A

Augmentin Süspansiyon Nedir, Ne İçin Kullanılır?

AUGMENTİN 400 MG/57 MG ORAL SÜSPANSİYON HAZIRLAMAK İÇİN KURU TOZ İÇEREN SAŞE KULLANMA TALİMATI

Ağızdan alınır.

Etkin madde: Her saşe içerisinde 400 mg amoksisiline eşdeğer 472,81 mg amoksisilin trihidrat ve 57 mg klavulanik asite eşdeğer 67,94 mg potasyum klavulanat (üretiminde inek sütünden elde edilen hammadde kullanılmaktadır) içerir.

Yardımcı maddeler: Krospovidon, silikon dioksit, magnezyum stearat, aspartam, şeftali-limon-çilek aroması.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız, daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında YÜKSEK veya DÜŞÜK DOZ kullanmayınız.

AUGMENTİN NEDİR VE NE İÇİN KULLANILIR? (AUGMENTİN ENDİKASYONLARI)

Augmentin, geniş spektrumlu (bakteri ve mikropların birçok çeşidine karşı etkili) bir antibakteriyel ilaçtır ve enfeksiyonlara neden olan bakterileri öldürerek etkisini gösterir. Amoksisilin ve klavulanik asit adı verilen iki farklı etkin madde içermektedir. Amoksisilin, bazen etkisiz hale getirilebilen (çalışması durdurulabilen) “penisilinler” adı verilen bir ilaç grubundandır ve diğer etkin madde klavulanik asit, amoksisilinin etkisiz hale getirilmesini engellemektedir.

Augmentin, kirli beyaz kuru toz halinde 10 ve 20 saşe içeren kutularda piyasaya sunulmaktadır.

Augmentin’in içeriğinde bulunan klavulanik asit aktivitesine eşdeğer potasyum klavulanat üretiminde inek sütünden elde edilen hammadde kullanılmaktadır.

Augmentin, aşağıdaki durumlarda Augmentin’e duyarlı bakterilerin neden olduğu bakteriyel enfeksiyonların kısa süreli tedavisinde yetişkinlerde ve çocuklarda kullanılır:

 • Akut bakteriyel sinüzit (uygun tanı ile teşhis edilen),
 • Akut otitis media (akut orta kulak iltihabı),
 • Kronik bronşitin akut alevlenmeleri (uygun tanı ile teşhis edilen),
 • Toplum kökenli pnömoni (kişinin günlük yaşamı sırasında ortaya çıkan akciğer iltihabı),
 • Sistit (mesane iltihabı),
 • Özellikle selülit (deri altı enfeksiyonu) olmak üzere deri ve yumuşak doku enfeksiyonları, hayvan ısırıkları, yayılan selülit ile birlikte şiddetli diş apseleri,
 • Özellikle osteomiyelit (kemik iltihabı) olmak üzere kemik ve eklem enfeksiyonları.

AUGMENTİN KULLANILMAMASI GEREKEN DURUMLAR (AUGMENTİN KONTRENDİKASYONLARI)

 • Eğer çocuğunuzun amoksisilin, klavulanik asit, penisiline veya bu ilacın içindeki maddelerin (Kullanma Talimatının başındaki yardımcı maddeler listesine bakınız) herhangi birine alerjisi varsa.
 • Eğer herhangi başka bir antibiyotiğe karşı daha önce şiddetli alerjik reaksiyon geliştirdiyse (bu reaksiyon deri döküntüsünü veya yüz ya da boğazda şişmeyi içerebilir).
 • Çocuğunuz daha önce antibiyotik kullanımını takiben sarılık veya karaciğer yetmezliği geçirdiyse.

Antibiyotiğe bağlı kalın bağırsak iltihabı (kolit) gözlendiğinde, Augmentin tedavisi derhal kesilmeli, çocuğunuz bir doktor tarafından değerlendirilmeli ve uygun tedaviye başlamalıdır. Bu durumda çocuğunuza bağırsakların hareketlerini önleyen (anti-peristaltik) ilaçlar vermeyiniz.

Yukarıdakilerden herhangi biri sizin için geçerliyse, çocuğunuza Augmentin vermeyiniz. Emin değilseniz, Augmentin kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

AUGMENTİN’İN DİKKATLİ KULLANILMASI GEREKEN DURUMLAR (UYARILAR/ÖNLEMLER)

Eğer çocuğunuzda aşağıdaki durumlar varsa, ona Augmentin vermeden önce çocuğunuzun doktoruna danışınız.

