A

Ator Nedir? Ator Ne İçin Kullanılır? Ator Nasıl Kullanılır? Ator Yan Etkileri Nelerdir?

ATOR 20 MG 3o FİLM TABLET KULLANMA TALİMATI

Ağızdan alınır.

Etkin madde: 20 mg atorvastatine eşdeğer 21.69 mg atorvastatin kalsiyum.

Yardımcı maddeler: Kalsiyum karbonat, mikrokristal selüloz, laktoz monohidrat (sığır kaynaklı laktoz), kroskarmellos sodyum, polisorbat 80, hidroksipropil selüloz, magnezyum stearat, hidroksipropil metilselüloz, titanyum dioksit (E171), talk, polietilen glikol 8000 gibi yardımcı maddeler içerir.

Ator Tablet Prospektüs

ATOR NEDİR ve NE İÇİN KULLANILIR? (ATOR ENDİKASYONLARI)

Her bir film kaplı tablet, 20 mg atorvastatine eşdeğer atorvastatin kalsiyum ve boyar madde olarak titanyum dioksit içeren 30 ve 90 tabletlik blister ambalajlarda kullanıma sunulmuştur.

Ator beyaz renkli, oblong film kaplı tablettir.

Ator statinler olarak da bilinen lipid (yağ) düzenleyiciler isimli ilaç grubuna aittir.

Kolesterol ve trigliserid olarak bilinen yağ kökenli maddelerin düşürülmesinde kullanılır.

Yüksek kolesterol kısaca nedir? Normal büyüme süreci için gerekli olan kolesterol doğal olarak oluşan bir maddedir. Ancak kandaki kolesterol çok arttığında, kan damarlarının duvarlarında depolanarak damarların daralmasına ve sonuçta tıkanmasına yol açabilir. Bu da kalp hastalığının en yaygın sebeplerinden biridir. Yüksek kolesterol seviyelerinin kalp hastalığı riskini arttırdığı kabul edilmektedir.

 • Ator, tek başına az yağlı diyet veya yaşam stil değişiklikleri başarısız olduğunda kandaki kolesterol ve trigliseridler olarak bilinen lipidleri düşürmek için kullanılır.
 • Kolesterol seviyeleriniz normal olmasına rağmen; eğer kalp hastalığı için artmış riskiniz varsa, Ator bu riskin azaltılması için de kullanılabilir.

Tedavi sırasında standart kolesterol düşürücü diyete devam etmelisiniz.

ATOR KULLANILMAMASI GEREKEN DURUMLAR (KONTRENDİKASYONLAR)

Eğer;

 • Çocuk doğurma potansiyeliniz varsa ve uygun bir doğum kontrol yöntemi kullanmıyorsanız,
 • Hamileyseniz, hamile kalmaya çalışıyorsanız ya da emziriyorsanız,
 • Çocuk sahibi olmayı planlıyorsanız (yaklaşık 1 ay önceden Ator kullanımını kesmenizi doktorunuz önerecektir),
 • Daha önce Ator’a ya da kan lipidlerini düşüren benzer ilaçlara ya da yardımcı maddelerine karşı reaksiyon geçirdiyseniz,
 • Karaciğerinizi etkileyen bir hastalığınız varsa ya da geçirdiyseniz,
 • Karaciğer fonksiyon testlerinizde açıklanamayan anormal sonuçlarınız olduysa.
 • Aşırı miktarda alkol aldıysanız, bunlar gibi durumlarda Ator kullanmamalısınız.

ATOR’UN DİKKATLİ KULLANILMASI GEREKEN DURUMLAR (UYARILAR/ÖNLEMLER)

Eğer;

 • Böbrek problemleriniz ya da böbrek problemi öykünüz varsa,
 • Sizde veya ailenizin diğer fertlerinde kas hastalığı mevcutsa,
 • Daha önce diğer lipid düşürücü ilaçlar (örn. statinler veya fibratlar) ile tedavi sırasında kas sorunlarınız olduysa (kas ağrısı, kas güçsüzlüğü v.b.),
 • Sürekli ve yüksek miktarda alkol alıyorsanız,
 • Bazı şekerlere karşı intoleransınız varsa,
 • Önemli bir solunum güçlüğünüz varsa,
 • Hipotiroidizm (vücutta tiroid hormonunun gereğinden az üretilmesi) gibi bir durumunuz varsa,
 • 70 yaşından daha yaşlı iseniz, bunlar gibi durumlarda Ator kullanımı konusunda dikkatli olmalısınız.

