A

Augmentin Bıd Nedir? Augmentin Ne İşe Yarar? Augmentin Nasıl Kullanılır? Augmentin Yan Etkileri

AUGMENTİN BID 1000 MG FİLM TABLET KULLANMA TALİMATI

Augmentin’in etkin maddes: Her tablette; 875 mg amoksisilin ve 125 mg klavulanik asit içerir.

Agmentin’in yardımcı maddeleri: Susuz kolloidal silika, sodyum nişasta glikolat, magnezyum stearat, mikrokristalin selüloz, titanyum dioksit (E171), hidroksipropilmetil selüloz, makrogol, dimetikon gibi maddeler içerir.

Augmentin Prospektüs

AUGMENTİN NEDİR ve NE İÇİN KULLANILIR (AUGMENTİN ENDİKASYONLARI)

Augmentin, geniş spektrumlu (bakteri ve mikropların birçok çeşidine karşı etkili) bir antibakteriyel ilaçtır.

Augmentin BID 1000 mg Film Tablet, blister ambalajlarda 10 ve 14 adet, beyaz ile beyaza yakın, kapsül biçiminde, bir tarafı çentikli bir tarafı “AUGMENTIN BID 1000” yazılı film kaplı tabletler halindedir.

Augmentin, aşağıdaki durumlarda Augmentin’e duyarlı bakterilerin neden olduğu bakteriyel enfeksiyonların kısa süreli tedavisinde endikedir (kullanılır).

 • Augmentin, tekrarlayan bademcik iltihabı, sinüzit, orta kulak iltihabı gibi üst solunum yolu enfeksiyonları,
 • Kronik bronşitin akut alevlenmeleri, akciğer iltihabı gibi alt solunum yolu enfeksiyonları,
 • İdrar yolu iltihabı, üretra (idrar kesesi) iltihabı, böbreklerin bakteriyel iltihabı gibi idrar yolları ve üreme organları ile ilgili enfeksiyonları,
 • Çıban, apse (irin kesesi), selülit ve yara enfeksiyonları gibi deri ve yumuşak doku enfeksiyonları, diş ve dişeti ile ilgili enfeksiyonları,
 • Kan ve dokularda bulunan bakteri veya toksinlere bağlı düşük, lohusalık humması, karın içi kan ve dokularda bakteri veya toksinlerin bulunması, bunlar gibi enfeksiyonların tedavilerinde kullanılır.

AUGMENTİN KULLANILMAMASI GEREKEN DURUMLAR (AUGMENTİN KONTRENDİKASYONLARI)

Eğer;

 • Beta laktam antibiyotiklerine (penisilin ve sefalosporinler gibi) karşı aşırı duyarlı (alerjik) iseniz,
 • Geçmişte, Augmentin veya penisilin tedavisine bağlı sarılık/karaciğer yetmezliği geçirdiyseniz, bunlar gibi durumlarda Augmentin kullanılmamalıdır (kontrendikedir).

Antibiyotiğe bağlı kalın bağırsak iltihabı (kolit) gözlendiğinde, Augmentin tedavisi derhal kesilmeli, çocuğunuz bir doktor tarafından değerlendirilmeli ve uygun tedaviye başlamalıdır. Bu durumda çocuğunuza bağırsakların hareketlerini önleyen (anti-peristaltik) ilaçlar vermeyiniz.

AUGMENTİN’İN DİKKATLİ KULLANILMASI GEREKEN DURUMLAR (UYARILAR/ÖNLEMLER)

