A

Arveles Ampul Nedir ve Ne İçin Kullanılır? Arveles Ampul Yan Etkileri

ARVELES 50 mg/2 ml Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Ampul Kullanma Talimatı

Arveles ampul kas içi veya damar içi yolla uygulanır.

Etkin madde nedir? 50 mg deksketoprofen’e eşdeğer 73,8 mg deksketoprofen trometamol içerir.

Yardımcı maddeler nelerdir? Etanol (yüzde 96), Sodyum klorür, Sodyum hidroksit (pH’nın ayarlanması için), Enjeksiyonluk su gibi yardımcı maddeler içerir.

Arveles Ampul Kullanma Talimatı

ARVELES nedir ve ne için kullanılır?

Arveles, steroidal olmayan antiinflamatuvar ilaçlar (NSAİİ’ler) olarak adlandırılan ilaç grubundan bir ağrı kesicidir. Tablet şeklinde ilaç alması mümkün olmayan hastalarda orta ile şiddetli derecedeki ameliyat sonrası ağrı, renal kolik (şiddetli böbrek ağrısı) ve bel ağrısının semptomatik tedavisi için kullanılır.

Arveles 50 mg deksketoprofen (trometamol) içerir ve herbiri 2 ml berrak ve renksiz çözelti içeren 6 ampullük ambalajlar halinde mevcuttur.

ARVELES KULLANILMAMASI GEREKEN DURUMLAR (KONTRENDİKASYONLAR)

Eğer;

 • Deksketoprofen trometamole veya Arveles’in içindeki yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz (aşırı duyarlılık) varsa,
 • Asetilsalisilik asit veya diğer steroidal olmayan antiinflamatuvar ilaçlara karşı alerjiniz varsa,
 • Astımınız varsa veya geçmişte asetilsalisilik asit veya diğer steroidal olmayan antiinflamatuvar ilaçlar kullandıktan sonra astım atağı, akut alerjik rinit (alerjiye bağlı burunda kısa süreli iltihaplanma), burun polipleri (alerjiye bağlı olarak burun içerisinde oluşan kitleler), ürtiker (cilt döküntüsü), alerji sonucu yüz ve boğazda şişme (yüz, gözler, dudaklar veya dilde şişlik veya solunum zorluğu) veya göğüste hırıltı (wheezing) meydana geldiyse,
 • Peptik ülseriniz varsa ya da daha önceden bu tür bir şikayetiniz olduysa,
 • Steroidal olmayan antiinflamatuvar ilaçların (NSAİİ) önceki kullanımına bağlı olarak mide veya bağırsak kanaması veya delinmesi meydana gelmişse veya geçmişte böyle bir şikayetiniz olduysa,
 • Süregelen sindirim sorunlarının (örneğin hazımsızlık, göğüste yanma gibi) veya süregelen iltihaplı bağırsak hastalığınız (Crohn hastalığı veya ülseratif kolit) varsa,
 • Ciddi kalp yetmezliğiniz, orta veya şiddetli böbrek sorunları veya ciddi karaciğer sorunlarınız varsa,
 • Kanama bozukluğunuz veya kan pıhtılaşma bozukluğunuz varsa,
 • Hamileliğinizin üçüncü üç aylık dönemindeyseniz veya emziriyorsanız, bunlar gibi durumlarda Arveles’i kullanmayınız.

ARVELES’IN DİKKATLİ KULLANILMASI GEREKEN DURUMLAR (UYARILAR/ÖNLEMLER)

Eğer;

