A

Ayra 8 mg Tablet Nedir? Ayra İlaç Ne İçin Kullanılır? Ayra İlaç Yan Etkileri

AYRA 8 MG TABLET KULLANMA TALİMATI

Ağızdan alınır.

Etkin madde: Kandesartan sileksetil 8 mg içerir.

Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat, kalsiyum karboksimetilselüloz, hidroksipropil selüloz, mısır nişastası, polietilen glikol, magnezyum stearat, kırmızı demiroksit (E172) gibi yardımcı maddeler içerir.

Ayra İlaç Prospektüs

AYRA TABLET NEDİR ve NE İÇİN KULLANILIR?

İlacınızın ismi Ayra’dır ve 28 ve 90 tabletlik ambalajlarda pazarlanmaktadır. Her bir tablet 8 mg etkin madde içerir. Ayra 8 mg tabletler, açık pembe renkli, çentikli yuvarlaktır. Ayra 8 mg tabletler, orta çentikten kırılarak iki eşit parçaya ayrılabilir.

Yetişkinlerde yüksek kan basıncının (hipertansiyon) ve kalp kası fonksiyonlarının azaldığı hastalardaki kalp yetmezliğinin tedavisinde anjitotensin dönüştürücü enzim ADE inhibitörlerine ilave olarak veya ADE inhibitörlerinin kullanılamadığı zamanlarda kullanılmaktadır (ADE inhibitörleri kalp yetmezliği tedavisinde kullanılan bir ilaç grubudur).

Etkin madde kandesartan sileksetil’dir. Kandesartan sileksetil, ‘anjiyotensin II reseptör antagonisti’ adı verilen bir ilaç grubuna aittir. Kan damarlarınızı gevşetmekte ve genişletmektedir. Bu da kan basıncınızın düşmesine yardımcı olmaktadır. Böylece kalbinizin kanı vücudunuzun tüm bölümlerine pompalaması kolaylaşır.

AYRA TABLET’İ KULLANMADAN ÖNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Eğer hamileyseniz Ayra’yı kullanmayınız, hamile olabileceğiniz veya hamile kalma durumunuzu dikkate alınız. Hamile iseniz veya bir şüpheniz var ise doktorunuza bildirmelisiniz. Ayra’nın hamilelik döneminde kullanımı bebeğinizde ciddi hasara ve hatta ölüme bile neden olabilir (hamilelik ve emzirme dönemlerinde Ayra kullanımı bölümüne bakınız ).

AYRA TABLET KULLANILMAMASI GEREKEN DURUMLAR (KONTRENDİKASYONLAR)

 • Kandesartan sileksetile veya Ayra’nın içeriğinde bulunan maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) var ise (Ayra’nın olası yan etkileri bölümüne bakınız),
 • Emziriyorsanız,
 • Ciddi karaciğer hastalığınız veya safra yolları tıkanıklığı (safra kesesinden safranın iletilmesi ile ilgili bir problem) var ise.

Yukarıdaki durumların size uyup uymadığından emin değilseniz Ayra’yı kullanmadan önce doktorunuza danışınız.

AYRA TABLET’İN DİKKATLİ KULLANILMASI GEREKEN DURUMLAR (UYARILAR/ÖNLEMLER)

Aşağıdaki durumlar sizde mevcut ise Ayra’yı kullanmaya başlamadan önce doktorunuz ile konuşunuz:

 • Kalp, karaciğer ve böbrek problemleriniz var ise veya diyalize giriyorsanız,
 • Yakın zamanda size böbrek nakli yapıldıysa,
 • Kusuyorsanız, yakın zamanda fazla miktarda kusma öykünüz varsa veya ishal iseniz,
 • Conn’s sendromu denilen (ayrıca primer hiperaldosteronizm olarak da bilinen) böbrek üstü bezi hastalığınız var ise,
 • Kan basıncınız düşükse,
 • Daha önce felç geçirdiyseniz,
 • Steroid olmayan anti enflamatuar ilaçlar (NSAİİ) kullanıyorsanız.

Bu koşullardan herhangi birine sahipseniz doktorunuz sizi daha sık görmek ve bazı testler yapmak isteyebilir.