Augmentin hangi hastalıklarda kullanılır

Augmentin hangi hastalıklarda kullanılır

 • Eğer geçmişte, penisilin, sefalosporin ve diğer alerjenlere karşı aşırı duyarlılık hikayeniz varsa bunu mutlaka doktorunuza söylemelisiniz.
 • Eğer enfeksiyöz mononükleoza (bir enfeksiyon hastalığı) ilişkin bir şüpheniz varsa, (Augmentin kullanımına takiben görülen kızamık benzeri döküntü enfeksiyöz mononükleoz ile ilişkili olabilir).
 • Augmentin’i doktorunuzun tavsiye ettiği süre boyunca kullanınız. Uzun süreli kullanımı zamanla Augmentin’den etkilenmeyen organizmaların aşırı çoğalmasına neden olur (örn. mantar).
 • Augmentin uygulanan bazı hastalarda kanama ve pıhtılaşma süresinde uzama rapor edilmiştir. Eğer kanın pıhtılaşmasını önleyen bir ilaç ile birlikte kullanacaksanız uygun şekilde izlenmeniz gerekir.
 • Eğer karaciğer yetmezliğiniz varsa Augmentin kullanırken dikkatli olmanız ya da doktorunuz ile görüşmeniz gerekir.
 • Seyrek olarak şiddetli olabilen, genellikle geriye dönüşlü safra kanallarından atılım bozukluğuna bağlı sarılık bildirilmiştir. Tedavi sona ermesinden sonra 6 haftaya kadar belirti ve semptomları görülmeyebilir.
 • Eğer böbrek yetmezliğiniz varsa, alacağınız doz böbrek yetmezliğinin şiddetine göre ayarlanmalıdır.
 • Çıkan idrar miktarı azalmış hastalarda kristalüri (kum dökmek) görülmüştür. Bu durumu azaltmak için uygun miktar sıvı alınmalıdır.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

AUGMENTİN’İN YİYECEK ve İÇECEKLER İLE KULLANILMASI

Augmentin mide ve bağırsak rahatsızlıkları olasılığını en aza indirmek için yemek başlangıcında alınmalıdır.

HAMİLELİK ve EMZİRME DÖNEMLERİNDE AUGMENTİN KULLANILIR MI?

Hamilelik:

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Doktorunuz tarafından gerekli görülmediği takdirde, gebelik esnasında özellikle gebeliğin ilk üç ayında kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme:

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Augmentin’in iki etkin maddesi de anne sütüne geçer. Dolayısıyla emzirilen bebeklerde ishal ve mukoz membranlarda mantar enfeksiyonu görülme olasılığı vardır, bu nedenle emzirmeyi kesmeniz gerekebilir. Doktorunuz emzirme döneminde amoksisilin/klavulanik asit’in sizin için doğru bir tercih olup olmadığı konusunda karar verecektir.

ARAÇ ve MAKİNE KULLANANLAR AUGMENTİN KULLANABİLİR Mİ?

Augmentin alerjik reaksiyonlar, sersemlik hali, havale gibi istenmeyen etkilere neden olabilir. Bu etkiler sizde oluşursa, etkiler geçene kadar araç ve makine kullanmayınız.

AUGMENTİN’İN İÇERİĞİNDE BULUNAN BAZI YARDIMCI MADDELER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLER

 • Buğdaya alerjisi olan hastalar bu tıbbi ürünü kullanmamalıdır.
 • Bu tıbbi ürünün bir dozunda yer alan sodyum miktarı 1 mmol’den (23 mg) azdır; yani esasında sodyum içermez.

DİĞER İLAÇLAR İLE BİRLİKTE AUGMENTİN KULLANIMI

 • Augmentin ile birlikte allopurinol (gut hastalığı için kullanılır) alıyorsanız, alerjik deri reaksiyonu gelişme olasılığınız artabilir.
 • Probenesid alıyorsanız (gut hastalığı için kullanılır), doktorunuz Augmentin dozunu ayarlama kararı verebilir.
 • Augmentin ile birlikte pıhtılaşmayı önlemeye yardım eden ilaçlar (varfarin gibi) alıyorsanız, fazladan kan testleri yaptırmanız gerekebilir.
 • Augmentin metotreksatın (kanser ya da romatizma hastalıklarının tedavisinde kullanılan bir ilaç) etki gösterme biçimini etkileyebilir.
 • Augmentin, mikofenolat mofetilin (organ nakillerinde kullanılan bir ilaç) etki gösterme biçimini etkileyebilir.
 • Augmentin ile doğum kontrol haplarının birlikte kullanımı, doğum kontrol haplarının etkililiğini azaltabilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınızı bunlar hakkında bilgi veriniz.

AUGMENTİN NASIL KULLANILIR? (AUGMENTİN KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU)

Uygun Kullanım ve Doz/Uygulama Sıklığı İçin Talimatlar:

Yetişkinler ve 12 yaş üzeri çocuklarda Augmentin kullanımı:

 • Hafif ve orta şiddetli enfeksiyonlarda günde iki kez 625 mg tablet,
 • Şiddetli enfeksiyonlarda günde iki kez I g tablet.