 • Geçmişte süregelen iltihaplı bağırsak hastalığı geçirdiyseniz (ülseratif kolit, Crohn hastalığı gibi),
 • Mide ve bağırsak sorunlarınız varsa veya geçmişte bu tür şikayetiniz olduysa,
 • Peptik ülser veya kanama riskini arttıracak diğer ilaçlar (örn. oral steroidler, bazı antidepresanlar (SSRI tipi ilaçlar, örneğin seçici serotonin geri alım inhibitörleri), varfarin gibi antikoagülanlar veya asetilsalisilik asit gibi kan pıhtılaşmasını önleyen ajanlar alıyorsanız) böyle durumlarda, Arveles almadan önce doktorunuza danışınız. Doktorunuz, midenizi korumak için ilave bir ilaç almanızı isteyebilir (örn. misoprostol veya mide asidi üretimini engelleyen ilaçlar).
 • Aleıji şikayetiniz varsa veya geçmişte alerjik sorunlarınız olduysa,
 • Sıvı tutulumunun yanı sıra, böbrek, karaciğer veya kalp sorunlarınız varsa (yüksek tansiyon ve/veya kalp yetmezliği) veya bu sorunların herhangi bir tanesinden geçmişte şikayetiniz olduysa,
 • Diüretik (idrar söktürücü) ilaçlar alıyorsanız veya aşırı sıvı kaybı nedeniyle (örn. aşırı idrara çıkma, ishal veya kusma) su kaybı ve kan hacminde azalma sorunları yaşıyorsanız,
 • Kan veya kan hücrelerinin yapımında bir düzensizlik şikayetiniz varsa,
 • Sistemik lupus eritematozus (ciltte yaygın pullanmayla kendini gösteren bir hastalık) veya karışık bağ dokusu hastalığınız (bağ dokusunu etkileyebilecek bağışıklık sistemi bozuklukları) varsa,
 • 18 yaşın altındaysanız, bunlar gibi durumlarda Arveles kullanırken dikkatli olunuz.

Kalp sorunlarınız varsa, daha önce inme geçirdiyseniz veya risk altında olduğunuzu düşünüyorsanız (örn. yüksek tansiyonunuz, diyabetiniz veya yüksek kolesterolünüz varsa veya sigara içiyorsanız)  tedaviniz hakkında doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Arveles gibi ilaçlar kalp krizi riskinde (“miyokardiyal enfarktüsü”) veya inme riskinde hafif artış ile ilişkilendirilebilir. Yüksek dozlar ve uzun süreli tedavi ile her türlü risk daha olasıdır. Önerilen dozu veya tedavi süresini aşmayınız.

Eğer yaşlıysanız yan etki yaşama olasılığınız daha yüksektir, özellikle peptik ülserlerin kanama ve delinmesi yaşamı tehdit edebilir (yaşlılarda Arveles kullanımı bölümüne bakını). Bunlardan herhangi biri meydana gelirse, derhal doktorunuza başvurunuz.

Doğurganlık problemleriniz varsa (Arveles doğurganlığı olumsuz yönde etkileyebilir, bu nedenle hamile kalmayı planlıyorsanız veya doğurganlık testi yaptırıyorsanız bu ilacı kullanmayınız).

Hamileliğinizin birinci veya ikinci üç aylık dönemindeyseniz Arveles’i kullanmayınız.

Tedaviniz boyunca aşağıdakilerden herhangi birini yaşarsanız ilacı almayı bırakınız ve acilen tıbbi yardım isteyiniz:

 • Dışkıdan kan gelirse,
 • Dışkınız siyah renkte katranımsı ise,
 • Kan kusma veya kahve telvesine benzer koyu renkte parçalar gelirse,
 • Hazımsızlık veya mide yanması olursa,
 • Abdominal bölgede ağrı (midenizde ağrı) veya diğer anormal mide semptomlarından şikayetçiyseniz, bunar gibi durumlarda ilacı almayı bırakınız ve doktorunuza danışınız.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

ARVELES’IN YİYECEK ve İÇECEKLERLE KULLANILMASI

Uygulama yolu nedeniyle herhangi bir uyarı gerekmemektedir.

HAMİLELİKTE ARVELES KULLANILIR MI?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamileliğinizin üçüncü üç aylık dönemi boyunca Arveles’i kullanmayınız.

Çok gerekli olmadıkça Arveles’i hamileliğin birinci veya ikinci üç aylık dönemi boyunca almamak en iyi seçim olacaktır.

Hamileyseniz doktorunuza söyleyiniz. Eğer hamile kalmayı planlıyorsanız Arveles kullanmak sizin için doğru olmayabilir.