Eğer bir operasyon geçirecekseniz doktorunuza veya diş hekiminize Ayra kullandığınızı söyleyiniz. Çünkü Ayra bazı anestezik ilaçlar ile birlikte kullanıldığında kan basıncınızın aşırı düşmesine neden olabilir.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

AYRA TABLETİN YİYECEK ve İÇECEKLER İLE KULLANILMASI

Ayra’yı yemek ile birlikte veya açken alabilirsiniz.

HAMİLELİK DÖNEMİNDE AYRA TABLET KULLANILIR MI?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamileyseniz, hamile olduğunuzdan şüpheleniyorsanız veya hamile kalmayı düşünüyor iseniz Ayra’yı kullanmamalısınız. Hamile olduğunuzu düşünüyorsanız (bir şüpheniz var ise) doktorunuza bildirmelisiniz. Hamile olduğunuzu veya hamile kalmayı düşündüğünüzü doktorunuza bildirdiğinizde doktorunuz Ayra kullanmayı bırakmanızı isteyecektir. Doktorunuz Ayra yerine başka bir ilaç kullanmanızı önerebilir. Bu ilaç hamilelik sırasında kullanıldığında bebeğinizde ciddi hasara hatta bebeğinizin ölümüne bile neden olabilir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

EMZİRME DÖNEMİNDE AYRA TABLET KULLANILIR MI?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emziriyorsanız veya emzirmeye başlamak üzereyseniz doktorunuza bildiriniz.

Emzirme döneminde Ayra’yı kullanmamalısınız.

ARAÇ ve MAKİNE KULLANANLAR AYRA TABLET’İ KULLANABİLİR Mİ?

Bazı kişiler Ayra’yı kullanırken yorgunluk ve sersemlik hissedebilir. Eğer siz de aynı durumda iseniz araç sürmeyiniz ve herhangi bir alet ve makine kullanmayınız.

AYRA TABLET’İN İÇERİĞİNDE BULUNAN BAZI YARDIMCI MADDELER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLER

Ayra bir çeşit şeker olan laktoz içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksızlığınız olduğu söylenmişse, bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuz ile temasa geçiniz (yardımcı maddeler listesi bu Kullanma Talimatının başında yer almaktadır).

DİĞER İLAÇLAR İLE BİRLİKTE AYRA TABLET KULLANIMI

Bitkisel veya reçetesiz aldığınız ilaçlar da dahil olmak üzere eğer şu anda başka bir ilacı veya ilaçları kullanıyorsanız veya kısa bir süre önce kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza söyleyiniz.

Ayra bazı ilaçların işleyişini etkileyebilir, bazı ilaçların da Ayra üzerinde etkileri olabilir. Bazı ilaçları alıyorsanız doktorunuzun size zaman zaman kan testleri yapması gerekebilir.

Özellikle aşağıdaki ilaçları kullanıyorsanız doktorunuza bildiriniz:

 • Beta blokörler, diazoksit ve enalapril, kaptopril, lizinopril veya ramipril gibi ADE (anjiyotensin dönüştürücüsü enzim) inhibitörleri de dahil olmak üzere kan basıncınızı düşüren diğer ilaçlar,
 • İbuprofen, naproksen veya diklofenak gibi steroid olmayan antiinftamatuar ilaçlar (NSAİİ), selekoksib veya etirokoksib (ağrıyı ve inflamasyonu hafifleten ilaçlar),
 • Her gün 3 g’dan fazla asetilsalisilik asit kullanıyorsanız (ağrıyı ve inflamasyonu hafifleten ilaç),
 • Potasyum içeren potasyum tuzları veya ilaveleri (kanınızdaki potasyum seviyesini arttıran ilaçlar),
 • Heparin (kanı sulandıran bir ilaç),
 • İdrar sökücüler (diüretikler),
 • Lityum (ruhsal problemler için kullanılan bir ilaç).

Alkol kullanıyorsanız Ayra kullanmadan önce doktorunuz ile konuşunuz. Ayra kullandığı sırada alkol kullanan bazı kişilerde baygınlık veya baş dönmesi görülebilir.

Eğer reçeteli veya reçetesiz herhangi bir ilacı su anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız, lütfen bunlar hakkında doktorunuza veya eczacınıza bilgi veriniz.

