A

Asiklovir (Acyclovir) Nedir ve Ne İçin Kullanılır? Asiklovir İçeren İlaçlar

Asiklovir, erişkinlerde herpes simpleks (uçuk), herpes zoster (zona) ve varisella zoster (suçiçeği) dahil olmak üzere viral enfeksiyonlarda tablet ya da likid şeklinde ağızdan alınan, krem şeklinde deriye uygulanan, göz damlası şeklinde göze uygulanan veya intravenöz (damar yolundan) verilen bir antiviral ilaçtır.

ASIKLOVIR ne için kullanılır?

Asiklovir aşağıdaki virüs enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır:

 • Genital herpes simpleks (tedavi ve korunma),
 • Herpes simpleks labialis,
 • Herpes zoster (zona),
 • İmmün sistemi baskılanmış hastalarda akut su çiçeği,
 • Herpes simpleks ensefaliti,
 • Gözün herpes simpleks blefarit (herpes göz enfeksiyonunun kronik (uzun süreli) bir formu,
 • Kemoterapi tedavisi gören insanlar gibi bağışıklık sistemi baskılanmış hastalarda herpes virüslerinin önlenmesi.

Asiklovir herpes simpleks ensefalitinde (beyin iltihabı) yaşam kurtaran bir tedavi olarak kullanılabilir.

İntravenöz asiklovir, herpes virüs ailesinin ağır lokalize enfeksiyonları; şiddetli genital herpes, şiddetli su çiçeği ve şiddetli herpetik ensefalit dahil olmak üzere herpes virüs ailesinin farklı türlerinin neden olduğu ciddi tıbbi durumların tedavisinde kullanılır.

Hamilelik ve emzirme dönemlerinde ASIKLOVIR kullanılır mı?

Asiklovir CDC tarafından gebelikte, özellikle 2. ve 3. trimesterlerde varisella tedavisi için önerilmektedir.

Asiklovir anne sütüne geçer, bu nedenle emziren kadınlarda dikkatli kullanılması önerilir. Sınırlı sayıdaki test çalışmalarında asiklovirin oral yolla uygulanmasından sonra emzirilen bebeğin 0.3 mg/kg/gün’e maruz kaldığı gösterilmiştir. Emziren anneler, göğüs bölgesinde veya üzerinde herpetik lezyonlar var ise emzirmekten kaçınmalıdır.

ASIKLOVIR’IN yan etkileri

Asiklovirin yan etkileri nadir görülmekle birlikte bulantı, kusma ve halsizlik şeklinde olabilir. Lokal reaksiyonlar genellikle topikal kullanımdan sonra ortaya çıkar.

Sistemik Asiklovir (oral ya da intravenöz) tedavisi ile ilişkili yan etkiler:

Yaygın yan etkiler;

 • Mide bulantısı,
 • Kusma,
 • İshal,
 • Ensefalopati tedavisi için intravenöz kullanımda enjeksiyon bölgesi reaksiyonları, baş ağrısı ve halüsinasyonlar,

Seyrek yan etkiler;

 • Baş dönmesi,
 • Konfüzyon,
 • Ödem,
 • Eklem ağrısı,
 • Boğaz ağrısı,
 • Karın ağrısı,
 • Kabızlık,
 • Saç dökülmesi,
 • Döküntü,
 • Halsizlik.

Çok seyrek yan etkiler;

 • Koma,
 • Nöbetler,
 • Nötropeni,
 • Lökopeni,
 • Kristalüri,
 • Anoreksi,
 • Yorgunluk,
 • Hepatit,
 • Stevens-Johnson sendromu,
 • Toksik epidermal nekroliz,
 • Trombotik trombositopenik purpura,
 • Anafilaksi.

İntravenöz asiklovir, böbreklerde asiklovir kristallerinin çökmesi nedeniyle hastaların %5-10 kadarında geri dönüşümlü nefrotoksisiteye neden olabilir. Asiklovir tedavisiyle ilişkili kristal çökmelerine bağlı akut böbrek yetmezliği oranı % 10-40 arasında değişmektedir. Çoğu hastada ilaç kesildikten sonra ve yeterli sıvı tedavisi ile böbrek fonksiyonları geri döner.

Topikal Asiklovir tedavisi ile ilişkili yan etkiler:

 • Kuru veya pullu cilt,
 • Geçici acı/yanma hissi,
 • Eritem,
 • Kaşıntı,
 • Göze uygulandığında geçici hafif batma hissi, yüzeyel punktat keratit,
 • Alerjik reaksiyonlar.

Diğer ilaçlarla birlikte ASIKLOVIR kullanımı

Ketokonazol: Ketokonozol ile birlikte Asiklovir kullanıldığında HSV-1 ve HSV-2’ye karşı doza bağımlı bir antiviral aktivitenin söz konusu olabileceğini gösteren in-vitro replikasyon çalışmalarının olduğu bilinmektedir. Bununla birlikte, bu etki kanıta dayalı değildir.

Probenecid: Asiklovir ile eş zamanlı olarak kullanıldığı çalışmalarda asiklovirin yarı ömrünün arttığı, ayrıca idrarla atılımın ve böbrek klirensinin azaldığı gösterilmiştir.

İnterferon: Asiklovir ile uygulandığında dikkatli olunmalıdır.

Zidovudin: HIV hastalarında sıklıkla Asiklovir ile uygulanmasına rağmen, intravenöz Asklovir uygulandıktan 30-60 gün sonra aşırı uyuşukluk ve uyuşukluk şikayeti olan hastalarda nadir de olsa nörotoksisite riski olabilir.

ASIKLOVIR etkin maddesini içeren ilaçlar

 • Zovirax 2 gr %5 krem,
 • Aklovir %5 10 gr krem.
 • Asiviral %5 10 gr krem.
 • ACYL %5 Asiklovir Antiviral 10 gr krem.
 • Virosil Asiklovir %5 10 gr krem.

 

 • Aklovir 200 mg 25 tablet.
 • Aklovir 800 mg 20 tablet.
 • ACYL Asiklovir 200 mg 25 tablet.
 • Hernovir Asiklovir 400 mg 25 tablet.

 

Aklovir 200 mg /5 ml süspansiyon 100 ml.

 

 • Zovirax Cold Sore 2g Cream,
 • Zovirax Duo Aciclovir 5% w/w – Hydrocortisone 1% w/w,
 • Zovirax Contains Acyclovir 5% w/w 5g Cream,
 • Zovirax Acyclovir Oıntment 5% 30 g,

 

 • Zovirax Aciclovir 200 mg 25 tablets,
 • Zovirax Acyclovir 400 mg 10 tablets,
 • Zovirax Aciclovir Tablets IP 800 mg,
 • Zovirax Dispersable Aciclovir 800 mg 35 tablets.

 

 • Adco-Acyclovir Topical 2g Cream.
 • Acyclovir 5% 10g Cream.
 • Acyclovir Stada 5g Cream.
 • Zoster Acyclovir 5% Cream.

 

Zovirax Aciclovir Oral Suspension IP 100 ml.

Zovirax Suspension acyclovir 125 ml.

Acyclovir Ointment, USP 5% 15 g.

Acyclovir Oral Suspension USP 200 mg/5ml.

Acyclovir Sodium İnjection 1 g/20 ml.

Acyclovir Stada 800 mg 35 tablets.

Benzer sağlık yazıları

 1. Genital uçuk nedenleri ve tedavisi
 2. Zona hastalığı nedenleri ve tedavisi
 3. Ensefalit nedenleri ve tedavisi
 4. Blefarit nedenleri ve tedavisi

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git