Tedavi sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

EMZİRME DÖNEMİNDE ARVELES KULLANILIR MI?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emziriyorsanız Arveles kullanmayınız.

ARAÇ ve MAKİNE KULLANANLAR ARVELES KULLANABİLİR Mİ?

Arveles tedavisinin yan etkisi olarak baş dönmesi veya uyuşukluk ihtimali nedeniyle, araç ve makine kullanma yeteneğinizi az da olsa etkileyebilir. Eğer bu etkileri fark ederseniz, belirtiler geçene kadar araç veya makine kullanmayınız.

Tavsiye için doktorunuza danışınız.

ARVELES’IN İÇERİĞİNDE BULUNAN BAZI YARDIMCI MADDELER HAKKINDA BİLGİLER

Her Arveles ampulü doz başına 5 ml biraya veya 2.08 şaraba eş değer 200 mg etanol içerir. Alkol bağımlılığı olanlar için zararlı olabilir. Hamile veya emziren kadınlar, çocuklar ve karaciğer hastalığı ya da epilepsi gibi yüksek risk grubundaki hastalar için dikkate alınmalıdır.

Bu ilaç ürünü doz başına 1 mmol sodyum (23 mg) içerir; diğer deyişle, “esasen sodyum içermemektedir”. Bu durum kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

DİĞER İLAÇLAR İLE BİRLİKTE ARVELES KULLANIMI

Arveles’in yanında aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız, doktorunuzu, diş hekiminizi veya eczacınızı mutlaka bilgilendiriniz. Bazı ilaçların birarada kullanılmaması veya kullanıldığı takdirde dozlarının ayarlanması gerekebilir.

Tavsiye edilmeyen kombinasyonlar;

 • Asetilsalisilik asit (aspirin), kortikosteroidler veya diğer antiinflamatuvar ilaçlar,
 • Kan pıhtılarını önlemede kullanılan varfarin, heparin veya diğer ilaçlar,
 • Belirli duygudurum bozuklukların tedavisinde kullanılan lityum,
 • Romatoid artrit (eklemlerde ağrı ve şekil bozukluğuna neden olan devamlı bir hastalık) ve kanser tedavisi için kullanılan metotreksat,
 • Epilepsi (sara) için kullanılan hidantoinler ve fenitoin,
 • Bakteriyel enfeksiyonlar (iltihap oluşturan mikrobik hastalık) için kullanılan sülfametoksazol.

Önlem gerektiren kombinasyonlar;

 • Yüksek tansiyon ve kalp problemlerinde kullanılan ADE inhibitörleri, diüretikler, beta blokörler ve anjiyotensin II antagonistleri,
 • Süregelen venöz ülserlerin tedavisinde kullanılan pentoksifilin ve okspentifilin,
 • Viral enfeksiyon tedavisinde kullanılan zidovudin,
 • Diyabet için kullanılan klorpropamid ve glibenklamid.

Dikkat gösterilmesi gereken kombinasyonlar;

 • Bakteriyel enfeksiyonlar için kullanılan kinolon antibiyotikleri (örn. siprofloksasin, levofloksasin),
 • Bağışıklık sistemi hastalıkları tedavisinde ve organ naklinde kullanılan siklosporin veya takrolimus,
 • Streptokinaz ve diğer trombolitik veya fibrinolitik ilaçlar, yani kan pıhtılarını eritmede kullanılan ilaçlar,
 • Gut tedavisinde kullanılan probenesid,
 • Süregelen kalp yetmezliğinin tedavisinde kullanılan digoksin,
 • Hamileliği sonlandırmak için kullanılan mifepriston,
 • Seçici serotonin geri alım inhibitörleri türünde antidepresanlar (SSRl’ler),
 • Trombosit agregasyonu (kan pulcuklarının kümelenmesi) ve kan pıhtısı oluşumunu azaltmada kullanılan anti-trombosit ajanlar.

Eğer reçeteli veya reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

ARVELES NASIL KULLANILIR?

