıntı,
 • Kalp ritim bozukluğunun bir türü,
 • Göğüs ağrısı,
 • Azalmış kalp fonksiyonu,
 • Kalp krizi,
 • Kan basıncında artış,
 • Beyine kan akımının azalması,
 • İnme,
 • Ödem (sıvı birikimi),
 • Konjestif kalp yetmezliği (nefes darlığına neden olan kalp rahatsızlığı ve sıvı birikmesine bağlı ayak ve bacakların şişmesi),
 • Kol ve bacakların şişmesi,
 • Düşük kan basıncı,
 • El ve ayak parmaklarında ve ara sıra vücudun diğer bölgelerinde renk değişikliği (Raynaud hastalığı),
 • Soğuk el ve ayaklar.

Solunum sistemi ile ilgili yan etkiler;

 • Akciğerlerde hava yolu tıkanıklığı (çoğunlukla daha önceden bir hastalığı olan hastalarda),
 • nefes darlığı veya nefes almada zorlanma,
 • soğuk algınlığı semptomları,
 • Göğüs tıkanıklığı,
 • Sinüs enfeksiyonu,
 • Hapşırma,
 • Burun tıkanıklığı,
 • Burun kuruluğu,
 • Burun akıntısı,
 • Burun kanaması,
 • Astım,
 • Boğaz tahrişi.

Sinir sistemi ve genel yan etkiler;

 • Depresyon,
 • Kabus görme,
 • Hafıza kaybı,
 • Baş ağrısı, baş dönmesi,
 • Tedirginlik,
 • Sinirlilik,
 • Yorgunluk,
 • Titreme,
 • Anormal his,
 • Bayılma,
 • Uyuşukluk,
 • Genel veya şiddetli halsizlik,
 • Karıncalanma gibi alışılmadık duyumlar.

Mide ve barsak sistemi ile ilgili yan etkiler;

 • Bulantı, kusma,
 • İshal,
 • Bağırsak gazı veya karın ağrısı,
 • Boğaz iltihabı,
 • Ağızda kuruluk hissi veya anormal his,
 • Hazımsızlık,
 • Mide ağrısı.

Kan değerleri ile ilgili yan etkileri;

 • Anormal karaciğer fonksiyon değerleri,
 • Kan klor seviyesinde artış veya bir kan testinde görüleceği gibi alyuvar sayısında azalma.

İşitme sistemi ile ilgili yan etkileri;

 • kulak çınlaması,
 • Baş dönmesi veya sersemlik hissi.

Deri ile ilgili yan etkiler;

 • Döküntü,
 • Cilt kızarıklığı veya iltihabı,
 • Ciltte anormal his veya his azalması,
 • Saç dökülmesi,
 • Beyaz gümüş renkli görünüm (psöriyaziform döküntü) veya sedef hastalığının kötüleşmesi ile olan döküntü.

Kas sistemi ile ilgili yan etkiler;

 • Egzersiz kaynaklı olmayan genelleştirilmiş sırt, eklem veya kas ağrısı,
 • Kas spazmları,
 • Kol ve bacaklarda ağrı,
 • Kas güçsüzlüğü/yorgunluğu,
 • Myastenia gravis (kas bozukluğu) işaret ve semptomlarında artış.

Böbrek ile ilgili yan etkiler;

 • Bel ağrısı gibi böbrek ağrısı,
 • Sık idrara çıkma.

Üreme sistemi ile ilgili yan etkiler;

 • Cinsel işlev bozukluğu,
 • Libido azalması,
 • Erkekte cinsel zorluk.

Metabolizma ile ilgili yan etkiler;

Düşük kan şekeri seviyesi.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız veya bu yan etkilerden herhangi biri ağırlaşırsa, lütfen doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak doğrudan Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildirebileceğiniz gibi, O 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını da kullanabilirsiniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olursunuz.

Azarga nasıl saklanmalı?

 • Azarga’yı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25 °C altında oda sıcaklığında saklanmalıdır.
 • Azarga açıldıktan sonra 25°C’nin altında tutularak 4 hafta içinde kullanılmalıdır.
 • Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.
 • Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Aazraga’yı kullanmayınız. Son kullanma tarihi, belirtilen ayın son gününe kadardır.
 • Mikrop kapmayı önlemek için ilacı açtıktan 4 hafta sonra şişeyi atınız ve yeni şişe kullanınız. Şişenin ilk açılma tarihini, şişe etiketinin üzerine ve dış ambalajında etiketinde ayrılan yere yazınız. Herhangi bir özel saklama talimatı yoktur.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Bu kullanma talimatı 12/10/2017 tarihinde onaylanmıştır.

Benzer sağlık yazıları

 1. Göz tansiyonu (glokom) nedir, neden olur, nasıl tedavi edilir
 2. Göz ağrısı neden olur
 3. Refresh göz damlası nedir ve ne için kullanılır
 4. Viterektomi nedir

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git