Hastalıklar ve Tedaviler

Atrial Flutter Nedir? Atrial Flutter Belirtileri ve Tedavisi

Atriyumdaki irritabl bir odaktan atriyal taşikardiye göre daha hızlı vuruş (atım hızı) çıkmasına denilen supra ventriküler taşikardi ritmidir.

Atrial flutter hastalığı

Atriyumdaki irritabl bir odaktan atriyal taşikardiye göre daha hızlı vuruş (atım hızı) çıkmasına denilen supra ventriküler taşikardi ritmidir. Normale göre çok hızlı bir ritim dakikada 200- 400 arası vuruş hızı olduğu için çoğunlukla atriyo ventriküler blog ile beraber görülür.

Fakat bu hastalarda normal atriyal hızlarda atriyo ventriküler blog geliştiğine dair kanıt olmadığından, yanıltıcı olabilme ihtimali vardır. En sık görülen atriyo ventriküler iletim oranı 2.1’dir. Yani ventriküler hız atriyal hızın yarısı kadar = 150 vuruştur. Daha düşük iletim oranına sebep olan ileri derecedeki atriyal ventriküler bloglardır. Bu ritim sorununa genellikle altta yatan kalp anomalileri veya ilaçlar neden olabilir. 1.1 geçişli atriyal flutter ciddi kan akımının bozulması ve ventriküler fibrilasyona ilerlemesi ile ilişkilidir.

Atrial flutter nedenleri ve belirtileri

Hem nedenleri hemde semptomları açısından atrial flutterin, atrial fibrilasyon ile yakın ilişkisi vardır. Atrial flutter, atrial fibrilasyondan daha az görülür ve bu ritim sorunu genellikle altta yatan ciddi bir kalp hastalığı varlığını gösterir.

Koroner arter hastalığı, mitral veya triküspit kapak hastalığı, ventriküler veya atrial septal defekt, atriyum dilatasyonu, pulmoner emboli, hipertiroidi, kalp travması, açık kalp cerrahisi, malign kalp tümörleri, perikardit veya miyokardit bu hastalıklar arasındadır.

Kalp hastalıkları dışındaki nedenler, tirotoksikoz, hipoksi ve alkolizim gibi nedenlerdir. Atrial flutter genelde ani ve geçici krizler ile seyredebileceği gibi, kronik de olabilir. Bazen bu durum taşikardi nedeni ile kardiyomiyopati oluşmasına yol açabilir.

Atriyal flutter belirtileri, sersemlik, çarpıntı, nefes darlığı ve göğüs ağrısı olarak sayılabilir.

Atrial flutter tipleri ve teşhisi

Atrial flutter, EKG (elektrokardiyografide) testere dişine benzeyen P dalgaları, F dalgaları ile ayırıcı özelliğe sahiptir. F dalgaları en anlaşılır II, III ve a VF ve V1 derivasyonlarında görülür ve bu derivasyonlarda genellikle pozitiftir. Atriyal flutter üç sınıfta değerlendirilir.

Tipik atrial flutter (tip1 veya yaygın atriyal flutter nedir?) : Tipik atrial flutter, vakaların % 90’ı ile yaygın olanıdır ve atriyum hızı genellikle 250-350/dakika civarındadır. V1 de pozitif flutter dalgaları, II,III, aVF’de negatif flutter dalgaları görülür. Atrial flutter tanısı 24 saatlik holter testi ile konulabilir. Yetişkinlerdeatrial fibrilasyongenelde daha fazla görüldüğü gibi, çocuklarda atrial flutter daha fazla görülür.

A tipik atrial flutter (nadir veya tip II atrial flutter nedir?) : Atipik atrial flutter kriterlerini karşılamaz. Yüksek atrial hız ve instabil hız ile birlikte olup dakikada 350-400 vurum hızında dır. Devamlı elektriksel aktivite olduğu için flutter dalgaları arasında izoelektriksel hattın görülmesi mümkün olmayabilir.

Karışık atrial ventriküler blog nedir? : Bu tip atrial flutter varlığında düzenli ritim. 2.1 atrial ventriküler blog varlığında = dakikada 150 vurum. Flutter dalgaları / testere dişi görünümünü en iyi II,III a VF ve V1 derivasyonlarında görülür. Flutter dalga morfolojisi atriyal flutterin tipine bağlıdır. O r s kompleksleri, önceden var olan dal bloğu, aksesuar yolak v ya hız ilişkili iletim yok ise, genelde 120 ms’dir. Değişkenlik gösteren atrial ventriküler blog düzensiz ritim ile sonuçlanır.

Atrial flutter hastalığı tedavisi

Ani başlayan (akut) atrial flutterin tedavisi, hız veya ritim kontrolünü sağlama amaçlıdır. Fakat ritim kontrolünü sağlamak tedavide daha başarılıdır. Uzun süren atrial flutter tedavisinde reantoran halkayı kesmek amacı ile triküspit isthmusun ablasyanu tedavisini gerek duyulabilir.

Ritim bozuklukları ile ilgili benzer sağlık konuları

  1. Ritim bozukluğu neden olur
  2. Atrial fibrilasyon nedir
  3. Taşikardi neden olur
  4. Radyofrekans ablasyon tedavisi
  5. Criyo ablasyon tedavisi nedir
  6. Kalp pili (pacemaker) nedir

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Popüler Konular

Üste Git