Uygun Kullanım ve Doz/Uygulama Sıklığına İçin Talimatlar:

Arveles’i her zaman, tam olarak doktorunuzun söylediği şekilde alınız. Emin olmadığınız zaman doktorunuza danışınız.

Hastalığınızın belirtilerinin süresi, tipi ve şiddetine bağlı olarak, doktorunuz ihtiyacınız olan Arveles dozunu belirleyecektir. Önerilen doz genelde her 8-12 saatte 1 ampul (50 mg) Arveles’tir. İhtiyaç duyulursa, enjeksiyon 6 saat sonra tekrarlanabilir. Hiçbir durumda günlük 150 mg Arveles (3 ampul) dozunu aşmayınız.

Enjeksiyon tedavisini sadece akut dönemde kullanınız (diğer deyişle, iki günden uzun süreyle kullanmayınız). Mümkün olduğunda ağızdan alınan ağrı kesicilere geçiniz.

Uygulama Yolu ve Metodu:

Arveles damar içi veya kas içi yolla uygulanabilmektedir (damar içi enjeksiyona ait teknik bilgiler “Aşağıdaki bilgiler bu ilacı uygulayacak sağlık personeli içindir.” bölümünde verilmektedir):

Arveles kas içi yolla verildiğinde çözelti renkli ampulden çıkarıldıktan hemen sonra derin kas içine yavaş enjeksiyonla uygulanmalıdır.

Sadece berrak ve renksiz çözelti kullanılmalıdır.

Çocuklarda Arveles Kullanımı:

18 yaş altındaki çocuklarda Arveles kullanımı önerilmemektedir.

Yaşlılarda Arveles Kullanımı:

Böbrek fonksiyon bozukluğu bulunan yaşlı kişiler günlük toplam 50 mg Arveles dozunu (1 ampul) aşmamalıdır.

Böbrek/Karaciğer Yetmezliği Durumlarıda Arveles Kullanımı:

Böbrek veya karaciğer rahatsızlıkları olan hastalar günlük toplam 50 mg Arveles dozunu (1 ampul) aşmamalıdır.

Eğer Arveles’in etkisinin çok güçlü veya çok zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise, doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız Gerekenden Daha Fazla Arveles Kullandıysanız: Arveles’’ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullandıysanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz. Lütfen ilacın ambalajını veya kullanma talimatını da yanınıza almayı unutmayınız.

Arveles’i Kullanmayı Unutursanız: Lütfen unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız. Zamanı geldiğinde bir sonraki dozu alınız (Arveles Nasıl kullanılır bölümüne bakınız).

Bu ürünün kullanımına dair daha başka sorularınız olursa, doktorunuza ya da eczacınıza sorunuz.

ARVELES’IN OLASI YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Tüm ilaçlar gibi, herkeste görülmese de Arveles yan etkilere sebep olabilir, ayrıca Arveles’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Arveles’in yaygın (100 hastada 1 ’den fazla ve 10 hastada 1 ’den az) görülebilen yan etkileri:

 • Mide bulantısı ve/veya kusma,
 • Enjeksiyon bölgesinde ağrı,
 • Enflamasyon, morarma ve kızarıklık (kanama) dahil enjeksiyon bölgesinde reaksiyon.

Arveles’in yaygın olmayan (1000 hastada 1 ’den fazla ve 100 hastada 1 ’den az) görülebilen yan etkileri:

 • Kanlı kusma,
 • Düşük kan basıncı,
 • Ateş,
 • Bulanık görme,
 • Baş dönmesi,
 • Uyku hali,
 • Uyku düzensizlikleri,
 • Baş ağrısı,
 • Kansızlık,
 • Karın ağrısı,
 • Kabızlık, ishal,
 • Sindirim rahatsızlıkları,
 • Ağız kuruluğu,
 • Al basması,
 • Döküntü,
 • Dermatit,
 • Kaşıntı,
 • Aşırı terleme,
 • Yorgunluk,
 • Ağrı,
 • Üşüme.

