A

Aort Nedir? Aort Hastalıkları ve Aort Hastalıklarının Belirtileri

Aort nedir?

Aort, vücudun tüm diğer kısımlarına oksijenli kanı sağlayan ana arteri’dir. Aort sol  ventrikülden (kalbin ana pompalama odası) kaynaklanır ve kalbin arkasından göğüs boşluğu boyunca inmeden önce kalbin üzerinden bir ark yapar. Bacaklara giden iki iliak artere ayrılmadan önce karında son bulur. Aort kalın duvarlı olup yüksek basınçla ve içinden geçen yüksek hacimdeki kan ile başa çıkmak için geniş bir çapa sahiptir.

Aort bozuklukları ve aort hastalıkları

Aort’da diğer arterler gibi ateroskleroz (arter duvarlarında yağ birikimi) sonucu daralabilir ve buna bağlı olarak hipertansiyon (yüksek kan basıncı) gelişebilir. Aortun doğumda anormal şekilde dar olduğu durum (aort koarktasyonu) şeklinde bir anormalliği oluşabilir. Aortit (aort duvarı iltihabı) oluşabilir. Hem aortit hem de ateroskleroz aort anevrizmasına (aorta duvarında balonlaşma) gibi ciddi bir probleme yol açabilir.

Aort hastalıkları:

 • Aort darlığı (aort stenozu)
 • Aort yetmezliği
 • Aort diseksiyonu
 • Aort anevrizması
 • Aort koarktasyonu
 • Aortit (aort duvarı iltihabı) gibi aort damarını ilgilendiren hastalıklar aort hastalıklarına verilebilecek örneklerdir.

Aort stenozu (aort darlığı) kısaca nedir ve neden olur?

 • Aort stenozu (aort darlığı) nedir? Aort stenozu, sol ventrikül çıkımında değişik seviyelerde gerçekleşebilen daralmadır.
 • Aort stenozu neden olur? Aort stenozu nedenleri arasında dejeneratif hastalıklar, mönckeberg hastalığı, ateroskleroz, biküspid aorta, akut romatizmal ateş, Paget hastalığı, kronik renal (böbrek) yetmezliği, ksantömatöz tendinal hiperkolesterolemi gibi durumlar sayılabilir.
 • Aort stenozu belirtileri : Aort stenozu belirtileri altta yatan nedene göre ve eşlik eden diğer sorunlara göre değişiklik gösterebilir. Genel belirtiler ve bulgular arasında göğüs ağrısı, bayılma, efor sırasında nefes darlığı, kalp atım anormallikleri, kardiyomegali, kalp yetmezliği gibi belirtiler ve bulgular vardır.
 • Aort stenozu tedavisi: Aort stenozunda medikal bir tedavi yöntemi yoktur. Yetmezliğin tedavisi yapılır. Ciddi belirtileri olan hastalar hızlı bir şekilde cerrahiye sevk edilir. Cerrahi tedavide, kapak değişim ameliyatı veya cerrahi uygulanması sakıncalı olan hastalarda perkütan valvuloplasti işlemi gibi cerrahi yöntemler uygulanabilir.

Arort kapak darlığı neden olur

Aort yetmezliği kısaca nedir ve neden olur?

 • Aort yetmezliği nedir? Aort yetmezliği, diastol sırasında valf leafletrinin kapak orfisini kapamaması sonucu kan akımında regürjitasyona (kanın ventriküle doğru geri akmasına) neden olması durumudur.
 • Aort yetmezliği neden olur? Romatizmal kalp hastalığı, Leafletlerin bükülüp dönmesi, Kistik medial nekrozu sonucu anulo aortik ektazi, sifilitik aortit, ateroskleroz, romatoid artrit, ankilozan spondilit, Behçet hastalığı, Marfan sendromu, travma, mukoid dejenerasyon ve hipertansiyon gibi hastalıklar ya da durumlar aort yetmezliğine neden olabilir.
 • Aort yetmezliği belirtileri: Bazı hastalarda aort regürjitasyonu (kanın ventriküle doğru geriye akması) 40’lı yaşlara kadar herhangi bir belirti göstermeyebilir. İlk belirtiler genellikle çarpıntı ve egzersiz sırasında nefes darlığıdır. Göğüs ağrıları genellikle istirahat sırasında ve bradikardi durumunda ortaya çıkar. Bayılma atakları, karın ağrısı, terleme ve şok gibi şikayetler de görülebilir. Aort yetmezliği konjestif kalp yetmezliğine de yol açabileceği için bu duruma yönelik belirtiler de gelişebilir.
 • Aort yetmezliği tedavisi: Aort yetmezliğinde medikal tedaviler uygulanabilir. Medikal tedavide vazodilatörler grubundan ilaçlar, beta blokerler grubuna ait ilaçlardan reçete edilir. Gereken durumlarda ve anevrizmanın eşlik ettiği durumlarda cerrahi tedaviler uygulanır.