AYRA TABLET NASIL KULLANILIR?

Ayra’yı doktorunuzun size söylediği şekilde kullanınız. Emin olmadığınız durumlarda doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Ayra’yı her gün kullanmanız önemlidir.

Uygun Kullanım ve Doz/Uygulama Sıklığı İçin Talimatlar:

Genel kullanım dozu günde 1 tablettir.

Uygulama Yolu ve Metodu:

Tabletleri bütün olarak su ile yutunuz.

Tabletleri her gün aynı saatte almaya çalışınız. Bu, sizin tableti almayı hatırlamanıza yardımcı olacaktır.

Yüksek Kan Basıncı Tedavisinde Ayra Kullanım Dozu:

Ayra’nın yaygın kullanım dozu günde 8 mg’dır. Kan basıncı cevabınıza göre doktorunuz günlük dozu 16 mg’a ve daha sonra da 32 mg’a kadar yükseltebilir.

Karaciğer ve böbrek problemi olan bazı hastalar ile daha önce kusma, ishal veya bu tableti kullanma sebebiyle vücut sıvısı kaybeden hastalara, doktor daha düşük bir başlangıç dozu tavsiye edebilir.

Siyah Afro-karayip kökenli bazı hastalar bu tip ilaçlara daha az cevap verebilir, tek başına tedavide kullanıldığında bu hastalarda daha yüksek doza ihtiyaç duyulabilir.

Kalp Yetmezliği Tedavisinde Ayra Kullanım Dozu:

Ayra’nın yaygın başlangıç dozu günde 4 mg’dır. Doktorunuz bu dozu en az 2 haftalık aralıklarla dozu iki katına çıkararak günde 32 mg’a kadar yükseltebilir.

Ayra kalp yetmezliği tedavisinde kullanılan diğer ilaçlarla birlikte alınabilir. Doktorunuz hangi tedavinin size uygun olduğunu belirleyecektir.

Çocuklarda Ayra Kullanımı:

Ayra’nın çocuklarda (18 yaşından küçük) kullanımına ilişkin bir deneyim yoktur. Bu nedenle Ayra çocuklarda kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda Ayra Kullanımı:

Yaşlılarda ayrıca bir başlangıç dozu ayarlamasına ihtiyaç yoktur.

Böbrek Yetmezliği Durumunda Ayra Kullanımı:

Hemodiyaliz dahil böbrek yetmezliği probleminiz var ise, günde 4 mg’lık başlangıç dozu önerilmektedir. Doktorunuz, tedaviye verilen yanıta göre dozunuzu ayarlayabilir.

Karaciğer Yetmezliği Durumunda Ayra Kullanımı:

Hafif ve orta derecede karaciğer yetmezliği probleminiz var ise, günde bir defa 4 mg’lık başlangıç dozu önerilmektedir. Doktorunuz, tedaviye verilen yanıta göre dozunuzu ayarlayabilir.

Eğer Ayra’nın etkisinin çok güçlü ya da çok zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise, doktorunuz ya da eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız Gerekenden Fazla Ayra Kullandıysanız: Eğer almanız gerekenden daha fazla Ayra kullandıysanız derhal doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Eğer Ayra’yı Kullanmayı Unutursanız: Unuttuğunuz dozu dengelemek için çift doz almayınız. Sadece zamanı gelince bir sonraki dozunuzu alınız.

Ayra İle Tedavi Sonlandırıldığında Oluşabilecek Etkiler: Eğer Ayra kullanmayı bırakırsanız, kan basıncınız tekrar artabilir. Bu nedenle doktorunuz ile konuşmadan Ayra kullanmayı bırakmayınız.

Bu ürünün kullanımı ile ilgili başka sorularınız varsa, doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

AYRA TABLET’İN OLASI YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Tüm ilaçlar gibi Ayra’nın da içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Bu yan etkilerin ortaya çıkabileceğini bilmeniz önemlidir.

Eğer aşağıdaki alerjik reaksiyonlardan birine sahipseniz, Ayra almayı kesip hemen tıbbi yardım alınız:

 • Yüzünüzün, dudaklarınızın, dilinizin ve/veya boğazınızın şişmesi ile birlikte veya tek başına nefes almada güçlük,
 • Yüzünüzün, dudaklarınızın dilinizin ve/veya boğazınızın şişmesi sonucunda yutmada güçlük,
 • Derinizde ciddi kaşıntı (kabarcıklarla birlikte ortaya çıkan).

