A

Atarax Nedir ve Ne İçin Kullanılır? Atarax İlacın Yan Etkileri

Atarax ruhsal sıkıntıyı, huzursuzluk halini ve kaygıyı gideren, kaşıntının tedavisinde kullanılan bir ilaçtır.

 Atarax 25 mg film tablet kullanım talimatı

Atarax’ın etkin maddesi nedir?: Her bir film kaplı tablette 25 mg hidroksizin dihidroklorür vardır.

Atarax’ın yardımcı maddeleri: Laktoz monohidrat, mikrokristal selüloz, magnezyum stearat, kolloidal anhidröz silika, titanyum dioksit (E171), hidroksipropilmetil selüloz 2910 5cp, makrogol 400 (polietilen glikol 400) gibi maddeleri içerir.

Atarax ağızdan alınır.

 • Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu kullanma talimatını dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.
 • Bu kullanma talimatını saklayınız, çünkü daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak size reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktora söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Atarax hangi hastalıklarda kullanılır? (Atarax’ın endikasyonları)

Atarax, beyaz renkli, oblong, çentikli film kaplı tabletler halindedir. Her kutuda 30 tablet bulunur.

Atarax ruhsal sıkıntıyı, huzursuzluk halini ve kaygıyı gideren, kaşıntının tedavisinde kullanılan bir ilaçtır.

 • Atarax, erişkinlerde anksiyete (kaygı) bozukluklarının belirtilerinin tedavisinde kullanılır.
 • Kaşıntı belirtisinin tedavisinde kullanılır.
 • Cerrahi girişimler için ameliyattan önce ön tedavide kullanılır.

Atarax hangi hastalıklarda kullanılır

Atarax kullanımın sakıncalı olduğu durumlar (kontrendikasyonları)

 • Atarax’ın etkin maddesine veya yardımcı maddelerden herhangi birine, setlrlzlne, piperazin türevlerine, aminofiline veya etilendiamine karşı alerjiniz var ise (aşırı duyarlı iseniz) Atarax’ı kullanmayınız.
 • Porfiri (nadir metabolik bir bozukluk) hastasıysanız Atarax’ı kullanmayınız.
 • Hamile iseniz veya emziriyorsanız bu ilacı kullanmayınız.

Eğer daha önceden doktor tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce mutlaka doktorunuzla konuşunuz.

Atarax kullanırken dikkatli olunması gereken durumlar

 • Eğer istemsiz seri kas spazmlı nöbetleriniz (konvülsiyonlar) varsa Atarax kullanmadan önce doktorunuza danışınız.
 • Dar açılı glokom (göz içi basıncının artışı) varsa Atarax kullanımında dikkatli olunuz ya da doktorunuza danışınız.
 • İyi huylu prostat bezi büyümesi varsa Atarax kullanımı konusunda dikkatli olunuz ya da doktorunuza danışınız.
 • Astım, kronik obstrüktif akciğer hastalığı gibi hastalıklarınız varsa dikkatli olunuz veya doktorunuza danışınız.
 • Mesane çıkışında tıkanıklık varsa Atarax kullanmadan önce dikkatli olunuz ya da doktorunuza danışınız.
 • Miyastenia gravis (kaslarda çalışma gücünün ileri derecede azalması ve çabuk yorulma ile belirgin nöromüsküler hastalık-sinir-kas hastalığı) veya demansınız (bunama) varsa Atarax kullanmadan önce doktorunuzla konuşunuz.
 • Gastrointestinal (mide-barsak) hareketliliğiniz azalmış ise Atarax kullanımı konusunda dikkatli olunuz ya da doktorunuza danışınız.
 • Geçmişinizde kardiyak aritmiye (kalp atımlarının normal ritmini kaybetmesi) yatkınlığınız var ise veya kalp ritim bozukluğuna neden olabilen bir ilaçla eşzamanlı tedavi oluyor iseniz Atarax kullanmadan öce doktorunuza danışınız.
 • Yaşlı iseniz, veya karaciğer fonksiyon (işlev) bozukluğunuz varsa veya orta veya ağır böbrek yetmezliğiniz var ise doktorunuzun dozu ayarlaması gerekir, doktorunuzun talimatlarına uyunuz.

Bu uyarılar geçmişte herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışın. 

Atarax’ın diğer ilaçlarla birlikte kullanımı

Atarax’ı, santral sinir sistemi üzerine etkili ilaçlarla (psikotropikler, anestezikler, antiepileptikler-sara nöbetleri için kullanılan ilaçlar, sakinleştirici, uyku ilacı veya ağrı giderici ilaçlar gibi) veya antikolinerjik etkisi olan ilaçlarla eş zamanlı kullanıyorsanız, bu ilaçların bazılarının ya da hepsinin etkisini arttırabileceğinden, doktorunuzun dozu ayarlaması gerekebilir.

