Bakteriyel Hastalıklar ve Tedavileri

Augmentin Bıd 1000 mg Film Tablet Nedir?

Augmentin Bıd 1000 mg film tablet kullanım talimatı

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu ”kullanma talimatını” dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 1. Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 2. Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 3. Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 4. Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 5. Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.
 6. Augmentin’in etkin maddesi nedir? : Her tablette; 875 mg amoksisilin ve 125 mg klavulanik asit içerir.
 7. Agmentin’in yardımcı maddeleri : Susuz kolloidal silika, sodyum nişasta glikolat, magnezyum stearat, mikrokristalin selüloz, titanyum dioksit (E171), hidroksipropilmetilselüloz, makrogol, dimetikon gibi maddeler vardır.

Augmentin nedir?

 1. Augmentin, geniş spektrumlu (bakteri ve mikropların birçok çeşidine karşı etkili) bir antibakteriyel ilaçtır.
 2. Augmentin BID 1000 mg film tablet, blister ambalajlarda, 10 ve 14 adet, beyaz ile beyaza yakın, kapsül biçiminde, bir tarafı çentikli bir tarafı AUGMENTIN BID 1000 yazılı film kaplı tabletler halindedir.

Augmentin hangi hastalıklarda kullanılır? (endikasyonları)

Augmentin, aşağıdaki durumlarda Augmentin’e duyarlı bakterilerin neden olduğu bakteriyel enfeksiyonların kısa süreli tedavisinde endikedir (kullanılır).

 1. Augmentin, tekrarlayan bademcik iltihabı, sinüzit, orta kulak iltihabı gibi üst solunum yolu enfeksiyonları tedavisinde kullanılır.
 2. Kronik bronşitin akut alevlenmeleri, akciğer iltihabı gibi alt solunum yolu enfeksiyonları tedavisinde kullanılır.
 3. İdrar yolu iltihabı, üretra (idrar kesesi) iltihabı, böbreklerin bakteriyel iltihabı gibi üreme organları ve idrar yolları ile ilgili enfeksiyonların tedavisinde kullanılır.
 4. Çıban, abse (irin kesesi), selülit ve yara enfeksiyonları gibi deri ve yumuşak doku enfeksiyonları, diş ve dişeti ile ilgili enfeksiyonların tedavisinde kullanılır.
 5. Kan ve dokularda bulunan bakteri veya toksinlere bağlı düşük, lohusalık humması, karın içi kan ve dokularda bakteri veya toksinlerin bulunması gibi durumlarda kullanılır.

Augmentin kullanılmaması gereken durumlar (kontrendikasyonları)

 1. Eğer, beta laktam antibiyotiklerine (penisilin ve sefalosporinler gibi) karşı aşırı duyarlı (alerjik) iseniz Augmentin’i kullanmayınız.
 2. Geçmişte, Augmentin veya penisilin tedavisine bağlı sarılık/karaciğer yetmezliği geçirdiyseniz ilacı kullanmayınız.

Augmentin’in dikkatli kullanılması gereken durumlar

Augmentin hangi hastalıklarda kullanılır

Augmentin hangi hastalıklarda kullanılır

 1. Eğer geçmişte, penisilin, sefalosporin ve diğer alerjenlere karşı aşırı duyarlılık hikayeniz varsa bunu mutlaka doktorunuza söylemelisiniz.
 2. Eğer enfeksiyöz mononükleoza (bir enfeksiyon hastalığı) ilişkin bir şüpheniz varsa, (Augmentin kullanımını takiben görülen kızamık benzeri döküntü enfeksiyöz mononükleoz ile ilişkili olabilir.)
 3. Augmentin’i doktorunuzun tavsiye ettiği süre boyunca kullanınız. Uzun süreli kullanımı zamanla Augmentin’den etkilenmeyen organizmaların aşırı çoğalmasına neden olur (örn; mantar).
 4. Augmentin uygulanan bazı hastalarda kanama ve pıhtılaşma süresinde uzama rapor edilmiştir. Eğer kanın pıhtılaşmasını önleyen bir ilaç ile birlikte kullanacaksanız uygun şekilde izlenmeniz gerekir.
 5. Eğer karaciğer yetmezliğiniz varsa Augmentin kullanırken dikkatli olmanız ya da doktorunuz ile görüşmeniz gerekir.
 6. Seyrek olarak şiddetli olabilen, genellikle geriye dönüşlü safra kanallarından atılım bozukluğuna bağlı sarılık bildirilmiştir. Tedavi sona ermesinden sonra 6 haftaya kadar belirti ve semptomları görülmeyebilir.
 7. Eğer böbrek yetmezliğiniz varsa, alacağınız doz böbrek yetmezliğinin şiddetine göre ayarlanmalıdır.
 8. Çıkan idrar miktarı azalmış hastalarda kristalüri (kum dökmek) görülmüştür. Bu durumu azaltmak için uygun miktar sıvı alınmalıdır.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Hamilelikte Augmentin kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

 1. Doktorunuz tarafından gerekli görülmediği takdirde, gebelik esnasında özellikle gebeliğin ilk üç ayında kullanmayınız.
 2. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme döneminde Augmentin kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

 1. Augmentin’in iki etkin maddesi de anne sütüne geçer. Dolayısıyla emzirilen bebeklerde ishal ve mukoz membranlarda mantar enfeksiyonu görülme olasılığı vardır, bu nedenle emzirmeyi kesmeniz gerekebilir.
 2. Doktorunuz emzirme döneminde amoksisilin/klavulanik asit’in sizin için doğru bir tercih olup olmadığı konusunda karar verecektir.

