Damar Hastalıkları ve Tedavileri

Aort Darlığı Nedenleri ve Belirtileri (Aort Koarktasyonu Nedir?)

Kalbin sol tarafından çıkan ve vücuda kanı götüren ana atardamarların (aorta) genellikle baş ve kol damarlarının ayrılmasından hemen sonraki bölümünde oluşan darlık aort koarktasyonu veya aort damarı darlığı olarak tanımlanır.

Aort koarktasyonu hastalığı nedir?

Kalbin sol tarafından çıkan ve vücuda kanı götüren ana atardamarların (aorta) genellikle baş ve kol damarlarının ayrılmasından hemen sonraki bölümünde oluşan darlık aort koarktasyonu veya aort damarı darlığı olarak tanımlanır. Bu daralma sonucu kan akımı kalpten vücuda gönderilirken daralmış damardan geçmek zorunda kalır. Aort koarktasyonunda darlığın bulunduğu bölgeden kalbe kadar olan bölümdeki kan basıncı genelde yüksektir ve darlıktan sonraki bölümlerde düşüktür. Kol ve bacakta tansiyon ölçülür ise bu fark kolayca anlaşılabilir.

Aort damarı darlığı tipleri

Aort darlığı bölgeye göre iki ayrı tipte değerlendirilir ve bu tipler, preductal (infantil) tipinde lezyon ductustan önce oluşur. Bu tip daralmada ductus genelde açıktır. İkinci tip, postductal (erişkin) tipinde ise darlık sol subclavian atardamarın ayrıldığı noktanın distalinde ve ductusun aortaya bağlandığı seviyededir.

Postuctal tip darlık, tüm aort darlıklarının ortalama % 75’ini oluşturmaktadır. Aort koarktasyonlu hastaların % 46’sında aort kapağı biküspittir. Bunun yanı sıra, bu hastalarda sık rastlanan diğer anomalilerin başında arkus aortanın tübüler hipoplazisi, patent duktus arteriozus (PDA) ve ventriküler septal defekt (VSD) gelir.

Aort darlığının en önemli nedeni doğumsal kalp anomalileridir ve genelde çocuklarda görülür. Erkeklerde kızlara oranla 3 kat daha fazla rastlanır. Doğumsal hastalıkların % 5-8’ini aort koarktasyonu oluşturur.

Aort damarı darlığı belirtileri

Aort damarında darlık,kalbin kanı pompalarken zorlanmasına, büyümesine ve kalp yetmezliğine neden olabilir. Darlığın derecesine göre bebeklerde doğumdan kısa bir süre sonra sık nefes alıp verme, emmede güçlük, terleme gibi kalp yetmezliği bulguları meydana çıkabilir iken, darlık çok fazla değil ise şikayete sebep olmayabilir.

Şikayete neden olmayan darlıklarda tesadüfen doktor kontrollerinde kalpte üfürüm duyulması ve kasıktaki atardamardan nabız hissedilmemesi veya tansiyon yüksekliği nedeni ile meydana çıkabilir. Aort koarktasyonu çocuklarda oldukça önemli olup hiper tansiyonun en bilinen sebeplerindendir. Yüksek tansiyon olan çocuklarda bu hastalık araştırılmalıdır. Bazen hastalarda tansiyonun yükselmesine bağlı olarak baş ağrısı ve burun kanaması görülür.

Aort damarı darlığı (aort koarktasyonu) teşhisi

Aort koarktasyonu tanısı kardiyoloji uzmanının yapacağı fizik muayene ve tanısal yöntemler ile konulabilir. Aort koarktasyonunda, kollardan ölçülen tansiyon bacaklardan ölçülen tansiyondan yüksektir. Bunların dışında, ekokardiyografi hastaya yük getirmeyen oldukça kolay tanı yöntemlerinden biri iken, anjiyografi diğer anomaliler ile birlikte görülen durumlarda kolaylık sağlar.

Ayrıca, bilgisayarlı tomografi (BT), manyetik rezonans (MRG) ve 3 boyutlu görüntüleme teknikleri aort daralmasını en iyi şekilde gösterebilir. Bu tanı yöntemleri ameliyatın planlanmasında büyük kolaylıklar sağladığı gibi, özellikle tubuler darlıkların düzeyi ve uzunluğu bu tetkikler sayesinde daha kolay anlaşılmaktadır.

Aort damarı darlığı (aort koarktasyonu) tedavisi

Aort darlıklarının günümüzde uygulanan tedavisi cerrahi tedavidir. Darlık oluşmuş bir aortanın iyi bir ameliyat ile düzeltilmesi en ideal yöntemdir. Ameliyat öncesi ve sonrası uygulanan tıbbi tedavi tamamlayıcı tedavi olarak verilir. Cerrahi tedavi sırasında çocuk ve erişkin kardiyoloji uzmanının bulunması ameliyatın verimliliği açısından önemlidir. Kalp yetmezliği, hipertansiyon ve eşlik eden diğer anomaliler ve bunlara bağlı ikincil gelişen problemlerin tedavisinde çocuk (pediatrik) kardiyolog uzmanlarının önemli yeri vardır.

Yeni doğan döneminde görülen kritik stenozlarında (aort koarktasyonu ve aort kapak darlığı) olan küçük çocuklarda darlığın özelliklerine göre kateter aracılığı ile yerleştirilen balon anjiyoplasti tedavi yöntemi son yıllarda daha fazla uygulanmaktadır. Özellikle ciddi derecede kalp yetmezliği olan yeni doğanlarda, açık cerrahinin daha riskli olduğu durumlarda başvurulan yöntemdir.

Daha büyük çocuklarda ve erişkinlerde yine kateter aracılığı ile darlık olan bölgeye stent adı verilen (kafes şeklindeki aletler) yerleştirilir ve darlığın açılması sağlanır. Aort darlığı az ise genelde uzun vadeli iyi sonuçlar elde edilir. Balon anjiyoplasti tedavisine ya da stent tedavisine uygun olmayan veya yapılan işlemlerin yetmediği vakalarda cerrahi yöntem ile düzeltme sağlanır.

Aort koarktasyonu tedavisinden sonra da çocuk veya erişkin kalp doktorları tarafından takip altında tutulmalıdır. Takip sürecinde, yeniden darlığın oluşup oluşmadığı ve yüksek tansiyon varlığı araştırılmalıdır. Cerrahi tedaviden sonra kalbi enfeksiyonlardan (infektif endokardit) oluşumundan korumak için sünnet, diş çekimi, diş temizliği, bademcik ameliyatı, geniz eti ameliyatı, fıtık ameliyatı ve benzeri yapılacak işlemlerden önce antibiyotik kullanılması gerekebilir. Ayrıca ağız ve diş temizliğine dikkat edilmesi oldukça önemlidir.

Kalp hastalıkları ile ilgili benzer sağlık yazıları

  1. Aort diseksiyonu nedir
  2. Hipertrofik kardiyomiyopati nedir
  3. Kalp damar hastalığı nedenleri
  4. Koroner arter hastalığı nedenleri
  5. Aort kapak darlığı nedenleri

25 Yorum

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git