A

Arveles Nedir ve Ne İçin Kullanılır? Arveles İlacının Yan Etkileri

Arveles steroid içermeyen antiinflamatuvar ilaçlar (NSAİİ) (iltihap giderici) olarak adlandırılan ilaç grubundan bir ağrı kesicidir.

Arveles 25 mg film tablet kullanım talimatı

Arveles’in etkin maddesi nedir? 25 mg deksketoprofen’e eşdeğer 36,9 mg deksketoprofen trometamol bulunmaktadır.

Arveles’in yardımcı maddeleri: Mikrokristal selüloz, mısır nişastası, sodyum nişasta glikolat, gliserol distearat, hipromelloz, titanyum dioksit, makrogol 6000, propilen glikol içerir.

Arveles tablet ağızdan alınır.

 • Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu kullanma talimatını dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.
 • Bu kullanma talimatını saklayınız, daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Arveles hangi hastalıklarda kullanılır? (Endikasyonları)

Arveles hangi hastalıklarda kullanılır

Arveles steroid içermeyen antiinflamatuvar ilaçlar (NSAİİ) (iltihap giderici) olarak adlandırılan ilaç grubundan bir ağrı kesicidir. Arveles 25 mg deksketoprofen (trometamol olarak) içerir ve 20, 30 tabletlik ambalajlar halinde piyasaya sunulur.

 • Arveles, osteoartrit (eklemlerde yıpranma ve kireçlenme),
 • Romatoid artrit (iltihabi eklem hastalığı),
 • Ankilozan spondilit (daha çok omurga eklemlerinde sertleşme ile seyreden, ağrılı ilerleyici romatizmal bir hastalık) belirti ve bulgularının tedavisinde,
 • Akut gut artriti (gut hastalığına bağlı ağrılı eklem iltihabı)
 • Akut kas iskelet sistemi ağrıları (örn. bel ağrısı gibi),
 • Postoperatif ağrı (ameliyat sonrası ağrı),
 • Dismenore (ağrılı adet dönemleri) gibi ağrılı durumların tedavisinde ağrı kesici olarak kullanılır (endikedir).

Arveles kullanımının sakıncalı olduğu durumlar (kontrendikasyonları)

Arveles’i aşağıdaki durumlarda kullanmayınız.

 • Eğer, deksketoprofen trometamole veya Arveles’in içindeki yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz (aşırı duyarlılık’) varsa, asetilsalisilik aside veya diğer steroid olmayan antiinflamatuvar ilaçlara karşı alerjiniz varsa ilacı kullanmayınız.
 • Astımmız varsa veya geçmişte aspirin veya diğer steroid olmayan antiinflamatuvar ilaçlar kullandıktan sonra astım atağı, akut alerjik rinit (alerjiye bağlı burun içerisinde kısa süreli iltihaplanma), burunda polip (alerjiye bağlı burun içerisinde oluşan kitleler), ürtiker (cilt döküntüsü), alerji sonucu yüz ve boğazda şişme (yüz, gözler, dudaklar veya dilde şişlik, veya solunum zorluğu) veya göğüste hırıltı (wheezing) meydana geldiyse Arveles’i kullanmayınız.
 • Ketoprofen (steroid olmayan anti-inflamatuvar bir ilaç) veya fibrat (kandaki yağı düşürmek için kullanılan bir ilaç) kullanımı sırasında fotoallerjik veya fototoksik reaksiyonlardan şikayet ediyorsanız (güneşe maruz kalan cildin kızarması ve/veya kabarması şeklindeki belirtiler) gelişiyorsa Arveles’i kullanmayınız.
 • Peptik ülser (mide-bağırsak yarası), mide ya da barsak kanaması veya süregelen sindirim sorunlarınız varsa (örn. hazımsızlık, göğüste yanma) veya daha önceden mide ya da bağırsak kanaması, ülser (mide-bağırsak yarası) veya mide ve bağırsak delinmesi geçirmişseniz, süregelen sindirim sistemi problemleriniz varsa (örneğin, hazımsızlık, mide ekşimesi gibi) Arveles’i kullanmayınız.
 • Ağrı kesici olarak kullanılan steroid olmayan antiinflamatuvar ilaçların (NSAİİ) kullanımına bağlı olarak geçmişte mide veya bağırsak kanaması veya delinmesi geçirdiyseniz, süregelen iltihaplı bağırsak hastalığınız (Crohn hastalığı veya ülseratif kolit gibi) varsa Arveles kullanmayınız. 
 • Ciddi kalp yetmezliğiniz, orta veya şiddetli böbrek sorunları veya ciddi karaciğer sorunlarınız varsa Arveles kullanmayınız.
 • Kanama bozukluğunuz veya kan pıhtılaşma bozukluğunuz varsa Arveles kullanmayınız.
 • Kusma, ishal veya yeterli olmayan miktarda sıvı alımı nedenlerinden dolayı şiddetli derecede dehidratasyonunuz (vücudun çok miktarda sıvı kaybı) varsa Arveles kullanmayınız.
 • Hamileliğinizin üçüncü üç aylık dönemindeyseniz veya emziriyorsanız Arveles kullanmayınız.
 • Koroner arter cerrahisi (Koroner arter bypass greft) geçirdiyseniz, ameliyat öncesi, sırası ve sonrası ağrıların tedavisinde Arveles kullanmayınız.