Araç ve makine kullananlar Augmentin kullanabilir mi?

 1. Augmentin alerjik reaksiyonlar, sersemlik hali, havale gibi istenmeyen etkilere neden olabilir. Bu etkiler sizde oluşursa, etkiler geçene kadar araç ve makine kullanmayınız.

Augmentin’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

 1. Buğdaya alerjisi olan hastalar bu tıbbi ürünü kullanmamalıdır.

Diğer ilaçlar ile birlikte Augmentin kullanımı

 1. Augmentin’le birlikte allopurinol (gut için kullanılır) alıyorsanız; alerjik deri reaksiyonu gelişme olasılığınız artabilir.
 2. Probenesid alıyorsanız (gut için kullanılır); doktorunuz Augmentin dozunu ayarlama kararı verebilir.
 3. Augmentin’le birlikte pıhtılaşmayı önlemeye yardım eden ilaçlar (varfarin gibi) alıyorsanız, fazladan kan testleri yaptırmanız gerekebilir.
 4. Augmentin, metotreksatın (kanser ya da romatizma hastalıklarının tedavisinde kullanılan bir ilaç) etki gösterme biçimini etkileyebilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınızı bunlar hakkında bilgi veriniz.

Augmentin nasıl kullanılır? (kullanım şekli ve dozu)

 1. Yetişkinler ve 12 yaş üzeri çocuklarda Augmentin kullanımı : Hafif ve orta şiddetli enfeksiyonlarda günde iki kez 625 mg tablet, şiddetli enfeksiyonlarda günde iki kez I g tablet, yetişkinler ve 12 yaş üzeri çocuklarda 5 gün günde iki kez 625 mg tablet, tedavi süresi, tedavi gözden geçirilmeksizin 14 günü aşmamalıdır.
 2. Çocuklarda kullanımı : Augmentin’in tablet formları 12 yaş ve altı çocuklar için uygun değildir. Bu grup çocuklar için Augmentin’in süspansiyon formu mevcuttur.
 3. Yaşlılarda Augmentin kullanımı : Veri bulunmamaktadır.
 4. Augmentin’in özel kullanım durumları : Böbrek veya karaciğer bozukluğunuz veya yetmezliğiniz varsa doz ayarlamanız dikkatli yapılmalı, gerekirse azaltılmalıdır.
 5. Augmentin’in yiyecek ve içecekler ile birlikte kullanımı : Augmentin mide ve bağırsak rahatsızlıkları olasılığını en aza indirmek için yemek başlangıcında alınmalıdır.
 6. Augmentin’in uygulama yolu ve metodu :Tabletler çiğnenmeden bütün olarak yutulmalıdır. Eğer gerekir ise tabletler ikiye bölünebilir ve çiğnenmeden yutulur.
 7. Kullanmanız gerekenden fazla Augmentin kullandıysanız : Augmentin’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz. Sindirim sistemi şikayetleri ve sıvı-elektrolit dengesinin bozulması görülebilir. Sindirim sistemi şikayetleri belirtilere yönelik olarak ve su/elektrolit dengesine dikkat edilerek tedavi edilebilir. Augmentin ile bazı olgularda böbrek yetmezliğine yol açan kristalüri görülmüştür. Bol su içilmelidir. Augmentin dolaşımdan hemodiyaliz ile uzaklaştırılabilir.
 8. Augmentin’i kullanmayı unutursanız : Eğer bir dozu almayı unutursanız, almayı hatırladığınız anda alınız. Ancak unuttuğunuzu sonraki dozu alma zamanında hatırlarsanız, unuttuğunuz dozu tamamlamak için çift doz almayınız. Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Eğer Augmentin’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşun.

Augmentin ile tedavi bittiğinde oluşabilecek etkiler

 1. Augmentin’i, doktorunuzun size söylediği zaman müddetince almanız gerekmektedir. Kendinizi iyi hissetseniz bile Augmentin’i almayı bırakmamalısınız.