Yan etkiler aşağıdaki gibi sınıflandırılır:

Yaygın (100 hastadan 1 ile 10 hastada görülebilen) yan etkiler;

 • Sersemlik/baş dönmesi hissi,
 • Baş ağrısı,
 • Akciğer enfeksiyonu,
 • Kan basıncınızda düşüş (bu durum sersemlik veya baygınlık hissine neden olabilir),
 • Kan testi değerlerinizde değişiklik.

Özellikle böbrek problemleriniz veya kalp yetersizliğiniz var ise, kanınızda potasyum miktarının artması, eğer bunlar şiddetliyse yorgunluk, güçsüzlük, düzensiz kalp atımı veya karıncalanma hissedebilirsiniz.

Eğer böbrek veya kalp yetmezliği problemleriniz var ise, böbrek fonksiyonlarınız üzerine etkiler görülebilir. Çok seyrek vakalarda, böbrek yetmezliği ortaya çıkabilir.

Çok seyrek (10 000 hastanın birinden daha azında görülen) yan etkiler;

 • Yüzün, dudakların dilin ve/veya boğazın şişmesi,
 • Deri döküntüsü, benek benek döküntü,
 • Kaşıntı,
 • Sırt ağrısı,
 • Eklemlerde ve kaslarda ağrı,
 • Mide bulantısı,
 • Öksürük.

Kırmızı veya beyaz kan hücrelerinizde veya trombosit sayınızda azalma. Bu durum yorgunluğa, bir enfeksiyona, ateşe veya kolay morarmaya neden olabilir.

Karaciğerinizde iltihaplanma (hepatit) dahil, karaciğerinizin çalışmasındaki değişiklikler, yorgunluk, deride ve göz akında sararma (sarılık) ve grip benzeri belirtiler ortaya çıkabilir).

Kanınızdaki sodyum miktarının azalması. Bu ciddi bir azalma ise yorgunluk, enerji yoksunluğu veya kas krampları hissedebilirsiniz.

Listedeki bu olası yan etkiler nedeni ile endişeye kapılmayınız. Bu yan etkiler sizde görülmeyebilir.

Ayra beyaz kan hücrelerinin sayısında azalmaya sebep olabilir. Enfeksiyona direnciniz azalabilir ve yorgunluk, enfeksiyon veya ateş ortaya çıkabilir. Eğer bunlar ortaya çıkarsa doktorunuzla temasa geçiniz. Doktorunuz zaman zaman Ayra’nın kanınızda (agranülositoz) etkisi olup olmadığını kontrol etmek için kan testleri yapabilir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan Etkilerin Raporlanması:

Bu Kullanma talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olursunuz.

AYRA TABLET NASIL SAKLANMALIDIR?

 • Ayra’yı ocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Ayra’yı 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
 • Ayra’yı orijinal ambalajında saklayınız.
 • Ayra’yı son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Ayra’yı etiket veya ambalaj üzerinde yer alan son kullanma tarihini geçtikten sonra kullanmayınız. Son kullanma tarihi o ayın son gününe kadardır.

Bu kullanma talimatı 01.06.2015 tarihinde onaylanmıştır.

Benzer Konularımız

 1. Hipertansiyon Neden Olur
 2. Malign Hipertansiyon Nedir
 3. Yaşlılarda Hipertansiyon
 4. Kalp Yetmezliği Neden Olur
 5. Yaşlılarda Kalp Yetmezliği

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Popüler Konular

Saglikocagim.org olarak başladığımız yayın hayatımıza daha şık ve sade bir tasarımla Saglikocagim.net olarak devam ediyoruz. Bugüne kadar yaptığımız gibi yine en anlaşılır sağlık bilgilerini sunmaya devam edeceğiz.

Copyright © 2017 Saglikocagim.net. Sitemizde yayınlanan sağlık yazıları, bilgi verme amaçlıdır. Doktorunuza danışmadan herhangi bir uygulamada bulunmayınız.

Üste Git