Arveles’in seyrek (10.000 hastada 1 ’den fazla ve 1.000 hastada 1 ’den az) görülebilen yan etkileri:

 • Peptik ülser, peptik ülser kanaması veya peptik ülsere bağlı olarak mide veya bağırsağın delinmesi,
 • Yüksek kan basıncı,
 • Bayılma,
 • Çok yavaş nefes alma,
 • Kan pıhtısı nedeniyle yüzeysel toplar damarlarının iltihabı (yüzeysel tromboflebit),
 • İzole kalp ritm bozukluğu (ekstrasistol),
 • Hızlı kalp atışı,
 • Periferal ödem (bacaklar ve kollarda şişlik),
 • Duyularda anormallik,
 • Ateşin yükseldiğinin hissedilmesi ve titreme,
 • Kulaklarda çınlama (tinnitus),
 • Kaşıntılı döküntü,
 • Sarılık,
 • Akne,
 • Sırt ağrısı,
 • Böbrek ağrısı,
 • Sık idrara çıkma,
 • Adet düzensizlikleri,
 • Prostat sorunları,
 • Kas katılığı,
 • Eklem katılığı,
 • Kas krampı,
 • Anormal karaciğer testleri (kan testleri), kan şekeri düzeyinde yükselme (hiperglisemi), kan şeker düzeyinde düşme (hipoglisemi), kandaki trigliserid yağların konsantrasyonunda artış (hipertrigliseridemi), idrarda keton cisimcikleri (ketonüri), idrarda protein (proteinüri).

Arveles’in çok seyrek (izole edilmiş raporlar dahil 10.000 hastada 1 ’den az) görülebilen yan etkileri:

 • Anafilaktik reaksiyon (kollapsa yol açabilecek aşırı duyarlılık reaksiyonu),
 • Cilt, ağız, göz ve genital bölgelerde ülser oluşması (Stevens Johnson ve Lyell sendromları),
 • Yüzde şişme veya dudakların ve boğazın şişmesi (anjiyonörotik ödem),
 • Hava yollarının etrafındaki kasların kasılması sebebiyle nefessiz kalma (bronkospazm),
 • Nefes darlığı,
 • Pankreatıt,
 • Karaciğer hücresi hasarı (hepatit),
 • Deri hassasiyet reaksiyonları ve ışığa karşı ciltte aşırı hassasiyet,
 • Böbrek hasarı,
 • Beyaz kan hücresi sayısında azalma (nötropeni),
 • Kan pulcuğu sayısında azalma (trombositopeni).

Tedavinin başında herhangi bir mide/bağırsak yan etkisi fark ederseniz (örn. mide ağrısı, mide yanması veya kanama), antiinflamatuvar ilaçların uzun süreli kullanımına bağlı olarak herhangi yan etkiden biri önceden meydana gelmişse ve özellikle yaşlıysanız derhal doktorunuza söyleyiniz.

Cilt döküntüsü veya muköz yüzeylerde (örneğin ağız içinde) herhangi bir lezyon ortaya çıktığını veya herhangi bir alerji belirtisini fark eder etmez Arveles kullanımını bırakınız.

Steroidal olmayan antiinflamatuvar ilaçlar ile tedavi esnasında, sıvı tutma ve şişme (özellikle bileklerde ve bacaklarda) kan basıncının yükselmesi ve kalp yetmezliği bildirilmiştir.

Arveles gibi ilaçlar, kalp krizi (“miyokardiyal enfarktüs”) veya inme riskinde hafif bir artış ile ilişkilendirilebilir.

Sistemik lupus eritematozus (ciltte yaygın pullanmayla kendini gösteren bir hastalık) veya karışık bağ dokusu hastalığı (bağ dokusunu etkileyen bağışıklık sistemi bozuklukları) olan hastalarda antiinflamatuvar ilaçlar, nadiren ateş, baş ağrısı ve boyunda sertliğe yol açabilirler.

Arveles kullanırken enfeksiyon belirtileri meydana gelirse veya belirtiler kötüleşirse bu durumu derhal doktorunuza bildiriniz.