Şeker hastalığı açısından risk faktörleriniz var ise, şeker hastalığınız varsa veya şeker hastalığı geliştirme riskiniz varsa; bu ilacı kullanırken doktorunuz sizi yakından izleyecektir. Kanınızda yüksek şeker ve yağ seviyeleriniz varsa, fazla kilolu iseniz ve yüksek kan basıncınız varsa; şeker hastalığı geliştirme riskiniz olabilir.

Eğer bunlardan herhangi biri sizin için geçerliyse kas sistemi ile ilgili yan etkiler açısından risklerinizi öngörebilmek için doktorunuz Ator tedavisi öncesinde ve sırasında kan testleri yapmaya ihtiyaç duyacaktır.

Eğer daha önce inme geçirdiyseniz doktorunuza söyleyiniz; doktorunuz sizin için en uygun tedaviye ve doza karar verirken bunu dikkate alacaktır.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

ATOR’UN YİYECEK ve İÇECEKLER İLE KULLANILMASI

Ator kullanırken, günde bir ya da iki küçük bardak greyfurt suyundan fazlasını içmeyiniz. Çünkü yüksek miktarda greyfurt suyu içmek Ator’un etkilerini değiştirebilir.

HAMİLELİK ve EMZİRME DÖNEMLERİNDE ATOR KULLANILIR MI?

Hamilelik:

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamileyseniz ya da hamile kalmaya çalışıyorsanız Ator kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme:

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emziriyorsanız Ator kullanmayınız.

ARAÇ ve MAKİNE KULLANANLAR ATOR KULLANABİLİR Mİ?

Ator kullanımının araç ve makine kullanma yeteneği üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi olması beklenmemektedir. Eğer bu ilaç sürüş yeteneğinizi etkiliyorsa araba kullanmayınız. Alet ve makine kullanma yeteneğinizin etkilendiğini düşünüyorsanız bunları kullanmayınız.

ATOR’UN İÇERİĞİNDE BULUNAN BAZI YARDIMCI MADDELER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLER

Ator laktoz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

DİĞER İLAÇLAR İLE BİRLİKTE ATOR KULLANIMI

Bazı ilaçlar Ator’un etkinliğini değiştirebilir ya da bazı ilaçların etkinliği Ator tarafından değiştirilebilir. Bu tür bir etkileşim ilaçların birinin ya da her ikisinin de etkinliğini azaltabilir. Ayrıca rabdomiyoliz diye bilinen, önemli ama nadir rastlanan kas zayıflığı durumu da dahil olmak üzere yan etkilerin riskini ya da ciddiyetini arttırabilir. Doktorunuz Ator dozunuza karar verirken bunu göz önünde bulunduracaktır.

Ator İle Etkileşimi Olabilecek Bazı İlaçlar;

 • Bağışıklık sisteminin çalışmasını değiştiren ilaçlar (örn. siklosporin ya da terfenadin, astemizol gibi alerjik hastalıklara karşı etkili ilaçlar),
 • Belli enfeksiyon hastalıklarına karşı etkili ilaçlar ya da mantar hastalıklarına karşı etkili ilaçlar (örn. eritromisin, klaritromisin, ketokonazol, itrakonazol, rifampin, fusidik asit),
 • Lipid düzenleyici başka ilaçlar (örn. gemfibrozil, fenofibrat, kolestipol gibi),
 • Yüksek tansiyon ya da anjina (kalbi besleyen damarların daralması/tıkanması ile ortaya çıkan göğüs ağrısı) için kullanılan bazı kalsiyum kanal blokörleri (örn. verapamil, diltiazem),
 • Kalp ritmi düzenleyici bazı ilaçlar örn. digoksin, amiodaron),
 • AIDS (HIV) tedavisinde kullanılan ritonavir, lopinavir, atazanavir, indinavir, darunavir, nelfinavir gibi (proteaz inhibitörleri) ilaçlar,
 • Hepatit C tedavisinde kullanılan boceprevir (proteaz inhibitörü).

Ator İle Etkileşime Girdiği Bilenen Diğer iİaçlar;

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

ATOR NASIL KULLANILIR?

Uygun Kullanım ve Doz/Uygulama Sıklığı İçin Talimatlar:

Ator’un yetişkinler, 10 yaş ve üzeri çocuklar için günlük başlama dozu 10 mg’dır.

Bu doz ihtiyacınız olan miktarı aldığınız belirlenene kadar doktorunuz tarafından arttırılabilir. Doktorunuz 4 hafta veya daha uzun aralıklarla kontrol ederek dozu size uygun hale getirecektir. Ator’un yetişkinlerde en yüksek dozu günde bir kez 80 mg, çocuklarda ise günde bir kez 20 mg’dır.

