A

Apidra Solostar Ne İçin Kullanılır? Apidra Solostar İnsülin Nasıl Kullanılır? Apidra Solostar Yan Etkileri

APIDRA 100 U/ml SOLOSTAR ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ İÇEREN KULLANIMA HAZIR KALEM KULLANMA TALİMATI

Deri altına uygulanır.

Etkin madde: İnsülin glulisin’dir. 1 mİ çözelti 100ünite (3.49 mg’a eşdeğer) insülin glulisin etkin maddesi içermektedir.

Yardımcı maddeler: Metakrezol, trometamol, sodyum klorür, polisorbat 20, sodyum hidroksit, hidroklorik asit ve enjeksiyonluk su gibi yardımcı maddeler içerir.

Apidra Solostar Prospektüs

APIDRA SOLOSTAR NEDİR ve NE İÇİN KULLANILIR?

Apidra SoloStar insülin glulisin etkin maddesini içerir. Berrak, renksiz bir çözeltidir.

Apidra 100 U/ml SoloStar Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Kullanıma Hazır Kalem içinde bulunur. Çözeltinin 1 ml’sinde 100 Ünite (U) insülin glulisin (3.49 mg’a eşdeğer) bulunur. 1 enjeksiyon kalemi içinde 3 ml çözelti içeren kartuş bulunur. Dolayısıyla, her bir enjeksiyon kalemi toplam 300 U insülin glulisin içerir. Her bir ambalajda 5 adet kullanıma hazır dolu enjeksiyon kalemi bulunur. Apidra SoloStar, rekombinant DNA teknolojisi kullanılarak üretilmiştir.

İnsülin glulisinin etkisi çabuk başlar ve kısa sürer. Apidra SoloStar şeker hastalığı (diyabetes mellitus) olan yetişkin, ergen ve 6 yaş ve üzerindeki çocuklarda kullanılan insülin tipi bir antidiyabetik ilaçtır.

Şeker hastalığı (diyabetes mellitus) vücudunuzda kan şekerinizin seviyesini kontrol eden insülinin yeterince üretilmediği bir hastalıktır.

APIDRA SOLOSTAR KULLANILMAMASI GEREKEN DURUMLAR (KONTRENDİKASYONLAR)

 • Eğer insülin gluIisine veya Apidra’nın içeriğinde bulunan maddelere karşı alerjiniz (aşırı duyarlılık) varsa.
 • Eğer kan şekeri düşüklüğünüz (hipoglisemi) varsa (hipoglisemi hakkında daha detaylı bilgi için kılavuzu takip ediniz).

APIDRA SOLOSTAR’IN DİKKATLİ KULLANILMASI GEREKEN DURUMLAR (UYARILAR/ÖNLEMLER)

Dozajı, kan şekerinin takibini (kan testleri), diyetinizi ve fiziksel aktivitenizi (fiziksel çalışmanızı ve egzersizlerinizi) doktorunuzla konuştuğunuz şekilde uygulayınız.

Özel Hasta Grupları:

 • Karaciğer veya böbrekleriniz ile ilgili problemleriniz varsa, size gerekli daha düşük doz için doktorunuz ile konuşunuz.

6 yaşından küçük çocuklarda kullanımıyla ilişkili yeterli klinik bilgi bulunmamaktadır.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse, lütfen doktorunuza danışınız.

Seyahat:

Seyahatinizden önce doktorunuza başvurunuz.

 • Ziyaret ettiğiniz ülkedeki insülinin temin edilebilirliği,
 • İnsülin, enjeksiyon şırıngalarının ve benzerlerinin temini,
 • Seyahatiniz sırasında insülinin doğru muhafaza edilmesi,
 • Seyahatiniz sırasında yemek zamanlamanızın ve insülin alımının nasıl olacağı,
 • Zaman farkının yaratabileceği olası etkiler,
 • Ziyaret edilen ülkelerde olası yeni sağlık riskleri,
 • Kendinizi iyi hissetmemeniz ya da hasta olmanız halinde gibi acil durumlarda yapılması gerekenler konusunda doktorunuzla konuşmanız gerekebilir.

Hastalıklar ve Yaralanmalar:

Aşağıdaki durumlarda diyabetinize daha çok önem vermeniz gerekebilir.

Eğer;

 • Eğer hastaysanız ya da büyük bir incinmeniz varsa, kan şekeri seviyeniz artabilir (hiperglisemi).
 • Eğer yeteri kadar beslenmiyorsanız kan şekeri seviyeniz çok düşebilir (hipoglisemi).

Birçok durumda doktorunuza başvurmanız gerekecektir. Doktorunuza erken başvurduğunuzdan emin olunuz.

Tip 1 diyabetiniz varsa (insüline bağımlı şeker hastalığı), insülini kesmeyiniz ve yeterli miktarda karbonhidrat almaya devam ediniz. Daima size bakım, destek sağlayan ve tedavi eden insanlara insüline ihtiyacınız olduğunu bildiriniz.

APIDRA SOLOSTAR’IN YİYECEK ve İÇECEKLER İLE KULLANILMASI

Alkol kullanırsanız kan şekeri seviyeniz yükselebilir veya düşebilir.

HAMİLELİK DÖNEMİNDE APIDRA SOLOSTAR KULLANILIR MI?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Eğer hamile kalmayı planlıyorsanız ya da zaten hamileyseniz doktorunuzu bilgilendiriniz. İnsülin dozajınızın hamileliğiniz süresince ya da doğumdan sonra değiştirilmesi gerekebilir. Diyabetinizin dikkatli bir şekilde kontrolü ve hipogliseminin önlenmesi bebeğinizin sağlığı için önemlidir.

