A

Asetilkolinesteraz İnhibitörleri

Asetilkolinesteraz inhibitörleri

Asetilkolinesteraz inhibitörleri arasında sık kullanılan ilaçlar > Donezepil • Rivastigmin

Alzheimer hastalığına bağlı veya Parkinson hastalığında ortaya çıkan hafif ve orta düzeyde demans (bunama) tedavisinde kullanılan bir ilaç grubudur. Alzheimer ve Parkinson’a bağlı demans ta beyinde asetilkolinde yetersizlik vardır.

Asetilkolinesteraz inhibitörleri nasıl etki ederler?

Asetilkolinesteraz inhibitörleri beyinde asetilkolini parçalayan bir enzim olan asetilkolinesterazın etkisini durdurarak etki ederler. Bu, asetilkolin düzeylerini yükseltir ve tüm hastaların yarıya varan kısmında ilaçlar demans’ın ilerlemesini yavaşlatırlar. Ancak inme veya kafa travması gibi başka nedenlere bağlı olan demans üzerinde hiçbir etkileri yoktur. 

Asetilkolinesteraz inhibitörlerinin sık görülen yan etkileri

Sık rastlanan yan etkiler arasında bulantı, sersemlik ve baş ağrısı bulunmaktadır. Nadiren idrar yapmada güçlük ortaya çıkabilir.

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Popüler Konular

Üste Git