Ator tedavisine başlamadan önce standart kolesterol düşürücü bir diyete girilmelidir ve bu diyet Ator tedavisi sırasında da devam ettirilmelidir.

Ator’u doktorunuzun söylediği gibi alınız. Emin değilseniz doktorunuzla ve eczacınızla kontrol ediniz.

Uygulama Yolu ve Metodu:

 • Ator tabletler bütün olarak su ile yutulmalıdır.
 • Dozlar günün herhangi bir saatinde, yemekle birlikte veya ayrı olarak alınabilir. Buna rağmen, dozunuzu günün aynı saatlerinde almayı özen göstermeniz, ilacınızı almayı unutmamanızı sağlar.

Çocuklarda Ator Kullanımı:

10 yaş ve üzeri çocuklarda tavsiye edilen başlangıç dozu 10 mg, tavsiye edilen maksimum doz ise günde 20 mg’dır.

Yaşlılarda Ator Kullanımı:

Yaşlı hastalar ile tüm popülasyon arasında Ator’un emniyeti, etkinliği ve lipid tedavi amaçlarına ulaşılması arasında hiç bir farklılık gözlenmemiştir.

Böbrek Yetmezliği Durumunda Ator Kullanımı:

Böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekli değildir.

Karaciğer Yetmezliği Durumunda Ator Kullanımı:

Ator aktif karaciğer hastalığı olan hastalarda kullanılmamalıdır. Karaciğer hastalığı hikayesi olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Ator ile tedaviye başlamadan önce ve başladıktan sonra periyodik olarak karaciğer fonksiyon testleri yapılmalıdır.

Eğer Ator’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konusunuz.

Kullanmanız Gerekenden Daha Fazla Ator Kullandıysanız:

Ator’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konusunuz.

Ator’u Kullanmayı Unutursanız:

Bir dozunuzu almayı unuttuğunuzu bir sonraki dozunuzun zamanı gelmeden önce hatırlarsanız, hatırlar hatırlamaz alınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Ator İle Tedavi Sonlandırıldığında Oluşabilecek Etkiler:

Bu ilacın kullanımı ile ilgili ilave sorunlarınız varsa veya tedavinizi sonlandırmak istiyorsanız doktor veya eczacınız ile görüşünüz.

ATOR’UN OLASI YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Tüm ilaçlar gibi, Ator’un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, Ator’u kullanmayı durdurunuz ve HEMEN doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Anjiyonörotik ödem (yüzde, dilde ve soluk borusunda nefes almayı zorlaştırabilecek şişlik). Bu çok ciddi yan etki çok seyrek görülür. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise hemen doktorunuza bildiriniz,
 • Ciltte, ağızda, gözlerde, cinsel organ çevresinde; cilt soyulması, şişmesi, kabarcıklanması ve ateş ile seyreden ciddi hastalık hali,
 • Ayak tabanı ve avuçlarda su toplayabilen, pembe-kırmızı lekelerle karakterize cilt döküntüsü,
 • Nadiren, hastalarda kas zayıflığı ya da iltihabı görülmüştür ve çok seyrek olarak ciddi, yaşamı tehdit eden potansiyel bir duruma dönüşebilir (rabdomiyoliz). Halsizlik ve ateş ile beraber kas zayıflığı, hassasiyeti veya Doktorunuz Ator kullanmayı kesmenizi önerdikten sonra kas problemleriniz devam ediyorsa derhal doktorunuza bildiriniz. Bu durumda doktorunuz kas problemlerinizin nedenini bulmak için daha fazla test yapabilir. Bu çok seyrek durumlar Ator kullanan 10.000 hastada 1’den azını etkiler (bu da Ator kullanan 10.000 hastadan 9.999’unda bu yan etkilerin görülmesinin beklenmemesi anlamına gelir.),
 • Beklenmedik veya olağandışı kanama yaşarsanız ya da çürük oluşursa bu karaciğer şikayetine yorulabilir. Doktorunuz siz Ator almaya başlamadan önce veya Ator alırken karaciğer problemi semptomlarınız varsa karaciğerinizi kontrol etmek için kan testleri yapmalıdır. Karaciğer problemini gösteren şu belirtileriniz varsa en yakın zamanda doktorunuza bildiriniz. Belirtiler; yorgunluk ya da zayıflık hissi, iştah kaybı, üst karın ağrısı, koyu amber renkli idrar,
 • Cildiniz veya gözlerinizdeki beyaz bölgenin sararması,
 • Stevens-Johnson sendromu (deri, ağız, göz ve cinsel organlarda ciddi su toplama).
 • Eritema multiforme (lekeli kırmızı döküntü), görme bozukluğu,
 • Bulanık görme,
 • Duyma kaybı,
 • Tendon yaralanmaları,
 • Karaciğer yetmezliği,
 • Tat almada değişiklik,
 • Erkeklerde meme büyümesi.