Apidra’nın gebe kadınlarda kullanımına ilişkin yeterli veri mevcut değildir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

EMZİRME DÖNEMİNDE APIDRA SOLOSTAR KULLANILIR MI?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Eğer emziriyorsanız, insülin dozunuz ve diyetinizde ayarlamalar gerekebildiğinden doktorunuza danışınız.

ARAÇ ve MAKİNE KULLANANLAR APIDRA SOLOSTAR KULLANABİLİR Mİ?

Eğer kan şekeri düşüklüğü (hipoglisemi), kan şekeri yüksekliğiniz (hiperglisemi) varsa, konsantre olma ve tepki verme yeteneğinizi azaltabilir. Siz ve çevreniz için risk teşkil edebilecek olası durumları (araç ve makine kullanımı sırasında) aklınızda tutunuz. Özellikle kan şekeri düşüklüğünün (hipoglisemi) erken uyarıcı belirtilerini fark edemiyorsanız veya fark etme yeteneğinizde bir azalma varsa veya sık sık kan şekeri düşüklüğü (hipoglisemi) epizodları yaşıyorsanız, araç ve makine kullanımı konusunda tavsiye için doktorunuzla görüşmeniz gerekmektedir.

APIDRA SOLOSTAR’IN İÇERİĞİNDE BULUNAN BAZI YARDIMCI MADDELER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLER

Bu tıbbi ürün her bir dozunda 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum (5.00mg/ml sodyum klorür, sodyum hidroksit k.m. pH 7.3) ihtiva eder; yani esasında “sodyum içermez”. Sodyuma bağlı herhangi bir olumsuz etki beklenmez.

DİĞER İLAÇLAR İLE BİRLİKTE APIDRA SOLOSTAR KULLANIMI

Bazı ilaçlar kan şekerinizin düşmesine, bazıları da yükselmesine yol açabilir. Duruma göre bazı ilaçlar ise her iki durumun da gelişmesine neden olabilir. Her durumda sizde aşırı yüksek veya aşırı düşük kan şekeri seviyesi oluşmasından kaçınmak için kullandığınız insülin dozunu ayarlamanız gerekebilir. Yeni bir ilaç kullanmaya başlarken veya bir ilacı bıraktığınızda da dikkatli olmalısınız. İlacınızı almadan önce doktorunuza, ilacın kan şekeri düzeyinize bir etkisi olup olmayacağını ve böyle bir durumda ne yapılması gerektiğini danışınız.

Kan şekerinizin düşmesine (hipoglisemi) neden olabilen ilaçlar:

 • Şeker hastalığı tedavisinde kullanılan diğer tüm ilaçlar,
 • Anjiotensin dönüştürücü enzim (ADE) inhibitörleri (belirli bazı kalp hastalıkları veya tansiyon yüksekliği tedavisi için kullanılır),
 • Disopiramid (belirli bazı kalp hastalıklarında kullanılır),
 • Fluoksetin (depresyon tedavisinde kullanılır),
 • Fibratlar (kan yağlarındaki yüksekliği azaltmak için kullanılır),
 • Monoamin oksidaz (MAO) inhibitörleri (depresyon tedavisinde kullanılır),
 • Pentoksifilin, propoksifen, salisilatlar (aspirin gibi, ağrı kesici ve ateş düşürücü olarak kullanılan ilaçlar),
 • Sülfonamid antibiyotikleri.

Kan şekerinizin yükselmesine (hiperglisemi) neden olabilen ilaçlar:

 • Kortikosteroidler (iltihap tedavisinde kullanılan kortizon gibi),
 • Danazol (yumurtalama üzerine etkili ilaç),
 • Diazoksid (yüksek kan basıncı tedavisinde kullanılır),
 • İdrar söktüren ilaçlar (diüretikler) (yüksek kan basıncı ya da aşırı sıvı tutulmasının tedavisinde kullanılır),
 • Glukagon (şiddetli hipoglisemi tedavisinde kullanılan pankreas hormonu),
 • İzoniazid (tüberküloz tedavisinde kullanılır),
 • Östrojenler ve progesteronlar (doğum kontrolü için kullanılan kontraseptif ilaçlar gibi),
 • Fenotiazin türevleri (psikiyatrik hastalıkların tedavisinde kullanılır),
 • Somatropin (büyüme hormonu),
 • Sempatomimetik ilaçlar (epinefrin [adrenalin] veya astım tedavisinde kullanılan salbutamol, terbutalin),
 • Tiroid hormonları (tiroid bezi rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılır),
 • Proteaz inhibitörleri (HIV tedavisinde kullanılır),
 • Atipik antipsikotik ilaçlar (olanzapin ve klozapin).

Aldığınızda kan şekerinizi düşürebilen ya da yükseltebilen ilaçlar:

 • Beta-blokerler (yüksek kan basıncı tedavisinde kullanılır),
 • Klonidin (yüksek kan basıncı tedavisinde kullanılır),
 • Lityum tuzları (psikiyatrik rahatsızlıkları tedavi etmek için kullanılır),
 • Pentamidin (parazitlerin neden olduğu bazı enfeksiyonları tedavi etmek için kullanılır). bazen hiperglisemi ile takip eden hipoglisemiye neden olabilir,
 • Diğer sempatomimetik ilaçlar beta-blokerlerde (klonidin, guanetidin ve rezerpin gibi) hipoglisemiyi tanımlamaya yardım eden ilk uyarıcı semptomları zayıflatabilir veya tamamen baskılayabilir.