Aort yetmezliği neden olur

Aort diseksiyonu kısaca nedir ve neden olur?

 • Aort diseksiyonu nedir? Aort diseksiyonu göğüs ya da karın bölgesindeki ana damarın (aort damarı) iç zarının ayrılması ya da yırtılmasıdır. Bu tür bir durum neticesinde damar duvarı zayıflar ve aynı anda yırtılma oluşabilir ve yırtıklar hayatı tehdit edebilir.
 • Aort diseksiyonu neden olur? Aort diseksiyonu edinsel ya da doğumsal sebepler ile oluşabilir. Aort diseksiyonu nedenleri arasında kronik hipertansiyon, ateroskleroz, aort anevrizması, koroner arter bypass graft surgery, aortik kapak replasmanı, kardiyak katerizasyon, veya koroner girişim, travma, ağırlık kaldırma ve diğer yorucu eğitimler, kokain kullanımı, gebelik, konjenital bozukluklar, kollajen doku hastalıkları, vaskülitler gibi nedenler aort diseksiyonunun nedenleri olabilir.
 • Aort diseksiyonu belirtileri: Aort diseksiyonları nadiren sessiz seyir gösterebilir. Bu durum genellikle şiddetli ağrıya neden olur ve ağrı diseksiyonun oluştuğu bölgede hissedilir. Diseksiyon göğüs kısmında oluştuğunda göğüs bölgesinde yırtılma tarzında ağrı olur, ağrı sırtta da hissedilir. Eğer diseksiyon ile birlikte kanama da oluşursa bu durum tehlikeli olabilir. Aort diseksiyonu ciddi göğüs, karın, sırt ağrılı hastaların en önemli ölüm nedenidir. Yaşın ilerlemesiyle görülme sıklığı artar.
 • Aort diseksiyonu tedavisi: Aort anevrizmalarında olduğu gibi aort diseksiyonunda da tedavi cerrahi ve anjiyografi gibi yöntemler ile yapılır. Aort diseksiyonlarında standart tedavi yöntemi, bu damarın ameliyat ile onarılmasıdır. Bazı hastalarda ise anjiyografi yöntemi ile de tedavi mümkün olabilmektedir.

Aort diseksiyonu neden olur

Aort anevrizması kısaca nedir ve neden olur?

 • Aort anevrizması nedir? Aort anevrizması, aort duvarının zayıf olduğu alanlarda gelişen bir balonlaşmadır. Aortun içinden pompalanan kanın basıncı, aort duvarında zayıflayan kısmın dışarı doğru balonlaşmasına yol açar. Anevrizma aortun herhangi bir yerinde oluşabilir. Anevrizmanın türünü, anevrizmanın geliştiği yer belirler.
 • Aort anevrizması neden olur? Aort anevrizmalarının neden oluştuğu tam olarak bilinmese de, bu duruma neden olan bazı etkenlerin olduğu da bir gerçektir. Örneğin ateroskleroz, hipertansiyon, doğumsal bazı hastalıklar veya kusurlar, dejeneratif ve inflamatuar durumlar, genetik yatkınlık, sigara kullanımı, yaşın ilerlemesi gibi faktörler aort anevrizmasına yol açabilir.
 • Aort anevrizması belirtileri: Aort anevrizması olan hastaların genelinde herhangi bir belirti olmayabilir ve anevrizma genellikle başka bir durum nedeni ile yapılan tetkikler sırasında tespit edilir. Belirtileri olan anevrizmalı hastalarda göğüs kısmında aralı ya da sürekli ağrı, karında ağrı, karınlarında nabız atışının hissedilmesi, torasik anevrizmalarda sırt ağrısı, nefes darlığı ve yutma zorluğu gibi belirtiler görülebilir. Yırtılan bir anevrizma genellikle ani ve şiddetli bir ağrıya, anevrizmanın yerine ve kanama miktarına göre şuur kaybına ve şoka sebep olabilir.
 • Aort anevrizması tedavisi: Aort anevrizması tedavisi belli aşamalarla değerlendirilir. Eğer anevrizma büyük değilse tıbbi tedaviler ve takip gerekir. Takip döneminde hastanın tansiyonunun kontrol altında tutulması son derece önemlidir.  Müdahale gerektiren anevrizmalarda iki tedavi seçeneği (açık ameliyat veya endovasküler onarım) gibi teknikler ile anevrizmanın cerrahi tedavisi yapılır.

