A

Apikobal Nedir ve Ne İçin Kullanılır? Apikobal Nasıl Kullanılır? Apikobal Yan Etkileri

APIKOBAL 250/ 250/1 mg FİLM KAPLI TABLET KULLANMA TALİMATI

Ağız yoluyla kullanılır.

Etkin madde: Her film kaplı tablette, 250 mg tiamin HCI (B1 vitamini), 250 mg piridoksin HCI (B6 vitamini) ve 1 mg siyanokobalamin (B12 vitamini) bulunur.

Yardımcı maddeler: Mısır nişastası, magnezyum stearat, sığır kaynaklı jelatin, sığır kaynaklı laktoz monohidrat, metakrilik asit /etil akrilat (1:1) kopolimer, talk, trietil sitrat, titanyum dioksit, FD&C mavi no.2 indigotin alüminyum lak, karmin gibi yardımcı maddeler içerir.

Apikoba Prospektüs

APIKOBAL NEDİR ve NE İÇİN KULLANILIR?

Apikobal, karton kutuda; 30, 50, 60 ve 90 film kaplı tabletlik blister ambalajlarda sunulur. Film kaplı tabletler, pembe renkli, bikonveks, yuvarlak film kaplı tabletler şeklindedir. Her bir film kaplı tablet 250 mg B1 vitamini, 250 mg B6 vitamini ve 1 mg B12 vitamini içerir.

Apikobal, sığır kaynaklı laktoz monohidrat ve sığır kaynaklı jelatin içerir.

B1, B6 ve B12 vitaminlerinin birleşiminden oluşan Apikobal ağrı giderici özellikler gösterir. Apikobal, söz konusu vitaminlerin tek tek kullanılması ile sağlanacak etkinin çok üstünde bir etki gösterir.

Apikobal;

 • B1, B6 ve B12 vitaminlerinin yetersizliği için risk faktörü bulunan hastalarda,
 • Çabuk yorulma, unutkanlık, sinirlilik, kuvvetsizlik, titreme gibi genel şikayetleri olan hastalarda,
 • Sinir iltihabı, şeker hastalığına bağlı sinir hasarı, sinir ağrısı, zona durumlarında,
 • Eklem iltihabı, eklem çevresi iltihabı, siyatik, bel ağrısı, eklem ağrısı, kas ağrısı, kramplar ve romatizmal ağrılar gibi diğer ağrılı durumlarda,
 • Kalp kası bozukluğu, ameliyat sonrası kusmalar, radyasyon hastalığında, ateşli romatizma ve özellikle alkolizm sırasında görülen zehirlenmelerde tedaviye yardımcı olarak kullanılır.

APIKOBAL KULLANILMAMASI GEREKEN DURUMLAR (KONTRENDİKASYONLAR)

Eğer;

 • İlacın içindeki maddelerden birine karşı alerjiniz varsa,
 • Hamileyseniz ve emziriyorsanız,
 • 12 yaşından küçükseniz,
 • Karaciğer ya da böbrek yetmezliğiniz varsa, bunlar gibi durumlarda Apikobal kullanılmamalıdır (kontrendikedir).

APIKOBAL’İN DİKKATLİ KULLANILMASI GEREKEN DURUMLAR (UYARILAR/ÖNLEMLER)

Eğer;

 • Tek başına levodopa ile tedavi gören Parkinson hastası iseniz, günlük B6 vitamini ihtiyacı olan 2 mg dozun birkaç katı üzerinde kullanılmamalıdır.
 • Leber (kalıtsal optik sinir hacminde azalma) hastalığınız varsa,
 • Ciddi megaloblastik aneminiz (vitamin B12 ve/veya folik asit eksikliği sonucu gelişen kansızlık türü) varsa,
 • Vitamin B12 konsantrasyonunun azalması ya da maksimum doz alımı ile konsantrasyonda anormal düşüş olması durumunda, 3 aydan daha uzun süre yetersiz tedavi alınırsa geri dönüşümsüz nörolojik (sinir sistemi ile ilgili) hasar meydana getirebilir.
 • Folat eksikliği gösterilmemiştir, ancak tedavi sonucu beklenilen uygun cevap gözlenmeyebilir.
 • Yüksek düzeyde piridoksin hidroklorür (B6 vitamini) dozu içermesinden dolayı önerilen dozaj ve tedavi süresi aşılmamalıdır. Çünkü, önerildiği gibi alınmadığı takdirde ciddi nörotoksisite (sinir sisteminde oluşan istenmeyen yan etki) görülebilir.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

APIKOBAL’İN YİYECEK ve İÇECEKLER İLE KULLANILMASI

Aşırı miktarda iki haftadan uzun süre alkol alımı sindirim sisteminden B12 vitamini emilimini azaltabilir.