Eğer bu ilaçlardan birini alıp almadığınıza emin değilseniz, lütfen doktorunuza veya eczacınıza başvurunuz.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

APIDRA SOLOSTAR NASIL KULLANILIR?

Uygun Kullanım ve Doz/Uygulama Sıklığı İçin Talimatlar:

Doktorunuz, sizin yaşam alışkanlıklarınıza, daha önce kullandığınız insüline ve kan şekeri (glukoz) testlerinizin sonucuna göre sizin için gerekli Apidra dozunu belirleyecektir.

Apidra kısa etkili bir insülindir. Doktorunuz Apidra’yı yüksek kan şekeri seviyelerini tedavi etmek için kullanılan tabletlerle veya bir bazal insülin, orta etkili veya uzun etkili bir başka insülinle birlikte kullanmanızı isteyebilir. Başka bir insülin kullanırken, insülin glulisin kullanmaya başlarsanız, doktorunuzun kullanacağınız insülin dozunda yeni bir ayarlama yapması gerekebilir.

Pek çok faktör kan şekeri seviyenizi etkileyebilir. Kan şekeri seviyenizdeki değişikliklere doğru tepki verebilmek ve kan şekeri seviyenizin aşırı yükselmesini veya düşmesini önlemek için bu faktörlerin neler olduğunu bilmeniz gerekir. Bu konuda daha ayrıntılı bilgi için, “olası yan etkiler nelerdir” başlıklı bölümde yer alan kutu içindeki bilgilere bakınız.

Uygulama Yolu ve Metodu:

Apidra yemeklerden 0-15 dakika önce ya da hemen sonra alınmalıdır.

Uygulama Yolu:

Apidra deri altına enjekte edilerek uygulanır. Doktorunuz Apidra’yı vücudunuzda hangi bölgeye enjekte edeceğinizi size gösterecektir. Apidra karın duvarı, uyluk ve kolun üst kısmına veya karın duvarına devamlı infüzyonla enjekte edilebilir. Eğer karın duvarına enjekte edersiniz, insülinin etkisi biraz daha hızlı başlayabilir. Bütün insülinlerde olduğu gibi Apidra’yı uygularken de, her enjeksiyonda aynı bölge içindeki (karın, uyluk bölgesi veya üst kol bölgesi) enjeksiyon ve infüzyon yerlerini dönüşümlü olarak kullanmalısınız.

SoloStar enjeksiyon kaleminin uygulanması: SoloStar insülin glulisin ile önceden doldurulmuş kullanıldıktan sonra atılan enjeksiyon kalemidir.

Bu kullanma talimatının sonunda yer alan “SoloStar’ın Kullanımı” bölümünü dikkatle okuyunuz. Kalemi, SoloStar’ın kullanımında tanımlandığı gibi kullanınız.

Muhtemel bir hastalık bulaşmasını önlemek için, enjeksiyon kaleminizi kimseyle paylaşmayınız. Her enjeksiyondan önce kaleminize yeni bir iğne takınız ve güvenlik testi yapınız. Sadece SoloStar enjeksiyon kalemiyle uyumlu olan iğne uçlarını kullanınız. (SoloStar’ın  kullanımı bölümüne bakınız). Kullanmadan önce enjeksiyon kaleminin içindeki kartuşu görsel olarak inceleyiniz. Eğer çözelti berrak ve renksiz ve görülebilir tanecik içermiyorsa kullanınız. Kullanmadan önce çalkalamanız veya karıştırmanız gerekmez.

Kan şekeri seviyenizin beklenmedik bir şekilde kötüye gittiğini fark ederseniz her zaman yeni bir kalem kullanınız. SoloStar enjeksiyon kaleminizde bir sorun olduğunu düşünüyorsanız, lütfen sağlık mesleği mensubuna danışınız.

Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.

Çocuklarda Apidra SoloStar Kullanımı:

Apidra SoloStar’ın 6 yaşından küçük çocuklarda kullanımıyla ilişkili yeterli bilgi bulunmamaktadır.

Yaşlılarda Apidra SoloStar Kullanımı:

Yaşlılarda karaciğer fonksiyonunun kötüleşmesi insülin gereksiniminin azalmasına neden olabilir.

Böbrek Yetmezliği Durumunda Apidra SoloStar Kullanımı:

Böbrek yetmezliğinin varlığında insülin gereksinimi azalabilir.

Karaciğer Yetmezliği Durumunda Apidra SoloStar Kullanımı:

Karaciğer yetmezliği olan hastalarda insülin gereksinimi azalabilir.

Böbrek veya karaciğer fonksiyonlarınızda bozukluk varsa ya da yaşınız ileriyse, doktorunuz bazı kan testleri yaparak sizdeki bozukluğun derecesini belirleyecek ve gerekirse kullanacağınız insülin dozunda ayarlama yapacaktır.

Eğer Apidra SoloStar’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız Gerekenden Daha Fazla Apidra SoloStar Kullandıysanız:

Apidra SoloStar kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Eğer gerekenden fazla Apidra enjekte ettiyseniz, kan şekeriniz çok düşebilir (hipoglisemi). Kan şekerinizi sık sık kontrol ediniz. Genelde kan şekeri düşüklüğünü (hipoglisemi) önlemek için daha fazla gıda almanız ve kan şekeri seviyenizi izlemeniz gerekir. Kan şekeri düşüklüğünün (hipoglisemi) tedavisiyle ilgili bilgileri “Olası yan etkiler nelerdir?” başlıklı bölümde bulabilirsiniz.

