A

Atorvastatin Nedir ve Ne İçin Kullanılır? Atorvastatin Ne İşe Yarar?

Atorvastatin, yüksek risk altında olanlarda kardiyovasküler hastalığın önlenmesi ve anormal lipit seviyelerinin tedavi edilmesi için kullanılan statin grubundan bir ilaçtır. Diğer tüm statinler gibi, Atorvastatin de karaciğerde bulunan ve kolesterol üretiminde rol oynayan bir enzim olan HMG-KoA redüktaz’ı engelleyerek çalışır. Atorvastatin ağız yoluyla alınır.

ATORVASTATIN KONTRENDİKASYONLARI

 • Atorvastatine karşı aşırı duyarlılığı (alerjisi) olanlarda kullanılmamalıdır.
 • Aktif karaciğer hastalığı varlığında (örn. kolestaz, hepatik ensefalopati, hepatit ve sarılık gibi) Atorvastatin kullanılmamalıdır.
 • AST veya ALT seviyelerinde açıklanamayan yükselme varlığında Atorvastatin kullanılmamaıdır.

HAMİLELİK ve EMZİRME DÖNEMLERİNDE ATORVASTATIN KULLANILIR MI?

Hamilelik: Atorvastatin, fetal (anne karnındaki bebeğin) gelişimi için gerekli olan serum kolesterol ve trigliserit seviyelerini etkileyerek fetal zarara neden olabilir.

Emzirme: Atorvastatin açısından ayrıca çalışma yapılmamasına rağmen, diğer statin grubundan ilaçların anne sütüne geçtiği bilinmektedir. Emzirme döneminde Atorvastatin kullanımı önerilmez.

DİĞER İLAÇLAR İLE BİRLİKTE ATORVASTATIN KULLANIMI

 • Fibratlar olarak adlandırılan klofibrat, fenofibrat, gemfibrozil ile etkileşimler miyopati ve rabdomiyoliz riskini arttırır.
 • Atorvastatinin itrakonazol, telitromisin ve vorikonazol gibi CYP3A4 inhibitörlerinden biriyle birlikte kullanılması, yan etkilere yol açabilen atorvastatinin serum konsantrasyonlarını arttırabilir.
 • Antiasitler, nadiren statin ilaçlarının plazma konsantrasyonlarını azaltabilir.
 • Bazı statinler, varfarin veya digoksin gibi ilaçların konsantrasyonlarını değiştirebilir.

ATORVASTATIN YAN ETKİLERİ

Yaygın yan etkiler;

 • Eklem ağrısı,
 • İshal,
 • Mide ekşimesi, bulantı,
 • Kas ağrıları.

Ciddi yan etkiler; rabdomiyoliz, karaciğer problemleri ve diyabeti içerebilir.

Rabdomiyoliz nadir görülen bir Atorvastatin komplikasyonu olsa da, çok ciddi olabilir ve miyoglobinüri nedeniyle akut böbrek hasarına yol açabilir. Eğer rabdomiyoliz şüphesi varsa ya da teşhis edilmişse Atorvastatin tedavisi hemen kesilmelidir.

ATORVASTATIN İÇEREN İLAÇLAR

 • Lipitor 20 mg Film Kaplı Tablet,
 • Lipitor 40 mg Film Kaplı Tablet,
 • Lipitor 80 mg Film Kaplı Tablet.

 

 • Alvastin 10 mg Film Tablet,
 • Alvastin 20 mg Film Tablet,
 • Alvastin 40 mg Film Tablet.

 

 • Cholvast 10 mg Film Tablet,
 • Cholvast 20 mg Film Tablet,
 • Cholvast 40 mg Film Tablet,
 • Cholvast 80 mg Film Tablet.

 

 • Caduet 5 mg/20 mg Amlodipin/Atorvastatin Film Kaplı Tablet,
 • Caduet 10 mg/10 mg Amlodipin/Atorvastatin Film Kaplı Tablet,
 • Caduet 10 mg/20 mg Amlodipin/Atorvastatin Film Kaplı Tablet.

 

 • Colastin-L 10 mg Film Tablet,
 • Colastin-L 20 mg Film Tablet,
 • Colastin-L 80 mg Film Tablet.

 

 • Atorvastatin 10 mg film-Coated Tablets,
 • Atorvastatin 20 mg film-Coated Tablets,
 • Atorvastatin 40 mg film-Coated Tablets.

 

Atorvastatin Calcium 80 mg Tablets.

Benzer Konularımız

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git