 • Çocuğunuz karaciğer ve böbrek problemleri nedeniyle tedavi görüyorsa,
 • Çocuğunuzun idrar çıkışı düzenli değilse,
 • Çocuğunuzun glandüler ateşi varsa (bir çeşit viral enfeksiyon).

Eğer;

 • Çocuğunuzun enfeksiyöz mononükleoz (bir enfeksiyon hastalığı) adı verilen hastalığı varsa veya böyle bir hastalığının olduğundan şüpheleniliyorsa doktorunuzu bilgilendiriniz (Augmentin kullanımını takiben görülen kızamık benzeri döküntü enfeksiyöz mononükleoz ile ilişkili olabilir). O takdirde doktorunuz çocuğunuza başka bir tedavi uygulayacaktır.
 • Augmentin’i doktorunuzun tavsiye ettiği süre boyunca kullanınız. Uzun süreli kullanımı zamanla duyarlı olmayan organizmaların aşırı çoğalmasına neden olabilir.
 • Çocuğunuzun idrar miktarında azalma varsa, idrar miktarının düzenlenmesi için uygun miktarda sıvı almasını sağlayınız.
 • Bazı durumlarda, doktorunuz çocuğunuzda enfeksiyona neden olan bakteri tipini araştırabilir. Sonuçlara bağlı olarak çocuğunuza Augmentin’in farklı bir dozu veya farklı bir ilaç verebilir.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Dikkat Etmeniz Gereken Durumlar:

Augmentin önceden var olan bazı durumları kötüleştirebilir veya ciddi yan etkilere sebep olabilir. Bunlar arasında alerjik reaksiyonlar, konvülsiyonlar (nöbetler) ve kalın bağırsak iltihabı yer alır. Herhangi bir sorunun ortaya çıkma riskini azaltmak için çocuğunuz Augmentin alırken belirli semptomlara karşı dikkatli olmalısınız.

Kan ve İdrar Testleri:

Eğer çocuğunuz kan testleri (alyuvar durumu testleri veya karaciğer fonksiyonu testleri) veya idrar testleri (glukoz için) oluyorsa, çocuğunuzun Augmentin almakta olduğunu doktorunuzun bilmesini sağlayınız. Bunun nedeni, Augmentin’in bu tip testlerin sonuçlarını etkileyebilmesidir.

AUGMENTİN’İN YİYECEK ve İÇECEKLER İLE KULLANILMASI

Augmentin mide ve bağırsak rahatsızlıkları olasılığını en aza indirmek için yemekle birlikte alınmalıdır.

HAMİLELİK ve EMZİRME DÖNEMLERİNDE AUGMENTİN KULLANILIR MI?

Hamilelik:

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Augmentin kullanan bir yetişkinseniz ve hamileyseniz (veya hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız) veya hamile kalmayı planlıyorsanız doktorunuzu bilgilendiriniz.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Diğer antibiyotiklerde de olduğu gibi Augmentin, bağırsak faydalı bakterileri etkileyebilir, doğum kontrolü için kullanılan ilaçların vücuda girişini azaltabilir. Bu nedenle tedavi süresince alternatif, etkili ve güvenilir bir doğum kontrol yöntemi uygulanmalıdır.

Emzirme:

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Augmentin kullanan bir yetişkinseniz ve emziriyorsanız doktorunuzu bilgilendiriniz.

ARAÇ ve MAKİNE KULLANANLAR AUGMENTİN KULLANABİLİR Mİ?

Augmentin alerjik reaksiyonlar, sersemlik hali, havale gibi istenmeyen etkilere neden olarak araç ve makine kullanma yeteneğini etkileyebilir.

Kendinizi iyi hissetmediğiniz sürece araç veya makine kullanmayınız.

