A

Antidepresan İlaç Nedir? Antidepresanların Etki Mekanizması ve Sık Görülen Yan Etkileri

En sık kullanılan antideprasan ilaçların büyük kısmı aşağıdaki gruplardan birine dahildir; trisiklik antidepresanlar (TCA), seçici serotonin geri alım inhibitörleri (SSRI), oksidaz inhibitörleri (MAOI).

Antidepresan ilaçlar ne için kullanılır?

Antideprasan ilaçlar depresyon tedavisinde kullanılmaktadır. Antidepresanlar genellikle depresyon belirtilerini hafifletirler, ancak herhangi bir olumlu etkinin hissedilebilmesi için tedavi başladıktan sonra iki-üç hafta geçmesi gerekir. Antidepresanlar ile tedavi genellikle en az 6 ay sürer ve doz ilaç tamamen kesilmeden önce yavaş yavaş azaltılır.

Antidepresan ilaçların sık kullanılan türleri ve etki mekanizmaları

En sık kullanılan antideprasan ilaçların büyük kısmı aşağıdaki gruplardan birine dahildir; trisiklik antidepresanlar (TCA), seçici serotonin geri alım inhibitörleri (SSRI), oksidaz inhibitörleri (MAOI).

Normalde beyin hücreleri beyinde yakındaki beyin hücrelerini uyarmak için yeterli miktarda nörotransmitter (kimyasal haberci) salgılarlar. Nörotransmitterler bir diğer kimyasal olan monoamin oksidaz ile sürekli beyin hücreleri içine geri emilirler. Depresyonun nörotransmitter salımında bir azalmaya bağlı olduğu düşünülmektedir.

 • Trisiklik antidepresanlar (TCA) nasıl etki ederler? TCA’lar nörotransmitterlerden noradrenalin (norepinefrin) ve serotoninin düzeyini, geri emilimlerini engelleyerek arttırırlar.
 • Oksidaz inhibitörleri (MAOI) nasıl etki ederler? MAOI’ler monoamin oksidaz etkisini durdurarak ve böylece nörotransmitter düzeylerini arttırarak etki ederler.
 • Seçici serotonin inhibitörleri (SSRI) nasıl etki ederler? SSRI’ler sadece serotoninin geri emilimini engellerler.

Antidepresanların yaygın görülen yan etkileri nelerdir?

Trisiklik antidepresanların (TCA) yan etkileri: Kabızlık, ağız kuruluğu, sersemlik, görme bulanıklığı ve kalp atım düzensizlikleri gibi yan etkiler TCA’ların sık görülen yan etkileri arasındadır.

Oksidaz inhibitörlerinin (MAOI) yan etkileri: MAOI’ler bazı besinlerle ve ilaçlarla etkileşime girebilirler, ancak moklobemid daha az sorun yaratır. Tiramin içeren (örneğin peynir ve kırmızı şarap gibi) besinler ve içecekler ve diğer ilaçlar MAOI tedavisi sırasında tehlikeli kan basıncı yüksekliğine neden olabilirler. Eğer MAOI alıyorsanız bunu daima doktorunuza bildiriniz.

Seçici serotonin inhibitörlerinin (SSRI) yan etkileri: SSRI’ler bulantı, hazımsızlık, iştah kaybı, uykusuzluk, ajitasyon veya cinsel zorlana yapabilirler, fakat aşırı dozda alınmaları durumunda diğer antidepresanlara oranla daha az tehlikelidirler; genellikle 18 yaş altındaki hastalara reçete edilmezler.

Sık kullanılan antidepresan ilaçlar hangileridir?

Trisiklik grubu (TCA) antidepresanlar:

 • Amitriptilin
 • Klomipramin
 • Dosulepin
 • İmipramin
 • Lofepramin
 • Nortriptilin
 • Trimipramin

Monoamin oksidaz inhibitörleri grubu (MAOI) antidepresanlar: 

 • İzokarboksazid
 • Moklobemid
 • Fenelzin

Seçici serotonin inhibitörleri grubu (SSRI) antidepresanlar: 

 • Sitalopram
 • Essitalopram
 • Fluoksetin
 • Fluvoksamin
 • Paroksetin
 • Sertralin

Diğer sık kullanılan antidepresanlar: 

 • Flupentiksol
 • Mianserin
 • Mirtazapin
 • Reboksetin
 • Trazodon
 • Venlafaksin

Benzer sağlık yazıları

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Popüler Konular

Üste Git