Cerrahi Operasyonlar

Aort Kapak Değişimi (Replasmanı) Ameliyatı Nedir?

Aort kapak hastalıkları genellikle iki başlık altında inceleme yapılır. Bunlar, aort stenezu (darlığı) ve aort yetersizliğidir. Bir patolojide iki rahatsızlığında aynı anda bulunabileceği gibi genellikle biri predominanttır. Yani biri diğerinden daha fazla kendini gösterir. Aort kapak hastalıklarında cerrahi girişim olarak genelde kapak tamiri değil kapak replasmanı (değişimi) yöntemi uygulanır.

Aort kapak replasmanı ameliyatı nasıl yapılır?

Aort kapak hastalıkları genellikle iki başlık altında inceleme yapılır. Bunlar, aort stenezu (darlığı) ve aort yetersizliğidir. Bir patolojide iki rahatsızlığında aynı anda bulunabileceği gibi genellikle biri predominanttır. Yani biri diğerinden daha fazla kendini gösterir. Aort kapak hastalıklarında cerrahi girişim olarak genelde kapak tamiri değil kapak replasmanı (değişimi) yöntemi uygulanır.

Aort kapak replasmanı ameliyatı

Sadece bazı durumlarda kapak onarımı işlemi yapılır. Aort kapak değiştirme yönteminde genelikle yapay kapaklar kullanılır ve öncelikle biçimi bozulmuş iş görmeyen yaprakçıklar çıkartılır. Ciddi aort darlığı olan hastalarda cerrahi aort kapak replasmanının hastaların şikayetlerini azalttığı ve yaşam kalitesini arttırdığı belirtilmiştir.

Bu yüzden son yıllarda ciddi aort darlığının en önemli tedavisi aort kapak replasmanı kabul edilmiştir. Mekanik veya biyolojik kapak implantasyon tekniği aort kapak cerrahisinde ayrı öneme sahiptir ve gün geçtikçe bu konuda yeni teknikler ve gelişmeler gündeme gelmektedir. Sol ventriküler ve aort devamlılığını sağlamak için doğal kapak çıkartılır ve yerine yapay kapak halkası yerleştirilip dikişler cerrahi halkadan geçirilerek kapak oturtulur.

Aort kapak replasmanı sonrası takip ve değerlendirme

Cerrahi işlem tamamlandıktan sonra küçük bir miktar paravalvuler kaçağın olması oldukça fazla görülen bir durumdur ve heparinin nötralizasyonundan sonra kapak yeniden değerlendirilmelidir. Protez kapak seçimi, ideal protez kapağın uyumsuzluk oranı az olmalı ve kan sulandırıcı ilaç kullanım zorunluluğu düşük olmalı, kapağı elde etmesi kolay olmalı ve enfeksiyonlara karşı koruyucu özelliği yüksek olmalıdır. Fakat bu kadar uyumlu bir protez kapak hala bulunmamaktadır. Bu nedenle kapağın seçimi yapılırken avantajları ve dezavantajları gözden geçirilip hastaya en uygun kapak seçilmelidir. Biyolojik kapakların enfeksiyonlara karşı direnci daha yüksek olduğundan endokarditli hastalarda biyolojik kapak tercihi daha fazla olur.

Sonuç olarak mekanik kapak protezlerine ve uzun süreli kan sulandırıcı ilaç kullanılmasına bağlı komplikasyonlardan kaçınmak amacı ile aort kapak hastalıklarının cerrahi tedavisinde tamir ve biyolojik kapaklar ile replasman daha fazla tercih edilen yöntemler olmaya başlamıştır. Bu nedenle aort kapağın ve aort kökünün anatomisinin ve fonksiyonunun tam olarak bilinmesi gereklidir.Ekokardiyografi hem aort patolojisini meydana çıkarmada hemde replasman sonrası fonksiyonların değerlendirilmesinde yeterli bilgiler verebilir.

Kalp kapak hastalıkları ile ilgili benzer sağlık konuları

  1. Kalp kapak hastalıkları nedenleri ve belirtileri
  2. Triküspit kapak darlığı neden olur
  3. Mitral kapak darlığı nedenleri ve tedavisi
  4. Aort kapak darlığı nedenleri ve tedavisi

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Popüler Konular

Üste Git