AUGMENTİN’İN İÇERİĞİNDE BULUNAN BAZI YARDIMCI MADDELER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLER

 • Augmentin aspartam içerir. Aspartam ise fenilalanin içerir. Fenilketonürisi olan insanlar için zararlı olabilir.
 • Augmentin saşesinin içeriğinde bulunan tatlandırıcı maltodekstrin (glukoz) içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından çocuğunuzun bazı şekerlere karşı tahammülsüzlüğü (intoleransı) olduğu söylenmişse bu ilacı almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

DİĞER İLAÇLAR İLE BİRLİKTE AUGMENTİN KULLANIMI

Augmentin aşağıda belirtilen ilaçlar ile etkileşebilmektedir:

 • Eğer çocuğunuz Augmentin ile birlikte allopurinol (eklemlerde iltihap ve ağrıya neden olan ürik asit artışı ile karakterize gut hastalığı için kullanılır) kullanıyorsa, alerjik deri reaksiyonu görülme ihtimali artabilir.
 • Eğer çocuğunuz probenesid (gut hastalığı için kullanılan bir ilaç) kullanıyorsa, doktorunuz Augmentin dozunun ayarlanması gerektiği konusunda karar verebilir.
 • Eğer kan pıhtılaşmasını engelleyici ilaçlar (varfarin gibi) Augmentin ile birlikte alınıyorsa, başka kan testlerine de ihtiyaç duyulabilir.
 • Augmentin metotreksatın (kanser veya romatizmal hastalıkların tedavisinde kullanılan bir ilaç) etki gösterme biçimini etkileyebilir.
 • Augmentin, mikofenolat mofetilin (organ nakillerinde kullanılan bir ilaç) etki gösterme biçimini etkileyebilir.
 • Diğer antibiyotiklerde de olduğu gibi Augmentin, bağırsakta bulunan faydalı bakterileri etkileyebilir.
 • Augmentin doğum kontrolü için kullanılan ilaçların vücuda girişini azaltabilir. Bu nedenle tedavi süresince alternatif, etkili ve güvenilir bir doğum kontrol yöntemi uygulanmalıdır.

Eğer herhangi bir ilacı çocuğunuz şu anda kullanıyorsa, son zamanlarda kullandıysa veya kullanacaksa lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

AUGMENTİN NASIL KULLANILIR?

Uygun Kullanım ve Doz/Uygulama Sıklığı İçin Talimatlar:

Yetişkinler ve 40 kg veya üzerindeki çocuklar:

Bu saşeler yetişkinler ve 40 kg’ın üzerindeki çocuklar için önerilmemektedir.

Doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

40 kg’ın altındaki çocuklarda kullanımı:

Tüm dozlar çocuğun kilosuna göre ayarlanır. Doktorunuz çocuğunuz veya bebeğinize vermeniz gereken uygun Augmentin dozunu size bildirecektir.

<40 kg olan çocuklar:

Çocuklar Augmentin tabletleri, süspansiyonları veya pediyatrik saşelerle tedavi edilebilir.

Önerilen dozlar:

 • İki bölünmüş doz halinde verilen 25 mg/3,6 mg/kg/gün ila 45 mg/6,4 mg/kg/gün;
 • Bazı enfeksiyonlar için (orta kulak iltihabı, sinüzit ve alt solunum yolu enfeksiyonları gibi) 70 mg/10 mg/kg/gün’e kadar iki bölünmüş doz halinde verilmesi düşünülebilir.

Uygulama Yolu ve Metodu:

Augmentin’i kullanmadan hemen önce, saşenizi açınız ve içeriği yarım bardak (yaklaşık 100 mL) su içerisine azar azar ilave ederek karıştırınız. Çocuğunuza bu karışımı yemekle birlikte veriniz.

Dozları gün boyunca en az 4 saatlik aralarla bölünüz. 1 saat içinde 2 doz vermeyiniz.

Augmentin’i çocuğunuza 2 haftadan uzun süre vermeyiniz. Eğer hala çocuğunuz hasta hissediyorsa doktorunuz ile görüşünüz.

Çocuklarda Augmentin Kullanımı:

Böbrek fonksiyonu gelişmemiş olan bebeklerde Augmentin kullanımı tavsiye edilmemektedir.

Yaşlılarda Augmentin Kullanımı:

Bu saşenin yaşlılarda kullanımı önerilmemektedir.

Böbrek/Karaciğer Yetmezliği Durumlarında Augmentin Kullanımı:

 • Kreatinin klerensi 30 ml/dak’nın üzerinde olan hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur. Kreatinin klerensi 30 ml/dak’nın altında olan hastalarda doz ayarlaması için herhangi bir tavsiye olmadığından Augmentin kullanımı tavsiye edilmemektedir.
 • Karaciğer bozukluğu olan hastalarda doz ayarlaması dikkatli yapılmalı ve düzenli aralıklarla karaciğer fonksiyonları izlenmelidir. Henüz doz ayarlamasına temel teşkil edecek yeterli veri bulunmamaktadır.