Arveles’in dikkatli kullanılması gereken durumlar (uyarılar ve önlemler)

 • Eğer, alerjiniz varsa veya geçmişte alerjik sorunlarınız olduysa Arveles tedavisi verildiğinde dikkatli kullanınız.
 • Sıvı tutulumu, böbrek, karaciğer veya kalp sorununuz varsa (yüksek tansiyon ve/veya kalp yetmezliği) ya da bu sorunlardan herhangi birini geçmişte yaşamışsanız Arveles tedavisi için doktorunuza danışınız.
 • Diüretik ilaçlar (idrar söktürücü ilaçlar) alıyorsanız ya da aşırı sıvı kaybı nedeni ile (örn, aşırı idrara çıkma, kusma, ishal gibi sebeplerle) sıvı eksikliği ve kan hacminde azalma sorunları yaşıyorsanız Arveles tedavisi konusunda dikkatli olunuz ya da doktorunuza danışınız.
 • Kalp sorununuz varsa, daha önce inme geçirmişseniz ya da risk altında olduğunuzu düşünüyorsanız (örn, yüksek tansiyon, yüksek kolesterol, diyabet gibi) sorunlarınız varsa, Arveles tedavisi için doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.
 • Arveles gibi ilaçlar kalp krizi riskinde veya inme riskinde hafif artışa neden olabilir. Yüksek doz ve uzun süreli tedavi sonucu risk daha olasıdır, bu nedenle önerilen dozu ya da süreyi aşmayınız.
 • Yaşlıysanız yan etki riski daha yüksektir, herhangi bir yan etki görüldüğünde mutlaka doktora başvurunuz.
 • Üreme problemi olan bir kadın iseniz Arveles üremeyi olumsuz yönde etkileyebilir, bu nedenle hamile kalmayı düşünüyorsanız ya da kısırlık testi yaptıracaksınız bu ilacı kullanmayınız.
 • Hamileliğinizin birinci veya ikinci üç aylık dönemindeyseniz Arveles kullanmadan önce doktorunuza danışınız.
 • Kan ya da kan hücreleri yapımı bozukluğunuz varsa Arveles kullanmadan önce doktorunuzla konuşunuz.
 • Sistemik lupus eritematozus veya karışık bağ dokusu hastalığınız varsa Arveles kullanmadan önce dikkatli olunuz.
 • Geçmişte iltihaplı bağırsak hastalığı geçirmişseniz (ülseratif kolit ve Crohn hastalığı gibi) Arveles kullanırken dikkatli olunuz ya da doktorunuza danışınız.
 • İstisnai olarak NSAİİ’ler enfeksiyonu arttırabilir, bu nedenle varisella (su çiçeği) varsa kullanmadan önce doktorunuza sorunuz.
 • NSAİİ’ler kanama, mide ve bağırsak yarası veya delinmesi gibi ölümcül risk taşıyan hastalarda ciddi yan etkilere neden olabilir, bu nedenle dikkatli olmanız gerekir. Bu yan etkiler herhangi bir zamanda, önceden uyarıcı bir bulgu vererek ya da vermeksizin ortaya çıkabilir. Yaşlı hastalarda mide ve bağırsak sistemi yan etkileri riski daha yüksektir.
 • Peptik ülser veya kanama riskini arttıran ilaçlar kullanıyorsanız (örn, oral steroid, bazı antidepresanlar (SSRI), selektif serotonin gerialım inhibitörleri, kanın pıhtılaşmasını önleyen ilaçlar (aspirin veya varfarin gibi) ilaçlar kullanıyorsanız Arveles kullanmadan önce mutlaka doktorunuz ile konuşunuz (doktorunuz mide koruyucu ilaçlar verebilir).
 • Asetilsalisilik asit ve/veya NSAİİ’lere popülasyonunun geri kalanından daha yüksek alerji riskiniz olduğu için, asetilsalisilik asit veya diğer NSAİİ’lerin alımı sonucunda kronik rinitle birlikte astım, kronik sinüzit, ve/veya burun polibi sıkıntınız varsa, bu ilaç özellikle asetilsalisilik asit veya bronkospazm (solunum yollarının daralması) gibi durumlara neden olabilir.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde bile sizde oluşmuş ise mutlaka doktorunuza danışınız. 

