Ayak Hastalıkları ve Tedavileri

Ayaklarda Uyuşma, Hissizlik ve Morarma Neden Olur?

Ayaklarda uyuşmaya ve hissizliğe bazen duruş, oturuş ve yatış pozisyonu dahil birçok neden olabilen durumlar ve hastalıklar vardır.

Ayaklarda uyuşma ve hissizliğe neden olan hastalıklar

Ayaklarda uyuşmaya ve hissizliğe bazen duruş, oturuş ve yatış pozisyonu dahil birçok neden olabilen durumlar ve hastalıklar vardır. Duruş, oturuş ve yatış pozisyonlarına bağlı ayak uyuşmaları ve hissizlikleri pozisyonu değiştirme ve yürüme ile geçer iken, bazı hastalıklara bağlı gelişen ayak uyuşması ve hissizliği  gibi durumlarda teşhis ve tedaviler gerekir.

Şeker hastalığı nedeni ile ayaklarda uyuşma ve hissizlik nedir? : Şeker hastalığı veya şeker yüksekliği var ise belli bir zaman sonra ayak parmaklarında hissizlik ve uyuşma olabilir. Kronik diyabet nedeni ile ayaklarda ve ayak parmaklarında uyuşma, karıncalanma, yanma ve hissizlik sık görülen bir durumdur.

B 12 vitamini eksikliği nedeni ile ayaklarda uyuşma ve hissizlik nedir? : Ciddi B12 vitamini eksikliği gibi bir neden de ayaklarda, ayak parmaklarında üşümeye, yanma hissine, uyuşmaya, karıncalanmaya ve parmaklarını hissetmiyormuş gibi hissetmeye neden olabilir. Bu gibi bir durumda doktor B12 vitamini takviyelerini tedavide verir.

Sinir sıkışması nedeni ile ayaklarda uyuşma ve hissizlik nedir? : Ayak bileğinin arkasından ayağa kadar giden sinirin sıkışması sonucu ayak parmaklarında hissizlik, uyuşma, ağrı, karıncalanma gibi hisler olabilir. Bu durum ”Tarsal tünel sendromu” olarak adlandırlır. Tarsal tünel sendromu sinirin zedelenmesi sonucu, ayaklarda ödem oluşması sonucu, iltihaplanma sonucu, kemiklerde meydana gelen bozukluklar sonucu, varisli damar varlığında ve tendinit denilen tendon iltihabı sonucunda ortaya çıkabilen bir durumdur ve tedavi gerektirir.

Sinir hasarı nedeni ile ayaklarda uyuşma ve hissizlik nedir? : Ayağa giden sinirlerde bası olması sonucu ayaklarda uyuşma ve hissizlik gelişebilir. Sinir hasarları genellikle bir yere çarpma, vurma, ayağın üzerine bir şeylerin düşmesi, kistler ve yüksek enerjili travmalar sonucu oluşur. Örneğin omurga kemikleri arasında bir diskin kayması sonucu da ayaklarda uyuşma ve hissizlik oluşabilir.

Morton nöroma hastalığı nedeni ile ayaklarda uyuşma ve hissizlik nedir? : Morton nöroma ayakta sıklıkla 3-4’üncü tarak kemikleri arasında bulunan sinirin kalınlaşması sonucu ortaya çıkan bir durumdur. Morton nöromaya neden olan durumlar yüksek topuklu ve önü dar ayakkabı giyme ve sert zeminde tekrarlayan sıçrama hareketleri gibi durumların olduğu bilinmektedir. Morton nöroma belirtileri arasında özellikle ayağın ön tarafında ağrı, yanma ve uyuşma gibi şikayetler görülür. Morton nöroma sorunu olan bireyler genellikle ayakkabılarını çıkardıklarında ayaklarına masaj yaparak rahatlamaya çalışırlar.

Travma nedeni ile ayaklarda uyuşma ve hissizlik nedir? : Bir yere çarpmış, vurmuş iseniz parmaklarda ya da ayak tarak kemiklerinde çatlak diye tabir edilen kırık oluşmuş olabilir. Bazen fark edilmeden böyle bir şey olabilir ve bu tür bir durumda da ayak parmağında morarma, uyuşma, ağrı olabilir.

