A

Atlarda Batı Nil Virüsü Belirtileri ve Tedavisi

Batı Nil virüsü, atlarda artropodlar ile nakledilen viral bir enfeksiyona neden olur.

Batı Nil Virüsü, atlarda artropodlar ile nakledilen viral bir enfeksiyona neden olur. Hastalık başlıca ensefalit, ataksi, parezi, paraliz, titremeler, güçsüzlük ve körlüğü içeren nörolojik bozukluklarla karakterizedir.

Atlarda batı nil virüsü belirtileri ve bulguları

Doğal olarak oluşan enfeksiyonlarda inkübasyon periyodu 1-6 gündür. Batıl Nil Virüsü ile enfekte sineklerin ısırdığı birçok atta hastalık belirtileri görülmeyebilir.

Enfeksiyon bulaşmış atlarda ateş, ataksi (vücut faaliyetlerinde düzensizlik veya hareketlerde karışıklık), ekstremilerde zayıflık, diş gıcırdatma, yüzde ve kaslarda seğirme, titreme, körlük gibi belirtiler ve bulgular görülmektedir. Enfekte atlarda ensefalit (beyin iltihabı) tablosu görülür. Klinik belirtiler ve bulgular gösteren atların % 35-40’ında ölüm gerçekleşir. Tedavisi yapılıp iyileşen atlarda nörolojik hasarlar kalıcı olabilir.

Atlarda batı nil virüsü tedavisi

Batı Nil virüsüne ait bir tedavi yoktur.

  • Enfeksiyonun tedavisi ilk baştan destekleyici tedavi şeklinde yapılır.
  • Enfekte atlarda ensefalit olup olmadığı araştırılır ve eğer beyin bu enfeksiyondan etkilenmiş ise merkezi sinir sistemi lezyonlarının tedavisi önem taşır.
  • Analjezikler ve antipiretikler, hastalığın daha iyi seyrettiği vakalarda yararlı olabilir.

Batı nil virüsünden hayvanlarımızı nasıl koruyabiliriz?

  • Enfekte sinek ve keneler ile atlar arasındaki teması mümkün olduğunca azaltmak, Batı Nil Virüsünden dolayı ölüm ve sakatlık oranını, enfeksiyonun yayılma oranını düşürmede yararlı olur.
  • Sinek popülasyonlarının çoğalmasına öncülük eden, beslenmelerini sağlayan kaynaklar yok edilmelidir.
  • Sineklerin yoğun olduğu zamanlarda gece veya kuşluk zamanında atlar gezdirilmemeli, atlar çalıştırılmamalıdır.
  • Ahırlara sinek girişleri, camlar ve kapıları perde veya sineklikler takılarak önlenmelidir.
  • Gereken durumlarda DEET veya permethrin gibi pyretrin insekt kovucular kullanılmalıdır.
  • Enfeksiyonun yayılmasında önemli rolü olan hayvan grupları hakkında veteriner hekimler bilgilendirilmeli ve sinir sisteminde enfeksiyon görülen at, köpek ve kanatlı hayvanlar ihbar edilmelidir.

Hayvanlar için batı nil virüsü aşısı var mı?

Deneysel olarak atlarda aşı geliştirilmiştir. Amerika ve Kanada’da inaktive edilmiş virüsle hazırlanan aşılar immünizasyon için kullanılmış, ancak bazı komplikasyonları olduğunun da komplikasyonların göz önünde bulundurulması gerektiği bildirilmektedir.

Batı Nil Virüsü Nedir

Batı Nil Virüsünün Görüldüğü Ülkeler

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git