Arveles nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar: 

Arveles’i her zaman, tam olarak doktorunuzun önerdiği şekilde kullanınız. Emin olmadığınız zaman doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

İhtiyacınız olan Arveles dozu, ağrınızın tipine, şiddetine ve süresine göre değişiklik gösterebilir. Doktorunuz size bu ilacı günde kaç tablet ve ne kadar süre almanız gerektiğini anlatacaktır. Önerilen doz genellikle, günlük 3 tableti (75 mg) geçmeyecek şekilde her 8 saatte bir 1 tablettir (25 mg).

Uygulama yolu ve metodu:

 • Tabletleri yeteri kadar su ile alınız.
 • Ağrınız şiddetliyse ve ağrının daha hızlı rahatlaması gerekiyorsa, tabletin emilimi daha kolay olacağından aç karnına (yemekten en az 30 dakika önce) alınız.

Kullanmanız gerekenden daha fazla Arveles kullandıysanız: Arveles’ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullandıysanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz. Ayrıca ilacın ambalajını veya kullanma talimatını da yanınıza almayı unutmayınız.

Arveles’i kullanmayı unutursanız: Zamanı geldiğinde bir sonraki dozu alınız. Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Arveles’in yiyecek ve içecek ile kullanımı: Arveles tabletlerini yeterli miktarda suyla içiniz. Tabletler yiyecek ve içeceklerle alınırsa mide veya bağırsakta yan etki gelişim riskini azaltabilir. Akut (ani) gelişen ağrınız varsa, tabletler yemeklerden 30 dakika önce aç karnına alındığında ilaç etkisini biraz daha hızlı gösterebilir.

Arveles’in özel kullanım durumları

 • Çocuk ve ergenlerde Arveles kullanımı: Çocuk ve ergenlerde Arveles kullanımı önerilmez.
 • Yaşlılarda Arveles kullanımı: Yaşlıysanız, tedaviye günlük toplam 2 tableti (50 mg) geçmeyen dozda başlamanız önerilir. Arveles iyi tolere edilirse, yaşlı hastalarda bu başlangıç dozu, daha sonra genel önerilen doza (75 mg) çıkarılabilir.
 • Hamilelik ve emzirme döneminde Arveles kullanımı: Hamilelik ve emzirme dönemlerinde Arveles ilacını kullanmadan önce mutlaka doktorunuza danışınız. Hamileliğin birinci ya da ikinci üç aylık dönemlerinde doktorunuz tavsiye ederse ve doktor takibi ile çok zorunlu durumlarda Arveles kullanılabilir fakat hamileliğin üçüncü üç aylık dönemi süresince Arveles kullanılmaz. Hamile kalmayı planlıyorsanız Arveles kullanmayınız.
 • Böbrek ve karaciğer yetmezliği durumunda Arveles kullanımı: Böbrek veya karaciğer sorununuz varsa, tedaviye günlük toplam 2 tableti (50 mg) geçmeyecek dozda başlamanız gerekir.
 • Araç ve makine kullananlarda Arveles kullanımı: Arveles tedavisinin yan etkisi olarak baş dönmesi ve uyukşukluk olabileceği için, araç ve makine kullanma yeteneğini az da olsa etkiler. Eğer bu etkileri siz de yaşarsanız belirtiler geçene kadar makine veya araç kullanmayınız. Tavsiye için doktorunuza danışınız.
 • Arveles’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında bilgiler: Uyarı gerektirecek herhangi bir yardımcı madde içermemektedir.