Diş enfeksiyonlarında doz:

 • Yetişkinler ve 12 yaş üzeri çocuklarda 5 gün günde iki kez 625 mg tablet.

TEDAVİ SÜRESİ, TEDAVİ GÖZDEN GEÇİRİLMEKSİZİN 14 GÜNÜ AŞMAMALIDIR.

Uygulama Yolu ve Metodu:

Tabletler çiğnenmeden bütün olarak yutulmalıdır. Eğer gerekirse tabletler ikiye bölünebilir ve çiğnenmeden yutulur.

Sindirim sistemi rahatsızlıklarını en aza indirmek için yemek başlangıcında alınmalıdır.

Çocuklarda Augmentin Kullanımı:   

Augmentin’in tablet formları 12 yaş ve altı çocuklar için uygun değildir. Bu grup çocuklar için Augmentin’in süspansiyon formu mevcuttur.

Yaşlılarda Augmentin Kullanımı:

Veri bulunmamaktadır.

Böbrek/Karaciğer Yetmezliği Durumlarında Augmentin Kullanımı:

Böbrek veya karaciğer bozukluğunuz veya yetmezliğiniz varsa doz ayarlamanız dikkatli yapılmalı, gerekirse azaltılmalıdır.

Kan diyalizi (kanın temizlenmesi işlemi): Kan diyalizi tedavisi alıyorsanız doz ayarlamanız dikkatli yapılmalıdır.

Kullanmanız Gerekenden Daha Fazla Augmentin Kullandıysanız:

Sindirim sistemi şikayetleri ve sıvı-elektrolit dengesinin bozulması görülebilir. Sindirim sistemi şikayetleri belirtilere yönelik olarak ve su/elektrolit dengesine dikkat edilerek tedavi edilebilir. Augmentin ile bazı olgularda böbrek yetmezliğine yol açan kristalüri görülmüştür. Bol su içilmelidir.

Augmentin dolaşımdan hemodiyaliz ile uzaklaştırılabilir.

Augmentin’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Kullanmayı Augmentin Unutursanız:

Eğer bir dozu almayı unutursanız, almayı hatırladığınız anda alınız. Ancak unuttuğunuzu sonraki dozu alma zamanında hatırlarsanız, unuttuğunuz dozu tamamlamak için çift doz almayınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Augmentin İle Tedavi Sonlandırıldığında Oluşabilecek Etkiler:

Augmentin’i doktorunuzun size söylediği zaman müddetince almanız gerekmektedir. Kendinizi iyi hissetseniz bile Augmentin’i almayı bırakmamalısınız.

Eğer Augmentin’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşun.

AUGMENTİN’İN OLASI YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Tüm ilaçlar gibi Augmentin’i içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, Augmentin’i kullanmayı durdurunuz ve HEMEN doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Çok seyrek (10.000 hastanın birinden az görülebilen) yan etkiler;

 • Yüz, dudaklar, ağız, dil ya da boğazın şişerek yutkunma veya nefes alma güçlüğüne neden olması (anjiyonörotik ödem),
 • Deri üzerinde oluşan döküntü, kaşıntı ya da kurdeşen, yüz, dudak, dil ya da vücudun diğer bölgelerinin şişmesi, nefes darlığı, hırıltılı nefes alma ya da nefes almada güçlük gibi belirtiler ile kendini gösteren aşırı alerjik durum (anafilaksi),
 • İlaç alındıktan 7-12 gün sonra döküntü, ateş, eklem ağrısı özellikle kol altındaki lenf düğümlerinin şişmesi gibi belirtiler ile kendini gösteren alerjik durum (serum hastalığı benzeri sendrom),
 • Deri yüzeyinin altında küçük noktalar halinde kırmızı yuvarlak beneklerin oluşması, döküntü veya ciltte morlukların oluşması gibi alerjik reaksiyonlar ile kendini gösteren damar iltihabı (aşırı duyarlılık vasküliti),
 • Dudak, göz, ağız, burun ve genital bölgede oluşan şiddetli kabartılar ve kanamayla belirgin seyrek görülen bir deri hastalığı (Stevens-Johnson Sendromu),
 • Deride önce ağrılı kızarıklarla başlayan, daha sonra büyük kabartılarla devam eden ve derinin tabaka halinde soyulması ile son bulan ciddi boyutlardaki deri reaksiyonu. Bu hastalığa ateş, üşüme nöbeti, kas ağrıları ve genel rahatsızlık hissi eşlik eder. (Toksik Epidermal Nekroliz),
 • İrin içeren küçük kabarcıklar ile yaygın kırmızı cilt döküntüsü (Bülloz döküntülü dermatit)
 • Deri altında şişlikler ve kabarcıklar ile kırmızı, pullu, döküntü (Akut generalize ekzantematöz).