HAMİLELİK ve EMZİRME DÖNEMLERİNDE APIKOBAL KULLANIMI

Hamilelik:

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Önerilen Günlük Besin Alım Miktarını büyük ölçüde aşan yüksek doz B6 vitamini içermesinden dolayı, hamilelik döneminde kullanılmamalıdır.

Çocuk doğurma potansiyeli olan kadınlar tedavi süresince etkili doğum kontrolü uygulamak zorundadır. B1, B6 ve/veya B12 vitaminlerinin hormonal doğum yöntemlerine etkisi yoktur. Ancak diğer kontrol metotları hakkında çalışma bulunmamaktadır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme:

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Önerilen Günlük Besin Alım Miktarını büyük ölçüde aşan yüksek doz B6 vitamini içermesinden dolayı, emzirme döneminde kullanılmamalıdır.

ARAÇ ve MAKİNE KULLANANLAR APIKOBAL KULLANABİLİR Mİ?

Araba ve makine kullanma yeteneği üzerinde hiçbir etkisi gözlemlenmemiştir.

APIKOBAL İÇERİĞİNDE BULUNAN BAZI YARDIMCI MADDELER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLER

Apikobal, sığır kaynaklı laktoz monohidrat içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse, bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

DİĞER İLAÇLAR İLE BİRLİKTE APIKOBAL KULLANIMI

Bazı ilaçlar ile birlikte kullanıldığında Apikobal’in ya da kullanılan diğer ilacın etkisi değişebilir. Aşağıdaki ilaçları kullanıyorsanız lütfen doktorunuza söyleyiniz:

 • Tiyosemikarbazon (antiviral, antifungal ve antibakteriyal etkili bir ilaç),
 • 5-fluorouracil (kanser tedavisinde kullanılır),
 • Antiasit (mide yanması ve hazımsızlıkta kullanılan ilaçlar),
 • Levodopa (Parkinson hastalığında kullanılır),
 • Sikloserin (antibiyotik),
 • Hidralazin grubu ilaçlar (yüksek tansiyon ve kalp yetmezliğinde kullanılırlar),
 • İsoniazid (verem tedavisinde kullanılır),
 • Desoxy Piridoksin,
 • D-penisilamin (antibiyotik),
 • Doğum kontrol hapı,
 • Alkol,
 • Aminosalisilatlar,
 • Kolşisin (romatizmal hastalıklarda kullanılır), özellikle aminoglikozit adı verilen antibiyotiklerle beraber kullanılıyorsa,
 • Antibiyotikler,
 • Folik asit,
 • Histamin (H2) reseptörü antagonistleri (mide rahatsızlıklarında kullanılır),
 • Metformin (insüline bağımlı olmayan şeker hastalığında kullanılır),
 • Proton pompası inhibitörleri (mide rahatsızlıklarında kullanılır),
 • C vitamini.

Tahliller üzerine etkiler;

 • B, vitamini, Ehrlich reaktifi kullanılarak yapılan ürobilinojen tayininde yanlış pozitif sonuçların görülmesine neden olabilir.
 • Yüksek B, vitamini dozları, kanda teofilin konsantrasyonlarının spektrofotometrik tayinini engelleyebilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

APIKOBAL NASIL KULLANILIR?

Uygun Kullanım ve Doz/Uygulama Sıklığı İçin Talimatlar:

Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, günde 1 film kaplı tablet kullanınız.

Ürün, genellikle bir ilâ birkaç hafta için reçete edilir. Bazı durumlarda, doktor, tedavi süresini birkaç ay daha uzatabilir.

Uygulama Yolu ve Metodu:

Apikobal film kaplı tabletler, yeterli miktarda sıvı ile bütün olarak yutulmalı ve önerilen dozlarda kullanılmalıdır.