Atarax, betahistin ve antikolinesteraz ilaçlarının etkilerini azaltır. Atarax’ın monoamin oksidaz inhibitörleri (depresyon tedavisinde kullanılan bir ilaç), sedasyon yapıcı (sakinleştirici) ilaçlar ile birlikte eşzamanlı kullanmayınız.

Gastrointestinal (mide-barsak) ülserlerin tedavisinde kullanılan bir ilaç olan simetidin ile eş zamanlı kullanımı, Atarax tabletlerinin etkisini arttırabilir. Eğer Atarax tablet, sara nöbeti tedavisi için kullanılan bir ilaç olan fenitoin ile aynı anda alınırsa fenitoinin etkisi zayıflar.

Aktif madde hidroksizin, karaciğerde belirli bazı enzimleri (CYP2D6) inhibe eder (baskılar), bu nedenle yüksek dozlarda, bu enzimlerle metabolize olan (parçalanan) diğer ilaçlarla etkileşimlere neden olur. Aktif madde hidroksizin, alkol dehidrojenaz ve CYP3A4/5 enzimleri ile metabolize olduğundan, bu enzimlerin inhibitörleri olan ilaçlarla birlikte kullanıldığında, hidroksizin kan düzeylerinde artış beklenebilir. Herhangi bir alerji deri testi veya metakolin ile bronkoprovokasyon testi yapılmadan bir hafta önce, önlem olarak, Atarax tablet ile tedavi kesilmelidir. 

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Özel durumlarda Atarax kullanımı

 • Hamilelikte Atarax kullanılır mı? İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Eğer hamile iseniz veya hamile olduğunuzu düşünüyorsanız, Atarax almayınız ve lütfen doktorunuza haber veriniz. Atarax hamilelik boyunca kullanılmamalıdır. Hamileliğin geç döneminde ve/veya doğum sırasında Atarax alan annelerde, hemen ya da doğumdan sonra birkaç saat içinde çeşitli istenmeyen etkiler (kan basıncında düşme gibi) gözlenmiştir. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.
 • Emzirme döneminde Atarax kullanılır mı? İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Atarax anne sütüne geçtiği için, Atarax’ı kullanan anneler emzirmeyi, emzirmek isteyen anneler Atarax’ı bırakmalıdır.
 • Araç ve makine kullananlar Atarax kullanabilir mi? Atarax tepki verme ve konsantre olabilme yeteneğinizi etkileyebilir, bu nedenle araç ve makine kullanırken dikkatli olunuz.
 • Atarax’ın yiyecek ve içecek ile kullanımı: Atarax’ı alkol ile birlikte almayınız. Alkol bu ilacın etkisini arttırabilir.

Atarax’ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Atarax’ın içeriğinde laktoz bulunur. Eğer doktorunuz, bazı şeker çeşitlerine karşı hassas olduğunuzu belirtmiş ise, bu ilacı kullanmadan önce doktorunuza danışınız.

Atarax nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar: 

Dozaj ve kullanım süresi, hastanın tedaviye verdiği yanıta, hastalığın tipi ve şiddetine bağlı olarak değişir.

Erişkinlerde Atarax kullanımı:

 • Anksiyete (Kaygı) bozuklukları belirtilerinin tedavisinde Atarax dozu nedir? genel doz, günde toplam 50 mg (sabah 1/2 tablet, öğlen 1/2 tablet ve akşam 1 tablet alınız). Daha ağır vakalarda doktorunuzun önerisiyle doz günde toplam 300 mg’a kadar yükseltilebilir.
 • Kaşıntı belirtisinin tedavisinde Atarax dozu nedir? Yatmadan önce 1 tablet ile tedaviye başlanır, gerektiği durumlarda doktorun tedaviyi düzenlemesiyle günde 3-4 kez 1 tabletlik dozlarla tedaviye devam edilir.
 • Cerrahi ameliyatlardan önce ön tedavi olarak Atarax dozu nedir? 1 veya 2 kez uygulanan 50 mg (2 tablet)-200 mg (8 tablet) şeklinde, anesteziden önceki gece yapılan bir uygulamanın ardından, operasyondan bir saat önce bir uygulama daha yapılacak şekilde önerilir.

Erişkinlerde maksimum (en yüksek) tek doz 200 mg (8 tablet)’/, maksimum günlük doz ise 300 mg (12 tablet) geçmemelidir.