Omurilik kanal darlığı nedeni ile ayaklarda uyuşma ve hissizlik nedir? : Tıp dilinde lomber stenoz olarak tanımlanan omurilik kanal darlığı omuriliği çevreleyen kemik ve bağ dokusunda oluşan kireçlenmeler nedeni ile omuriliğin bası altında kalması durumudur. Bu bası nedeni ile bacağın ikisinde de ağrı, yanma, karıncalanma ve yürümede zorluk çekme gibi şikayetler görülür. Bu gibi bir durum ilerlediğinde ayaklarda ve ayak parmaklarında uyuşma ve hissizlik de başlar.

Bel fıtığı nedeni ile ayaklarda uyuşma ve hissizlik nedir? : Bel omurları arasında bulunan ve disk adı verilen yapıların fıtık oluşturarak kalça ve bacağa giden sinir köklerine bası yapması sonucu bacaklarda güç kaybı, ayaklarda uyuşma ve hissizlik oluşabilir. Bel fıtığı bası yapmaya başlamış ise tedavi gerektirir.

Multipl skleroz hastalığı nedeni ile ayaklarda uyuşma ve hissizlik nedir? : Multipl skleroz, çok sayıda sertleşmiş doku anlamına gelir. Genellikle genç ve orta yaşlarda görülür. Multipl skleroz hastalığının kesin nedeni tam olarak bilinmemektedir. Hastalığın zemininde bağışıklık sisteminde yanlış bir algılama sonucunda vücudun bağışıklık sistemi (immün sistem) beyinde bulunan sinir kılıflarına saldırmakta ve sinir kılıfını tahrip etmektedir. Bu tahrip nedeni ile oluşan ve plak adı verilen oluşumların sayısı ve yerleştiği yere göre bir ya da birkaç belirti bir arada görülebilir. Multipl skleroz belirtileri arasında tek kolda, vücudun bir yarısında, bacaklarda, kol ve bacaklarda güçsüzlük, kısmi felç, eklemlerde sertlik, kasılmalar, aşırı yorgunluk, kol ve bacaklarda uyuşma, yanma ve hissizlik, denge kaybı, ellerde titreme, sarhoş gibi konuşma, yürüme güçlüğü, ayakta duramama ve hızlı göz hareketleri gibi belirtiler görülür.

Geçici iskemik atak nedeni ile ayaklarda uyuşma ve hissizlik nedir? : Geçici iskemik atak beynin bir bölgesinin beslenememesi sonucunda beynin o bölgesinin görevine bağlı o görevi yerine getirememesi gibi bir durumdur. Geçici iskemik atak durumunda belirtiler beyinde meydana gelen sorun kola kuvvet veren bir bölgede ise kolda kuvvet kaybı ve hissizlik olması, görme merkezini ilgilendiren bir damarda sorun var ise görme kaybı olması, konuşma merkezi ile ilgili bölgede sorun var ise konuşmada bozukluk olması, etkilenen damarlara ya da sinirlere bağlı belirtiler ile seyreden bir durumdur. Etkilenen sinirlere ve damarlara bağlı baş dönmesi, yutma güçlüğü, yüz bölgesinde, kollarda, bacaklarda, gövdede ve ayaklarda uyuşma, yanma ve hissizlik görülebilir.

Alkolizm nedeni ile ayaklarda uyuşma ve hissizlik nedir? : Alkolizm, kronik ve aşırı alkol kullanımına bağlı gelişen bir hastalıktır. Bağımlılığın psikolojik ve farmakolojik tanımı, ilerledikçe artan dozlarda alkol alma isteğidir. Alkolizm belirtileri arasında her şeye rağmen alkol alımının devam etmesi, alkollü ortamlardan kendini alıkoyamama, alkol içmek için hep bir sebep bulma, alkol içmek için her zaman fırsat bulma. alkol içtiğini gizleme, yalnız kalma isteği, sabahları bile içki içme isteği, burunlarının hep kırmızı olması, ellerinde titreme, karaciğer büyümesine bağlı karın ağrısı, bir taraflarında sigara yanıkları, düşmelere ve çarpmalara bağlı yaralar, ilerleyen safhalarda ayaklarda hissizlik ve uyuşmalar gibi belirtiler görülür.

Akut damar tıkanıklığı nedeni ile ayaklarda uyuşma ve hissizlik nedir? : Akut damar tıkanıklığı denilen ve kalp kapakçıkları üzerinde oluşan pıhtıların koparak belli bir bölgedeki damarı tıkaması sonucu gelişen bir durumda da dolaşım bozulur ve saatler içerisinde şiddetli ağrı, tıkanan damara bağlı ayakta ve bacakta soğuma, morarma oluşabilir ve bu durum acil tedavi gerektirir. Tedavisi gecikir ise dokularda kalıcı hasar bırakabilir.