Eğer yan etkiler kötüleşirse veya bu kullanma talimatında listelenmeyen yan etkilerin meydana geldiğini fark ederseniz, lütfen doktorunuz veya eczacınıza başvurunuz.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

ARVELES NASIL SAKLANIR?

 • Arveles’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Arveles’i 25°C’nin altında oda sıcaklığında saklayınız, ışıktan koruyunuz.
 • Arveles ampulleri orijinal karton kutularında saklayınız.
 • Arveles’i son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra Arveles’i kullanmayınız.
 • Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz Arveles’i kullanmayınız.

Çözeltinin berrak ve renksiz olmadığını ve bozulma belirtileri (örneğin parçacık oluşması) gösterdiğini fark ederseniz, Arveles’i kullanmayınız. Arveles tek kullanımlıktır ve açıldıktan hemen sonra kullanılmalıdır. Ürünün kullanılmayan bölümünü atınız.

İlaçlar atık su veya evsel atıklara atılmamalıdır. Artık kullanmadığınız ilaçların nasıl atılacağını veya kullanılmış iğne uçları ve enjektörlerin uygun atım yollarını eczacınıza danışınız. Bu önlemler çevrenin korunmasına yardımcı olacaktır.

Bu kullanma talimatı 12.08.2011 tarihinde onaylanmıştır.

AŞAĞIDAKİ BİLGİLER BU İLACI UYGULAYACAK SAĞLIK PERSONELİ İÇİNDİR

Damar İçi Kullanım:

Damar içi infüzyon: Bir ampul (2 ml) Arveles’in içeriği 30 ile 100 ml hacminde normal şalinde, % 5 glukoz veya ringer laktat çözeltisi içerisinde seyreltilmelidir. Seyreltilen çözelti 10 ile 30 dakika sürede yavaş infüzyon şeklinde verilmelidir. Çözelti daima doğal güneş ışığından korunmalıdır.

Damar içine zerk: Gerekirse, bir ampul (2 ml) Arveles’in içeriği 15 saniyeden kısa süreli olmayacak şekilde doğrudan damar içine zerk edilebilir.

Etanol içermesi nedeniyle Arveles’in nöraksiyal (intratekal veya epidural) yolla uygulanması kontrendikedir.

Ürün Kullanma Talimatları:

Arveles damar içi zerk şeklinde verildiğinde çözelti renkli ampulden çekildikten sonra hemen enjekte edilmelidir. Damar içi infüzyon şeklindeki uygulamada, çözelti aseptik şekilde seyreltilmelidir ve doğal güneş ışığından korunmalıdır. Sadece berrak ve renksiz çözelti kullanılmalıdır.

Geçimli Olduğu Maddeler:

Düşük hacimlerde karıştırıldığında (örneğin bir enjektör içerisinde) Arveles’i heparin, lidokain, morfin ve teofilinin enjeksiyonluk çözeltileriyle geçimli olduğu gösterilmiştir.

Belirtilen şekilde seyreltilen enjeksiyonluk çözelti berrak bir çözeltidir. 100 ml hacminde normal şalin veya glukoz çözeltisinde seyreltilen Arveles’in aşağıdaki enjeksiyonluk çözeltilerle geçimli olduğu gösterilmiştir:

 • Dopamin,
 • Heparin,
 • Hidroksizin,
 • Lidokain,
 • Morfin,
 • Petidin,
 • Teofilin.

Seyreltilmiş Arveles çözeltileri plastik ambalajlarda veya Etil Vinil Asetattan (EVA), Selüloz Propiyonattan (CP), Düşük Dansiteli Polietilenden (LDPE) ve Polivinil Kloridden (PVC) üretilmiş uygulama gereçlerinde saklandığında etkin maddenin emilmediği tespit edilmiştir.

Benzer Sağlık Yazılarımız

 1. Bel Ağrısı Neden Olur
 2. Böbrek Ağrısı Neden Olur
 3. Ağrı Kesici İlaçlar Nasıl Etki Gösterir
 4. Ağrı Nedir
 5. Arveles Film Tablet Kullanma Talimatı

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git