Apidra SoloStar Kullanmayı Unutursanız:

Eğer bir Apidra dozunu uygulamayı unutursanız veya yeterli dozda insülin enjekte etmediyseniz, kan şekeriniz aşırı yükselebilir (hiperglisemi). Kan şekerinizi sık sık kontrol ediniz. Kan şekeri yüksekliği (hiperglisemi) tedavisi ile ilgili bilgileri “Olası yan etkiler nelerdir?” başlıklı bölümde bulabilirsiniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Apidra SoloStar İle Tedavi Sonlandırıldığında Oluşabilecek Etkiler:

Apidra’yı kullanmayı bırakmanız ciddi hiperglisemi (çok yüksek kan şekeri düzeyi) ve ketoasidoza (vücudun şeker yerine yağ yakması sonucu kanda asit birikmesi) yol açabilir.

Doktorunuzla konuşmadıkça, Apidra kullanımını kesmeyiniz. Doktorunuz size ne yapmanız gerektiğini söyleyecektir.

Bu ürünün kullanımı ile ilgili bir sorununuz olduğunda doktorunuza ya da eczacınıza başvurunuz.

İnsülinlerin Karıştırılması:

Apidra ve diğer insülinler arasında ilaç uygulama karışıklığını önlemek için insülin etiketini her enjeksiyon öncesi mutlaka kontrol ediniz.

APIDRA SOLOSTAR’IN OLASI YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Tüm ilaçlar gibi, Apidra SoloStar’ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, Apidra’yı kullanmayı durdurunuz ve HEMEN doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Hipoglisemi (düşük kan şekeri) çok ciddi olabilir. Eğer kan şekeriniz çok fazla düşerse bilinç kaybı gerçekleşebilir. Ciddi kan şekeri düşüklüğü (hipoglisemi) beyin hasarına yol açabilir ve hayatı tehdit edebilir.

Eğer kan şekerinizin düştüğünü gösteren belirtiler sahipseniz, hemen kan şekerinizi yükseltici yönde harekete geçiniz.

Eğer aşağıdaki belirtileri gösteriyorsanız derhal doktorunuza başvurunuz:

 • Yaygın deri reaksiyonları (bütün vücutta meydana gelen kızarıklık ve kaşıntı),
 • Deride veya mukoz membranlarda meydana gelen ciddi şişmeler (anjiyoödem),
 • Nefes darlığı,
 • Hızlı kalp atımı ve terleme ile seyreden kan basıncındaki düşme.

Bu belirtiler hayati tehlike arz eden, anaflaktik reaksyon içeren, insüline karşı gelişen alerjinin belirtileri olabilir.

Ani olarak ortaya çıkan soğuk terleme, deri solgunluğu, halsizlik, titreme, endişe hali, alışılmamış yorgunluk veya zayıflık, bilinç karışıklığı, konsantrasyon bozukluğu, uyuşukluk, aşırı açlık hissi, görme duyusuyla ilgili değişiklikler, baş ağrısı, mide bulantısı ve çarpıntı.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Çok yaygın (10 hastada 1’den fazla görülebilen) yan etkiler;

Kan şekeri düşüklüğü (hipoglisemi): Kan şekeri düşüklüğü (hipoglisemi), kanınızda yeterince şeker bulunmadığını gösterir. Kan şekeri düşüklüğü (hipoglisemi) ve tedavisiyle ilgili daha fazla bilgiyi, bu bölümün sonunda “Hipoglisemi nedir?” bulabilirsiniz.

Yaygın (100 hastada 1’den fazla ama 10 hastada 1’den az görülebilen) yan etkiler;

Deri ve alerjik reaksiyonlar: Enjeksiyon yerinde reaksiyonlar olabilir (kızarıklık, enjeksiyon sırasında olağan dışı şiddetli ağrı, kaşıntı, ürtiker, şişkinlik veya iltihap) Bunlar enjeksiyon bölgesinin etrafına da yayılabilirler. Bunlar insüline çok küçük reaksiyonlardır. Genellikle tedavinin devamında birkaç gün ile birkaç hafta içinde ortadan kalkar.

Sık görülmeyen (1000 hastada 1’den fazla ama 100 hastada 1’den az) yan etkiler;

Sistemik alerjik reaksiyonlar: İnsüline alerji gelişmesiyle karakterizedir. İlgili semptomlar arasında, (bütün vücutta meydana gelen kızarıklık ve kaşıntı) deride veya mukoz membranlarda (anjiyoödem) meydana gelen ciddi şişmeler, nefes darlığı, hızlı kalp atımı ve terleme ile seyreden kan basıncındaki düşme. Anaflaktik reaksiyonları kapsayan ciddi reaksiyonlar, hayati tehlike arz edebilir.

Nadir görülen (10,000 hastada 1’den fazla ama 1000 hastada 1’den az görülebilen) yan etkiler;

Enjeksiyon bölgesinde derideki değişiklikler (lipodistrofi): Eğer aynı deri bölgesinde çok sık insülin enjekte ederseniz, bu bölgede deri altında yağ dokusu azalabilir veya sıkışabilir. Bu değişikliklerin oluştuğu bölgeye yapılan insülin iyi şekilde emilmeyebilir. Her enjeksiyonda enjeksiyon yerini değiştirmek, bu gibi deri değişikliklerini önlemeye yardımcı olabilir.

Diğer Yan Etkiler

Kan şekeri yüksekliği (hiperglisemi): Kanınızda aşırı seviyede şeker bulunduğunu gösterir. Eğer kan şekeriniz aşırı yüksekse, enjekte ettiğinizden daha fazla insüline ihtiyacınız olduğunu gösterir. Kan şekeri yüksekliği (hiperglisemi) ile ilgili daha fazla bilgiyi, bu bölümün sonunda “Hiperglisemi nedir?” bulabilirsiniz.