Çocuklarda (12 aylıktan sonra) Atarax kullanımı: 

 • Kaşıntı belirtisinin tedavisinde Atarax dozu nedir? 12 aydan 6 yaşa kadar olan çocuklarda doz, günde vücut ağırlığının her kg’ına 1-2.5 mg aralığında, bölünerek verilir. 6 yaşın üstünde günde, vücut ağırlığının her kg’ma, 1-2 mg doz aralığında, bölünerek verilir.
 • Cerrahi ameliyatlardan önce ön tedavi olarak Atarax dozu nedir? Anesteziden önceki gece vücut ağırlığının her kg’ına 1 mg olarak uygulanabilecek dozun ardından, operasyondan 1 saat önce vücut ağırlığının her kg’ına 1 mg’lık tek dozluk uygulama yapılır.

Yaşlılarda Atarax kullanımı: Hastanın tedaviye verdiği yanıta göre doz ayarlanmalıdır. Yaşlılarda tedaviye, erişkinlere önerilen dozun yarısı ile başlanması önerilir.

Böbrek/Karaciğer yetmezliği olanlarda Atarax kullanımı: Karaciğer fonksiyon (işlev) bozukluğu, orta veya ağır böbrek yetmezliği olan hastalarda doz azaltılmalıdır.

Eğer Atarax’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz varsa doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Uygulama yolu ve metodu:

 • Atarax tablet ağızdan kullanım içindir.
 • Atarax tableti yeterli miktarda sıvı (örn. bir bardak su) ile yutunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla Atarax kullandıysanız: Atarax’tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız hemen bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Atarax’ı kullanmayı unutursanız: Doktorunuzun size verdiği talimatlara uygun olarak ilacı almaya devam ediniz. Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Atarax ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Atarax ile tedavinin süresi, klinik belirtilere ve bireysel olarak hastalığın seyrine bağlıdır.

Atarax’ın olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Atarax’ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa Atarax’ı kullanmayı durdurun ve hemen doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Aşırı duyarlılık
 • Anafilaktik şok
 • Karaciğer fonksiyon testlerinde anormallik
 • Titreme
 • İstem dışı kas kasılmaları (Konvülsiyon)
 • İstemli hareket etmede güçlük (Diskinezi)
 • Oryantasyon bozukluğu
 • Varsam, gerçekte olmayan şeyleri görmek veya duymak (Halüsinasyon)
 • İşeyememe sonucu mesanede aşırı idrar birikmesi (İdrar retansiyonu)
 • Bronşların geçici olarak daralması (Bronkospazm)
 • Anjiyonörotik ödem (eller, ayaklar, bilekler, yüz, dudakların şişmesi ya da özellikle ağız veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmesi) gibi yan etkiler Atarax’ın ciddi yan etkileridir.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Atarax’a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdaheleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir. Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz: 

 • Dakikadaki kalp atım sayısının (nabzın) normalin üstüne çıkması (Taşikardi)
 • Gözde uyum bozukluğu (Akomodasyon bozukluğu)
 • Bulanık görme
 • Ağız kuruluğu
 • Bulantı, kusma
 • Kabızlık
 • Halsizlik
 • Kırıklık
 • Ateş
 • Uyuklama hali (Somnolans)
 • Başağrısı
 • Sedasyon
 • Sersemlik hissi
 • Uykusuzluk
 • Aşırı huzursuzluk hali (Ajitasyon)
 • Zihin karışıklığı (Konfüzyon)
 • Kaşıntı
 • Eritamatöz (kızarık) döküntü
 • Makülopapüler (küçük benekli kabartılı) döküntü, kurdeşen (Ürtiker)
 • Cildin üst tabakasının yangısı (Dermatit)
 • Terleme artışı
 • Sabit ilaç erüpsiyonu
 • Kan basıncında düşme (Hipotansiyon) gibi yan etkiler Atarax’ın hafif yan etkileridir.

Yan etkilerin sıklığı ve yoğunluğu günlük dozun bireyselleştirilerek dikkatli bir şekilde ayarlanması ile azaltılabilir. Yaşlı hastalarda yan etki görülme riski daha yüksektir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Atarax nasıl saklanır?

 • Atarax’ı çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Atarax’ı 25°C’nin altındaki oda sıcaklıklarında saklayınız.
 • Atarax ışığa duyarlı olduğundan ilacı kutusunda saklayınız.
 • Atarax’ı son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.
 • Ambalaj üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra Aatarx’ı kullanmayınız.

Bu kullanma talimatı 12.03.2010 tarihinde onaylanmıştır. 

Benzer sağlık yazıları

 1. Çocuk ve ergenlerde bipolar bozukluk nedenleri ve tedavisi
 2. Psikoz nedenleri ve tedavisi
 3. Paranoid kişilik bozukluğu nedenleri ve tedavisi
 4. Kaygı bozukluğu nedenleri ve tedavisi
 5. Panik atak nedenleri ve tedavisi

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git