Eğer Augmentin’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız Gerekenden Daha Fazla Kullandıysanız:

Çocuğunuz kullanması gerekenden daha fazla Augmentin aldıysa mide bozulması (hasta hissetme, hasta olma veya ishal) veya konvülsiyonlar gibi belirtiler ortaya çıkabilir.

Augmentin’in kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Augmentin Kullanmayı Unutursanız:

Çocuğunuza Augmentin vermeyi unutursanız, hatırlar hatırlamaz ilacı almasını sağlayınız. Fakat bir sonraki doza çok yakın zamanda vermeyiniz, bir sonraki dozu vermek için yaklaşık dört saat bekleyiniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz vermeyiniz

Augmentin İle Tedavi Sonlandırıldığında Oluşabilecek Etkiler:

Kendini iyi hissetse bile, tedavisi bitene kadar çocuğunuza Augmentin veriniz. Enfeksiyonla savaşmak için çocuğunuzun her doza ihtiyacı vardır. Eğer bazı bakteriler hayatta kalırsa, enfeksiyonun geri gelmesine yol açabilirler.

Bu ilacın kullanımıyla ilgili başka sorularınız varsa, doktorunuza, eczacınıza veya hemşirenize sorunuz.

AUGMENTİN’İN OLASI YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Tüm ilaçlar gibi Augmentin’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, Augmentin kullanmayı durdurunuz ve HEMEN doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Deri döküntüsü,
 • Kan damarlarının iltihaplanması (vaskülit); deri üzerinde kırmızı veya mor kabarık noktalar şeklinde gözle görülebilir fakat vücudun başka kısımlarını da etkileyebilir.
 • Ateş, eklem ağrısı, boyun, koltukaltı ve kasık bezlerinde şişme,
 • Bazen yüzde ve boğazda meydana gelen (anjiyoödem), nefes alıp vermeyi zorlaştıran şişlik,
 • Kollaps (çevresel damarların genişleyip burada kanın toplanmasıyla oluşan ağır bir çöküntü tablosu, vücutta bütün kuvvetlerin birdenbire kesilmesi).

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Augmentin’e karşı ciddi alerjiniz olabilir.

Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Eğer çocuğunuzda aşağıdaki belirtiler olursa, tavsiyesini almak için mümkün olan en kısa sürede doktorunuzla iletişime geçiniz:

 • Kalın bağırsakta, genellikle kan ve sümüksü dokunun eşlik ettiği sulu ishale, mide ağrısına ve/veya ateşe neden olan iltihap.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde tanımlanmıştır:

Çok yaygın (10 hastanın en az birinde görülebilen) yan etkiler:

İshal (yetişkinlerde).

Yaygın (10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkiler;

 • Mukozaları ve cildi etkileyen bir tür mantar enfeksiyonu (mukokutanöz kandidiyazis),
 • Özellikle yüksek dozlarda hasta hissetme (bulantı) (eğer bu etki varsa Augmentin yemekle birlikte alınmalıdır),
 • İshal (çocuklarda),
 • Bulantı,
 • Kusma.

Yaygın olmayan (100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkiler;

 • Baş dönmesi,
 • Baş ağrısı,
 • Sindirim güçlüğü,
 • Deride döküntü,
 • Kaşıntı,
 • Kurdeşen,
 • Karaciğer tarafından üretilen bazı maddelerde (enzimler) artış.

Seyrek (1.000 hastanın birinden az fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkiler;

Deri döküntüsü, kabarık ve küçük nişan şeklinde görülür (merkezi koyu noktaların etrafında daha açık renkte bir alan ve sınırda koyu renk bir halka şeklinde gözlenen eritema multiforme).

Seyrek görülen yan etkiler kan testlerinde de gözlenebilir:

 • Kan pıhtılaşması için gereken hücrelerin sayısında azalma,
 • Beyaz kan hücrelerinin sayısında azalma.