Gözle ilgili yan etkiler: Kan şekeri kontrolünüzde bariz bir değişiklik (düzelme veya kötüleşme) görme yeteneğinizde geçici bir bozulmaya yol açabilir. Eğer proliferatif retinopatiniz (diyabetle ilişkili göz hastalığı) varsa, ciddi kan şekeri düşüklüğü (hipoglisemi) atakları görme yeteneğinizde geçici kayba neden olabilir.

İlaç uygulama karışıklıkları

İnsülin glulisin yerine diğer insülinlerin yanlışlıkla uygulanması gibi ilaç kullanım yanlışlıkları bildirilmiştir.

Bunlar Apidra SoloStar’ın hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız, doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

APIDRA SOLOSTAR’IN SAKLANMASI

Apidra SoloStar’ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Kullanmaya başlamadan önce:

 • Apidra SoloStar’ı 2°C-8°C arası sıcaklılarda buzdolabında saklayınız.
 • Dondurmayınız.
 • Buzdolabında dondurucu bölmeyle veya soğutma paketi ile doğrudan teması önleyiniz.
 • Işıktan korumak için karton kutusunun içinde saklayınız.

Kullanmaya başladığınızda:

 • Kullanmaya başladıktan sonra, Apidra SoloStar’ı 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında, direkt güneş ışığından ve sıcaktan koruyarak orijinal ambalajında, 4 haftaya kadar saklayabilirsiniz.
 • Apidra SoloStar’ı buzdolabında saklamayınız.
 • Apidra SoloStar’ı son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra Apidrayı kullanmayınız. Son kullanma tarihi o ayın son günü anlamına gelir.

Çevreyi korumak amacıyla kullanmadığınız Apidra SoloStar’ı şehir suyuna veya çöpe atmayınız. Bu konuda eczacınıza danışınız.

Bu kullanma talimatı 07.07.2011 tarihinde onaylanmıştır.

KULLANIMA HAZIR DOLU KALEMDE ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ APIDRA SOLOSTAR KALEMİN KULLANIMI

Doktorunuz Apidra SoloStar’ın sizin için uygun olduğuna karar vermiştir. SoloStar’ı kullanmadan önce uygun enjeksiyon uygulama tekniği hakkında doktorunuzla konuşunuz.

SoloStar Enjeksiyon Kalemini Kullanmadan Önce Aşağıdaki Talimatları Dikkatle Okuyunuz.

Eğer tüm talimatları takip edemezseniz, talimatları takip edebilecek birinden yardım alarak SoloStar’ı kullanınız.

SoloStar tek kullanımlık (disposabl) bir insülin enjeksiyon kalemidir. 1 ünitelik artışlarla, 1 ile 80 ünite arasında bir doz seçilebilir.

Gelecekte referans için, bu kullanma talimatını saklayınız. SoloStar ya da şeker hastalığı hakkında bir sorunuz varsa doktorunuza sorunuz ya da bu kullanma talimatındaki Sanofi telefon numarasını arayınız.

Enjeksiyon Kaleminin Şematik Çizimi 

SoloStar Enjeksiyon Kalemi Şematik Çizimi

 

SoloStar’ın Kullanımı İçin Önemli Bilgiler

 • Her kullanımdan önce yeni bir iğne takınız. Sadece SoloStar enjeksiyon kalemiyle uyumlu iğne kullanınız.
 • Her zaman her enjeksiyondan önce güvenlik testini uygulayınız.
 • Bu kalem sadece sizin kullanımınız içindir. Başka kimseyle paylaşmayınız.
 • Size enjeksiyonu bir başkası yapıyorsa, bu kişinin iğne batmasıyla ilgili kazaları ya da enfeksiyon bulaşmasını engellemek açısından gereken önlemleri alması gerekir.
 • Eğer SoloStar enjeksiyon kalemi zarar gördüyse veya düzgün bir şekilde çalıştığından emin değilseniz, kalemi kesinlikle kullanmayınız.
 • Kullandığınız SoloStar enjeksiyon kaleminin kaybolma veya bozulma ihtimaline karşı, her zaman ayrı yedek bir SoloStar kalem bulundurunuz.

1. Adım (İnsülini kontrol ediniz):

A. Doğru insülin olduğundan emin olmak için, SoloStar üzerindeki etiketi kontrol ediniz. Apidra SoloStar mavi renklidir. Enjeksiyon düğmesi koyu mavi renktedir ve tepesinde bir halka bulunur.

B. Kalem kapağını çıkarınız.

C. İnsülinin görünüşünü kontrol ediniz. Apidra berrak bir insülindir. İnsülin çözeltisi bulanıksa, renkliyse veya tanecik içeriyorsa kullanmayınız.

2. Adım (İğnenin takılması):

Her zaman her enjeksiyon için yeni bir steril iğne kullanınız. Bu, bulaşma ve potansiyel iğne tıkanmasını önlemeye yardımcı olur.

A. Yeni iğne üzerindeki koruyucu filmi çıkarınız.

B. Kalemle iğneyi aynı hizada tutarak iğneyi kaleme takınız (iğne tipine bağlı olarak çevirerek veya bastırarak takınız).

Apidra SoloStar Enjeksiyon Kalemi Kullanma Şekli

 

• İğne doğru tutulmadan takılırsa, kauçuk diske zarar verilebilir ve sızdırmaya neden olabilir veya iğnenin kırılmasına neden olabilir.