Eğer Arveles’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz varsa doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Diğer ilaçlar ile birlikte Arveles kullanımı

Arveles’in yanında aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız, doktorunuzu, diş hekiminizi veya eczacınızı mutlaka bilgilendiriniz. Bazı ilaçların bir arada kullanılmaması veya kullanıldığı takdirde dozlarının ayarlanması gerekebilir.

Tavsiye edilmeyen kombinasyonlar:

 • Asetilsalisilik asit (aspirin), kortikosteroidler (kortizon) veya diğer antiinflamatuvar ilaçlar
 • Kan pıhtılaşmasını önlemede kullanılan varfarin, heparin veya diğer ilaçlar
 • Bazı duygudurum bozuklukların tedavisinde kullanılan lityum
 • Romatoid artrit (eklemlerde ağrı ve şekil bozukluklarına neden olan devamlı bir hastalık) ve kanser tedavisi için kullanılan metotreksat
 • Epilepsi (sara) için kullanılan hidantoinler ve fenitoin
 • Bakteriyel enfeksiyonlar (iltihap oluşturan mikrobik hastalıklar) için kullanılan sülfametoksazol gibi ilaçlardan herhangi biri kullanılırken Arveles kullanımı önerilmez.

Önlem gerektiren kombinasyonlar:

 • Yüksek tansiyon ve kalp problemlerinde kullanılan ADE inhibitörleri, diüretikler, beta blokerler ve anjiyotensin II antagonistleri
 • Süregelen venöz ülserlerin (toplar damar yaraları) tedavisinde kullanılan pentoksifilin ve okspentifilin
 • Viral enfeksiyon tedavisinde kullanılan zidovudin
 • Bakteriyel enfeksiyon tedavisinde kullanılan aminoglikozid antibiyotikleri (gentamisin, amikasin vb.)
 • Diyabet için kullanılan klorpropamid ve glibenklamid gibi ilaçlardan herhangi biri kullanılırken Arveles reçete edilirse hastanın doktoru kullandığı diğer ilaçları bilmeli ve buna göre önlem almalıdır.

Dikkat gösterilmesi gereken kombinasyonlar:

 • Bakteriyel enfeksiyonlar için kullanılan kinolon antibiyotikleri (örn. siproflaksasin, levofloksasin gibi)
 • Bağışıklık sistemi hastalıkları tedavisinde ve organ naklinde kullanılan siklosporin veya takrolimus
 • Streptokinaz ve diğer trombolitik veya fibrinolitik ilaçlar (örn kan pıhtılarını eritmede kullanılan)
 • Gut tedavisinde kullanılan probenesid
 • Süregelen kalp yetmezliğinin tedavisinde kullanılan digoksin
 • Hamileliği sonlandırmak için kullanılan mifepriston
 • Seçici serotonin geri alım inhibitörleri türünden antidepresanlar (SSRI’lar)
 • Trombositlerin agregasyonu (kan pulcuklarının kümelenmesi) ve kan pıhtısı oluşumunu azaltmada kullanılan anti-trombosit ajanlar gibi ilaçlardan herhangi biri kullanılıyor ise Arveles reçete edildiğinde özel doz ayarlaması veya dikkat edilmesi gerekir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Arveles’in olası yan etkileri

Tüm ilaçlar gibi, herkeste görülmese de Arveles yan etkilere yol açabilir, ayrıca Arveles’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde alerjik yan etkiler olabilir.

Olası yan etkiler ne sıklıkla ortaya çıktıklarına göre aşağıda listelenmiştir.

Arveles’in yaygın görülen yan etkileri

 • Mide bulantısı ve/veya kusma
 • Karın ağrısı
 • İshal
 • Sindirim sorunları (hazımsızlık) gibi yan etkiler Arveles’in yaygın görülen yan etkileridir.

Arveles’in yaygın olmayan yan etkileri 

 • Baş dönmesi (vertigo)
 • Baş ağrısı
 • Sersemlik
 • Uyuklama, uyku düzensizlikleri
 • Sinirlilik
 • Çarpıntı
 • Kızarma
 • Mide sorunları
 • Şişkinlik
 • Kabızlık
 • Ağız kuruluğu
 • Deri döküntüsü
 • Yorgunluk
 • Ağrı
 • Ateş ve titreme
 • Genel kırıklık ve keyifsizlik gibi yan etiler Arveles’in yaygın olmayan yan etkileridir.