Sigara kullanımı nedeni ile ayaklarda uyuşma ve hissizlik nedir? : Sigara kullanımı olan kişilerde herhangi bir damar tıkanıklığı nedeni ile parmaklara giden kan akışı azalır ve bu duruma bağlı ayaklarda ve ayak parmaklarında uyuşma, hissizlik, aşırı üşüme ve tedavisi geciktiğinde morarma ve kangren gelişebilir.

Buerger hastalığı nedeni ile ayaklarda uyuşma ve hissizlik nedir? : Tromboanjitis obliterans (TAO) olarak da bilinen Buerger hastalığı orta ve küçük çaplı atar ve toplar damarlarda sigara kullanımına bağlı meydana gelen tıkayıcı damar hastalığıdır. Hastalık genellikle ayaklar ve kollardaki damarları tıkar. Damarlar iltihabi bir durum ile tıkanır ve parmaklara giden kan akımı bozulur. Buerger hastalığının belirtileri ise ayak ve ellerde istirahat sırasında bile şiddetli ağrı, yara oluşumu, uzun süre devam eden ayaklarda üşüme, uyuşma, hissizlik ve ilerleyen dönemlerde morarmalar ve kangrene kadar gidebilen belirtiler görülür.

Dolaşım bozukluğu nedeni ile ayaklarda uyuşma ve hissizlik nedir? : Kan dolaşımının bozulmasına yol açan kalp hastalıkları dahil birçok etken vardır. Vücutta kan normal işlevinde dolaşamaz ise ellerde ve ayaklarda uyuşmalara ve hissizliklere yol açar. Bazen insanların yatış ve duruş pozisyonu da kan dolaşımını bozar ve buna bağlı olarak da ayaklarda uyuşma ve hissizlik oluşur.

İlaçlar nedeni ile ayaklarda uyuşma ve hissizik nedir? : Bazı ilaçlara bağlı ayağa giden sinirler üzerinde direkt etki olabilir ve buna bağlı ayaklarda kalıcı ya da geçici uyuşmalar ve hissizlik gelişebilir. Bu ilaçlar arasında kanser ilaçları, kalp hastalıkları için verilen bazı ilaçlar, bazı antibiyotikler ve HIV virüsü için kullanılan bazı ilaçlar sayılabilir.

Rahatsız ayakkabı giyme nedeni ile ayaklarda uyuşma ve hissizlik nedir? : Ayağı rahatsız eden ayakkabılar ayaklarda ve ayak parmaklarında uyuşmaya, hissizliğe ve ağrılara neden olabilir. Dar ve yüksek topuklu ayakkabılar morton nöroma olarak bilinen bir rahatsızlığa sebep olarak sinir hasarına bağlı ayaklarda ve ayak parmaklarında uyuşmaya, hissizliğe yol açabilir. Bu tür bir durum tedavi gerektirir.

Donma nedeni ile ayaklarda uyuşma ve hissizlik nedir? : Donma durumunda en önemli belirtiler ellerde ve ayaklarda uyuşma ve hissizliktir. Bu tür bir durumda ayakkabılar gevşetilmeli ve ayaklar sert bir darbe ile yere vurulmalı, elleri birbirine vurarak ısıtmaya çalışılmalı, uyuşan bölge donma durumunda direkt aşırı ısı ile temas ettirilmemelidir. Donmalarda uyuşma sonrası en önemli belirti çimdikleme veya sert uçlu darbelere bile tepki göstermeyen hissizliktir. Bu tür bir durum gerçekleştiğinde donan bölge battaniye ile sarılmalı, kişi veya ona yardım eden her kim olur ise o kişi donan kişinin ellerini koltuğunun altına sokmalıdır. Daha ileri düzeyde donmalarda donan kişinin 37 derece ısıtılmış su ile donan bölgesi ovulmalıdır. Fakat bu işlem kesinlikle açık alanda yapılmamalıdır; çünkü bu şekilde çözünen organ ya da vücut bölgesi tekrar donabilir ve bu işlem nedeni ile kişide kangren gelişebilir.

Benzer sağlık yazıları

  1. Şeker hastalığı ve sinir hasarları (Diyabetik nöropati) neden olur
  2. Yüksek topuklu ayakkabı giymenin zararları 
  3. Multipl skleroz hastalığı nedenleri ve tedavisi
  4. Omurilik kanal darlığı nedenleri ve tedavisi
  5. Bel fıtığı nedenleri ve tedavisi

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git