Apidra SoloStar Enjeksiyon Kalemi Yanlış Kullanım

 

3. Adım (Güvenlik testinin yapılması):

Her zaman her enjeksiyondan önce güvenlik testi yapınız.

Bu sayede:

 • Kalem ve iğnenin doğru çalıştığından emin olursunuz,
 • Hava kabarcıklarını çıkarırsınız,
 • Böylece doğru dozu aldığınızı garanti altına alırsınız.

 

A. Dozaj seçiciyi çevirerek 2 ünite doz seçiniz.

Apidra SoloStar Enjeksiyon Kalemi Dozaj Ayarlama

 

B. İğnenin dış kapağını çıkarınız ve kenara koyunuz, bu kapağı enjeksiyondan sonra kullandığınız iğneyi atmak için kullanacaksınız. İğne iç kapağını ve atınız.

Apidra SoloStar Enjeksiyon Kaleminin Çıkarılması

 

C. İğne yukarıya doğru gelecek şekilde kalemi tutunuz.

D. İnsülin haznesine vurarak, hava kabarcıklarının iğneye doğru toplanmasını sağlayınız.

E. Enjeksiyon düğmesine sonuna kadar basınız. İğnenin ucundan insülini kontrol ediniz.

Apidra SoloStar Enjeksiyonun Uygulama Öncesi Kontrolü

 

İğnenin ucundan insülin görünene kadar güvenlik testini birkaç defa daha yapmak zorunda kalabilirsiniz.

 • Eğer iğnenin ucundan insülin gelmiyorsa, hava kabarcıkları için kontrol ediniz ve hava kabarcıklarını uzaklaştırmak için güvenlik testini iki defa daha tekrar ediniz.
 • Eğer hala hiç insülin gelmiyorsa, iğne ucu tıkalı olabilir. Bu durumda iğnenizi değiştiriniz ve aynı işlemleri yeniden deneyiniz.
 • İğne değiştirildikten sonra da insülin gelmiyorsa, SoloStar arızalı olabilir. Bu SoloStar enjeksiyon kalemini kullanmayınız.

4. Adım (Dozun seçimi):

Doz ayarlaması 1 ünitelik artışlar halinde yapılabilir. En az 1 ünite, en fazla 80 üniteye kadar doz seçilebilir. Eğer 80 üniteden daha fazla doza ihtiyacınız varsa, iki veya daha fazla sayıda enjeksiyon ile bu dozu uygulayabilirsiniz.

A. Güvenlik testini yaptıktan sonra, doz penceresinin “0” göstermesini kontrol ediniz.

B. Doktorunuzun sizin için önerdiği dozu seçiniz (aşağıdaki örnekte, seçilen doz 30 ünitedir). Dozunuzu ayarlarken istediğiniz üniteyi geçtiyseniz, geri çevirebilirsiniz.

Apidra SoloStar Enjeksiyon Örnek Doz Ünitesi

 

 • Çevirme sırasında enjeksiyon düğmesine basmayınız, aksi halde iğne ucundan insülin çıkar.
 • Dozaj seçiciyi, kalemde kalan ünite sayısından daha fazla bir sayıya ayarlayamazsınız. Çevirmek için doz seçiciyi zorlamayınız. Bu durumda kalemde kalan miktarı enjekte edebilir ve kalan miktarı yeni bir SoloStar enjeksiyon kalemi açıp kullanarak tamamlayabilirsiniz veya tüm dozunuzu yeni bir SoloStar enjeksiyon kalemi kullanarak alabilirsiniz.

5. Adım (İnsülin dozunun enjekte edilmesi):

A. Doktorunuz veya hemşireniz tarafından tavsiye edilen enjeksiyon tekniğini kullanınız.

B. İğneyi derinize batırınız.

Apidra SoloStar Enjeksiyonun Uygulanması

 

C. Enjeksiyon düğmesine sonuna kadar basarak dozu enjekte ediniz. Enjeksiyon bittiğinde doz penceresindeki sayı “0”’a dönecektir.

Apidra SoloStar Enjeksiyonun Uygulanması ve Uygulama Süresi

 

D. Enjeksiyon düğmesini basılı tutunuz. İğne ucunu ciltteki uygulama bölgesinden çekmeden önce, enjeksiyon düğmesi basılı konumdayken, yavaş yavaş 10’a kadar sayınız. Böylece dozun tam olarak deri altına verildiğini garanti altına almış olursunuz.

6. Adım (İğnenin Çıkarılması ve atılması):

Her zaman her enjeksiyondan sonra iğneyi çıkarınız ve SoloStar enjeksiyon kalemini iğnesiz olarak saklayınız.

Böylece:

 • Bulaşma ve/veya enfeksiyonu önlersiniz,
 • İnsülin haznesi içine hava girişini ve insülin kaçağını engellersiniz. Bunlar yanlış dozlama yapılmasına yol açabilir.

A. İğne dış kapağını iğneye tekrar takarak, iğneyi kalemden çıkarınız. Kazara iğne ile yaralanma riskini azaltmak için, asla iğne iç kapağını takmayınız.

 • Enjeksiyonunuz başka biri tarafından yapılıyorsa, bu kişi de iğnenin çıkarılması ve atılması sırasında özel önlemler almalıdır. İğne batmasıyla ilişkili kazaları ve hastalık geçişi riskini azaltmak için, iğnelerin çıkarılması ve atılması (örn. tek elle kapatma tekniği) için tavsiye edilen güvenlik önlemlerine uyunuz.