Arveles’in seyrek görülen yan etkileri

 • Peptik ülser, kan kusma veya siyah dışkı ile kendini gösteren, peptik ülser delinmesi veya kanaması
 • Bayılma
 • Yüksek kan basıncı
 • Çok yavaş nefes alıp verme
 • Su tutulumu ve vücudun gövdeden uzak bölgelerinde şişlik (örn. ayak bileklerinin şişmesi gibi)
 • İştah kaybı (anoreksi)
 • Duyularda anormallik
 • Gırtlak bölgesinde şişlik (Iarenjial ödem gibi)
 • Ani gelişen böbrek bozukluğu (akut renal bozukluk)
 • Karaciğer hücresi hasarı (hepatit)
 • Kaşıntılı döküntü
 • Akne
 • Terleme artışı
 • Sırt ağrısı
 • Sık idrara çıkma
 • Adet düzensizlikleri
 • Prostat sorunları
 • Anormal karaciğer fonksiyonu testleri (kan testleri) gibi yan etkiler Arveles’in seyrek görülen yan etkileridir.

Arveles’in çok seyrek görülen yan etkileri

 • Anafilaktik reaksiyon (vücudun alerji oluşturan maddelere karşı verdiği çok şiddetli yanıt, ani aşırı duyarlılık)
 • Cilt, ağız, göz ve genital bölgelerde açık yaralar (Stevens Johnson ve Lyell sendromları)
 • Yüzde şişme veya dudaklar ve boğazda şişme (anjiyonörotik ödem)
 • Hava yollarının daralması sebebiyle nefessiz kalma (bronkospazm)
 • Nefes darlığı
 • Hızlı kalp atışı
 • Düşük kan basıncı
 • Pankreasta iltihaplanma
 • Karaciğer hücresi hasarı (hepatit)
 • Bulanık görme
 • Kulaklarda çınlama (tinnitus)
 • Deride hassasiyet
 • Işığa karşı duyarlılık
 • Kaşınma
 • Böbrek sorunları
 • Kanda akyuvar hücresi sayısının düşük olması (nötropeni), kan pulcukları sayısının azlığı (trombositopeni) gibi yan etkiler Arveles’in çok seyrek görülen yan etkileridir.

Daha önce antiinflamatuvar ilaçların uzun süreli kullanımına bağlı sizde bir yan etki meydana geldiyse ve özellikle yaşlıysanız, tedavinin başında herhangi bir karın/bağırsak yan etkisi fark ederseniz (örn. karın ağrısı, yanma, kanama gibi), cilt döküntüsü veya ağız içi veya genital bölgede herhangi bir lezyon ortaya çıktığını ya da herhangi bir alerji belirtisini fark eder etmez Arveles kullanımını bırakınız.

Steroid olmayan antiinflamatuvar ilaçlar ile tedavi esnasında, sıvı tutulumu ve şişlik (özellikle ayak bileklerinde ve bacaklarda) kan basıncının yükselmesi ve kalp yetersizliği bildirilmiştir.

Arveles gibi ilaçlar, kalp krizi (miyokard enfarktüsü) veya inme riskinde hafif bir artışla ilişkilendirilebilir.

Bağ dokusunu etkileyen bağışıklık sistemi bozuklukları (sistemik lupus eritematozus veya karışık bağ dokusu hastalığı) olan hastalarda antiinflamatuvar ilaçlar, seyrek olarak ateş, baş ağrısı ve ense sertliğine yol açabilir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz. 

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan ya da almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olursunuz.

Arveles nasıl saklanır?

 • Arveles’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Arveles’i 30°C’nin altında ve oda sıcaklığında ışıktan korunacak şekilde saklayınız.
 • Arveeles’i son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.
 • Ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra Arveles’i kullanmayınız.
 • Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz Arveles’i kullanmayınız.

Bu kullanma talimatı 15/09/2015 tarihinde onaylanmıştır. 

Benzer sağlık yazıları

 1. Apranax fort nedir ve ne için kullanılır
 2. Mazejik tablet nedir ve ne için kullanılır
 3. Voltaren tablet nedir ve ne için kullanılır
 4. Romatizma hastalıkların kullanılan ilaçlar
 5. Sırt ağrısına neden olan hastalıklar

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Popüler Konular

Üste Git