Seyrek (1.000 hastanın birinden az fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkiler;

 • Özellikle ayak tabanında veya avuç içinde meydana gelen kaşıntılı, kırmızı-mor renkte lekeler, deri üzerinde kurdeşen benzeri şişlikler, ağız, göz ve genital bölgede aşırı hassasiyet, ateş ve aşırı yorgunluk gibi belirtiler ile kendini gösteren alerjik durum (eritema multiforme).

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Augmentin’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Çok seyrek (10.000 hastanın birinden az görülebilen) yan etkiler;

 • Ateş, şiddetli üşüme nöbeti, boğaz ağrısı ya da ağızda ülser gibi enfeksiyonların sık meydana gelmesi gibi belirtiler ile kendini gösteren hastalık (geri dönüşümlü agranülositoz),
 • Halsizlik, baş ağrıları, egzersiz yaparken soluğun kesilmesi, baş dönmesi, ciltte ve gözlerde solgunluk ve sararma gibi belirtiler ile kendini gösteren kansızlık (hemolitik anemi),
 • İlaç kullanımına bağlı genellikle kanlı, sümüksü ishal,
 • Dilin renginin siyah renk olması,
 • Böbrek hastalığı (interstisyel nefrit)
 • İdrarda kristallerin görülmesi (kristalüri),
 • Mide bulantısı, kusma, iştah kaybı, genel rahatsızlık hissi, ateş, kaşınma, deride ve gözlerde sararma ve idrar renginde koyulaşma ile belirgin karaciğer hastalığı (hepatit),
 • Deri ve/veya gözlerde sararma ( kolestatik sarılık).

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Çok seyrek (10.000 hastanın birinden az görülebilen) yan etkiler;

 • Diş renginde değişiklik (genellikle fırçalama ile giderildiğinden, iyi bir ağız temizliği ile diş rengi değişimi engellenebilir),
 • Aşırı hareketlilik,
 • Kasılma, nöbet ya da çırpınma.

Yaygın olmayan (100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkiler;

 • Baş dönmesi,
 • Baş ağrısı,
 • Sindirim güçlüğü,
 • Deride döküntü,
 • Kaşıntı,
 • Kurdeşen.

Yaygın (1o hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilen) yan etkiler;

 • Kukokutanöz kandidiyazis (mukozaları ve cildi etkileyen bir tür mantar enfeksiyonu),
 • İshal,
 • Bulantı,
 • Kusma.

Bunlar Augmentin’in hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan Etkilerin Raporlanması

Bu Kullanma Talimatında yer alan veya almayan bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.qov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olursunuz.

AUGMENTİN’İN SAKLANMASI

 • Augmentin’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Augmentin’i 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında ve kuru bir yerde muhafaza ediniz.
 • Augmentin’i son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız. Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Augmentin’i kullanmayınız.
 • Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Augmentin Kullanılabilecek Hastalıklar İle İlgili Yazılar

 1. Bademcik iltihabı nedenleri, belirtileri ve tedavisi
 2. Çocuklarda orta kulak iltihabı nedenleri, belirtileri ve tedavisi
 3. Bakteriler ve hastalığa neden olan bakteriler
 4. Zatürre (pnömoni) nedenleri, belirtileri ve tedavisi
 5. İdrar yolu enfeksiyonu nedenleri, belirtileri ve tedavisi
 6. İdrar torbası iltihabı (sistit) nedenleri, belirtileri ve tedavisi

 

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git