B. Sağlık personeli tarafından size söylendiği şekilde, iğneleri güvenli biçimde atınız.

C. Her zaman kaleminizin ucuna kalem kapağını tekrar takınız ve bir sonraki enjeksiyonunuza kadar kaleminizi bu şekilde saklayınız.

Saklanması:

Lütfen Solostar’ın nasıl saklanacağını kullanma talimatının diğer tarafındaki insülin kısmından kontrol ediniz.

 • SoloStar’ı serin bir yerde saklarsanız, enjeksiyonu yapmadan 1-2 saat önce kaleminizi normal oda ısısına gelmesi için serin yerden çıkarınız. Soğuk insülin enjekte edildiğinde daha fazla acı verir.
 • Boş kalemleri asla kullanmayınız ve uygun bir şekilde atınız.

Bakımı:

 • SoloStar enjeksiyon kaleminizi kirden ve tozdan koruyunuz.
 • Kaleminizin dışını nemli bir bezle silerek temizleyebilirsiniz.
 • Kaleminizi suya sokmayınız, yıkamayınız, yağlamayınız. Bu işlemler kaleminize zarar verebilir.
 • SoloStar enjeksiyon kaleminiz doğru ve güvenli çalışmak üzere tasarlanmıştır. Özenli kullanınız, kaleminizin zarar görebileceği durumlardan sakınınız.

Kaleminizin hasar gördüğünden şüpheleniyorsanız, yeni bir SoloStar enjeksiyon kalemi kullanınız.

HİPERGLİSEMİ VE HİPOGLİSEMİ NEDİR?

HİPERGLİSEMİ (YÜKSEK KAN ŞEKERİ SEVİYESİ)

Eğer kan şekeri seviyeniz çok yüksek (hiperglisemi) ise, yeterli  miktarda insülin enjekte etmemiş olabilirsiniz.

Aşağıdaki durumlarda kan şekeri seviyeniz aşırı yükselebilir:

 • İnsülin dozunuzu enjekte etmediyseniz veya yeterli dozda enjekte etmediyseniz ya da yanlış saklama koşulları nedeniyle gereken etkiyi göstermiyorsa,
 • Her zamankinden daha az fiziki egzersiz yapıyorsanız veya stres altındaysanız (duygusal bir sıkıntı, heyecan) ya da yaralanma, ameliyat, ateş ve belli bazı hastalıklar geçirdiyseniz,
 • Başka ilaçlar alıyorsanız veya aldıysanız (diğer ilaçlar ile birlikte Apidra SoloStar kullanımı bölümüne bakınız).

Hipergliseminin (kan şekeri yüksekliğinin) uyarıcı belirtileri nelerdir?

 • Susama hissi,
 • İdrar yapma ihtiyacının artması,
 • Yorgunluk,
 • Deri kuruluğu,
 • Yüzün kızarması,
 • İştah kaybı,
 • Kan basıncında düşme,
 • Çarpıntı,
 • İdrarda glukoz ve keton cisimlerinin bulunması,
 • Mide ağrısı,
 • Hızlı ve derin soluk alıp verme,
 • Uyku hali, hatta bilinç kaybı insülin eksikliğine bağlı olarak gelişen ciddi bir tablonun (ketoasidoz) geliştiğine işaret edebilir.

Kan şekeri yüksekliği (hiperglisemi) durumunda ne yapılmalı?

Yukarıda tarif edilen kan şekeri yüksekliği (hiperglisemi) belirtileri meydana geldiğinde kan şekeri seviyenizi ölçünüz ve idrarınızda keton olup olmadığını test ediniz.

Ciddi hiperglisemi durumunun veya ketoasidoz tablosunun her zaman bir doktor tarafından ve hastanede tedavi edilmesi gerekir.

HİPOGLİSEMİ (DÜŞÜK KAN ŞEKERİ SEVİYESİ)

Eğer kan şekeriniz aşırı düşerse bilinç kaybı gerçekleşebilir. Ciddi hipoglisemilerde kalp krizi veya beyin hasarı ve belki de hayati tehlike ortaya çıkabilir. Doğru şekilde harekete geçebilmeniz için normal olarak kan şekeriniz düştüğünde bunun farkına varabilmeniz gerekir.

Aşağıdaki durumlarda kan şekeri seviyeniz aşırı düşebilir:

 • Gereğinden çok insülin enjekte ettiyseniz,
 • Öğün atladıysanız veya öğünü geciktirdiyseniz,
 • Her zamankinden daha az karbonhidrat içeren gıdalar yediyseniz veya yeterince gıda almadıysanız (şeker ve şekere benzer gıdalara karbonhidrat denir, ancak yapay tatlandırıcılar karbonhidrat değildir),
 • Kusma veya ishal nedeniyle vücuttan karbonhidrat kaybettiyseniz,
 • Alkol aldıysanız ve özellikle de beraberinde yeterince gıda almadıysanız,
 • Her zamankinden daha fazla fiziki egzersiz yaptıysanız veya farklı tipte fiziksel aktivite yaptıysanız,
 • Yaralanma, ameliyat veya başka bir stres durumunu atlatma aşamasındaysanız,
 • Ateşli bir hastalıktan veya belli başka hastalıklardan yeni iyileşiyorsanız,
 • Başka ilaçlar alıyorsanız veya belli başka ilaçları almayı durdurduysanız, (diğer ilaçlar ile birlikte Apidra SoloStar kullanımı bölümüne bakınız).

