A

Antimalaryal İlaçlar (Sıtma İlaçları) Nelerdir?

Antimalaryal ilaçlar, malaryayı (sıtma) tedavi etmekte veya önlemede kullanılan ilaçlardır. Antimalaryal bir ilaç olan klorokin hastalık modifiye edici antiromatizmal ilaç olarak da etki eder ve romatoid artrit ve sistemik lupus eritematozusu tedavi etmekte de kullanılabilir.

KİMYASAL YAPILARINA GÖRE ANTİMALARYAL İLAÇLAR

 • Kına kına alkoloitleri ve analogları; kinin, meflokin.
 • 4-aminokinolin türevleri; klorokin, hidroksiklorokin, amodiakin.
 • 8-aminokinolin türevleri; primakin, pamakin, pentakin.
 • 9-aminokinolin türevleri; kinakrin.
 • Guanidin türevleri; proguanil, klorproguanil, sikloguanil.
 • Diaminoprimidin türevleri; primetamin, trimetoprim.
 • Seskiterpen laktonlar; artemether, artemisin, arteter ve sodyum artesunat.
 • Sülfonamidler; sulfadoksin, sulfadiazin, sülfalen ve sülfizoksazol.

 

Tetrasiklinler ve klindamisin: Tetrasiklinler günümüzde bir grup antibiyotiğe verilen genel isimdir, tetrasiklin de bu antibiyotiklerden biridir. Klindamisin, kemik veya eklem enfeksiyonları, pelvik inflamatuar hastalık, strep boğaz, akciğer ve kulak enfeksiyonları ve endokardit olmak üzere bir dizi bakteriyel enfeksiyonun tedavisinde kullanılan bir antibiyotiktir. Tetrasiklinler Plasmodium’un  primer doku dönemindeki şekilleri üzerine etkilidir. Tetrasiklinlerin kullanıldığı durumlarda, diğer bir antibiyotik olan klindamisin de kullanılabilir.

Diğer bileşikler: Halofantrin sıtmanın tedavisinde kullanılan bir ilaçtır. Halofantrin bir fenantrenmetanoldür. Halofantrin p. vivax ve klorokine dirençli p. falciparum enfeksiyonlarında etkilidir.

Benzer Konularımız

 1. Sıtma Nedir, Belirtileri Nelerdir
 2. Plaquenil Nedir, Ne İçin Kullanılır
 3. Kinin Nedir, Ne İçin Kullanılır
 4. Monodoks Nedir, Ne İçin Kullanılır
 5. En Çok Ölüme Neden Olan Hastalıklar

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git