Augmentin ilacının yan etkileri

Tüm ilaçlar gibi Augmentin’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Aşağıdakilerden biri olursa, Augmentin’i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Augmentin’in yaygın görülen yan etkileri

 1. Yüz, dudaklar, ağız, dil ya da boğazın şişerek yutkunma veya nefes alma güçlüğüne neden olması (anjiyonörotik ödem)
 2. Deri üzerinde oluşan döküntü, kaşıntı ya da kurdeşen, yüz, dudak, dil ya da vücudun diğer bölgelerinin şişmesi, nefes darlığı, hırıltılı nefes alma ya da nefes almada güçlük gibi belirtiler ile kendini gösteren aşırı alerjik durum (anafilaksi)
 3. İlaç alındıktan 7-12 gün sonra döküntü, ateş, eklem ağrısı özellikle kol altındaki lenf düğümlerinin şişmesi gibi belirtiler ile kendini gösteren alerjik durum (serum hastalığı benzeri sendrom)
 4. Deri yüzeyinin altında küçük noktalar halinde kırmızı yuvarlak beneklerin oluşması, döküntü veya ciltte morlukların oluşması gibi alerjik reaksiyonlar ile kendini gösteren damar iltihabı (aşırı duyarlılık vasküliti)
 5. Dudak, göz, ağız, burun ve genital bölgede oluşan şiddetli kabartılar ve kanamayla belirgin seyrek görülen bir deri hastalığı (Stevens-Johnson Sendromu)
 6. Deride önce ağrılı kızarıklarla başlayan, daha sonra büyük kabartılarla devam eden ve derinin tabaka halinde soyulması ile son bulan ciddi boyutlardaki deri reaksiyonu. Bu hastalığa ateş, üşüme nöbeti, kas ağrıları ve genel rahatsızlık hissi eşlik eder. ( Toksik Epidermal Nekrolizis)
 7. İrin içeren küçük kabarcıklar ile yaygın kırmızı cilt döküntüsü (Bülloz döküntülü dermatit)
 8. Deri altında şişlikler ve kabarcıklar ile kırmızı, pullu, döküntü (Akut generalize ekzantemöz)

Augmentin’in seyrek görülen yan etkileri

 1. Özellikle ayak tabanında veya avuç içinde meydana gelen kaşıntılı, kırmızı-mor renkte lekeler, deri üzerinde kurdeşen benzeri şişlikler, ağız, göz ve genital bölgede aşırı hassasiyet, ateş ve aşırı yorgunluk gibi belirtiler ile kendini gösteren alerjik durum (eritema multiforme)

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Augmentin’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Augmentin’in çok seyrek görülen yan etkileri

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 1. Ateş, şiddetli üşüme nöbeti, boğaz ağrısı ya da ağızda ülser gibi enfeksiyonların sık meydana gelmesi gibi belirtiler ile kendini gösteren hastalık (geri dönüşümlü agranülositoz)
 2. Halsizlik, baş ağrıları, egzersiz yaparken soluğun kesilmesi, baş dönmesi, ciltte ve gözlerde solgunluk ve sararma gibi belirtiler ile kendini gösteren kansızlık (hemolitik anemi)
 3. İlaç kullanımına bağlı genellikle kanlı, sümüksü ishal
 4. Dilin renginin siyah renk olması
 5. Böbrek hastalığı (interstisyel nefrit)
 6. İdrarda kristallerin görülmesi (kristalüri)
 7. Mide bulantısı, kusma, iştah kaybı, genel rahatsızlık hissi, ateş, kaşınma, deride ve gözlerde sararma ve idrar renginde koyulaşma ile belirgin karaciğer hastalığı (hepatit)
 8. Deri ve/veya gözlerde sararma ( kolestatik sarılık)

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir. Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Augmentin’in hafif ve yaygın olmayan yan etkileri

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz. Bunlar Augmentin ’in hafif yan etkileridir.

 1. Diş renginde değişiklik, genellikle fırçalama ile giderildiğinden, iyi bir ağız temizliği ile diş rengi değişimi engellenebilir.
 2. Aşırı hareketlilik
 3. Kasılma, nöbet ya da çırpınma
 4. Baş dönmesi, baş ağrısı
 5. Sindirim güçlüğü, mukokutanöz kandidiyazis (bir tür mantar enfeksiyonu), ishal, bulantı, kusma
 6. Deride döküntü, kaşıntı, kurdeşen

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Augmentin nasıl saklanır? (saklama koşulları)

 1. Augmentin’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 2. Augmentin’i 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında ve kuru bir yerde muhafaza ediniz.
 3. Augmentin’i son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.
 4. Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Augmentin’i kullanmayınız.

Augmentin kullanılabilecek hastalıklar ile ilgili yazılar

 1. Bademcik iltihabı nedenleri, belirtileri ve tedavisi
 2. Çocuklarda orta kulak iltihabı nedenleri, belirtileri ve tedavisi
 3. Bakteriler ve hastalığa neden olan bakteriler
 4. Zatürre (pnömoni) nedenleri, belirtileri ve tedavisi
 5. İdrar yolu enfeksiyonu nedenleri, belirtileri ve tedavisi
 6. İdrar torbası iltihabı (sistit) nedenleri, belirtileri ve tedavisi
 7. Selülit nedenleri, belirtileri ve tedavisi

 

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git