Aşağıdaki durumlarda kan şekeri düşüklüğü (hipoglisemi) oluşması daha muhtemeldir:

 • İnsülin tedavisine yeni başladıysanız veya başka bir insülin preparatına geçtiyseniz,
 • Kan şekeri seviyeleriniz normale yakın veya stabil değilse,
 • İnsülini enjekte ettiğiniz deri bölgesini değiştirdiyseniz, (örneğin uyluk yerine üst kolunuza enjekte etmeye başladıysanız),
 • Ciddi böbrek veya karaciğer hastalığınız varsa ya da hipotiroidizm gibi diğer bazı hastalıklarınız varsa.

Hipogliseminin (kan şekeri düşüklüğünün) uyarıcı belirtileri nelerdir?

Vücudunuzdaki belirtiler

Aşağıdaki belirtiler, kan şekeri seviyenizin aşırı ya da hızla düştüğünü gösterir:

 • Terleme,
 • Nemli ve soğuk cilt,
 • Endişe hissi,
 • Kalp atım sayısının artması,
 • Kan basıncında yükselme,
 • Çarpıntı ve düzensiz kalp atımı.

Bu belirtiler genellikle beyinde şeker seviyesinin azalmasından önce gelişir.

Beyindeki belirtiler

Aşağıdaki belirtiler beyindeki şeker seviyesinin düştüğünü gösterir:

 • Baş ağrısı,
 • Aşırı açlık hissi,
 • Bulantı, kusma,
 • Yorgunluk,
 • Uyku hali,
 • Uyku bozuklukları,
 • Huzursuzluk,
 • Saldırgan davranışlar,
 • Konsantrasyon kusurları,
 • Tepki bozuklukları,
 • Depresyon,
 • Zihin karışıklığı,
 • Konuşma bozuklukları (bazen konuşmanın tamamen kaybolması),
 • Görme bozuklukları,
 • Titreme,
 • Felç,
 • Karıncalanma ve yanma hissi (parestezi),
 • Hissizlik,
 • Ağız bölgesinde karıncalanma ve yanma hissi,
 • Baş dönmesi,
 • Kendi kendini kontrol edememe, kendine bakmada yetersizlik,
 • Kasılmalar ve bilinç kaybı.

Kan şekeri düşüklüğü (hipoglisemi) açısından sizin için uyarıcı olan ilk belirtilerin ortadan kalkması (uyarıcı belirtiler), değişikliğe uğraması veya daha az belirgin hale gelmesi aşağıdaki durumlarda muhtemeldir:

 • İleri yaştaysanız,
 • Uzun süredir şeker hastalığınız mevcutsa,
 • Şeker hastalığınıza bağlı olarak gelişen belli bir sinir hastalığı (diyabetik otonom nöropati) sizde mevcutsa,
 • Yakın zamanda (örneğin önceki gün) kan şekeri düşüklüğü (hipoglisemi) yaşadıysanız veya çok yavaş geliştiyse,
 • Kan şekeriniz neredeyse normal seviyedeyse veya kan şekeri seviyeleriniz çok iyi durumdaysa,
 • Başka ilaçlar alıyorsanız veya aldıysanız (diğer ilaçlar ile birlikte Apidra SoloStar kullanımı bölümüne bakınız).

Böyle bir durumda, problemin farkına varmadan sizde ağır kan şekeri düşüklüğü (hipoglisemi) gelişebilir, hatta bilinç kaybı oluşabilir. Her zaman uyarıcı belirtilerinizi tanımaya çalışınız. Eğer gerekirse, daha sık olarak kan şekerinizi ölçerek, aksi halde farkına varamayabileceğiniz hafif şiddetteki kan şekeri düşüklüğü (hipoglisemi) epizodlarınızı tespit etmenize yardımcı olabilir.

Kan şekeri düşüklüğü (hipoglisemi) için uyarıcı belirtilerin farkına vardığınızdan emin değilseniz, kendinizi ve yanınızdakileri hipoglisemi yüzünden riske atabileceğiniz durumlardan sakınınız. (örn. araba kullanmak gibi).

Kan şekeri düşüklüğü (hipoglisemi) durumunda ne yapılmalı?

 • İnsülin enjekte etmeyiniz. Hemen 10-20 gram şeker (glukoz, kesme şeker veya şekerli bir içecek) alınız. Dikkat! Yapay tatlandırıcılar veya yapay tatlandırıcı kullanılan gıdalar (diyet içecekler) hipoglisemi durumunda yardımcı olmaz.
 • Arkasından kan şekerinizi yükseltmek için uzun süreli etki yapacak bir gıda alınız (örn. ekmek veya makarna). Doktorunuz veya hemşireniz sizi bu konuda bilgilendirecektir.
 • Eğer kan şekeri düşüklüğü (hipoglisemi) yeniden geri gelirse, tekrar 10-20 gram şeker alınız.
 • Kan şekeri düşüklüğünü kontrol altına alamıyorsanız veya durum tekrarlarsa, hemen doktorunuzla konuşunuz.

Çevrenizdeki kişilere şu bilgileri öğretiniz: Eğer yatıyorsanız veya bilinciniz kapalıysa, size glukoz veya glukagon (kan şekerini yükselten bir ilaçtır) enjekte edilmesi gerekir. Sizdeki durum kan şekeri düşüklüğü (hipoglisemi) olmasa bile bu ilaçların verilmesi size zarar vermez.

Glukozu alır almaz kan şekerinizin ölçülmesi tavsiye edilir. Bu sayede gerçekten durumun kan şekeri düşüklüğü (hipoglisemi) olup olmadığı anlaşılabilir.

Benzer Yazılarımız

 1. Şeker Hastalığı (Diyabet) Nedir
 2. Şeker Hastalığı ve Korunma Yolları
 3. Diyabet ve Egzersiz
 4. Gebelik Diyabeti Nedir

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git