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Diğer Olası Yan Etkiler

Yaygın (Ator kullanan 100 hastanın 1 ila 10’unu etkileyen) yan etkiler;

 • Burun yollarında iltihap,
 • Boğaz ağrısı,
 • Burun kanaması,
 • Alerjik reaksiyonlar,
 • Kan şeker seviyelerinde artış (şeker hastalığınız varsa, kan şeker seviyelerinizi dikkatle izlemeye devam ediniz),
 • Kan kreatin kinaz seviyelerinde artış,
 • Baş ağrısı,
 • Mide bulantısı, kabızlık, gaz, hazımsızlık, ishal gibi sindirim sistemi sorunları,
 • Eklem ağrısı,
 • Kas ağrısı,
 • Sırt ağrısı,
 • Karaciğer fonksiyonunuzun anormal olabileceğine işaret eden kan testi sonuçları.

Yaygın olmayan (Ator kullanan 1000 hastanın 1 ila 10’unu etkileyen) yan etkiler;

 • İştah kaybı, kilo alımı, kan şekeri seviyesinde düşüş (şeker hastalığınız varsa, kan şeker seviyelerinizi dikkatle izlemeye devam ediniz),
 • Kabus görme, uykusuzluk,
 • Sersemlik, keçeleşme veya el ve ayak parmaklarında karıncalanma, ağrı veya dokunmaya karşı duyarlılıkta azalma, tat duyusunda değişiklik, hafıza kaybı gibi nörolojik yan etkiler,
 • Bulanık görme,
 • Kulaklarda ve/veya kafada çınlama,
 • Kusma, geğirme, alt ve üst mide ağrısı, pankreatit (karın ağrısına yol açan pankreas iltihabı),
 • Hepatit (karaciğer iltihabı),
 • Deri döküntüsü ve kaşınma, kurdeşen,
 • Saç dökülmesi,
 • Boyun ağrısı, kas yorgunluğu,
 • Yorgunluk, iyi hissetmeme, güçsüzlük,
 • Göğüs ağrısı,
 • Özellikle ayak bileğinde olmak üzere şişme (ödem), artmış sıcaklık,
 • İdrar testinde beyaz kan hücrelerinin tespit edilmesi.

Seyrek (Ator kullanan 10.000 hastanın 1 ila 10’unu etkileyen) yan etkiler;

 • Göz bozukluğu,
 • Beklenmeyen kanama veya morarma,
 • Sarılık (deri ve göz aklarının sararması),
 • Tendon zedelenmesi.

Çok seyrek (Ator kullanan 100.000 hastanın 1 ila 10’unu etkileyen) yan etkiler;

 • Bir alerjik reaksiyon – semptomlar; ani hırıltılı solunum ve göğüs ağrısı veya darlık, göz kapakları, yüz, dudaklar, ağız, dil ve boğazda şişme, nefes almada zorluk, kolaps,
 • İşitme kaybı,
 • Jinekomasti (erkek ve bayanlarda meme büyümesi).

Statinlerle (Ator İle Aynı Tip İlaçlarla) Bildirilen Diğer Yan Etkiler:

 • Uykusuzluk ve kabus görmeyi içeren uyku bozuklukları,
 • Hafıza kaybı, kafa karışıklığı (konfüzyon),
 • Cinsel zorluklar,
 • Depresyon,
 • Sürekli öksürük ve/veya nefes darlığı veya ateş içeren solunum problemleri.

Seker hastalığı (diyabet). Kanınızda yüksek şeker ve yağ seviyeleriniz varsa, fazla kilolu iseniz ve yüksek kan basıncınız varsa, şeker hastalığı görülmesi daha olasıdır. Doktorunuz bu ilacı kullanırken sizi izleyecektir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan Etkilerin Raporlanması

Bu Kullanma talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da O 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi’ne (TÜFAM) bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olursunuz.

ATOR’UN SAKLANMASI

 • Ator’u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Ator’u 25 °C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
 • Ator’u son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra Ator’u kullanmayınız.
 • Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz Ator’u kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Bu kullanma talimatı 30.07.2015 tarihinde onaylanmıştır.

Konu İle İlgili Benzer Yazılarımız

 1. Yüksek kolesterol nedir, neden olur
 2. Çocuklarda kolesterol bozuklukları
 3. Kolesterol değerleri ve kolesterol için risk faktörleri
 4. Rosuvas nedir, ne için kullanılır

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git