Aort anevrizması nedir

Aort koarktasyonu kısaca nedir ve neden olur?

 • Aort koarktasyonu nedir? İnen torasik aortada mevcut olan daralmadır. Daralma genellikle duktus arteriozusun aort ile birleştiği yerde görülür. Darlığın öncesi ve sonrası arasında devamlılık vardır. Aort koarktasyonu nadiren abdominal aortada da görülebilir. Aort koarktasyonu en sık karşılaşılan konjenital kalp defektleri arasındadır.
 • Aort koarktasyonu belirtileri: Alt ekstremitelere kan akımı duktus arteriozustan sağlanır. Duktus kapanırsa kardiyovasküler kollaps oluşur. Bu durumlar sonucunda da kalp yetersizliği, böbrek yetersizliği ve solunum yetersizliği gibi komplikasyonlar gelişir ve bunlara yönelik belirtiler de görülür.
 • Aort koarktasyonu tedavisi: Aort koarktasyonu tedavisi uzun yıllardır cerrahi idi. Kateter adı verilen ince borular sayesinde uygulanan tedavi yöntemleri geliştikçe yeni tedavi yöntemleri ile aort koarktasyonu tedavisinde başka seçenekler de ortaya çıkmıştır. Aort koarktasyonu tedavisinde stent yerleştirilerek darlığın genişletilmesi sağlanır. Tedaviden sonra bu hastaların düzenli takipleri gerekir, çünkü daralma tekrarlayabilir ya da bu alanda balonlaşma ve yırtılma oluşabilir.

Aort koarktasyonu neden olur

 Aortit kısaca nedir ve neden olur?

 • Aortit nedir? Aortit terimi aort duvarını tutan ve inflamasyona (yangıya) neden olan enfeksiyonlara bağlı (infeksiyöz) ya da enfeksiyon olmaksızın (noninfeksiyöz) gelişen durumları tanımlamak için kullanılır.
 • Aortit neden olur? Aort duvarı inflamasyonu infeksiyöz ve çoğunlukla noninfeksiyöz sebeplere bağlı oluşabilir. Noninfeksiyöz aortit büyük damar vaskülitlerinde örneğin takayasu arteriti ve dev hücreli arteritinde görülür. Noninfeksiyöz aortit diğer kollajen doku hastalıklarında (romatoid artrit, ankilozan spondilit, lupus eritematozus gibi), cogan sendromu gibi hastalıklarda görülebilir. İnfeksiyöz aortit tüberküloz, sifiliz, salmonella enfeksiyonları gibi enfeksiyonlar sonucu gelişebilir.
 • Aortit belirtileri: Aortit, aort duvarlarının incelmesine neden olabilir, aortit patlayabilen ciddi, bazen de ölümcül olabilen anevrizmaya yol açabilir. Aortit kalbin aort kapağı çevresindeki halkayı da zarar vererek aort yetmezliğine sebep olabilir.
 • Aortit tedavisi: Aortit  tedavisinde antibiyotik tedavileri, kortikosteroid tedavileri ve aortit nedeni ile ortaya çıkan komplikasyonların tedavisi yapılır. Aortit tedavisinde altta yatan etken doğru teşhis edilmeli ve tedavisi doğru yapılmalıdır. Enfekte olmuş aortit durumunda cerrahi tedavi gerekebilir.

Benzer sağlık yazıları

 1. Çocuklarda aort koarktasyonu nedenleri, belirtileri ve tedavisi
 2. Aort darlığı nedenleri, belirtileri ve tedavisi
 3. Aort diseksiyonu nedenleri, belirtileri ve tedavisi
 4. Aort kapak tamiri nedir ve nasıl yapılır
 5. Aort yetmezliği nedenleri ve tedavisi

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git