Çocuklarda Apikobal Kullanımı:

12 yaşında veya daha küçük çocuklarda kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda Apikobal Kullanımı:

Özel bir doz önerisi verilmemiştir.

Böbrek/Karaciğer Yetmezliği Durumlarında Apikobal Kullanımı:

Böbrek ve karaciğer yetmezliği bulunan hastalarda kullanılmamalıdır.

Eğer Apikobal’in etkisinin çok güçlü ya da zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuzla veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız Gerekenden Daha Fazla Apikobal Kullandıysanız:

Bu ürünün önerildiği şekliyle kullanılması halinde bir doz aşımına neden olabileceğine dair hiçbir kanıt yoktur.

Bir doz aşımı vakası kapsamında ortaya çıkan belirtiler şunlardır; sinir tahribatı neticesinde duyu kaybı ve hareketlerde koordinasyon bozukluğu, bulantı, baş ağrısı, uyuşma, uyuklama, kan AST düzeyinde (çoğunlukla kalp ve karaciğer hastalıklarının teşhisinde kullanılan enzim testi) artış ve kan folik asit konsantrasyonlarında azalmadır. Tedavi durdurulduğu takdirde etkiler düzelir.

Apikobal’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Apikobal Kullanmayı Unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Apikobal İle Tedavi Sonlandırıldığında Oluşabilecek Etkiler:

Bilinen bir etkisi bulunmamaktadır.

APIKOBAL’İN OLASI YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Tüm ilaçlar gibi, Apikobal’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

İstenmeyen etkilerin değerlendirilmesi aşağıdaki sıklıklara dayanarak yapılır:

Aşağıdakilerden biri olursa, Apikobal’i kullanmayı durdurunuz ve HEMEN doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Alerjik reaksiyonlar;

 • Kızarıklık ve içi su dolu kabartılar (kurdeşen),
 • Döküntüler,
 • Yüzde şişme,
 • Hırıltı ile birlikte nefes alıp vermede zorluk,
 • Ciltte kabarıklık.

Bunların hepsi sıklığı bilinmeyen çok ciddi yan etkilerdir. Bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Apikobal’e karşı ciddi alerjiniz var demektir.

Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Baş dönmesi,
 • Baş ağrısı,
 • Periferal nöropati (vücudun diğer kısımlarından beyine ve omuriliğe bağlanan sinirlerin hasar gördüğü ya da hastalandığı zaman meydana gelen durumlar),
 • Somnolans (fazla derin olmayan yarı bilinçli uykulu durum ya da uykuya eğilim durumu),
 • Parestezi (dokunma, ağrı, sıcaklık ya da titreşim uyarılarının algılanmasında ortaya çıkan duyu organları bozukluğu),
 • Aspartat aminotransferazda artış (karaciğer, kalp, kas dokusu, böbrek veya beyinde olan bir doku hasarı sonrasında aspartat aminotransferaz (ASP-SGOT) isimli enzimin değerlerinde gözlenen artış),
 • Kan folat düzeylerinde azalma (alkolizm, hamilelik, kansızlık, kanser gibi hücre bölünme hızının yüksek olduğu durumlarda veya diyetle yeterince almamama durumunda suda çözünen bir B vitamini olan folatın kan serumunda düzeyinin azalması).

Bunların hepsi sıklığı bilinmeyen ciddi yan etkilerdir.

Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

İshal,

Hazımsızlık,

Bulantı,

Karın ağrısı,

Anormal idrar kokusu.

Bunlar Apikobal’in sıklığı bilinmeyen hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan Etkilerin Raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.qov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olursunuz.

APIKOBAL’İN SAKLANMASI

 • Apikobal’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 • Apikobal’i 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında ve kuru ortamda saklayınız.
 • Apikobal’i son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Apikobal’i kullanmayınız.
 • Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz Apikobal’i kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Bu kullanma talimatı 11/08/2014 tarihinde onaylanmıştır.

Konu İle İlgili Benzer Yazılarımız

 1. Vitamin B kompleksi 
 2. Kronik yorgunluk sendromu nedenleri ve tedavisi
 3. Halsizlik nedenleri ve tedavisi
 4. Fibromiyalji sendromu nedenleri ve tedavisi
 5. Alkol bağımlılığı (alkolizm) belirtileri

 

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git