Sıklığı bilinmeyen (eldeki verilerden hareketle sıklık derecesi tahmin edilemeyen) yan etkiler;

 • Yüz, dudaklar, ağız, dil ya da boğazın şişerek yutkunma veya nefes alma güçlüğüne neden olması (anjiyoödem),
 • Deri üzerinde oluşan döküntü, kaşıntı ya da kurdeşen, yüz, dudak, dil ya da vücudun bölgelerinin şişmesi, nefes darlığı, hırıltılı soluk alma ya da soluk almada zorlanma gibi belirtilerle kendini gösteren aşırı alerjik durum (anafilaksi),
 • İlaç alındıktan 7-12 gün sonra döküntü, ateş, eklem ağrısı özellikle kol altındaki lenf düğümlerinin şişmesi gibi belirtilerle kendini gösteren alerjik durum (serum hastalığı benzeri sendrom),
 • Deri yüzeyinin altında küçük noktalar halinde kırmızı yuvarlak beneklerin oluşması, döküntü veya ciltte morlukların oluşması gibi alerjik reaksiyonlarla kendini gösteren damar iltihabı (aşırı duyarlılık vasküliti),
 • Dudak, göz, ağız, burun ve genital bölgede oluşan şiddetli kabartılar ve kanamayla belirgin seyrek görülen bir deri hastalığı (Stevens-Johnson Sendromu),
 • Deride önce ağrılı kızarıklarla başlayan, daha sonra büyük kabartılarla devam eden ve derinin tabaka halinde soyulması ile son bulan ciddi boyutlardaki deri reaksiyonu. Bu hastalığa ateş, üşüme nöbeti, kas ağrıları ve genel rahatsızlık hissi eşlik eder (Toksik Epidermal Nekrolizis),
 • Küçük iltihap içeren kabarıklıklarla beraber yaygın kırmızı deri döküntüsü (bülloz döküntülü dermatit),
 • Deri altında şişlikler ve kabarcıklar ile kırmızı, pullu döküntü (akut generalize ekzantemöz),
 • Ateş, şiddetli üşüme nöbeti, boğaz ağrısı ya da ağızda ülser gibi enfeksiyonların sık meydana gelmesi gibi belirtilerle kendini gösteren hastalık (geri dönüşümlü agranülositoz),
 • İlaç kullanımına bağlı genellikle kanlı, sümüksü ishal,
 • Dilin renginin siyah renk olması,
 • Böbrek hastalığı (interstisyel nefrit),
 • Mide bulantısı, kusma, iştah kaybı, genel rahatsızlık hissi, ateş, kaşınma, deride ve gözlerde sararma ve idrar renginde koyulaşma ile belirgin karaciğer hastalığı (hepatit),
 • Kollaps (çökme),
 • Kalın bağırsak iltihabı,
 • Kan pıhtılaşmasında güçlük,
 • Çocuğunuzun derisinin ve gözlerinin sararmasına yol açan ve kanda bilirübin (karaciğerde üretilen bir madde) seviyesinin artmasıyla ortaya çıkan sarılık,
 • Aşırı hareketlilik,
 • Kasılma, nöbet ya da çırpınma (yüksek dozda Augmentin alan hastalarda ve böbrek bozukluğu olanlarda),
 • Diş renginde değişiklik (çocuklarda) (genellikle fırçalama ile giderildiğinden, iyi bir ağız temizliği ile diş rengi değişimi engellenebilir.),
 • Beyin zarının ilthabı (aseptik menenjit),
 • Döküntünün eşlik ettiği grip benzeri semptomlar, ateş, bezlerin şişmesi ve anormal kan testi sonuçları (akyuvarlarda artış (eozinofili) ve karaciğer enzimlerinde artışı içeren Eozinofili ve Sistemik Semptomların Eşlik Ettiği İlaç Reaksiyonu (DRESS)).

Kan veya idrar testlerinde görülebilecek yan etkiler:

 • Beyaz kan hücrelerinin sayısında ciddi düşme,
 • Düşük sayıda kırmızı kan hücresi (hemolitik anemi),
 • İdrarda kristallerin görülmesi (kristalüri).

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz

Yan Etkilerin Raporlanması

Bu Kullanma Talimatında yer alan veya almayan bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.qov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olursunuz.

AUGMENTİN’İN SAKLANMASI

 • Augmentin’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Augmentin’i 25 derecenin altında, oda sıcaklığında saklayınız.
 • Augmentin’i son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Augmentin’i kullanmayınız.
 • Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz kullanmayınız. 

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

KONU İLE İLGİLİ BENZER YAZILARIMIZ

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git